Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 19 mar, 2019 | komentarzy 5

Raport o stanie gminy Mosina

Gorącą dyskusję wywołał wśród radnych na ostatniej sesji temat tzw. raportu o stanie gminy. Zwołana została w tej sprawie nawet sesja nadzwyczajna. Czym jest ów raport i jakie korzyści przyniesie mieszkańcom?

Radni z Mosiny wspólnym głosem zagłosowali za określeniem szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy w formie uchwały.

O szczegóły zapytaliśmy radnych Rady Miejskiej:

Art. 28aa. – Raport o stanie gminy – Ustawa o samorządzie gminnym. Artykuł ten nakłada na Burmistrza obowiązek przedstawienia radzie miejskiej, do dnia 31 maja raportu o stanie gminy. Ustawa ogólnie określa zakres w/w opracowania. Ponieważ wcześniej nie opracowywano takiego dokumentu, a brak jest szczegółowych wytycznych jak powinien wyglądać, odbywa się żywa dyskusja, między Burmistrzem a radnymi, którzy obawiają się, że raport będzie obszernym dokumentem, bez analizy. Zdaniem wielu radnych dokument powinien być krótki, oparty o rzeczową analizę, liczby i co najważniejsze – wskaźniki (ich propozycję radni, a w szczególności Marcin Ługawiak, przekazali Burmistrzowi). Krótka forma ułatwi interpretację mieszkańcom, urzędnikom i radnym. Raport powinien być traktowany nie jako zło konieczne, a obiektywny drogowskaz – powiedział radny Michał Kleiber.

W sprawie raportu wypowiedział się również  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Dominik Michalak:

 – Rada Miejska może podjąć również uchwałę w której określi szczegółowy zakres tematyczny raportu. Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie. Rada podejmie uchwałę w tej sprawie prawdopodobnie w marcu. – powiedział Dominik Michalak.

Głosowanie na sesji RM ws. raportu o stanie gminy

Głosowanie na sesji RM ws. raportu o stanie gminy

Czym jest raport o stanie gminy?

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz co roku w terminie do 31 maja będzie przedstawiał radzie raport o stanie gminy. Rada z kolei może w drodze uchwały określić szczegółowe wymogi dotyczące tego raportu. Taka sytuacja ma miejsce w Mosinie. Na poprzedniej sesji radni dyskutowali nad formą określenia tych wymogów. Zarówno burmistrz, jak i rada chcą, żeby raport o stanie gminy był zrozumiały nie tylko dla radnych, ale i dla mieszkańców, którzy też wezmą udział w dyskusji na tym raportem. Większość radnych przychyla się do tego, aby oprócz kluczowych informacji, raport zawierał analizy oparte na wskaźnikach, które można byłoby porównywać w kolejnych latach.

Na lutowej sesji rada dyskutowała nad trzema propozycjami formy określenia swoich oczekiwań wobec raportu. Ostatecznie, w drodze głosowania radni zdecydowali, że podejmą w tej sprawie
uchwałę na dodatkowej sesji. Jej projekt zostanie przygotowany wspólnie przez radę i burmistrza.

Procedura rozpatrywania raportu będzie wiązała się z procedurą udzielenia burmistrzowi absolutorium. Jednocześnie raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące raportu o stanie gminy, i jakie formalności trzeba spełnić aby włączyć się do dyskusji „o stanie gminy” znajdziecie Państwo tutaj.

źródło: Informator Mosiński, prawodlasamorzadu.pl

Urząd Miejski w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (5)

 • dość
  środa, 20 mar, 2019, 15:11:30 |

  Temat zbyt trudny, więc „cicho jak w kościole”…

 • Michał_Kleiber
  środa, 20 mar, 2019, 20:09:08 |

  Trudny, ale bardzo ważny. Warto wyegzekwować rzetelne opracowanie.

  • mieszkaniec
   czwartek, 21 mar, 2019, 9:02:27 |

   Panie radny, dlaczego ważny? Czyt to tak, jak słyszałem, że daje większe możliwości odwołania burmistrza?

 • Michał_Kleiber
  czwartek, 21 mar, 2019, 15:46:07 |

  Ważny z uwagi na samo opracowanie. Do dziś nie ma rzetelnego, analitycznego opracowania opisującego stan gminy. Dlatego często działania są intuicyjne (wystarczy na mapie Mosiny narysować jakie drogi są utwardzane) i z miejsca widać zasadność lub nie przytoczonych inwestycji. Jeśli istnieją narzędzia(matematyka, ekonomia, etc.), które obiektywnie i bez emocji oceniają stan gminy, pozwalając na właściwe decyzje na przyszłość, należy z nich korzystać.

  • halina
   czwartek, 21 mar, 2019, 18:54:07 |

   A ile gmin to posiada? Oczywiście, że jest to potrzebne, tak jak orędzie o stanie państwa wygłaszane przez prezydenta usa.
   Słyszałam, że w kwestii dróg w Mosinie to niekoniecznie się udało…?

Skomentuj