Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | sobota, 21 gru, 2019 | komentarzy 21

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2020 roku czekają nas ważne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Jak zapowiedział Burmistrz Gminy Mosina, Pan Przemysław Mieloch, prawdopodobnie na przełomie lutego i marca na obszarze gminy Mosina dodatkowo czeka nas podwyżka opłat. Publikujemy informacje, co dokładnie zmieni się od nowego roku w temacie śmieci na terenie gminy Mosina oraz Puszczykowa.

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie gminy Mosina

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Mosina.

Odpady już tylko segregowane

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą następujące zmiany:

 • Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że będą przekazywać odpady sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, w której wskażą, iż odpady będą przekazywane w sposób selektywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą stosować obowiązujące zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne niesegregowane (tzw. zmieszane) mogą występować tylko i wyłącznie jako tzw. „odpady resztkowe” występujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali przekazywanie odpadów sposób selektywny nie muszą składać nowej deklaracji.

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY.

brązowy pojemnik na bioodpady

brązowy pojemnik na bioodpady

Bioodpady tylko do kubła

Uwaga! Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych – muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę.

Likwidacja możliwości oddawania odpadów zielonych oraz tzw. odpadów kuchennych w workach czy folii, jest podyktowana przede wszystkim ochroną naszego środowiska i dążeniem do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Podobne rozwiązania będą w gminach sąsiednich.

 • Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają bioodpady, powinni je zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zniesiony zostaje system workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych). Oznacza to, iż mieszkańcy Gminy nie będą otrzymywali od przedsiębiorcy odbierającego odpady worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów i nie będą mogli oddawać bioodpadów w workach.

W systemie workowym nadal można zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny, czyli: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i papier.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, przyjmuje następujące odpady:

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

 • bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),

 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca),

 • odpady z mikroiniekcji odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (nowa frakcja),

 • odpady z tekstyliów i odzieży (nowa frakcja),

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK w Mosinie

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK w Mosinie

W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 547.

Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Agnieszka Buśko z Referatu Finansowo-Budżetowego, tel. 618109-519.

Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rosnącymi, rynkowymi kosztami przetwarzania i składowania odpadów komunalnych informuję Państwa, że w najbliższym czasie planowana jest podwyżka wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najprawdopodobniej nastąpi ona w lutym/marcu 2020 roku. Wpływ na podwyższenie stawki ma także ilość powstających odpadów oraz ilość osób zgłoszonych w gospodarstwach domowych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych.

Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli stosowną deklarację. Ponadto każdy z nas codziennie podejmuje decyzję o tym, które produkty kupuje. Mając również na uwadze ochronę środowiska proszę, aby Państwo zwracali uwagę na to jakie opakowania powstają po zakupie danego produktu. Dbajmy o jak najmniejszą ich ilość. Zwracajmy uwagę na segregację odpadów powstających w naszych domach. Tylko postępując w taki sposób, każdy z nas i wszyscy razem wpłyniemy na koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina


Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Puszczykowa

Od nowego roku zmiany w gospodarce odpadami czekają również mieszkańców Puszczykowa.

W związku z unieważnieniem przetargu na odbiór odpadów na okres od 1.01.2020 do 31.12.2022 ze względu na bardzo wysokie stawki jakie zaoferowały firmy startujące w przetargu informujemy, że w terminie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. usługi w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyła dotychczasowa firma. Harmonogram odpadów dostępny jest TUTAJ.

Jedyną zmianą dla nieruchomości zamieszkałych jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik na odpady BIO. Zwolnieni z tego obowiązku są posiadacze kompostowników – w tym przypadku odpady BIO nie mogą być absolutnie wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane, ani dostarczane do PSZOK. Posiadanie kompostownika będzie podlegało kontroli / weryfikacji. Pozostała selektywna zbiórka – worki żółte, niebieskie i zielone – pozostają bez zmian.

kompostownik

kompostownik

Szczegółowe informacje a także te dotyczące nieruchomości niezamieszkałych dostępne są TUTAJ.

Przypominamy, że do odpadów BIO należy wrzucać: odpady kuchenne (pochodzenia roślinnego – resztki owoców i warzyw, w tym m.in. obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie oraz skorupki jaj), odpady zielone (pozostałości roślinne – liście, trawa, chwasty, drobne gałązki (nie grubsze niż ołówek szkolny), kwiaty cięte, zwiędłe, doniczkowe, także system korzeniowy bez ziemi, łupiny orzechów, igliwie, szyszki). NIE należy wrzucać: kości i ości, chleba i innego pieczywa, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, mięsa, jajek, ziemi, popiołu, kamieni.

Urząd Miejski w Puszczykowie

śmieci - odpady segregowane i niesegregowane

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (21)

 • Gość
  sobota, 21 gru, 2019, 12:37:45 |

  Czeka nas spora podwyżka opłat w związku z tym,że będziemy je musieli dodatkowo i obowiązkowo segregować? Ciekawa logika!

  • j.
   niedziela, 22 gru, 2019, 15:33:28 |

   I biegac do urzędu z nową deklaracją, i kupić sobie kosze dodatkowe na śmieci. A Pan Hrabia na urzędzie błyszczy.. ogon pawi rozkłada.. totalna żenada…

 • Polak Mały
  sobota, 21 gru, 2019, 20:32:40 |

  A dlaczego mamy korzystać z usług ZUK Mosina? Wróćmy do procedury przetargowej i w tedy wygra odbiorca, który zaproponuje najniższą cenę… W obecnej sytuacji jesteśmy skazani na dyktat cenowy monopolisty, kontrolowany przez niekompetentne władze.

  • J.
   niedziela, 22 gru, 2019, 15:31:39 |

   Lokalne interesy :)

 • Realista
  sobota, 21 gru, 2019, 20:35:12 |

  Zgadzam się z Tobą w 100%!

 • ku rozwadze
  sobota, 21 gru, 2019, 23:34:11 |

  Opłata za śmieci w Czechach jest niska i
  uzależniona jest od rozmiaru i liczby worków wyrzucanych do śmietnika oraz częstotliwości ich odbierania przez „śmieciarzy”. Oznacza to, że Czech płaci za ilość wyrzucanych śmieci, a nie, jak to bywa w Polsce za metry kwadratowe zajmowanego mieszkania,ilość zużytej wody czy liczbę zamieszkałych osób.

 • Mieszkaniec jak kążdy
  niedziela, 22 gru, 2019, 15:30:17 |

  Ok – jest uchwała , są zmiany. Tylko jak UM Mosina poinformował o tym mieszkańców którzy płcaili za zbiórkę odpadów zmieszanych? Uchwała jest bodajże z września. I co? I nic. Nikt nie dostał żadnego pisma że musi robić selekcję śmieci, że musi kupić sobie kosze na to itd. Zero informacji. Przecież mieszkańcy nie mają obowiązku czytać strony internetowej Urzędu, prawda? A ile starszych osób nie ma pojęcia o internecie. To skąd mają to wiedzieć???

  Skoro uchwałą wprowadzono obligatoryjną selekcję śmieci to niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego mieszkańcy mają składać nowe deklaracje??? Skoro WSZYSCY MAMY robić selekcję śmieci. Mózg komuś odjęło?

  I gdzie jest grafik odbioru śmieci na 2020???? Mamy 22 grudnia i co ?

  Jaki burdel w tej gminie panuje to jest po prostu niepojęte.Nic tylko tego burmistrza taczką do kanału mosińskiego wywieść.

 • Aga
  niedziela, 22 gru, 2019, 16:19:44 |

  Rozbój w biały dzień, często to nie są odpady tylko surowce wtórne za które to odbiorca powinien mam zapłacić.

  • j.
   niedziela, 22 gru, 2019, 16:36:16 |

   Zgadza się. mam kolegę który prowzi firmę zbirejącą śmieci. To jest mega biznes. W trzy lata wybudował dom z basenem, ma Lambo i wypasione BMW na co dzień i się śmieje i mówi: to my powinnismy płacić ludziom za te dodatkowe kosze na śmieci.

   • Gość
    poniedziałek, 23 gru, 2019, 1:11:57 |

    A co ZUK robi pozniej z tymi odpadami z segregacji, bo jak jest tak lukratywnie, to dlaczego tak słabo niby przędą, że trzeba opłaty jeszcze mieszkancom podwyższać??

    • Gość
     poniedziałek, 23 gru, 2019, 1:14:36 |

     Sam kompost to jest przecież przez wielu doceniany cenny nawóz organiczny. A tu proszę, nawet z worków się nie chce wysypywać

    • j.
     poniedziałek, 23 gru, 2019, 10:28:30 |

     ZUK jak każda firma zajmująca się branżą śmieciową sprzedaje zapewne z zyskiem odpady typu szkło, makulaturą, tworzywa sztuczne , baterie, opony (guma!)firmom które zajmują się recyklingiem. To jest bardzo lukratywny biznes. Z tym że ZUK gdyby nawet miał licencję na uprawe i sprzedaż marihuany to też by cieńko przódł. :-)

 • Coraz gorzej
  poniedziałek, 23 gru, 2019, 0:33:02 |

  Takie pytanie mam. Czy skoro zostałam poinformowana o zmianach teraz to czy worki z bioodpadami mam wygrzebać ??? Między wywozem a informacją minęło kilka dni. Dodatkowo są święta a wywóz bio jest pod koniec stycznia dopiero…. Co ja mam kurka wodna (choć po głowie inne słowo na K chodzi) zrobić???

  • z zielonej k gminy
   poniedziałek, 23 gru, 2019, 0:53:02 |

   Do ZUKu chyba można wywieźć. P.s ta zmiana to antyrozwój jakiś, później jeszcze podwyżki, nic tylko czekać na nowe hałdy śmieci w pobliskich lasach

  • A.
   poniedziałek, 23 gru, 2019, 10:30:04 |

   Proponuję zawieźć do urzędu burmistrzowi na biurko. Z życzeniami świątecznymi od szczęśliwej mieszkanki. :)

 • z zielonej k gminy
  poniedziałek, 23 gru, 2019, 0:56:14 |

  Cześć śmieci do lasu, część do pieca, część ni płaci. No same wspaniałe informacje jakieś

 • mieszkaniec
  poniedziałek, 23 gru, 2019, 8:21:21 |

  A ja, skoro jestem zmuszany do płacenia coraz wyższych stawek, chciałbym zobaczyć rozliczenie wykorzystania tych środków. Chciałbym się też dowiedzieć jaki jest procent „ściągalności” opłat za wywóz śmieci. Wydaje mi się, że śmiesznie niski. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. My nie płacimy więcej za wywóz śmieci. My płacimy po pierwsze za efekt miernej jakości egzekwowania tych opłat od mieszkańców przez gminę(że nie wspomnę już o samym złożeniu deklaracji), po drugie za efekt finansowania odgórnych wynagrodzeń minimalnych (bo ZUK też musi podnieść wynagrodzenia).
  Może by tak Szanowna Redakcja zainteresowała się jako procent mieszkańców gminy złożył stosowne deklaracje oraz jaki procent mieszkańców odprowadza opłaty za wywóz śmieci? To byłby bardzo interesujący temat, a uczciwie płacącym mieszkańcom otworzyłby oczy i zobaczyliby dlaczego muszą płacić aż tyle. Tylko może nie w smak to redakcji?

  • Mieszkaniec jak każdy
   poniedziałek, 23 gru, 2019, 10:34:20 |

   Primo: urząd na takie pytanie odpowiadałby pewnie dwa miesiące, bo zapewne sami nie wiedzą patrząc na to jaki bałagan w tym temacie panuje – vide nikt nie wie nawet kiedy po smieci w styczniu będą przyjeżdżać :)
   Secundo: tak naprawde to firma odbierajać posegrgowane smieci powinna płacić mieszkańcom bo oddajemy im surowce wtórne. przeciez butelki, makulaturę, tworzywa sztuczne się skupuje, prawda? Wieć kto tu komu powienien płacić. :)
   Mosina – gmina szczęścia, ekologii i kolejnych spekatkularnych sukcesów Pana Hrabiego ;-).

  • zezem
   poniedziałek, 23 gru, 2019, 13:14:52 |

   Redakcji może w smak,ale pytaj mieszkańcu najpierw ZUK lub urzędników Burmistrza. Kowal zawinił,a mieszkaniec Cygana wiesza.

 • Mieszkaniec
  poniedziałek, 23 gru, 2019, 14:54:28 |

  A od czego jest gazeta jak nie od zajmowaniem się istotnymi dla mieszkańców problemami? Zresztą, nie chodzi tylko o wiedzę w tym zakresie dla mnie, ale dla ogółu mieszkańców. Bo to im powinno zależeć na uszczelnieniu tego systemu i jak najniższych opłatach.

 • Mieszkaniec
  poniedziałek, 23 gru, 2019, 14:56:21 |

  Dodatkowo nie zrozumiales. Nie mam pretensji do gazety że są podwyżki (bo co ona ma z tym wspólnego) ale proszę o zajęcie się ta istotną z punktu widzenia mieszkańców sprawa.

Skomentuj