Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Wojtek Pierzchalski | piątek, 27 lis, 2020 | komentarzy 67

Czarne chmury nad mosińską Radą Miejską. Kolejni radni zagrożeni wygaszeniem mandatów

Kolejne niejasności wokół działalności mosińskich radnych. Jak podaje Radio Poznań, dwóm członkom Rady Miejskiej grozi wygaszenie mandatów. Sprawą ma się zająć gminna komisja rewizyjna.

Dwaj radni mieli złamać ustawowy zakaz prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego. Chodzi o te same zapisy, które według mecenasa Rady Miejskiej mieli naruszyć Arkadiusz Cebulski i Czesław Tomczak. Więcej o sprawie: tutaj.

Jak informuje Radio Poznań, mecenas obsługujący Radę Miejską miał wstępnie orzec, że tym razem przepisy ustawy o samorządzie gminnym mieli złamać radni Waldemar Waligórski – sołtys Czapur i Waldemar Wiązek.

Waldemar Waligórski świadczy usługi elektryczne. Jak informuje Radio Poznań, radny o sprawie dowiedział się od reporterów rozgłośni.

Radny Waldemar Wiązek, przewodniczący gminnej Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, formalnie nie prowadzi żadnej działalności. Jest jednak pełnomocnikiem firmy prowadzonej przez małżonkę. Jak udało nam się ustalić, przedsiębiorstwo Żwirex, prowadzone przez żonę radnego, miało dostarczać materiał do mosińskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Na następnej sesji radni będą głosować nad uchwałą zlecającą kontrolę w gminnych spółkach: ZUK i TBS. Najprawdopodobniej w styczniu sprawą zajmie się gminna komisja rewizyjna.

Będziemy wracać do sprawy.

Wasze komentarze (67)

 • Kvartz
  piątek, 27 lis, 2020, 19:38:21 |

  Bardzo dobrze. Wyjazd z wszystkimi!
  Nowa rada i nowy burmistrz potrzebni od zaraz. Może w końcu coś by się w tym mieście zmieniło na plus.

  Choć i tak wątpię. Natury człowieka nie oszukasz. A obecny system promuje właśnie gnojków dbających przede wszystkim o swój interes.

  Ohyda.

  • Sentinel
   poniedziałek, 30 lis, 2020, 4:13:16 |

   Mandaty niektórych radnych w wyniku naruszenia przepisów antykorupcyjnych art 24f usg wygasły i nastąpiło to z mocy ustawy, czyli z mocy prawa, inaczej „ex lege” w trzy miesiące od złożenia ślubowania, jeżeli korzystali w działalności gospodarczej z mienia komunalnego przed wyborem lub w dzień pierwszego naruszenia przepisu art 24f (data: umowy, przelewu, faktury).

   Trzy miesiące upłynęły 21 lutego 2019 roku i jest to wyjątek specjalnie ustanowiony w ustawie, aby radni prowadzący w/w działalność gosp. na mieniu komun. mogli spokojnie ją zakończyć lub zrezygnować z mandatu nie składając ślubowania, albo nie zakańczając działalności i wtedy mandat wygasa automatycznie po trzech miesiącach od złożenia tegoż ślubowania.

   Tak sformułowane przepisy mają głęboki sens, niezbędność i istotne ratio legis, ponieważ w poprzednim brzmieniu ustawy o sam. gm. to rada wygaszała mandaty, a ze względu na różne układy radni tego nie czynili i korupcja kwitła.

   Z tego powodu należało wprowadzić do ustawy automatyzm działania przepisów i wygasanie mandatów w wyniku naruszenia art 24 usg z mocy prawa, aby nie dawać radom „lewych furtek” do obchodzenia dziurawego prawa. Ta ważna konieczność była podstawą ratio legis wprowadzenia takiej niezbędnej formy ochrony majątku komunalnego przed korupcją.

   Niektóre osoby np. dzierżawiły po 70 ha, czy 100 ha gminnego terenu, do którego nabywali prawo pierwokupu, jak też gminne lokale, które to dobra bywały często „po cichu” i po preferencyjnej cenie sprzedawane ze stratą dla gmin, czy powiatów.
   Co znaczy „po cichu”? Znaczy to że taki np. burmistrz lub prezes mogący samodzielnie dysponować nieruchomością lub mieniem do pewnej kwoty w zamian za poparcie radnego sprzedawał komunalne mienie po śmiesznej często cenie, aby progu nie przekroczyć.

   Resztę sobie dośpiewajcie.

   Obecna wersja ustawy daje radzie 30 dni na ogłoszenie o wygaśnięciu mandatu z powodu naruszenia przepisu art 24f i po 30 dniach delegacja ustawowa dla rady wygasa, a wtedy nawet jeżeli rada podejmie uchwałę i ogłosi, że mandaty wygasły to sądy stwierdzają, że takie uchwały są od początku nieważne, bo podjęte po terminie 30 dni ustawowej delegacji dla rady.
   Po terminie 30 dni to wojewoda uzyskuje uprawnienie do wydania zarządzenia zastępczego i to on ogłasza o wygaśnięciu mandatów z mocy ustawy z powodu naruszenia art 24f.
   Komisarz wyborczy tylko publikuje w DUWW informację o wygaśnięciu mandatów w ciągu dwóch tygodni od uchwały rady stwierdzającej fakt wcześniejszego wygaśnięcia mandatów z mocy ustawy.
   Ani rada, ani wojewoda, ani komisarz nie wygaszają mandatów w takim przypadku, bo naruszenie art 24f powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu „z mocy prawa”.
   Powtarzam, to jest bardzo ważna i niezbędna regulacja ochrony majątku komunalnego i transparentności samorządu.

   Art. 2. Konstytucji RP
   Zasada demokratycznego państwa prawnego
   „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

   Art. 7. Konstytucji RP
   Zasady działania organów państwa
   „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

   Źródło:
   Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

   W związku z powyższymi faktami wygaśnięcia mandatów kilku radnych z mocy ustawy w wyniku naruszenia przepisów art 24f usg należy zadać pytanie jakie przepisy regulują wypłacanie diet byłym już radnym?

   Kto za to odpowiada? Burmistrz, skarbnik, przewodniczący rady?

   Jak długo jeszcze nieuprawnieni radni, (bo mandat stracili na własne życzenie, w wyniku własnej działalności na mieniu komunalnym, która jest radnym zakazana) powtarzam pytanie, jak długo będą owi radni otrzymywać środki finansowe z budżetu gminy w postaci diet, do których nie posiadają ustawowego uprawnienia?

   Kto zwróci środki gminie, kiedy to nastąpi i dlaczego uprawnieni nowi radni, którzy „wskoczyli” automatycznie na miejsce skorumpowanych poprzedników i uzyskali mandaty, będą pozbawieni prawa głosu, prawa do złożenia przysięgi i reprezentowania mieszkańców, wypowiadania się na sesjach i komisjach oraz głosowania.

   Kiedy nastąpi reasumpcja głosowań? Może się zmienić stan prawny wielu uchwał, gdzie decydowała większość 1,2 lub 3 głosów?

   Może na przykład decyzja o budowie basenu jest pozbawiona mocy, bo uchwała nie została podjęta w sposób formalnie poprawny głosami radnych posiadających ważny mandat, którego nie posiadali radni naruszający przepisy art. 24f usg?

   Sprawdźcie Państwo dokładnie każdą uchwałę.
   Miliony złotówek mogą zmienić kierunek, w którym płyną.

   Art. 276. KK
   Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem
   Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   Korzystajcie z prawa i zapytajcie radnych od kiedy i w jakim stopniu naruszali przepisy art 24f.
   Niechaj przedłożą dokumenty.
   Nie ma mowy o tym, że prawa nie znali, bo zostali wybrani na podstawie tej samej ustawy o samorządzie gminnym, na podstwie której „ex lege”, w wyniku swojej korupcyjnej działalności mandaty te automatycznie utracili.

   Kodeks karny
   Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
   Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
   https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/s207/

   Czy radni lub urzędnicy składali nieprawdziwe oświadczenia?
   Czy były propozycje korupcyjne? Kto osiągał lub miał osiągnąć korzyści z działalności radnych naruszających ŚWIADOMIE przepisy antykorupcyjne?

   To też dokładnie sprawdźcie.

   Czas na podjęcie uchwały o ogłoszeniu wygaśnięcia mandatów przez radę już co prawda upłynął, a niedawno podjęta z ponad roczną zwłoką uchwała nie posiada mocy prawnej, ale rada może podjąć uchwałę o przekazaniu ustaleń i zebranych dokumentów do wiadomości wojewody i komisarza wyborczego oraz CBA i prokuratury.
   Taka jest już w tej chwili konieczność, bo sprawy „zbyt grubo się nawarstwiły”.

   Ile można tolerować bezprawia?

   „Poza logiką jest tylko bełkot”
   „Corruptio delenda est”
   „Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa”

 • prawda nas wyzwoli
  piątek, 27 lis, 2020, 20:20:41 |

  Wreszcie! Redakcji jakie czarne chmury nad radą? To prawdziwy przebłysk słońca! Ja na to od lat czekam! Won z tymi krętaczami. Zwłaszcza z Wiązkiem, ktrróy od lat kręci lody z każdym kolejnym burmistrzem w zamian za korzystne rozstrzygnięcia w swoich interesach. Formalnie ten człowiek nie ma nic… tak jak pisze redakcja. Wszystko przepisał na żonę, dzieci lub szwagra. Formalnie trudno mu coś zarzucić. Ale każdy miejscowy stary mieszkaniec wie, gdzie on ma grunty i gdzie co dostał od gminy. W radzie nie ma miejsca dla takich krętaczy. Wynocha z nimi.

 • karp
  piątek, 27 lis, 2020, 20:44:43 |

  Ja też nie widzę czarnych chmur i trochę wam zazdroszczę, że w lubońskiej RM nie ma tendencji oczyszczających. Jestem dla siebie pełen podziwu, że trafnie udało mi się wytypować Waldemary i zastanawiam się czy nie zmienić ksywki na wieszcz.
  Ja nie znałem żadnych faktów, a typowałem na podstawie śliskiego zachowania podczas sesji.

 • Romanm
  piątek, 27 lis, 2020, 21:16:21 |

  ….a jak Oni wyjdą przyjdą lepsi?

  • Gość
   piątek, 27 lis, 2020, 22:50:45 |

   Przyjdą może jeszcze lepsi z tego samego,trzymającego władzę komitetu wyborczego.

   • orient
    piątek, 27 lis, 2020, 23:07:36 |

    Pan Wiązek to jest chyba z innego ugrupowania ale co z tego skoro pewnie i tak wszyscy zostaną na swoich stołkach. Ciekawe komu niewygodny był ten układ, że doszło do takich ruchów ze strony samej rady. Jedyny plus, że ludzie mogą przyjrzeć się jak się korupcja na ich oczach szerzy.

    • Sentinel
     sobota, 28 lis, 2020, 8:51:16 |

     ” Ciekawe komu niewygodny był ten układ…”
     Mnie.
     Od ziemi mosińskiej dzieli mnie szmat innej ziemi, a w Mosinie byłem ostatnio może 11 lat temu, zaś na mosińskiej ziemi tylko przejazdem też ponad 5 lat temu.

     • karp
      sobota, 28 lis, 2020, 9:44:39 |

      Odpowiedź jest prosta. Prezesowi ZUK. Oni mieli na siebie wzajemnie haki. Burmistrz zyskiwał wierne szabelki, radni kasę,a dzięki temu haki na burmistrza i radnych miał prezes ZUK, który był poza wszelką kontrolą i według mojego oglądu sytuacji, miał wpływ nawet na to kto zasiądzie w RN.Sprzęt z epoki kamienia łupanego mógł też sobie kupować od kogo chciał i nikt mu nie podskoczył, nawet kiedy był jednocześnie prezesem w Rokietnicy.

 • karp
  piątek, 27 lis, 2020, 21:42:47 |

  Pan Pyza też się martwi. Może stracić swego przedstawiciela.

 • liberał
  piątek, 27 lis, 2020, 21:53:15 |

  Na taczki ich i won z nimi i z burmistrzem !

 • Bartek
  piątek, 27 lis, 2020, 22:40:56 |

  A więc wiadomo dlaczego tak bardzo urząd z burmistrzem na czele tak bardzo wzmagał się przed opublikowaniem rejestru umów cywilnoprawnych. Jak dla mnie temu powinny się przyjrzeć odpowiednia organa ścigania i to już dawno temu.

 • Sentinel
  sobota, 28 lis, 2020, 8:00:49 |

  Co rada może zrobić w styczniu?

  Po upływie 30 dni od powzięcia informacji przez radę upływa termin na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i od tego momentu tylko wojewoda może podjąć związane z tym działanie, bo uchwała rady jeśli nawet zostanie podjęta to będzie od początku nieważna, bo podjęta bez delegacji prawnej.

  Rada ma 30 dni i koniec.
  Następnie działania zobowiązany jest podjąć wojewoda.

  Rada ma 30 dni na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i powinna w trybie pilnym zebrać się i przekazać sprawę ustalenia terminu, od którego mandaty wygasły do zbadania przez Komisję Rewizyjną, która powinna sprawę wyjaśnić w 1-2 dni, bo uprawnienia radnych są bardzo szerokie i silne.

  Jeżeli radni są ludźmi honoru to samodzielnie mogą poinformować radę o właściwym terminie, zamiast lawirować jak jakieś łachudry i rzezimieszki przyłapane na gorącym uczynku.

  Niektóre z mandatów wygasły 21 lutego 2019, w trzy miesiące po złożeniu ślubowania.

  Pozostałe wygasają przy pierwszym naruszeniu art 24f usg.

  Zależy od tego czy działalność na mieniu komunalnym była prowadzona w dniu wyboru radnego.

  I finito. Koniec.
  Nie ma tu pola do dyskusji, krętactw, ani nic do dodania.

  Jest lub była działalność. Mandat wygasa automatycznie z chwilą podjęcia, zawarcia umowy, otrzymania dotacji, przelewu z przedpłatą lub innego.

  Jest jeden wyjątek – radny prowadzący działalność w chwili wyboru na radnego ma 3 miediące, słownie: trzy, czyli bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji o zachowaniu mandatu i zaprzestaniu działalności na mieniu komunalnym lub rezygnacji z mandatu.
  Jeżeli nie uczyni nic i nie wybierze żadnego z tych dwóch rozwiązań to mandat wygasa automatycznie w trzy miesiące od złożenia ślubowania, co w mosinie miało miejsce 21 lutego 2019 roku, bo ślubowanie radni złożyli 21 listopada 2018.

  Diety do zwrotu na konto gminy. Nowi radni składają ślubowania. Głosowania do reasumpcji.
  Radnych-sprawców zamieszania każdy powinien mieć prawo opluć, albo lać prosto w pysk, chyba, że zachowają się honorowo, przeproszą, złożą samokrytykę lub popełnią publicznie sepuku.

  Polityczne sepuku już popełnili.

  Pozdrawiam potrafiących czytać i logicznie analizować pozyskane informacje.

  Poza logiką jest tylko bełkot.

 • Gość
  sobota, 28 lis, 2020, 10:37:20 |

  CZY TA KADENCJA SIĘ WRESZCIE SKOŃCZY???????

  • Sentinel
   sobota, 28 lis, 2020, 11:12:06 |

   Dla niektórych, tych którzy na własne życzenie skończyli się politycznie ta kadencja już się zakończyła, a dla kilku innych zakończy się już niedługo ; -)

   Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

   Polityka to zajmowanie się sprawami ludzi dla ich wspólnego dobra.

   Korupcja to zajmowanie się sprawami ludzi dla dobra skorumpowanych.

   Korupcja krzywdzi ludzi i burzy zasady współżycia społecznego!

   Powtórzę więc jeszcze raz:
   Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

 • karp
  sobota, 28 lis, 2020, 12:41:08 |

  Już zostało ustalone w głosowaniu, że większość radnych jest za korupcją, zwłaszcza że decydującą rolę odegrali w tym skorumpowani. Niestety jest też duże przyzwolenie społeczne dla takich działań, bo dobro publiczne jest niczyje.

 • Gość
  sobota, 28 lis, 2020, 12:49:58 |

  Większość radnych była za korupcją , a nawet ci , którzy się wstrzymali.
  Pozdrawiam Marciniaka!

  • Płotka
   sobota, 28 lis, 2020, 14:09:22 |

   No Pan Jan się często w tej kadencji gubi. Wydaje mi się, że nie ma wokół siebie osób które potrafiłyby mu doradzić czy go nawet intelektualnie wesprzeć. Cała ta grupa Czasu Mosiny to indywidualiści z parciem na autopromocję, Ważniejsze jest własne ,,ja,, , aniżeli interes grupy. O tym jak Pan Jan się pugubił świadczy jego udział w Mielochowskim blogu. To nic co Jan tam powiedział. Oglądacze tego wyjątkowo nędznego medium zobaczyli Mielocha z Marciniakiem i odebrali to jednoznacznie: Marciniak popiera Mielocha !

   • karp
    sobota, 28 lis, 2020, 18:57:55 |

    Ja bym tego aż tak krytycznie nie ocenił mimo, że też to zauważyłem. Moim zdaniem w Mosina TV powiedział to zamierzał powiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą, a burmistrz Mieloch spoglądał ze strachem czy nie powie coś nazbyt kontrowersyjnego. Natomiast co do głosowania, to się zgadzam, że przekombinował w rozumowaniu. Gdybym był mieszkańcem Mosiny, to pewnie bym na niego zagłosował. Wynik głosowania odebrałbym jako strzał w pysk. Za Rysia Czesiu woził, za Mielocha woził i nieważne na kogo bym zagłosował i tak Czesiu by woził.

 • Sentinel
  sobota, 28 lis, 2020, 13:34:31 |

  Złożenie ślubowania i nie poddanie się rygorowi art 24f usg (25b usp) powoduje taki sam skutek jak złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu, odmowie ślubowania lub utracie prawa wyborczego np. z powodu przeprowadzki poza jednostkę samorządu, w której radny sprawuje mandat.

  Materialne fakty i czynności lub złożone oświadczenia mają charakter prawotwórczy i zmieniają stan prawny radnego.

  Uchwała Rady ma tylko i wyłącznie deklaratoryjny, a nie prawotwórczy charakter ponieważ wyłącznie ogłasza zmianę stanu prawnego, który nastąpił wcześniej.

  USG i USP jasno stanowią, że naruszenie art 24f usg (lub 25b usp) powoduje nieodwracalną utratę mandatu i nie ma już w obecnych ustawach o s.g. i o s.p. żadnego “chyba, że”: rada nie ogłosi tego faktu, nie stwierdzi, podejmie uchwałę, wojewoda nie stwierdzi, sędzia komisarz nie stwierdzi.

  W ustawie nie ma sformułowania: “rada podejmie uchwałę o wygaszeniu mandatu”, tak owszem było kiedyś, kiedy to rada wygaszała mandat.

  Obecna usg (i usp) jasno stanowi, że: “rada stwierdza fakt wygaśnięcia mandatu w ciągu 30 dni”, a jeżeli tego nie uczyni (np. nie zdąży w terminie), to rada traci to uprawnienie, czyli delegację ustawową (definitywnie i nieodwracalnie), a zarządzenie zastępcze o stwierdzeniu faktu wygaśnięcia mandatu z powodu opisanego we właściwym artykule usg (usp) wydaje wojewoda.

  Komisarz wyborczy ogłasza fakt wygaśnięcia mandatu radnego (w Dziennik Urzędowym Województwa na przykład Wielkopolskiego) w ciągu 14 dni od dokonania stwierdzenia faktu wcześniejszego wygaśnięcia mandatu dokonanego uchwałą przez radę lub decyzji (również tylko deklaratoryjnej, a nie prawotwórczej) wydanej przez wojewodę.

  • Bolo
   sobota, 28 lis, 2020, 14:17:44 |

   Proszę wolniej,ponieważ większość Radnych z Mosiny nie nadąża.
   Dodatkowo mistrz intelektu JM nadal nie wie,co miał Pan dwa tygodnie temu na myśli.

 • Sentinel
  sobota, 28 lis, 2020, 13:38:15 |

  http://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/34rytel-warzocha.pdf
  Strona 158

  Natomiast przedstawiciele doktryny i sądy, którzy uznają deklaratoryjny
  charakter uchwały rady gminy (miasta) stwierdzającej wygaśnięcie mandatu,
  w związku z czym wygaśnięcie mandatu następuje w momencie złożenia
  oświadczenia o odmowie złożenia ślubowania, nie dopuszczają takiej możliwości23.
  Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym już wyroku,
  „waga aktów wyborczych sprawia, iż ewentualne cofnięcie oświadczenia woli
  o zrzeczeniu się mandatu radnego nie może być swobodne, może wystąpić tylko
  w sytuacjach szczególnych i tylko przed podjęciem przez organ stanowiący
  uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu” *24.

  *24
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 401/12, CBOSA,
  http://www. orzeczenia.nsa.gov.pl

  “Przesłanki wygaśnięcia mandatu
  radnego gminy (miasta) w świetle przepisów
  kodeksu wyborczego i orzecznictwa
  sądów administracyjnych”

  Anna Rytel-Warzocha
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Prawa i Administracji

  https://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2547/anna_rytel-warzocha

  dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG
  Kontakt
  Telefon: +48 58 523 28 43
  Telefon: (58) 523 28 43
  E-mail: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl
  Nr pokoju: 3029
  Kontakt przez sekretariat
  E-mail do sekretariatu: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl
  Telefon do sekretariatu: +48 58 523 28 27
  Nr pokoju: 3012
  Stanowiska zajmowane w jednostkach
  Profesor uczelni
  Wydział Prawa i Administracji
  Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

 • Gość
  sobota, 28 lis, 2020, 18:35:12 |

  Czy gmina nadal wypłaca diety byłym radnym i kiedy wystąpi o zwrot nienależnych diet wraz z odsetkami?

  • poirytowany
   sobota, 28 lis, 2020, 20:46:37 |

   Za odebrane bejmy zróbcie tym ciamajdom obowiązkowe szkolenie z prawa dla radnych.

  • karp
   sobota, 28 lis, 2020, 22:53:16 |

   Kiedy byłem na cmentarzu w Junikowie, zauważyłem ślady żerowania dzików.Ja je usprawiedliwiam, bo nie otrzymują diet, teren leśny, więc sobie jedzą po obrzeżach. Gorzej jest gdy społeczeństwo wybiera dzików do reprezentacji i kilka dzików zjada to co społeczeństwo wyprodukuje.

 • Jacek
  sobota, 28 lis, 2020, 20:36:39 |

  A co z karuzelą kadrową w urzędzie?

 • karp
  sobota, 28 lis, 2020, 20:48:47 |

  Mosino, u nas w Luboniu też trzeba wywietrzyć.
  Jeśli nie chcecie oddać pana Wojtka za TW Magdę, to go chociaż wypożyczcie. Jesteście nam to winni, bo daliśmy wam fotografa na prezesa.

  • karp
   sobota, 28 lis, 2020, 21:45:33 |

   Wspólnie sobie z tego żartowaliśmy, a ja wtedy napisałem, że być może luboński fotograf okaże się waszym najlepszym prezesem. Jeśli wykorzystał swój czas na pracę, a nie na korumpowanie radnych, to słowo ciałem się stało. Sorry, ale od prezesa Endrju mógł oczekiwać że nikogo nie skorumpuje tylko głupek.

   • Gość
    niedziela, 29 lis, 2020, 13:04:00 |

    W skrócie spadaj do Lubonia..

    • karp
     niedziela, 29 lis, 2020, 13:45:54 |

     W skrócie. Waldemar nie skorzystam z rady.

  • czytelnik
   sobota, 28 lis, 2020, 21:46:04 |

   Proszę wybaczyć ale nie rozumiem pana komentarzy, czy może pan się wyrażać bardziej jasno?

   • karp
    niedziela, 29 lis, 2020, 20:58:11 |

    Sorry, ale ja rozumiem wszystkie. Zrozumienie to zadanie tego który czyta.

 • Badylarz
  sobota, 28 lis, 2020, 21:25:18 |

  „MIATSEM RZĄDZI MAFIA”

 • Many
  sobota, 28 lis, 2020, 21:42:01 |

  Już nie róbmy wstydu mafii :-)

 • karp
  sobota, 28 lis, 2020, 22:54:43 |

  Mafia jest w Dupiewie. Nie róbcie jej konkurencji.

 • Jacek
  niedziela, 29 lis, 2020, 10:05:25 |

  Tylko referendum uratuje Mosinę

 • Gość
  niedziela, 29 lis, 2020, 11:37:59 |

  Czesio T. z Komisji Rewizyjnej już sprawdza bezstronnie sołtysa i żwirka. Później będzie dyskutował i głosował razem z Arkiem.
  Ponieważ sołtys i żwirek nie byli za uchyleniem mandatów Czesia i Arka to teraz kumplom z komitetu należy się pomoc.
  Ręka rękę w Mosinie nadal myje .

  • obserwator
   niedziela, 29 lis, 2020, 12:00:56 |

   To jest właśnie przykład jak działają w Polsce samorządy. Podejrzewam, że Mosina nie jest jakimś odstępstwem.

   • Postronny
    niedziela, 29 lis, 2020, 12:20:26 |

    Dokładnie. Wychodzi na to, że cały system jest do poprawki skoro nie działa jak powinien i sprzyja takim patologiom.

   • Gość
    niedziela, 29 lis, 2020, 13:48:33 |

    Nie obwiniaj systemu tylko ludzi,a tutaj swoich kolegów radnych.
    Nawet radnego Jana M. co był za,a nawet przeciw.

  • karp
   niedziela, 29 lis, 2020, 13:53:58 |

   Ja nie bardzo wierzę w to, że nadwójt Dopiewa, który trząsł też Mosiną i dla którego latało kilkunastu radnych z RG Dopiewo, w Mosinie uzależnił u was od siebie, tylko 2 radnych.
   Trzeci był ten zatrudniony w ZUK, ale on nie podpada pod art.24 f. Było widać, że w Mosinie może sobie pozwolić na wiele, bo nawet burmistrz nie potrafił sprawić, że gdy były uchwały związane z ZUK, to on olewał RM Mosina i nie przychodził. Natomiast praca w Mosinie nie przeszkadzała mu w udziale w sesjach dopiewskich, gdzie 0 15 odbierał defilady swojego wojska.

 • cogito
  niedziela, 29 lis, 2020, 15:02:21 |

  Od dłuższego już czasu zastanawiam się nad nazwą tej gazety. Dlaczego przyjęła tytuł „Gazeta Mosińsko-Puszczykowska”, skoro wiadomości o Puszczykowie mniej, niż jak to mówią, „co kot napłakał”. Czyzby w Puszczykowie nic się nie działo? Ani złego, ani dobrego? Nic…?

  • JWB
   niedziela, 29 lis, 2020, 16:47:43 |

   Tylko co ma to wspólnego z tematem? Redakcja w Mosinie. Gmina Mosina jest zdecydowanie wieksza niż Puszcza, to nie ma się czemu dziwić, że jest więcej artykułów o Mosinie. Poza tym, czy tam też burmistrz i rada takie rzeczy wyprawiają?

   • cogito
    niedziela, 29 lis, 2020, 17:36:44 |

    A co to ma wspólnego z tytułem? Jeśli w nazwie są oba miasta, to należy pisać o tym, co dzieje się i w Mosinie, i w Puszczykowie. Jeżeli gazeta jest obiektywna to należy również zamieszczać artykuły o dobrych rzeczach. Jeśli Puszczykowo stanowi wzór do naśladowania dla Mosiny t dlaczego to przemilczać?
    Cogito ergo sum…

    • lalala
     niedziela, 29 lis, 2020, 17:47:46 |

     co za pokrętne rozumienie roli mediów.. Gazeta nie jest od tego, żeby produkować „dobre rzeczy” na siłę. Jest od tego żeby pełnić także funkcje kontrolną wobec władz również tych lokalnych. Obiektywizm nie polega na równym produkowaniu treści „dobrych” i „złych”. Polega na oddaniu takiej samej ilości miejsca różnym stronom sprawy bez indywidualnych dopowiedzeń autora i prezentowania jego opinii. Gazeta pokazuje rzeczywistość taką jaką jest przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie

     • cogito
      niedziela, 29 lis, 2020, 17:53:28 |

      A kto pisze o produkowaniu dobrych rzeczy na siłę? One albo są albo ich nie ma.Problem w tym, że gazeta, która w tytule ma oba miasta zajmuje się wyłącznie jednym. Może więc po prostu należy zmienić tytuł? I po sprawie…

     • Postronny
      niedziela, 29 lis, 2020, 19:01:18 |

      UWIELBIAM ten serwis, jestem wdzięczny jego redaktorom oraz administratorom za to co robią, ale też uważam że nazwa jest nieadekwatna. Jestem z Wami od roku, a o Puszczykowie czytałem tutaj raptem kilka razy, w większości jeśli chodziło o szpital lub jakieś wypadki na szosie poznańskiej. 99% newsów to doniesienia z Mosiny. Czemu by nie uporządkować sprawy i nie zmienić nazwy na samą Mosinę? Bo faktycznie – czytając wiadomości i tak nie wiem nic o tym, co dzieje się w Puszczykowie.

      A co do tych pozytywnych newsów – to przecież pojawiają się wiadomości o skończonych realizacjach, zbudowanych ulicach, sukcesach sportowców, uczniów, ostatnio też o sukcesie napisanej książki itp. Także wydaje mi się że redaktorzy skupiają się na wszystkim co ciekawe, nie ważne czy to dobre, czy złe nowiny :)

     • JWB
      niedziela, 29 lis, 2020, 19:11:34 |

      Ja widzę nazwę strony i nazwę serwisu gazeta-mosina.pl to co tu jeszcze zmieniać? A jeśli w przyszłości więcej będzie się działo w Puszczykowie, a w Mosinie nic się nie będzie działo to co, znowuż nazwę mają zmienić?

     • Gość
      niedziela, 29 lis, 2020, 19:15:48 |

      Nazwa jest Mosinsko-Puszczykowskaa nie Puszczykowsko-Mosinska :-)

     • Wojtek Pierzchalski
      poniedziałek, 30 lis, 2020, 17:46:37 |

      Zaniepokojonych małą liczbą puszczykowskich tematów, zachęcam do zapoznania się z krótką informacją dotyczącą wyników rankingu samorządów. https://www.gazeta-mosina.pl/2020/ranking-samorzadow-duzy-sukces-puszczykowa-odlegla-pozycja-mosiny/
      Tu z kolei więcej o Puszczykowie :)

 • Gość
  niedziela, 29 lis, 2020, 16:00:22 |

  W Puszczykowie Rada i Andrzej Balcerek odpowiedzialnie pracują. Tylko tyle i aż tyle.

 • cogito
  niedziela, 29 lis, 2020, 19:25:47 |

  No i co z tego? Koś powyżej napisał , że 99% wiadomości dotyczy Mosiny, więc po co się oszukiwać, że jest to gazeta dla obu miast? „Gazeta Mosińska” lepiej brzmi i jest adekwatna do tego o czym się tu pisze. Mieszkańcy Puszczykowa mają się zadowolić tym 1%? Chyba stać nas Puszczykowianie na więcej…

 • JWB
  niedziela, 29 lis, 2020, 20:07:22 |

  Na tej stronie po lewej jest licznik, i wynika z niego, że było 1887 artykułów o Mosinie i 847 o Puszczykowie. Z matematyki orłem nigdy nie byłem ale ty chyba tym bardziej, jeśli podajesz 1%. A poza tym nazwa Gazeta Mosińsko-Puszczykowska już się przyjęła, to trochę głupio z punktu wizerunkowego byłoby zmienić nazwę. A poza tym dlaczego w Puszczykowie nie ma gazety? Według mnie dlatego, że to za mała miejscowość na gazetę.

 • cogito
  niedziela, 29 lis, 2020, 20:20:02 |

  Myślę, że „jaki koń jest – każdy widzi”. W mojej ocenie tytuł tej gazety jest nieadekwatny do treści tu publikowanych. I tyle i aż tyle. Nie będę już tutaj szukać informacji o Puszczykowie, bo wiem ,że jej tutaj nie znajdę.. Jeśli będę chciał czegoś dowiedzieć o Mosinie to tutaj zajrzę. Dla mnie , niezależnie od tytułu ta gazeta pozostanie mosińską i tylko mosińską.

 • antykryst
  niedziela, 29 lis, 2020, 23:45:44 |

  Ktoś sprytnie przełożył wajchę na temat niezwiązany z tematem artykułu, próbując zakwestionować rolę portalu i niezależnego dziennikarstwa. Musiało zaboleć. Sugeruję skupienie się na meritum.

  • cogito
   poniedziałek, 30 lis, 2020, 11:28:23 |

   Nie przypuszczałem, że pytanie o nazwę tej gazety wywoła u niektórych czytelników takie negatywne emocje. Powtarzam – jeśli w nazwie gazety są dwa miasta, to powinno się pisać o obu, a nie wyłącznie o jednym. Jeśli pisze się o takiej czy innej decyzji Rady Miasta Mosiny, to powinno się przynajmniej napisać o tym, jakie będą jej skutki / pozytywne lub negatywne/ dla mieszkańców Puszczykowa. Jeśli pisze się o korkach w Mosinie to w tym kontekście powinny również znaleźć się odniesienia do Puszczykowa. Dotyczy to basenu, obwodnicy, budowy rond, itd.itp.
   Jeśli poważnie traktuje się nazwę gazety jako przeznaczoną dla mieszkańców Mosiny i Puszczykowa, to należy w równym stopniu pisać o wydarzeniach w obu miastach. W innym przypadku należy nazwę zmienić.

 • Sentinel
  poniedziałek, 30 lis, 2020, 10:39:10 |

  Co do meritum:

  Mandaty niektórych radnych w wyniku naruszenia przepisów antykorupcyjnych art 24f usg wygasły i nastąpiło to z mocy ustawy, czyli z mocy prawa, inaczej “ex lege” w trzy miesiące od złożenia ślubowania, jeżeli korzystali w działalności gospodarczej z mienia komunalnego przed wyborem lub w dzień pierwszego naruszenia przepisu art 24f (data: umowy, przelewu, faktury).

  Trzy miesiące upłynęły 21 lutego 2019 roku i jest to wyjątek specjalnie ustanowiony w ustawie, aby radni prowadzący w/w działalność gosp. na mieniu komun. mogli spokojnie ją zakończyć lub zrezygnować z mandatu nie składając ślubowania, albo nie zakańczając działalności i wtedy mandat wygasa automatycznie po trzech miesiącach od złożenia tegoż ślubowania.

  Tak sformułowane przepisy mają głęboki sens, niezbędność i istotne ratio legis, ponieważ w poprzednim brzmieniu ustawy o sam. gm. to rada wygaszała mandaty, a ze względu na różne układy radni tego nie czynili i korupcja kwitła.

  Z tego powodu należało wprowadzić do ustawy automatyzm działania przepisów i wygasanie mandatów w wyniku naruszenia art 24 usg z mocy prawa, aby nie dawać radom “lewych furtek” do obchodzenia dziurawego prawa. Ta ważna konieczność była podstawą ratio legis wprowadzenia takiej niezbędnej formy ochrony majątku komunalnego przed korupcją.

  Niektóre osoby np. dzierżawiły po 70 ha, czy 100 ha gminnego terenu, do którego nabywali prawo pierwokupu, jak też gminne lokale, które to dobra bywały często “po cichu” i po preferencyjnej cenie sprzedawane ze stratą dla gmin, czy powiatów.
  Co znaczy “po cichu”? Znaczy to że taki np. burmistrz lub prezes mogący samodzielnie dysponować nieruchomością lub mieniem do pewnej kwoty w zamian za poparcie radnego sprzedawał komunalne mienie po śmiesznej często cenie, aby progu nie przekroczyć.

  Resztę sobie dośpiewajcie.

  Obecna wersja ustawy daje radzie 30 dni na ogłoszenie o wygaśnięciu mandatu z powodu naruszenia przepisu art 24f i po 30 dniach delegacja ustawowa dla rady wygasa, a wtedy nawet jeżeli rada podejmie uchwałę i ogłosi, że mandaty wygasły to sądy stwierdzają, że takie uchwały są od początku nieważne, bo podjęte po terminie 30 dni ustawowej delegacji dla rady.
  Po terminie 30 dni to wojewoda uzyskuje uprawnienie do wydania zarządzenia zastępczego i to on ogłasza o wygaśnięciu mandatów z mocy ustawy z powodu naruszenia art 24f.
  Komisarz wyborczy tylko publikuje w DUWW informację o wygaśnięciu mandatów w ciągu dwóch tygodni od uchwały rady stwierdzającej fakt wcześniejszego wygaśnięcia mandatów z mocy ustawy.
  Ani rada, ani wojewoda, ani komisarz nie wygaszają mandatów w takim przypadku, bo naruszenie art 24f powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu “z mocy prawa”.
  Powtarzam, to jest bardzo ważna i niezbędna regulacja ochrony majątku komunalnego i transparentności samorządu.

  Art. 2. Konstytucji RP
  Zasada demokratycznego państwa prawnego
  “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

  Art. 7. Konstytucji RP
  Zasady działania organów państwa
  “Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

  Źródło:
  Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  W związku z powyższymi faktami wygaśnięcia mandatów kilku radnych z mocy ustawy w wyniku naruszenia przepisów art 24f usg należy zadać pytanie jakie przepisy regulują wypłacanie diet byłym już radnym?

  Kto za to odpowiada? Burmistrz, skarbnik, przewodniczący rady?

  Jak długo jeszcze nieuprawnieni radni, (bo mandat stracili na własne życzenie, w wyniku własnej działalności na mieniu komunalnym, która jest radnym zakazana) powtarzam pytanie, jak długo będą owi radni otrzymywać środki finansowe z budżetu gminy w postaci diet, do których nie posiadają ustawowego uprawnienia?

  Kto zwróci środki gminie, kiedy to nastąpi i dlaczego uprawnieni nowi radni, którzy “wskoczyli” automatycznie na miejsce skorumpowanych poprzedników i uzyskali mandaty, będą pozbawieni prawa głosu, prawa do złożenia przysięgi i reprezentowania mieszkańców, wypowiadania się na sesjach i komisjach oraz głosowania.

  Kiedy nastąpi reasumpcja głosowań? Może się zmienić stan prawny wielu uchwał, gdzie decydowała większość 1,2 lub 3 głosów?

  Może na przykład decyzja o budowie basenu jest pozbawiona mocy, bo uchwała nie została podjęta w sposób formalnie poprawny głosami radnych posiadających ważny mandat, którego nie posiadali radni naruszający przepisy art. 24f usg?

  Sprawdźcie Państwo dokładnie każdą uchwałę.
  Miliony złotówek mogą zmienić kierunek, w którym płyną.

  Art. 276. KK
  Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem
  Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Korzystajcie z prawa i zapytajcie radnych od kiedy i w jakim stopniu naruszali przepisy art 24f.
  Niechaj przedłożą dokumenty.
  Nie ma mowy o tym, że prawa nie znali, bo zostali wybrani na podstawie tej samej ustawy o samorządzie gminnym, na podstwie której “ex lege”, w wyniku swojej korupcyjnej działalności mandaty te automatycznie utracili.

  Kodeks karny
  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/s207/

  Czy radni lub urzędnicy składali nieprawdziwe oświadczenia?
  Czy były propozycje korupcyjne? Kto osiągał lub miał osiągnąć korzyści z działalności radnych naruszających ŚWIADOMIE przepisy antykorupcyjne?

  To też dokładnie sprawdźcie.

  Czas na podjęcie uchwały o ogłoszeniu wygaśnięcia mandatów przez radę już co prawda upłynął, a niedawno podjęta z ponad roczną zwłoką uchwała nie posiada mocy prawnej, ale rada może podjąć uchwałę o przekazaniu ustaleń i zebranych dokumentów do wiadomości wojewody i komisarza wyborczego oraz CBA i prokuratury.
  Taka jest już w tej chwili konieczność, bo sprawy “zbyt grubo się nawarstwiły”.

  Ile można tolerować bezprawia?

  “Poza logiką jest tylko bełkot”
  “Corruptio delenda est”
  “Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa”

 • GOŚĆ
  poniedziałek, 30 lis, 2020, 13:51:33 |

  Zanosi się na to, że kolejna strona zostanie zdominowana przez jednego lub dwóch internautów. Czasmosiny2.pl już jest praktycznie martwy, teraz kolej na portal Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Taki układ może być na rękę burmistrzowi Mosiny. Możliwe, że karp i strażnik mają deal z tym gościem…

  • czytelnik
   poniedziałek, 30 lis, 2020, 14:57:21 |

   @GOŚĆ zapominasz, że komentarze to dodatek, nie jest to przecież typowe forum, tylko portal gazety regionalnej, nie wszyscy tutaj zaglądają, tylko szukają jakiś pewnych informacji i nie wchodzą w polemikę. Ta ma miejsce wśród osób, które to lubią, mają coś do dodania, albo mają zupełnie inny punkt widzenia niż autor artykułu. To jest moim zdaniem dobre, dziennikarze, też powinni być poddawani krytyce, a obecnie nie zawsze jest to możliwe. Sporo portali odchodzi od możliwości zamieszczania komentarzy, mi się podoba, że są takie miejsca, gdzie każdy może coś dodać od siebie, nawet jeśli konsekwencją jest hejt i trolling tylko, że to ma miejsce teraz wszędzie.

   • GOŚĆ
    poniedziałek, 30 lis, 2020, 16:15:59 |

    Z całym szacunkiem, ale niczego nie zapominam. Wiem, że to dodatek do gazety i że to forum nie jest typowe. Nie musi być jednak typowym, by zaglądający tutaj internauci uznali je za bardzo wartościowe w sensie społecznym oraz potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na terenach gmin Mosina i Puszczykowo. W ostatnim czasie ten portal jak nigdy dotąd stał się areną dla bardzo ważkich i często drażliwych tematów z obu gmin. Portale bez komentarzy są martwe i bardzo przypominają działania TVP. Dzięki redakcji GMP, że nie zrobiła tego, na co zdecydowali się prowadzący portal czasmosiny2.pl.

  • karp
   poniedziałek, 30 lis, 2020, 18:10:50 |

   Jaki ty biedny i zdominowany. To ja spytam kto głosował na gościa, który pierwszy raz dał głos na sesji, kiedy chcieli go odwołać? Czy chcieliście mieć niesłyszalnego przedstawiciela? Inny radny dał się zdominować przez żonę. To wasi wybrańcy mieli dil z tym gościem i ich rozliczajcie.

   • Gość
    wtorek, 1 gru, 2020, 2:41:07 |

    Spadaj do Lubonia.

 • karp
  wtorek, 1 gru, 2020, 9:12:56 |

  Nie da rady. U nas TW Magda i redaktor radny pucują się dla władzy. Nie da się czytać.

Skomentuj