Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | piątek, 24 kwi, 2020 | komentarzy 14

Czy samorządy przekażą Poczcie Polskiej dane swoich wyborców? (aktualizacja)

Aktualizacja: Stanowisko Wójta Gminy Komorniki

Do urzędów dotarł wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców (PESEL, personalia, dokładny adres zamieszkania). Na ich podstawie ma ona przygotowywać korespondencyjne wybory. Poczta powołuje się na zapisy ustawy, nad którą parlament wciąż pracuje.

Gmina Komorniki nie przekaże Poczcie wrażliwych danych!

Gmina Komorniki stoi na stanowisku, że Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w wyborach udziału Poczty Polskiej. Danych nie przekaże.

Pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Komorniki, a także do innych samorządów, zawiera zestawienie danych, jakie trzeba byłoby przekazać Poczcie Polskiej, w tym PESEL, personalia, dokładny adres zamieszkania. Tymczasem Związek Miast Polskich wysłał wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego analizę prawną, z której wynika, że żaden obowiązujący akt normatywny nie przewiduje głosowania korespondencyjnego.

Poczta Polska powołuje się na wykonywanie obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowe (w tym premiera). Związek Miast Polskich sugeruje samorządom wezwanie Poczty do okazania dokumentu nakładającego taki obowiązek. Gmina Komornik zamierza stosować się do sugestii Związku. Poza tym sprawa jest przedmiotem analizy przez kancelarię obsługującą ją z zakresu RODO.

W Luboniu podobnie. Stanowisko Małgorzaty Machalskiej Burmistrz Miasta Luboń

– Drodzy Mieszkańcy, w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi przekazywania danych z rejestru wyborców Poczcie Polskiej, chcę Was uspokoić. Dziś w nocy, otrzymaliśmy drogą mailową wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców. Poczta powołuje się na decyzję Prezesa Rady Ministrów dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Po zapoznaniu się z opinią Związku Miast Polskich i wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej, podzielam stanowisko, że podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego do realizacji powyższych obowiązków. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. – poinformowała Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska

A jak jest w Mosinie i Puszczykowie?

Zapytaliśmy też urzędy w Mosinie i Puszczykowie czy dane ze spisu wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi poinformujemy Państwa o tym na naszych łamach.

Aktualizacja: Jan Broda: Nie przekażemy danych ze spisu wyborców!

Jan Broda Wójt Gminy Komorniki oficjalnie odniósł się do wniosku Poczty Polskiej o udostępnienie, w ciągu dwóch dni, danych ze spisu wyborców gminy Komorniki. Wpłynął on w nocy ze środy na czwartek i nie zawierał podpisu żadnej osoby uprawnionej do reprezentowania Poczty Polskiej SA. Jan Broda przeprowadził analizę wniosku i zasięgnął opinii prawnej.

– Podjąłem decyzję o nieprzekazywaniu danych, o które wnioskuje się w tej tajemniczej wiadomości e-mail, ponieważ na dzień jej otrzymania nie występuje w polskim ustawodawstwie podstawa prawna, która pozwalałaby mi na takie działania – oświadczył wójt. Wnioskodawca powołał się na artykuł 99 ustawy z 16 kwietnia 2020. Dane potrzebne są mu do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenta RP. Tymczasem ustawa o korespondencyjnych wyborach nie obowiązuje, więc nie ma podstawy prawnej do wysuwania żądań.

– Jako Wójt Gminy Komorniki – reprezentant wspólnoty samorządowej Gminy Komorniki, jestem zobowiązany do ochrony danych osobowych mieszkańców Gminy oraz ich interesów. Zatem i w tym wypadku będę działał z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Konstytucji RP. Wobec tego informuję, że na podstawie otrzymanego maila Urząd Gminy Komorniki nie przekaże nikomu danych z rejestru wyborców – podkreśla Jan Broda.

Jan Broda wójt gminy Komorniki

Jan Broda wójt gminy Komorniki

Wójt nie udostępnił spisu wyborców Poczcie Polskiej.

Stanowisko Wójta Gminy Komorniki w sprawie udostępniania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców Gminy Komorniki.

Odpowiadając na szereg pytań, które wpłynęły do Urzędu Gminy Komorniki, w sprawie udostępnienia danych z rejestru wyborców na wniosek Poczty Polskiej S.A., poniżej przedstawiam, co następuje.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. godz. 2:29 wpłynęła do Urzędu Gminy Komorniki wiadomość e-mail, podpisana przez podmiot “Poczta Polska”, zawierająca wniosek “o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku”. Pod wnioskiem nie widniał podpis żadnej osoby uprawnionej do reprezentacji Poczta Polska S.A.

Po analizie wniosku oraz zasięgnięciu opinii prawnej podjąłem decyzję o nieprzekazywaniu danych, o które wnioskuje się w tej tajemniczej wiadomości e-mail, ponieważ na dzień jej otrzymania nie występuje w polskim ustawodawstwie podstawa prawna, która pozwalałaby mi na takie działania.

Jako organ samorządu terytorialnego, mam obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. W obecnej sytuacji nie widzę podstawy prawnej do podejmowania działań zgodnie z wnioskiem Poczty Polskiej S.A.

Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 695) operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli:

Dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Przepis ten nie pozwala mi na przekazanie danych Poczcie Polskiej S.A., albowiem na dzień dzisiejszy żadna z niniejszych przesłanek nie występuje. Ustawa traktująca o wyborach korespondencyjnych bowiem nie obowiązuje, zatem nie ma podstawy prawnej do wysnuwania takich żądań. Także żadna z norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych nie zawiera takiej podstawy prawnej.

Jako Wójt Gminy Komorniki – reprezentant wspólnoty samorządowej Gminy Komorniki, jestem zobowiązany do ochrony danych osobowych mieszkańców Gminy oraz ich interesów.

Zatem i w tym wypadku będę działał z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Konstytucji RP. Wobec tego informuję, że na podstawie otrzymanego maila Urząd Gminy Komorniki nie przekaże nikomu danych z rejestru wyborców.

Z poważaniem
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

Aktualizacja:

Urząd Miejski w Puszczykowie

Jak czytamy na profilu społecznościowym Urzędu Miejskiego, w Puszczykowie również nie jest planowane przekazanie danych wyborców Poczcie:

– Uważamy, że powoływanie się na ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. jest niewłaściwe. Ustawa ta jest dopiero procedowana w Senacie, a to oznacza, że procedura ustawodawcza nie została zakończona, a sama ustawa nie może stanowić podstawy działania dla organów władzy publicznej. Uważamy również, że obecnie obowiązujące przepisy, określające zasady organizacji wyborów, nie przewidują takiego udziału Poczty Polskiej, który wymagałby udostępnienia temu podmiotowi danych z rejestru PESEL. Będąc odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wyborców apelujemy o stosowanie wyłącznie obowiązujących przepisów w tej materii. – informuje Urząd Miejski w Puszczykowie

Urząd Miejski w Mosinie

Informacji w sprawie przekazania danych swoich wyborców jak dotąd nie przekazał jeszcze Urząd Miejski w Mosinie.

Aktualizacja: Wybory 2020: Komunikat Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej

źródło Nowiny Komornickie, Urząd Miejski w Luboniu, Komorniki.pl, Urząd Miejski w Puszczykowie

 

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (14)

 • cogito
  czwartek, 23 kwi, 2020, 16:48:31 |

  Oczekuję od Burmistrza Puszczykowa takiej samej decyzji, jaką podjęli Burmistrzowie Komornik , Lubonia i wielu innych miast.
  Nie mam zamiaru brać udziału w tym „plebiscycie” korespondencyjnym , ani w przyszłości za nikogo spłacać kredytu… Cogito ergo sum .Myślę, więc jestem…

  • Gość
   czwartek, 23 kwi, 2020, 18:06:47 |

   Mamy w naszym kraju przywilej a nie obowiązek wyborczy.Więc nie bierz w nich udziału i tyle.Ja wezmę bo jestem obywatelem.

   • cogito
    czwartek, 23 kwi, 2020, 19:04:00 |

    Wybory tak – plebiscyt pocztowy NIE!!!

   • Lasowiak
    sobota, 25 kwi, 2020, 14:40:44 |

    A ja myślałem że mamy w naszym kraju prawo do demokratycznych, sprawiedliwych, uczciwych i bezpiecznych dla wszystkich wyborów. Czy coś się zmieniło? Mamy tylko przywilej udziału w wyborach zorganizowanych w jakikolwiek sposób? A jak się nie weźmie w nich udziału to nie jest się obywatelem?

 • lel
  czwartek, 23 kwi, 2020, 16:54:48 |

  To jest totalna paranoja co się obecnie wyrabia. Mam nadzieję że dni obecnego rządu są policzone.

  • Gość
   czwartek, 23 kwi, 2020, 18:04:47 |

   Na pewno nie a wiesz dlaczego ? Bo nie ma (niestety) mądrej sensownej opozycji.Obecna opozycja to są warchoły polityczne.

  • Krzysztof
   środa, 29 kwi, 2020, 11:54:45 |

   Niestety ale opozycja też nie grzeszy rozumem, także żyjemy w bardzo ciężkich czasach bez rozsądnej alternatywy

 • saska
  czwartek, 23 kwi, 2020, 17:04:59 |

  Burmistrz Mieloch z uśmiechem na twarzy przekaże dane mieszkańców Mosiny, z kilometra da się wyczuć ze sympatyzuje z pisiorami.
  Niech go ręka boska chroni!

 • MKS
  czwartek, 23 kwi, 2020, 17:35:28 |

  Mam nad, ieję, że Burmistrz Mosiny zachował jeszcze resztki honoru i dołączy do Burmistrzów Komornik, Lubonia i wielu innych, a nie wystosuje pismo do premiera morawieckiego, że ma duże wątpliwości, nie zgadza się, ale przekazał.

 • Małgosia
  czwartek, 23 kwi, 2020, 18:31:36 |

  nie wyrażam zgody na handel,tak ,handel, moimi danymi

 • Rodowity Mosinianin
  piątek, 24 kwi, 2020, 16:16:14 |

  Pan Mieloch wierny przyjaciel Adriana miałby nie udostępnić danych? Nie wierzę w to. Zresztą ta cisza ze strony mosinskiego urzędu jest zastanawiajaca. Może już nas sprzedali.

 • Nie dla epidemii
  wtorek, 28 kwi, 2020, 0:13:48 |

  Jestem przekonany, że Burmistrz Mieloch wyda nasze dane wrażliwe, gdyż sympatyzuje z Pisem i panami w sukienkach, my mu tego nie zapomnimy i pokażemy środkowy palec podczas kolejnych wyborów na Burmistrza.
  Tak postępują dwulicowi, jeszcze niedawno opłakiwał śmierć mieszkanki Czapur, a teraz przyłoży rękę do roznoszenia wirusa po domach przez niewinnych listonoszy.

 • Zażenowany
  wtorek, 28 kwi, 2020, 0:20:07 |

  Gazeta-mosina.pl usuwa komentarze, czyżby cenzura Burmistrza?

  • wtorek, 28 kwi, 2020, 10:09:20 |

   Usuwamy jedynie komentarze wulgarne czy obrażające osoby prywatne. W takim przypadku zmieniamy treść komentarza, z krótką informacją dlaczego. Takiej sytuacji nie mieliśmy natomiast już od dłuższego czasu, co nas bardzo cieszy. Jeśli natomiast komentarz nie pojawi się na łamach, być może został błędnie zakwalifikowany jako spam (zawierał np. linki zewnętrzne). Folder spam regularnie przeglądamy i te komentarze również pojawiają się na naszym portalu.

Skomentuj