Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 8 kwi, 2020 | komentarzy 5

Komunikat ws. deklaracji śmieciowych i nowych stawek obowiązujących od 1 kwietnia

Burmistrz Mosiny informuje o wzroście opłat za gospodarowanie odpadami. Zawiadomienia o nowych stawkach urząd przesłał już listownie mieszkańcom.

Zrobiliśmy bardzo wiele, aby obniżyć cenę za odbiór odpadów

Komunikat burmistrza gminy Mosina

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 kwietna br. wzrosły stawki za gospodarowanie odpadami. Decyzje o obowiązujących od początku kwietnia stawkach, zgodnie z przepisami prawa zostały Państwu dopiero doręczone lub są obecnie w doręczeniu.

Najpierw chciałbym wyjaśnić, dlaczego nastąpiło to tak późno. Nowe stawki Rada Miejska w Mosinie uchwaliła na sesji 27 lutego br. Ze względu na procedurę formalno-prawną, ich podanie
do wiadomości było możliwe dopiero po stwierdzeniu zgodności uchwał z prawem przez organy nadzoru zewnętrznego – Wojewodę Wielkopolskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową, co nastąpiło dopiero pod koniec marca.

Przemysław Mieloch Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch Burmistrz Gminy Mosina – kadr z vloga samorządowego

Dlaczego tak wysoka stawka – 27 zł od osoby.

Nieuniknioną podwyżkę opłaty za wywóz odpadów, zapowiadałem już wcześniej. Według nowych przepisów prawa, gminy nie mogą dokładać z własnego budżetu do gospodarki odpadami – system musi się samofinansować, to znaczy, że koszty gospodarowania odpadami muszą być pokryte z kieszeni mieszkańców. Co składa się na te koszty: po pierwsze cena odbioru odpadów – w tym przypadku ich odbiór prowadzi nasza firma, w cenach niższych, niż firmy wykonujące tę usługę dla gmin wokół nas. Tu zrobiliśmy wszystko, żeby cena była jak najniższa. Po drugie, cena zagospodarowania odpadów segregowanych – państwo mówiło nam, że gminy będą zarabiać na sprzedaży plastiku, papieru czy szkła i z tego tytułu opłaty będą mniejsze, a to okazuje się nieprawdą. Gmina, także gminy wokół nas, musi dopłacać do zagospodarowania odpadów segregowanych i mamy z tego tytułu kolejne koszty. Po trzecie – koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych – tu opłata marszałkowska wzrosła ze 170 zł do 270 zł. Ponadto mała liczba miejsc, które odbierają odpady zmieszane, wpływa na wzrost ceny za ich odbiór.

Po czwarte, na koszty gospodarowania odpadami wpływa ilość środków z tytułu opłat za śmieci od naszych mieszkańców. Tutaj Gmina weryfikuje ilość zadeklarowanych osób w deklaracji odpadowej z ilością osób zameldowanych, z liczbą zgonów, urodzeń, z podatkiem od nieruchomości. Analizujemy to wieloaspektowo, a tam gdzie mamy wątpliwości wysyłamy Straż Miejską, by to zweryfikować. Wiemy, że system wymaga dalszego uszczelniania i będziemy go uszczelniać. Będziemy podejmowali wszelkie działania, żeby stawka opłaty za śmieci była niższa. Wydaje mi się jednak, że w tym momencie zrobiliśmy bardzo wiele, aby obniżyć cenę za odbiór odpadów. Odbiera je od mieszkańców nasza firma, w której pracują mieszkańcy gminy.

Z radnymi Rady Miejskiej o stawkach za gospodarowanie odpadami rozmawiałem od listopada ubiegłego roku. Pierwszą stawkę, którą zaproponowałem Radzie było to 26 zł od osoby od marca br. Dlaczego ta stawka była tak wysoka – wyjaśniłem wcześniej. W związku międzygminnym Selekt stawkę podniesiono do 27 zł. Niestety Rada nie przyjęła uchwały z zaproponowaną przeze mnie stawką – 26 zł. Na kolejną sesję byłem zmuszony zaproponować stawkę 27 zł płatne od kwietnia, bo system, jak już wspomniałem, musi się samofinansować, gminy od tego roku nie mogą dokładać do gospodarowania odpadami. Opóźnienie w podjęciu uchwały o nowych stawkach, spowodowało konieczność jej wzrostu o złotówkę.

Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nową stawkę opłaty za śmieci od osoby – w koniecznej już wysokości 27 zł, dopiero na sesji 27 lutego.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina


Przypominamy, Urząd w Mosinie jest zamknięty dla interesantów. Otwarte jest jedynie biuro obsługi interesanta. Odwiedzając je, będziemy musieli stosować się do poleceń strażnika miejskiego. Kontakt z pracownikami jest możliwy jedynie drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną.

UM w Mosinie - deklaracje śmieciowe

Tak można teraz złożyć deklarację śmieciową lub inne dokumenty w UM w Mosinie


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Zmiana deklaracji wynika z uchwały rady gminy. Dotyczy to na przykład kompostujących odpady i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z prawem właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację śmieciową, gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje też wtedy, gdy zmieni się zadeklarowana wcześniej ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

kompostownik

kompostownik

Ponadto rada gminy w drodze uchwały, zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W związku z tym w deklaracji należy podać informacje dotyczące posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Mosińscy radni przyjęli zniżkę w wysokości 5 zł miesięcznie, gdy na posesji wykorzystywany jest przydomowy kompostownik. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest złożenie odpowiedniej deklaracji.

Od 1 kwietnia opłata miesięczna wynosi 27 zł od osoby za odpady oddawane w sposób selektywny. Więcej na temat zmian w opłatach za wywóz śmieci m.in w artykule: Ponad dwa razy drożej za śmieci

źródło: gov.pl, UM w Mosinie

Urząd w Mosinie zamknięty dla interesanótw

Przypomnijmy, Urząd w Mosinie został zamknięty dla interesantów. Otwarte jest natomiast biuro podawcze. Deklaracje śmieciowe i inne dokumenty mieszkańcy składają do specjalnie w tym celu umieszczonej skrzynki.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (5)

 • XXL
  środa, 8 kwi, 2020, 20:50:23 |

  Po co ten gość wstawia tutaj swoje fotki? Myślałam, że to jakiś wypasiony magazynier.

 • monit
  czwartek, 9 kwi, 2020, 14:29:25 |

  Łał, dzięki że za śmieci płacę więcej niż za prąd. Brawo Burmistrz i jego zatroskanie o mieszkańców. Brawo za decyzje o wyjściu z Selectu i skazanie mieszkańców na odpłatne wywożenie śmieci do Piotrowa. Brawo za decyzje o wyworzeniu bio aż do Tarnowa Podgórnego. Ogólnie samo pasmo sukcesów.
  Mam tylko nadzieję, że w następnych wyborach pojawi się jakiś sensowny kandydat, który będzie bez problemów przejąć obowiązki od obecnego Burmistrza, który został nim tylko dlatego, że pozostali kandydaci swoją miernością jeszcze bardziej go przebijali…

 • Gość
  piątek, 10 kwi, 2020, 0:16:41 |

  Monit, czytałeś dlaczego są takie wysokie stawki? Bo po Twoim wpisie to tylko widać brak orientacji w sprawach samorządowych, a się rozpisujeeeeeesz… Bez sensu, szkoda Twojej klawiatury :) burmistrz z dupy nie wyleciał z taką kasą i kiedy to w końcu ludzie zrozumieją, że wszytko drożeje! Wszystko. Żebyś nie musiał szukać to jest drogo, bo nie ma konkurencji, wzrosła opłata marszałkowska i od tego roku samorządy nie mogą dopłacać do odpadów, czyli, żebyś wiedział, każdy musi pokryć ze swojej kieszeni 100% kosztów za wywóz śmieci.
  Teraz jest dużo wolnego czasu więc polecam jako lekturę stronę gminy.
  Miłego czytania.

 • Bronisław
  sobota, 11 kwi, 2020, 23:32:36 |

  Wystawiam posegregowane surowce wtórne i jeszcze za to płacę kupę forsy,świetny interes.

 • ania
  wtorek, 14 kwi, 2020, 16:43:22 |

  a maseczki do zasłaniania twarzy gmina zorganizował burmistrz Puszczykowa już rozdał

Skomentuj