Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 3 kwi, 2020 |

Lepsze Daszewice: Spotkanie ws. „Porozumienia Lokalnego Doliny Głuszynki”

W czerwcu 2019 roku powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Lepsze Daszewice”, które stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców wsi. W marcu, w świetlicy wiejskiej w Daszewicach odbyła się ważna debata, której celem było nawiązanie szerszej współpracy na obszarach granicznych gminy Kórnik, gminy Mosina i miasta Poznań, położonych wzdłuż doliny Głuszynki-Kopli.

„Porozumienie Lokalne Doliny Głuszynki”

5 marca w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sołtysi i sołtysowe z Kamionek, Borówca, Daszewic, Babek i Czapur, przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna oraz zaproszeni goście reprezentujący gminę Mosina oraz gminę Kórnik. Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy na obszarach granicznych gminy Kórnik, gminy Mosina i miasta Poznań, położonych wzdłuż doliny Głuszynki-Kopli.

Debata: „Porozumienie Lokalne Doliny Głuszynki” fot. Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

Debata: „Porozumienie Lokalne Doliny Głuszynki” fot. Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

Pomysł spotkania zrodził się z potrzeby wypracowywania wspólnych rozwiązań problemów, które dotykają mieszkańców tego rejonu. Merytoryczną część spotkania przygotował Pan Jerzy Zalewski, emerytowany Główny Specjalista w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego, członek Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”. W swojej prezentacji pan Jerzy przedstawił zagadnienia rozwoju przestrzennego, skupiając się głównie na wyzwaniach komunikacyjno-transportowych, czekających nas w najbliższych latach. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania, kontynuowali dyskusję wymieniając uwagi i spostrzeżenia dotyczące poruszanych kwestii, mające związek z poszczególnymi miejscowościami, które reprezentowali. Efektem dyskusji była m.in. konkluzja, że należy dążyć do wypracowania wspólnych mechanizmów działania, prowadzących do kompleksowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Debata: „Porozumienie Lokalne Doliny Głuszynki” fot. Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

Debata: „Porozumienie Lokalne Doliny Głuszynki” fot. Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie deklaracji woli współpracy w ramach Porozumienia Lokalnego „Doliny Głuszynki”. Sygnatariusze zadeklarowali, że wspólnie będą podejmować inicjatywy, zmierzające do realizacji postawionych celów poprzez wzmocnienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań, wsparcie partnerów przy realizacji lokalnych projektów, poszerzenie i podniesienie jakości własnych działań przez wymianę doświadczeń, poglądów oraz wiedzy. Sygnatariusze porozumienia na cyklicznych spotkaniach będą rozwijać forum partnerskie, ustalając obszary współpracy i zadania zmierzające do realizacji wspólnych interesów dla dobra lokalnych społeczności i rozwoju regionu.

Kolejne spotkanie w ramach Porozumienia w najbliższym, możliwym terminie.

Jacek Godurkiewicz – wiceprezes „Lepsze Daszewice”


Lepsze Daszewice

Inicjatorami i założycielami Stowarzyszenia są mieszkańcy, którzy od paru lat w ramach nieformalnej grupy, współpracując z Sołtys ubiegłej kadencji, działali na rzecz Daszewic. Podejmowane działania ukierunkowane są głównie na wzrost bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury i dbanie o jakość środowiska przyrodniczego Daszewic i okolic. Realizację postawionych celów Stowarzyszenie chce realizować w oparciu o współdziałanie z organami samorządowymi, takimi jak Burmistrz Gminy Mosina, Rada Miejska, Sołtys Daszewic i Rada Sołecka.

Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

https://www.facebook.com/LepszeDaszewice/

rzeka Głuszynka - dolina Rzeki Głuszynki

Rzeka Głuszynka

Rzeka Głuszynka

Rzeka Głuszynka

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj