Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 3 mar, 2020 | 1 Komentarz

Kiedy nadejdzie kryzys – informator dla ludności cywilnej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jeszcze pod koniec stycznia w związku z epidemią koronawirusa ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Co to oznacza?

To informacja dla całego świata, że wystąpiło nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Koronawirus dotarł już do ponad 60 krajów. Według stanu na 3 marca 2020 r. zgłoszono ponad 3 tysiące zgonów. Zarażonych jest już blisko 100 tysięcy ludzi (tylko oficjalne przypadki). Na wirusowej mapie pojawiły się ostatnio Czechy, Ukraina i Portugalia. W Polsce jeszcze nie odnotowano przypadku zarażenia.

– To nie jest kwestia „czy?”, tylko „kiedy?” – powiedział na łamach portalu Puls Medycyny dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń i przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Uważa się też, że koronawirus może zapoczątkować globalny kryzys. Dlatego publikowany na początku roku na łamach GMP przewodnik dla ludności cywilnej pt. Kiedy nadejdzie kryzys, przygotowany przez Stowarzyszenie Terytorialni jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualny i z pewnością warto się z nim zapoznać.

Informator dla ludności cywilnej

Czy wiesz jak zachować się w trakcie ataku terrorystycznego albo skażenia chemicznego? Co zrobisz gdy zabraknie prądu i bieżącej wody? Czy jesteś przygotowany/a, żeby przeżyć dwa tygodnie bez możliwości zakupienia żywności i podstawowych środków do życia?

Dlaczego warto się przygotowywać?

Pomimo że Polska jest uważana za kraj bezpieczny, wolny od zagrożeń konfliktami zbrojnymi i poważnych klęsk żywiołowych, należy spojrzeć w historie ostatnich lat żeby przekonać się że jest to naiwne poczucie bezpieczeństwa. Pokazuje to kilka przykładów:

Rok 1934, przełom 1978 i 1979 roku, oraz lata 1982, 1997, 2009 i 2010, to daty największych powodzi na terenie Polski z ostatniego stulecia. Wystąpiły nagle, bez żadnych ostrzeżeń, przyniosły straty w wysokości wielu miliardów złotych oraz zabrały wiele istnień ludzkich.

26 czerwca 1971r. awaria rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w wyniku wybuchu zmagazynowanego paliwa zginęło 37 osób a 100 zostało ciężko rannych. W bardzo krótkim czasie nastąpiła ewakuacja tysięcy osób.

8 kwietnia 2008 r. w wyniku silnych wiatrów i mocnych opadów śniegu zostały uszkodzone linie energetyczne zasilające aglomerację szczecińską, pozbawiając prądu milion osób. Awaria trwała około 18 godzin.

13 grudnia 1981 o godzinie 6:00 Polskie Radio poinformowało polskich obywateli o wprowadzeniu stanu wojennego. Powołano dziesiątki tysięcy rezerwistów, oraz zmilitaryzowano strategiczne sektory gospodarki. Pogłębiły się charakterystyczne dla poprzedniego ustroju problemy z zaopatrzeniem ludności w podstawowe artykuły żywnościowe i gospodarcze.

Dodatkowo w czasach współczesnych jesteśmy narażeni na ataki na systemy informatyczne i próby wpływu wykorzystujące fałszywe informacje. Możemy również być dotknięci przez konflikty hybrydowe w naszym regionie Europy środkowo -wschodniej.

Kiedy nadejdzie kryzys

Zachowanie w sytuacji kryzysowej

Nie panikuj – najpierw sprawdź otrzymane informacje.

Państwa i organizacje często publikują fałszywe informacje, aby spróbować wpłynąć na nasz światopogląd, systemy wartości i sposób działania. Celem może być zmniejszenie naszej gotowości do obrony lub wywołania niepokojów i zamieszek.

Najlepszą ochroną przed fałszywymi informacjami i wrogą propagandą jest krytyczna ocena źródła i postawienie sobie następujących pytań:

 • Czy to prawdziwa informacja czy tylko opinia?

 • Jaki jest cel podawania tych informacji?

 • Kto to powiedział?

 • Czy źródło jest godne zaufania?

 • Czy ta informacja jest dostępna w innym miejscu?

 • Czy ta informacja jest nowa czy stara i dlaczego jest podawana w tym konkretnym momencie?

Treść zawarta w informatorze ma na celu pomóc każdemu obywatelowi Polski przygotować się na prawdopodobne kryzysy od poważnych wypadków, ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, po cyberataki i konflikty zbrojne.

Alarmowanie w trakcie sytuacji kryzysowych

Informacje o zagrożeniu przekazywane są za pomocą alertów RCB (Rządowe centrum bezpieczeństwa) w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) lub alarmu dźwiękowego.

Ogłoszenie alarmu – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Środki masowego przekazu – telewizja, radio – powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA, UWAGA Ogłaszam alarm …….. (treść alarmu).

Odwołanie alarmu – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Gdy nadejdzie kryzys - syreny alarmowe

Atak terrorystyczny

Ataki terrorystyczne mogą być skierowane przeciwko poszczególnym osobom lub grupom osób, przeciwko ogółowi społeczeństwa lub przeciwko infrastrukturze zapewniającą istotne potrzeby ludności, takimi jak energia elektryczna lub system transportu. Mimo, że istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzenia ataku terrorystycznego, istnieją pewne porady, które mogą mieć zastosowanie w większości sytuacji:

 • Staraj się nie krzyczeć i zachować spokój

 • Ukryj się w bezpiecznym miejscu i unikaj dużych grup ludzi

 • Zadzwoń na policję lub numer 112 i poinformuj jeśli zauważysz coś ważnego

 • Ostrzeż tych, którzy są w niebezpieczeństwie i pomóż tym, którzy potrzebują pomocy

 • Wycisz telefon i nie dzwoń do nikogo, kto może znajdować się na zagrożonym obszarze – dźwięk dzwonka telefonu może ujawnić miejsce ukrywającego się

 • Wykonuj polecenia policji, straży pożarnej i służb ratowniczych

Gdy nadejdzie kryzys - terrorysta

Skażenie chemiczne

Awaria lub pożar w obiekcie przemysłowym, katastrofy w ruchu lądowym, zaniedbania warunków bezpieczeństwa podczas wykorzystywania lub przechowywania toksycznych środków przemysłowych, mogą spowodować przedostanie się ich do środowiska. Najbardziej prawdopodobne jest skażenie substancjami takimi jak kwas azotowy, chlor i amoniak. W razie wystąpienia skażenia chemicznego:

 • Nie zbliżaj się do rejonu katastrofy lub awarii

 • Zachowaj spokój, włącz radio na częstotliwości lokalnej rozgłośni i ustal rodzaj skażenia oraz obszar jego występowania

 • Stosuj się do przekazywanych komunikatów i poleceń

 • Udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych

 • Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania, zamknij i uszczelnij mokrym papierem, szmatami lub taśmą drzwi, okna i otwory wentylacyjne

 • Chroń drogi oddechowe za pomocą zwilżonej w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczki albo ręcznika

 • Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, klimatyzację i nawiewy

 • Poinformuj służby ratownicze o swoim położeniu

Brak prądu / wody/ ogrzewania

Ostra zima, zamieć śnieżna, huragan, powódź a nawet cyberataki na infrastrukturę krytyczną mogą spowodować awarie sieci energetycznych i komunalnych. Pozbawi Cię to na jakiś czas prądu, wody, gazu i ogrzewania.

Gdy nadejdzie kryzys -cysterna z wodą

W pierwszej kolejności służby pomogą najbardziej potrzebującym . Nie będą w stanie pomóc wszystkim obywatelom, więc musisz być przygotowany do samodzielnego radzenia sobie przez pewien czas. Prawidłowe przygotowanie pozwoli przetrwać każdą kryzysową sytuację, niezależnie co ją spowodowało.

Najważniejsze to posiadać wodę, jedzenie, ciepłe okrycia oraz kontakt z mediami.

Poniżej kilka porad na temat gromadzenia zapasu najbardziej potrzebnych rzeczy do przetrwania kryzysu. Zacznij przygotowania już dziś i odznaczaj zebrane zapasy.

najbardziej potrzebne rzeczy do przetrwania kryzysu (zapasy)

najbardziej potrzebne rzeczy do przetrwania kryzysu (zapasy)

Polska obronność

Na polską obronność składają się dwa nierozłączne czynniki, które mają na celu ochronę kraju, wolności a przede wszystkim życia obywateli polski. Jest to obrona militarna (wojsko) oraz obrona cywilna. Każdy z nas ma obowiązek działać, jeśli Polska jest zagrożona.

Obrona militarna

Obrona militarna składa się Polskich Sił Zbrojnych a w nich wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojsk obrony terytorialnej.

Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej bronią naszej niepodległości i granic.

Obrona cywilna

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Obowiązek obrony Polski

Pamiętaj, że jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej masz obowiązek obrony ojczyzny. Jeśli masz pomiędzy 1 8 a 60 rokiem życia (kobiety od 18 do 55 roku życia) w razie zagrożenia możesz zostać wezwany do pomocy na różne sposoby:

 • pełnienie służby wojskowej,

 • wykonywanie obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,

 • świadczenie pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,

 • pełnienie służby w obronie cywilnej,

 • uczestniczenie w samoobronie ludności,

 • odbywanie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

Świadczenia rzeczowe

Władze Polski po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny mogą dokonać rekwizycji posiadanych przez obywateli nieruchomości oraz pojazdów/maszyn do użytku na cele przygotowania obrony Państwa. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP pozwala na wezwanie do przekazania mienia:

W czasie pokoju:

  • dla sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej – czas wykonywania świadczeń wynosi do 48 godzin, najwyżej trzy razy w roku;

  • w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – do 7 dni, tylko raz w roku;

  • w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków do czasu ustania przyczyny.

W czasie wojny nie ma żadnych ograniczeń.

Strefa działań wojennych

Gdy już dojdzie do konfliktu zbrojonego, wróg będzie atakować punkty strategiczne, w tym także miasta. Przebywanie w takich rejonach jest skrajnie niebezpieczne i może przeszkadzać w skutecznej obronie. Gdy w rejonie miejsca Twojego zamieszkania toczą się walki:

 • Ewakuuj się do bezpiecznego miejsca poza strefę działań wojennych (pomyśl wcześniej jak i gdzie możesz ewakuować się z rodziną). Zabierz ze sobą ważne dokumenty, pieniądze oraz zapas żywności i wody

 • Stosuj się do przekazywanych komunikatów i poleceń służb porządkowych lub wojska

 • Podróżuj tylko w dzień

 • Nie skradaj się, nie wykonuj gwałtownych ruchów

 • Nie ubieraj się w rzeczy z kamuflażem – nie przypominaj żołnierza !

Tekst i opracowanie merytoryczne:

Stowarzyszenie Terytorialni

Fundacja na rzecz wspierania inicjatyw proobronnych „Terytorialni”

www.terytorialni.pl

Grafika: Zuzanna Tofil


Koronawirus

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). (źródło: Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl)

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu - plakat

Koronawirus – jak zapobiegać zakażeniu – plakat

COVID-19 - stan na 03.02.2020 r. źródło: www.gisanddata.maps.arcgis.com

COVID-19 – stan na 03.02.2020 r. (kliknij i powiększ); źródło: www.gisanddata.maps.arcgis.com

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

 • Kada
  wtorek, 3 mar, 2020, 16:13:26 |

  W końcu mówi się, że ten koronawirus to broń biologiczna. A prawdy się nie dowiemy.

Skomentuj