T-Roc Salon VW Berdychowski Stary Browar - dziecięca radość na święta
Redakcja GMP | środa, 25 mar, 2020 | komentarzy 12

Nowe stawki opłat za śmieci

Urząd Miejski w Mosinie informuje mieszkańców Gminy Mosina o wprowadzeniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zmiany tych stawek przyjęte zostały uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, a  ich ogłoszenie jako obowiązujące, możliwe było dopiero po przejściu przez podjęte uchwały procedury formalno-prawnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W związku z zakończeniem tej procedury, podajemy mieszkańcom obowiązujące od 1 kwietnia br. nowe stawki za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r., od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, której wysokość wyniesie  27 zł od osoby miesięcznie.

Tą samą uchwałą ustalona została również stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (27 zł x 2). Podwyższona stawka wynosi 54 zł  za osobę miesięcznie zamieszkującą nieruchomość.

Kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie wprowadzono możliwość uzyskania zwolnień od 1 kwietnia 2020 r. w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O jakie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim przypadku można się starać?

 1.  W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowymzwolnienie w wysokości 5 zł od nieruchomości z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej dla danej nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie to może uzyskać każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Mosina zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który prowadzi lub zamierza prowadzić na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik na odpady bioodpady.

Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której w pkt E.1 należy zaznaczyć odpowiedź TAK, a w pkt E.2 należy zaznaczyć odpowiedź NIE.

UWAGA!

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA DO ODBIORU POJEMNIKA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI.

Okresowy nadmiar odpadów biodegradowalnych, np. trawy i liści powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach, można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.

 1.  W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – zwolnienie w wysokości 3 zł od osoby z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to przysługuje :

 1. osobom w gospodarstwach domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w myśl ustawy o pomocy społecznej :

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

– osoby w rodzinie – 528 zł,

– rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie (528 zł/osoba).

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  – art. 8 ust. 1 lub 2.

 1. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przysługuje ono osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina

Uchwała nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawiezwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyłączeniem zapisów: w § 1 ust.1 wyrażeń „średni miesięczny” oraz „mieszkańca w roku poprzednim”, § 3,  § 4 ust.1, załącznika do uchwały z powodu sprzeczności z przepisami prawa, wskazanymi w uchwale Nr 6/319/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. stwierdzającej ich nieważność.

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionych wyżej uprawnionych przypadkach, można uzyskać od 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym złożono deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju to zwolnienie obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługiwać będzie zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu.

Przypominamy, że od 1 stycznia br., w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. Wprowadzona została obowiązkowa segregacja śmieci, a odpady biodegradowalne zbierany wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do ich odbioru na BIODPADY. Zniesiony został system workowy dla bioodpadów.

Urząd Miejski w Mosinie


27 lutego br. Rada Miejska w Mosinie ustaliła nową stawkę za wywóz śmieci segregowanych. Nie 26 zł, a ostatecznie 27 zł będziemy płacić miesięcznie za odpady oddawane w sposób selektywny. To ponad dwa razy drożej od obecnej stawki, która wynosi 13 zł od mieszkańca. Jeżeli natomiast właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić dodatkową 2 krotność nowej ustalonej stawki tj. 54 zł za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Więcej w artykule: Ponad dwa razy drożej za śmieci

śmieci - odpady segregowane i niesegregowane

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (12)

 • karp
  środa, 25 mar, 2020, 13:05:04 |

  Zwolnienie w części zostało unieważnione w części przez RIO. Ktoś nie panuje nad kierownicą i nad przekazem. Radzę doczytać.

 • karp
  środa, 25 mar, 2020, 13:19:27 |

  Przepraszam. Wcześniejsze błędy zostały poprawione 27 lutego.

 • nie chcemale muszem
  środa, 25 mar, 2020, 13:29:26 |

  kiedy i w jaki sposob zlozyc nową deklaracje (chce wpisac kompostownik).

  • mieszkaniec
   piątek, 27 mar, 2020, 18:11:31 |

   można na stronie urzędu

 • Gość
  środa, 25 mar, 2020, 13:30:42 |

  czy urzad jest otwarty zeby pojsc.zlozyc deklaracje ?????

  • taka sytuacja
   środa, 25 mar, 2020, 14:58:17 |

   Podobno urząd zabarykadowany, deklaracji nie można złożyć na miejscu a przez internet nie wiadomo o co chodzi…

 • karp
  środa, 25 mar, 2020, 15:45:35 |

  Przepraszam, że przepraszałem. Lutowa uchwała (27.02)dotyczyła ulgi za kompostowanie.Mam nadzieję, że to co powyżej jest zgodne z uchwałą RIO.
  http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=26245

 • Gość
  środa, 25 mar, 2020, 19:10:16 |

  panie cybulski my wiemy na kogo nie glosowac

 • karp
  środa, 25 mar, 2020, 19:31:01 |

  Jest dostępna deklaracja.Ja gdybym miał kompostownik, to wysłałbym deklarację poleconym i z podpisem już w marcu.Wyliczenie to też nie problem np.3X27-5=81-5=76 zł
  Gorzej już z tymi zwolnieniami z uchwały 163/2020.

 • Okradziony
  środa, 25 mar, 2020, 20:54:38 |

  Kiedyś za dzieciaka sprzedawałem butelki i słoiki, sprzedawałem makulaturę,teraz wystawiam posegregowane przed domem i płacę za to by ktoś kto to sprzeda jeszcze okradł mnie z 27 złotych od osoby. Czy to jest normalne ?

  • Gość
   piątek, 27 mar, 2020, 18:12:40 |

   To nie jest normalne, tylko co w tym kraju jest normalne, już chyba nic.

 • Gość
  środa, 25 mar, 2020, 21:50:38 |

  Urząd jest otwarty dla mieszkańców i można złożyć deklaracje, inne dokumenty itp. Ograniczone jest wejście i poruszanie się interesantów wewnątrz. Istnieje też takie coś jak, UWAGA, telefon! Tak, można zadzwonić i się dowiedzieć co i jak. Czasem ciężko się połączyć, ale jest to zrozumiałe w aktualnym stanie rzeczy

Skomentuj