Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 5 lut, 2020 | komentarzy 8

Podziemne komplikacje – aktualizacja

Czytelnicy pytają nas o stan przejścia podziemnego pod torami na ulicy Sowinieckiej w Mosinie.

„Przywrócenie przejścia dla ruchu pieszych uzależnione jest od uregulowania będących w toku wszelkich komplikacji prawnych”

Aktualizacja: Odpowiedź UM w Mosinie.

– (…) Codziennie wielokrotnie w ciągu dnia piesi czekają przed zamkniętym przejazdem kolejowym. Wiele osób ryzykuje przechodzenie przez tory przy opuszczonych zaporach aby zdążyć na autobus lub pociąg. Czy wykonanie remontu przejścia podziemnego nie powinno być dawno załatwione? Za co burmistrz i urzędnicy pobierają wynagrodzenie skoro nie potrafią tej sprawy sfinalizować? W imieniu mieszkańców osiedla „Za Barwą” proszę o pomoc i nieustawanie w próbie załatwienia w/w sprawy – pisze do redakcji Czytelniczka GMP

przejście podziemne przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie

przejście podziemne przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie

O przejściu podziemnym na ulicy Sowinieckiej pisaliśmy m.in 25 listopada 2017 roku w artykule: Skandaliczny stan przejścia podziemnego! Sprawą zainteresował się wówczas Inspektorat Nadzoru Budowlanego (więcej w artykule).

O sprawę przejścia podziemnego zapytaliśmy kilka dni temu Urząd Miejski w Mosinie. Na odpowiedź czekamy (gdy ją tylko otrzymamy, zaktualizujemy wpis).

W międzyczasie, w Biuletynie Informacji Publicznej udało nam się odnaleźć interpelację, jaką 23 sierpnia 2019 roku złożył w tej sprawie mosiński radny, Pan Arkadiusz Cebulski:

– Zwracam się z zapytaniem jaki obecnie jest stan prawny przejścia podziemnego pod torami na ul. Sowinieckiej oraz kiedy przejście zostanie przywrócone dla ruchu pieszych. – pytał w sierpniu Arkadiusz Cebulski

Odpowiedź Urzędu w Mosinie na interpelację radnego RM w Mosinie:

– Podziemne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone z użytkowania decyzją 21 grudnia 2017 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i aktualnie nadal ze względów bezpieczeństwa nie zostało przywrócone dla ruchu pieszych. Jednocześnie Gmina Mosina informuje, iż w dniu 9 maja 2019 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok (Sygn. akt: VII SA/Wa 2505/18), który uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ja decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 maja 2018 r. – podał Urząd Miejski w Mosinie

– Mając na uwadze powyższe aktualnie Gmina Mosina analizuje stan prawny i rozważa zasadność wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku.
Przywrócenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie dla ruchu pieszych uzależnione jest od uregulowania będących w toku wszelkich komplikacji prawnych, oraz od usunięcia nieprawidłowości wskazanych w decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. – dodaje urząd w odpowiedzi na interpelację radnego Arkadiusza Cebulskiego

Publikujemy też wyjaśnienie, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Mosinie w tej sprawie w 2017 roku:

“W związku z koniecznością wykonania niezbędnych napraw i pogarszającego się stanu technicznego podziemnego przejścia, w lipcu 2016 r. Gmina Mosina podjęła czynności celem ustalenia właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego. Przejście podziemne dla pieszych w ciągu ul. Sowinieckiej, zlokalizowane jest na sześciu działkach będących własnością różnych podmiotów, natomiast Gmina Mosina jest właścicielem tylko jednej z działek, na której posadowione są schody od strony centrum miasta. Tym samym, budowla ta obecnie nie posiada ustalonego zarządcy w myśl art. 61 Ustawy Prawo Budowlane (tj. podmiotu zobowiązanego do jego utrzymania). W wyniku powyższych rozbieżności oraz braku ustaleń w zakresie właściciela lub zarządcy obiektu, Gmina Mosina w dniu 25 kwietnia 2017 r. zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z prośbą o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie obiektu, jak również zobowiązanie właściciela lub zarządcy obiektu do dokonania koniecznych napraw. WWINB przeprowadził w dniu 20 czerwca 2017 r. kontrolę obiektu budowlanego, zapoznając się z jego stanem technicznym. Po przeprowadzonej kontroli nadzór budowlany do chwili obecnej nie wydał decyzji w tej sprawie. Postępowanie administracyjne prowadzone przez wyżej wymieniony organ nadzoru jest w toku. Jednocześnie, w związku z realizacją przebudowy przejazdu kolejowego w ramach modernizacji linii kolejowej E59 przez PKP PLK S.A. oraz koniecznością zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sowinieckiej przez Wykonawcę robót (w tym także dla ruchu pieszych), na wniosek Gminy Mosina w dniu 13 listopada br. zostało zrealizowane tymczasowe oświetlenie omawianego przejścia podziemnego.

Obiekt zlokalizowany pod czynną linią kolejową Wrocław – Poznań został wybudowany na przełomie 1986 – 1987 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w projektach modernizacji linii kolejowej nie uwzględniła remontu przejścia dla pieszych, pomimo wniosków ze strony Gminy Mosina wskazujących, iż obiekt jest nierozerwalnie związany z linią kolejową i przejazdem kolejowym – jako przejście podziemne dla pieszych stanowiące jego integralną część (2010 rok)”.

Trwa ustalanie kto jest odpowiedzialny za utrzymanie przejścia

Aktualizacja 11.02.2020r.

– Przekazuję odpowiedź na zapytanie dotyczące przejścia podziemnego pod torami na ul. Sowinieckiej w Mosinie, na podstawie informacji uzyskanej we właściwym referacie Urzędu Miejskiego w Mosinie  – napisała dziś w odpowiedzi na zapytanie redakcyjne Pani Joanna Nowaczyk z UM w Mosinie

Odpowiedź Urzędu

Urząd Miejski w Mosinie potwierdza, że podziemne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone z użytkowania decyzją 21 grudnia 2017 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i aktualnie, ze względów bezpieczeństwa, nadal nie zostało przywrócone dla ruchu pieszych. – poinformował Urząd Miejski w Mosinie

– Informujemy, że Gmina Mosina wniosła skargę kasacyjną od wyroku z dnia 9 maja 2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylał decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 maja 2018 r. – dodają urzędnicy

Przejście podziemne ul. Sowiniecka w Mosinie

Przejście podziemne, ul. Sowiniecka w Mosinie

– Do chwili obecnej Gmina nie otrzymała informacji o terminie rozpatrzenia wniesionej skargi. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, jaki podmiot winien być odpowiedzialny za utrzymanie podziemnego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Sowinieckiej. Bez ustalenia właściwego podmiotu, nie będzie możliwe określenie terminu przywrócenia użytkowania przejścia. – informuje Urząd Miejski w Mosinie.

Czy doczekamy się w końcu otwarcia i remontu przejścia? Wiele wskazuje, że nieprędko.

Aktualizacja 10.03.2020r.

interpelacja

interpelacja

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (8)

 • szakalaka
  środa, 5 lut, 2020, 12:08:00 |

  Typowe dla PKP. Część zmodernizowali a reszta ich nie interesuje – ot – problem miasta i męczcie się z tym sami. Przecież to durne przejście jest tam tylko i wyłącznie dlatego, że miasto przecina linia kolejowa.

 • szakalaka bum
  środa, 5 lut, 2020, 12:11:52 |

  Zresztą to w jakiej „kondycji” jest to przejście podziemne kwalifikuje je do generalnego remontu. Bo w chwili obecnej jest zwyczajnie zagrożeniem. Przydałyby się jak to w takich miejscach bardziej zaawansowane rozwiązania dla niepełnosprawnych.

  Choć pewnie niektórzy woleliby zalać je betonem, bo tak byłoby najprościej. Ech, dobijające są takie sprawy ciągnące się latami. Niby jesteśmy tak rozwiniętą cywilizacją, a najprostsze kwestie potrafią nas zatrzymać :)

  • mieszkaniec
   środa, 5 lut, 2020, 13:02:19 |

   Nie idźmy w skrajności jeśli będziemy sobie życzyć usprawnień dla niepełnosprawnych (czytaj np. windy) to taka inwestycja nigdy nie zostanie zrealizowana. Zresztą nawet jeśli by była, to w jakim będzie stanie po jakimś czasie. Patrząc na windy na peronach mam co do tego wielkie wątpliwości.
   Tak więc remont samego przejścia wystarczy.

   • szakalaka bum
    środa, 5 lut, 2020, 14:05:44 |

    Prawda, nawet zwykły remont byłby na duży plus.

 • Many
  środa, 5 lut, 2020, 18:00:31 |

  Co zrobisz jak nic nie zrobisz :-)

 • Gość
  środa, 5 lut, 2020, 20:18:40 |

  Zamiast takich zwykłych potrzebnych rzeczy miasto woli „inwestować” w park „pośrodku niczego”.Badziew za 1,5 mln złotych.

 • wtorek, 11 lut, 2020, 10:34:30 |

  Aktualizacja: Cały czas trwa ustalanie kto jest odpowiedzialny za utrzymanie przejścia. Odpowiedź UM w treści artykułu.

  • Gość
   wtorek, 11 lut, 2020, 15:04:00 |

   Jeżeli ktoś nie zaprosi ekipy z interwencją telewizyjną to sprawa bezpiecznego przejścia pod torami,przy bierności urzędników NIGDY nie ruszy z miejsca.

Skomentuj