Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | czwartek, 2 sty, 2020 | komentarzy 10

„Porozumienie”

– To jest coś niebywałego, żeby wywozić 100 kilometrów odpady – radny Ryszard Rybicki

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 grudnia 2019 radni zadecydowali o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wywozu odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z terenu gminy Mosina.

Porozumienie polega na dostarczeniu odpadów do instalacji znajdującej się na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Mosina będzie musiała zapłacić 221,00 zł netto za 1 tonę wywożonych bioodpadów oraz pokryć koszty transportu. Według szacunków do instalacji w Rumianku będzie trafiać około 1750 ton odpadów z naszej gminy. Koszty przekroczą więc pół miliona złotych. A nie jest wykluczone, że cena za wywóź bioodpadów może w przyszłości również wzrosnąć.

Kompostownia: mieszanie wstępne

Kompostownia: mieszanie wstępne fot. www.tp-kom.pl

Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o realizując powierzone jej przez Gminę Tarnowo Podgórne zadania własne, prowadzi instalację do przetwarzania bioodpadów w postaci kompostowni w miejscowości Rumianek, instalacja ta służy do utylizacji odpadów ulegających biodegradacji i produkcji kompostu.

Kompostownia w Rumianku: przesiewanie kompostu

Kompostownia w Rumianku: przesiewanie kompostu fot. www.tp-kom.pl

Co ciekawe odległość z Mosiny do miejsca, gdzie nasze odpady będą wywożone, wynosi około 50 kilometrów, co w dwie strony daje przybliżoną odległość 100 km. Temat ten skomentował podczas sesji RM m.in jeden z mosińskich rajców:

To jest coś niebywałego, żeby wywozić 100 kilometrów odpady – powiedział radny Ryszard Rybicki

Mosina - Rumianek - odległość do instalacji,

Mosina – Rumianek – odległość do instalacji, w której będą przetwarzane odpady pochodzące z gminy Mosina

Na temat ten wypowiedział się również Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek:

Za rok o tym samym czasie będziemy siedzieli w tym samym miejscu i zadawali dokładnie to same pytanie. Ja się zapytam dlaczego my, Panie Burmistrzu przez tyle lat, nie wyznaczyliśmy jednego, porządnego terenu, gdzie można byłoby odpady zielone składować, które są znakomitym surowcem, który można sprzedawać. A setki tysięcy złotych można byłoby zainwestować np. w sprzęt dla ZUKu.  (…) Kompost jest źródłem doskonałego naturalnego nawozu  – powiedział podczas sesji RM radny Waldemar Wiązek.

1 tona biokompostu sprzedawana jest później w zakładzie w Rumianku za 50 zł netto.

Całość dyskusji na ten temat możemy obejrzeć tutaj (e-sesja).

źródło: XXI Sesja RM w Mosinie

kompostownik

kompostownik


Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami – przypomnienie

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Jak zapowiedział Burmistrz Gminy Mosina, Pan Przemysław Mieloch, prawdopodobnie na przełomie lutego i marca na obszarze gminy Mosina dodatkowo czeka nas podwyżka opłat.

Odpady już tylko segregowane

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą następujące zmiany:

 • Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że będą przekazywać odpady sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, w której wskażą, iż odpady będą przekazywane w sposób selektywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą stosować obowiązujące zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne niesegregowane (tzw. zmieszane) mogą występować tylko i wyłącznie jako tzw. „odpady resztkowe” występujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali przekazywanie odpadów sposób selektywny nie muszą składać nowej deklaracji.

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY.

Bioodpady tylko do kubła

Uwaga! Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych – muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę.

Likwidacja możliwości oddawania odpadów zielonych oraz tzw. odpadów kuchennych w workach czy folii, jest podyktowana przede wszystkim ochroną naszego środowiska i dążeniem do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Podobne rozwiązania będą w gminach sąsiednich.

 • Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają bioodpady, powinni je zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zniesiony zostaje system workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych). Oznacza to, iż mieszkańcy Gminy nie będą otrzymywali od przedsiębiorcy odbierającego odpady worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów i nie będą mogli oddawać bioodpadów w workach.

W systemie workowym nadal można zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny, czyli: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i papier.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, przyjmuje następujące odpady:

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

 • bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),

 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca),

 • odpady z mikroiniekcji odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (nowa frakcja),

 • odpady z tekstyliów i odzieży (nowa frakcja),

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.

W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 547.

Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Agnieszka Buśko z Referatu Finansowo-Budżetowego, tel. 618109-519.

Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rosnącymi, rynkowymi kosztami przetwarzania i składowania odpadów komunalnych informuję Państwa, że w najbliższym czasie planowana jest podwyżka wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najprawdopodobniej nastąpi ona w lutym/marcu 2020 roku. Wpływ na podwyższenie stawki ma także ilość powstających odpadów oraz ilość osób zgłoszonych w gospodarstwach domowych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych.

Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli stosowną deklarację. Ponadto każdy z nas codziennie podejmuje decyzję o tym, które produkty kupuje. Mając również na uwadze ochronę środowiska proszę, aby Państwo zwracali uwagę na to jakie opakowania powstają po zakupie danego produktu. Dbajmy o jak najmniejszą ich ilość. Zwracajmy uwagę na segregację odpadów powstających w naszych domach. Tylko postępując w taki sposób, każdy z nas i wszyscy razem wpłyniemy na koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

śmieciarka pojazd do wywozu odpadów

pojazd do wywozu odpadów

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (10)

 • Gość
  czwartek, 2 sty, 2020, 14:51:26 |

  Moja rodzina wyrzuca wszystkie bioodpady do przydomowego kompostownika. Mam nadzieję,że nie będę musiał nic płacić.

  • mieszkaniec
   piątek, 3 sty, 2020, 1:01:22 |

   Jak jest kompostownik to nie trzeba mieć nawet kubła na bioodpady. Swoją drogą, za wywóz płacimy w opłatach jakie wnosimy za wywóz śmieci to bez znaczenia czy mamy kompostownik. Plusem jest naturalny, wartościowy nawóz do roślin w ogrodzie.

 • Borek
  czwartek, 2 sty, 2020, 22:05:52 |

  Zgodzę się, z pomysłem utworzenia kompostownika gminnego bo nie dość, że akurat byłoby na premie dla urzędników, to jeszcze można byłoby drugie tyle zarobić na odpadach biodegradowalnych od innych gmin, i jeszcze na późniejszej sprzedaży tego kompostu. Byłby to bardzo dobry biznes, i jak powiedział radny Wiązek najwyższy czas się tym zająć. To jest właśnie gospodarność i aktywne podejście. A tak, doją nas wszyscy, a my nic. Czy to lenistwo władzy?

  • Gość
   piątek, 3 sty, 2020, 12:22:49 |

   Na początek można utworzyć kompostownik dla bioodpadów z ogrodów. Wystarczy jeden człowiek na pół etatu i spycharko-ładowarka na ogrodzonej hektarowej działce za miastem.Odbiór jeden dzień lub dwa w tygodniu transportem własnym.

   • Borek
    czwartek, 9 sty, 2020, 23:20:30 |

    Dokładnie, żadna filozofia tylko najpierw trzeba chcieć i przemielić to w gminnej machinie administracyjno-urzędniczej

 • Agfa
  piątek, 3 sty, 2020, 15:14:00 |

  Myślę że to dobry pomysł z kompostowbikiem ale wydaje mi się że nasza władza ma generalnie gdzieś to co mówią mieszkańcy i nawet nie wezmą tej idei pod uwagę a nawet jeśli wezmą to znajdą tyle przeciwwskazań że nic z tego nie będzie.

 • JWB
  piątek, 3 sty, 2020, 15:46:07 |

  To nawet radni za tym postulowali, ale cóż, nawet nie podjęto próby realizacji tego przedsięwzięcia.

 • Gość
  piątek, 3 sty, 2020, 16:47:24 |

  Policzyłem,że gminny kompostownik na odpady ogrodowe będzie tańszy w utrzymaniu niż mosiński wiceburmistrz.

  • mieszkaniec
   piątek, 3 sty, 2020, 18:23:54 |

   Ten pierwszy jeszcze zarobi

 • Olaf
  czwartek, 9 sty, 2020, 10:21:33 |

  Nie znajduję odpowiedzi na częste pytanie , co robić ze zdechłymi psami i kotami w Puszczykowie.

Skomentuj