Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Ewa Kazimierska | środa, 10 cze, 2020 | 1 Komentarz

Program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych ,, Deszczówka”.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w naszym regionie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych  z dachów obiektów użyteczności publicznej, służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Program skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z Województwa Wielkopolskiego. Celem tego programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę. W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację programu pn. „Deszczówka”  zaplanowano 2 000 000 zł.

beczka

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe , zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. źródło: pixabay.com

Samorządowy program „Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów – mówi Krzysztof Grabowski,  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m. in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych, sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej  powierzchni.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.

Przypomnijmy, że Województwo Wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region nasz charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się od kilku lat cyklicznie w Wielkopolsce. Zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Jednym z kierunków realizacji tego celu jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. Metodą sprzyjającą ograniczeniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych może być retencjonowanie wody opadowej  w okresach mokrych i jej wykorzystywanie w okresach suchych.

źródło:

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Prasowe

Napisano przez Ewa Kazimierska opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Tagi:

Wasze komentarze (1)

  • Gość
    czwartek, 18 cze, 2020, 10:39:54 |

    Retencjonowanie wody z dachów nie uratuje naszego kraju. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na naprawę czegoś co zepsuto i psuje się dalej, czyli na prostowanie rzek i budowę wałów p.powodziowych. Dopóki nie zpowolni się nurtu rzek i nie przywróci starorzeczy, wody gruntowe będą opadać z roku na rok aż w końcu Polska zmieni się w pustynię. To rzeki, naturalne zbiorniki wodne i powodzie odpowiadają za poziom wód gruntowych, a nie deszczówka z rynien.

Skomentuj