T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | czwartek, 10 gru, 2020 |

Przejście podziemne na Sowinieckiej dalej nieczynne

Nie mają szczęścia mieszkańcy ulicy Sowinieckiej i okolic jeśli chodzi o stan techniczny dróg i obiektów komunikacyjnych zlokalizowanych w ich rejonie. W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Arkadiusza Cebulskiego w sprawie przejścia podziemnego. O problemie pisaliśmy m.in w artykułach: Zamknięcie przejazdu w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie oraz Skandaliczny stan przejścia podziemnego! Okazuje się, że na otwarcie przejścia prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

– Podziemne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone z użytkowania decyzją 21 grudnia 2017 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i aktualnie nadal ze względów bezpieczeństwa nie zostało przywrócone dla ruchu pieszych. Jednocześnie Gmina Mosina informuje, iż w dniu 9 maja 2019r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok (Sygn. akt: VII SA/Wa 2505/18), który uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ja decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 maja 2018 r. Mając na uwadze powyższe aktualnie Gmina Mosina analizuje stan prawny i rozważa zasadność wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku. Przywrócenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie dla ruchu pieszych uzależnione jest od uregulowania będących w toku wszelkich komplikacji prawnych, oraz od usunięcia nieprawidłowości wskazanych w decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – poinformował zastępca Burmistrza, Pan Adam Ejchorst.

Obiekt zlokalizowany pod czynną linią kolejową Wrocław – Poznań został wybudowany na przełomie 1986 – 1987 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w projektach modernizacji linii kolejowej nie uwzględniła remontu przejścia dla pieszych, pomimo wniosków ze strony Gminy Mosina wskazujących, iż obiekt jest nierozerwalnie związany z linią kolejową i przejazdem kolejowym – jako przejście podziemne dla pieszych stanowiące jego integralną część (2010 rok).

Mijają dwa lata, od kiedy przejście zostało wyłączone z użytkowania.

źródło: BIP

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj