Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Wojtek Pierzchalski | środa, 18 lis, 2020 | komentarzy 51

Wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie dwóch mosińskich radnych

3 listopada Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwał o wygaszeniu mandatów dwóch radnych. Ci, według prawników, mieli naruszyć zapisy o charakterze antykorupcyjnym zawarte w ustawie o samorządzie gminnym. Sprawą zainteresował się wojewoda wielkopolski i zażądał wyjaśnień.

Jak wynika z opinii prawnej sporządzonej przez kancelarię, obsługującą Radę Miejską, radni Arkadiusz Cebulski i Czesław Tomczak mieli naruszyć zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi dokładnie o artykuł 24 f, który zakazuje radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Naruszenie tych zapisów skutkuje wygaszeniem mandatu radnego.

Arkadiusz Cebulski wystawił na rzecz gminy 21 faktur o łącznej wartości 2 769,42 zł. Usługi dotyczyły dorabiania kluczy. Czesław Tomczak wystawił natomiast od 2019 roku 240 faktur na łączną kwotę nieco ponad 98 tysięcy złotych. Radny zaopatrywał gminne placówki w artykuły spożywcze. Gminna komisja rewizyjna przedłożyła więc Radzie Miejskiej uchwałę o wygaszeniu mandatów dwóch radnych.

Radni podczas sesji 3 listopada jednak nie podjęli uchwały o wygaszeniu mandatów. – Uważam, że to nie my radni powinniśmy podejmować takie decyzje. Moim zdaniem od tego jest wojewoda i sądy, to są organy upoważnione do rozstrzygania takich spraw – mówiła nam o głosowaniu radna Agnieszka Gorzyńska, która głosowała przeciw wygaszeniu mandatów.

Urząd Wojewódzki interweniuje

Jak mówi Anna Czuchra z biura prasowego wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie wygaszenia mandatów mosińskich radnych. – Po jego zakończeniu zapadnie decyzja odnośnie dalszych czynności w sprawie – mówi przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego. – Organ nadzoru [wojewoda – red.] wystąpił o przesłanie protokołów z sesji z dnia 29 października i 3 listopada 2020 r. oraz uwierzytelnionych kopii innych dokumentów związanych z procedowaniem na ww. sesji uchwał dotyczących wygaszenia mandatu radnym – dodaje Anna Czuchra.

Dalsze decyzje wojewody mają być znane pod koniec przyszłego tygodnia.

Mandaty i tak wygasły?

W trakcie dyskusji o radnych pojawiły się głosy, że ich mandaty i tak wygasły, a niepodjęcie uchwały przez Radę niewiele zmienia. – Zarówno uchwała rady (sejmiku), jak i postanowienie komisarza wyborczego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego mają charakter wyłącznie deklaratoryjny (tzn. że nie kreują nowej sytuacji prawnej i faktycznej, ale jedynie stwierdzają jej zaistnienie) – czytamy w opracowaniu Michała Cyrankiewicza na portalu dziennika Rzeczpospolita.

Te przesłanki dementują jednak prawnicy – Ustawa o samorządzie gminnym, podobnie jak Kodeks wyborczy, nie znają konstrukcji wygaśnięcia mandatu radnego z mocy prawa – mówi Maciej Kielbus, prawnik specjalizujący się w prawie samorządowym z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. – Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że jeżeli właściwy organ gminy nie podejmuje uchwały o wygaszeniu mandatów, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. Trudno mi więc powiedzieć, z czego wynikają twierdzenia o wygaśnięciu mandatów z „mocy prawa” – podsumowuje Maciej Kielbus.

Wasze komentarze (51)

 • Kvartz
  środa, 18 lis, 2020, 16:10:37 |

  Mam nadzieję że pokaże tym (nazbyt za)radnym gdzie raki zimują!

 • Kinga
  środa, 18 lis, 2020, 16:27:08 |

  Ojojoj, czyli jest nadzieja, że te skoki w bok z namaszczenia i przy aprobacie burmistrza nie ujdą na sucho i ktoś się o te nadużycia upomni. Mam nadzieję, że tak się stanie. Radna AG, nie chciała narazić się kumplom, to oczywiste. Najlepiej zepchnąć na inne biurko.Ciekawe, co cichaczem kręci na boku.

  • Adam
   środa, 18 lis, 2020, 21:04:41 |

   Komentarze pod artykułem po raz kolejny i zdecydowanie świadczą, że to już koniec „grania władzy samorządowej na nosie mieszkańców”!

 • Romanm
  środa, 18 lis, 2020, 16:50:18 |

  Szlachcic na zagrodzie równy Wojewodzie.

 • antykryst
  środa, 18 lis, 2020, 17:50:16 |

  tyle że do tego szlachcia trzeba, a tych w tym towarzystwie wzajemnej adoracji na palcach jednej ręki policzyć w można

 • Sentinel
  środa, 18 lis, 2020, 18:47:22 |

  Maciej Kiełbus – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”
  Maciej Kiełbus – ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki …

  Pan Maciej Kiełbus powinien niezwłocznie zwrócić legitymację i powrócić na studia, lub znaleźć sobie pracę nie wymagającą szerokiej i pogłębionej znajomości ustaw o samorządzie i ich ratio legis, które było powodem konieczności wprowadzenia do tych ustaw wygasania mandatów ex lege

  • woda na młyn
   środa, 18 lis, 2020, 21:41:48 |

   Czy ja dobrze widzę „Wodociągi Polskie”? To może ten mecenas rozwikła zagadkę tajemniczego wodociągu w lesie w Pecnej? Może on odpowie, który radny będzie miał z tego profity i dlaczego za publiczne pieniądze? Za nasze pieniądze! Po oszustach Tomczaku i Cebulskim, kolejny powinien być radny Żwirek i skompromitowany burmistrz.

 • Kasia
  środa, 18 lis, 2020, 19:12:28 |

  Podobny przypadek był w Suchym Lesie to nie Radni lecz Wojewoda decydował. Gdybym była Radną zajęła bym się sprawami mieszkańców a od rozliczenia Radnych faktur wynagrodzeń oświadczeń majątkowych są wyznaczone do tych zadań jednostki. Gdyby od takich spraw byli Radni to po co zatrudniać mecenasa w gminie.

 • Adi
  środa, 18 lis, 2020, 19:17:28 |

  Jak by głosowali Radni to byście powiedzieli że to uknute bo koledzy. Wojewoda niech zdecyduje każdy będzie miał ręce czyste na nikogo wtedy nie zegnacie ze ten głosował tak ta tak bo kolegi bronili od samego początku powinien decydować Wojewoda to jego zadanie jest odpowiednim organem do tego. Pozdrawiam

  • orient
   środa, 18 lis, 2020, 19:50:20 |

   Sęk w tym, że to radni głosowali, i zagłosowali, nad nieuchyleniem mandatów rzecz jasna.

 • Gość
  środa, 18 lis, 2020, 19:33:35 |

  Składając ślubowanie radni zgadzają się na na przestrzeganie prawa i określonych zasad.
  Swoim postępowaniem dwaj radni przynoszą wstyd całej Mosinie.

 • cogito
  środa, 18 lis, 2020, 20:14:23 |

  Czy ktoś wie, co to za maszt na granicy Puszczykowo/Mosina? Niewiele widać, bo „wyrósł” wśród drzew, więc trudno zorientować się do czego ma służyć. Może Redakcja coś wie?

  • andrzej
   środa, 18 lis, 2020, 20:19:54 |

   system bezpieczeństwa jazdy pociągów w ramach modernizacji linii kolejowej

   • cogito
    czwartek, 19 lis, 2020, 0:08:39 |

    Dzięki za informację.

  • JWB
   środa, 18 lis, 2020, 21:50:47 |

   Być może chodzi o masz łącznościowy kolei. Jak będę przejeżdzał to sprawdzę.

   • JWB
    środa, 18 lis, 2020, 21:51:18 |

    Ok, widzę, że już wyjaśnione.

 • Sentinel
  środa, 18 lis, 2020, 21:16:37 |

  Czy panowie radni:
  1. Waldemar Waligórski
  +48606384128
  waldemar.waligorski@gmail.com
  i
  2. Waldemar Wiązek – radny: Mosina
  +48506038844
  waldek350@poczta.onet.pl ,

  utracili swoje mandaty? Czy mandaty radnych wygasły zgodnie z cytowanymi poniżej przepisami?

  Czy radny Waligórski wykonywał usługi elektryczne i wystawiał faktury dla ZUK lub innych jednostek samorządu gminnego?

  Czy żona radnego Wiązka wystawia faktury dla ZUK i UM?
  Czy radny jest formalnie lub zwyczajowo, pełnomocnikiem, osobą współpracującą lub zarządzającą? (Mam dokumenty potwierdzający niektóre z ww faktów)

  Czy to możliwe, że wygasły mandaty ww radnych

  Teoretycznie radny współpracujący z żoną jest bezpieczny w świetle prawa.
  To zależy od zakresu i formy współpracy. Pełnomocnictwo przesądza o możliwości utraty mandatu.

  Czy pan Wiązek jest formalnie zgłoszony jako współpracujący, pełnomocnik lub pełni funkcję kierowniczą? Czy działa na podstawie pełnomocnictwa nieformalnego lub udzielonego w innej formie?

  Nie wiem, czy tu będzie tak prosto (w małżeństwie, partnerstwie, wspólnym pożyciu lub zamieszkaniu) jak w spółce cywilnej.
  Poprawka: już wiem, że raczej jest pozamiatane.

  Są głosy, że to ograniczenie może być niezgodne z konstytucją.

  Decydujące może być wykazanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ale małżonkowie muszą np. posiadać wiedzę, a w s.c. niekoniecznie, bo decyduje prowadzenie spraw z należytą starannością, więc wiedzieć muszą obowiązkowo i odpowiadają.
  W małżeństwie nie, niezawsze.

  Nie znam panów radnych, więc proszę o Waszą opinię jak wyglądają sprawy niedozwolonego łączenia działalności z mandatem radnego.

  Kto jest potencjalnym kolejnym radnym z Mosiny, któremu wygasł lub może zostać wygaszony mandat?

  Jak powszechnie wiadomo wygasły (3 miesiące od ślubowania lub w dniu pierwszego skorzystania z mienia komunalnego umowa, faktura, płatność) mandaty panów radnych Czesława Tomczaka i Arkadiusza Cebulskiego, a mandat pana radnego powiatowego Andrzeja Strażyńskiego wygasł w wyniku zarządzania mieniem komunalnym z dotacji rady powiatu do komunikacji weekendowej, będącej zadaniem powiatu w zakresie transportu i turystyki realizowanym przez firmę wykonującą to zadanie, którą radny kierował.

  Art. 383. [Wygaśnięcie mandatu radnego]
  § 1.
  Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

  5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;
  § 5.
  Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
  § 6.
  W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

  • Dam
   środa, 18 lis, 2020, 22:18:50 |

   Polska się budzi!
   Mosina się budzi!
   Najwyższy czas Panie i Panowie radni!

  • karp
   środa, 18 lis, 2020, 22:54:57 |

   W zWiązku z Waldemarem, wydaje mi się, że przy decyzji środowiskowej działał jako pełnomocnik.
   No właśnie spółki gminne nie zostały sprawdzone
   pod kątem art.24 f usg, a wystarczy garść żwiru…
   Co do Czapurskiego to widocznie miał to szczęście, że nie był na szkoleniu w którym uczestniczył radny Tomczak i to prelegent rzekomo dał mu upoważnienie do wożenia towaru dla władzy wykonawczej.To takie sprawstwo pomocnicze. :)
   Jeśli innemu radnemu kazał wozić żwir dla ZUku…

   • karp
    środa, 18 lis, 2020, 23:24:34 |

    Dodam jeszcze, że ustawodawca nie przewidział pomysłowości władzy wykonawczej w wynagradzaniu radnych za lojalne głosowania. Skąd mógł wiedzieć, że w Mosinie władza zgubi stanowisko archeologiczne w mpzp, akurat na działce Waldemara? Nie przewidział też, że w poprzedniej kadencji radny-inkasent na targowisku, jako przewodniczący komisji będzie pozytywnie opiniował uchwały związane z targowiskiem i przedziwną opłatą targowiskową.
    Z kolei jeden z „kluczowych”radnych nie przewidział, że zdjęcie na rynku z burmistrzem
    nie zapewnia dożywotnio bezpieczeństwa.
    Mógł sobie zrobić zdjęcie z misiem na Krupówkach, bo ja mam i to zapewnia mi bezpieczeństwo.

 • WTF?!
  środa, 18 lis, 2020, 21:24:14 |

  Sentinel uderzyłeś w serce Mosińskiej zgnilizny samorządowej. O interesach Żwirka głośno jest od lat. Każdy burmistrz dziwnym trafem mu ulega. Dziwi mnie że dobrej pory rada rewizyjna nie zajęła się tym gagatkiem. Dziwi mnie że burmistrz się z nim kumpluje. Dziwi mnie że przewodnicząca Kaptur milczy. Ona zachowuje się jak kardynał Dziwisz.

 • eva
  środa, 18 lis, 2020, 21:49:58 |

  BINGO podoba mi sie to porównanie, radny od żwiru, żwirowisk i kopalni konsekwentnie i ostentacyjnie upomina się na komisjach i sesjach o swoje interesy. To wstyd i hańba.

 • Sentinel
  środa, 18 lis, 2020, 22:06:21 |

  Otrzymałem informację, że Pan Waldemar Waligórski świadczył usługi dla jednostek gminy w poprzedniej kadencji, kiedy nie był radnym.

  Teraz już takich usług Pan Radny dla jednostek gminy nie wykonuje.

  To uczciwe i rozsądne postępowanie i taką postawę popieram.

  Proszę Was wszystkich o sprawdzenie informacji nt każdej podobnej sprawy, aby prawo żyło i było przestrzegane, a uczciwym samorządowcom nie działa się krzywda i dzięki pozbyciu się z samorządu osób skorumpowanych i łamiących prawo oraz tych, którzy ich popierają i to łamanie prawa tolerują można było zaufać pozostałym i obdarzać ich ciężką pracę należnym szacunkiem.
  Z pożytkiem wszystkich mieszkańców.

  • Hmmm
   piątek, 20 lis, 2020, 12:42:45 |

   A od kogo Pan takie informacje otrzymał, bo to raczej niesprawdzone źródło.

   • Sentinel
    sobota, 21 lis, 2020, 3:12:49 |

    Podałem nr telefonu i mail do radnego.
    Zapytajcie, a później i tak wszystko sprawdzajcie.

    Miejmy nadzieję, że właściwy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wyjaśni sprawy szybko i bez zbędnej zwłoki z pomocą zamieszanych w sprawę jednostek komunalnych i ich uczciwych pracowników.

    Jeśli wiesz coś więcej to pisz.

    Czy radny który dokonywał kradzieży utargu zostanie pozbawiony mandatu i wolności, czy tej kategorii szwindle są przez lokalne mosińskie prawo i społeczeństwo uznawane za „full legit” i służby mają obowiązek chronić „złodziejów” i ich wspólników?

    Utrata mandatu następuje w takim przypadku z powodu naruszenia art. 24e ustawy o samorządzie gminnym.

   • Sentinel
    sobota, 21 lis, 2020, 3:34:10 |

    Miejmy nadzieję, że właściwy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wyjaśni sprawy korupcyjne i kryminalne mosińskich władz szybko i bez zbędnej zwłoki z pomocą zamieszanych w sprawę jednostek komunalnych i ich uczciwych pracowników oraz Urzędu Wojewódzkiego, CBA i Prokuratury oraz Komisarza Wyborczego

    Brak kontroli i wypłacanie byłym radnym, którzy potracili mandaty z mocy ustawy nienależnych diet bez podstawy prawnej narusza art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz art. 231 k.k., a ukrywanie informacji i dokumentów przed osobami uprawnionymi do zapoznania się z ich treścią dodatkowo narusza art. 276 k.k.
    Ten sam artykuł dotyczy też funkcjonariusza lub pracownika, który niszczy i ukrywa dokumenty, np. urzędowe, ale też faktury i paragony, WZ, protokoły z kontroli.

    Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej posiedzenia i spotkania Komisji Rewizyjnej oraz jej zespołów kontrolnych, a szczególnie tych złożonych z członków władzy publicznej wybranej w wyborach powszechnych są jawne i mogą być, a nawet powinny być utrwalane przez osoby reprezentujące media i publikowane w mediach.
    Ponadto każdy obywatel ma prawo do obserwacji i utrwalania w/w prac KR rady i ZK powołanych przez KR.

    • karp
     sobota, 21 lis, 2020, 12:10:03 |

     U nas w Luboniu nie ma możliwości żeby były jakieś nieprawidłowości, bo przewodniczącym KR jest pan od WF i władza wykonawcza ma na niego wpływ większy niż szef ZNP Broniarz.
     Gdyby się czegoś dopatrzył, to będzie kozy uczył WF-u.

     • karp
      sobota, 21 lis, 2020, 13:35:21 |

      Od strony medialnej Luboń jest też właściwie zabezpieczony.Pani burmistrz przyznała GL i TW Magdzie zarządzeniem herb miasta. Gdyby pan TW zaczął fikać, to mu się odbierze. Radny, który tam pracuje w następnej kadencji już nie będzie radnym, a stanie się podopiecznym MOPS. Jestem więc skazany na same prawidłowości.

     • Borek
      sobota, 21 lis, 2020, 15:35:39 |

      Człowieku co ty ćpasz?

     • Stano
      sobota, 21 lis, 2020, 18:19:48 |

      On jest autentycznie upośledzony… :(

     • karp
      sobota, 21 lis, 2020, 18:23:53 |

      Wyjaśniam ciekawemu-tylko tytoń w postaci papierosów.Ty mnie tak nie sprawdzaj, bo u was nikt nie sprawdzał pod tym kątem tych którzy zawsze głosują za, a ostatnio zagłosowali przeciw.
      Nie pytaj co ćpa karp, bo w twoim interesie jest
      wiedzieć co ćpają Waldemary.

     • karp
      sobota, 21 lis, 2020, 19:36:34 |

      Takie spostrzeżenie, że przeciwko zawieszeniu Czesława było 7 osób i ja mam dokładnie 7 łapek z kciukiem w dół. Niech się zainteresowany i rodzina
      nie wstrzymują, bo tutaj nie obowiązuje zasada, że nie głosuje się we własnej sprawie. Kto się wstrzymał?

 • Sentinel
  środa, 18 lis, 2020, 23:07:30 |

  [strona niedostępna – red.]

  karp
  18/11/2020 o 21:21
  Permalink
  Z mocy prawa w praktyce nic się nie dzieje. Niby uchwała Rady Gminy podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna, ale to tylko teoria. W praktyce potrzeba interwencji organu nadzoru lub zaskarżenia przez obywatela.
  Tu jest podobnie. Wojewoda został wprowadzony do przepisów jako bezpiecznik, bo wiadomo że większością radnych powoduje solidarność korporacyjna jak u sędziów. W dzień po zaprzysiężeniu zapominają że pracują dla gminy i suwerena, a nie dla nabijania kabzy dzięki gminie. Praktyka pokazała też że Komisja Rewizyjna nie spełnia swojej funkcji. W większości gmin skład osobowy jest tak dobrany, że większość stanowią dworzanie. Na początku demokracji było jeszcze trochę przyzwoitości i tu i ówdzie był taki zwyczaj, że przewodniczącym KR był ktoś z opozycji.
  Teraz jest tak, że gdzieś na południe od Lubonia, burmistrz wyznacza przewodniczącego KR
  do oszacowania zysków z basenu. Zresztą u nas jest podobnie.
  “Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. “

  Tak karpiu stanowi prawo.

  Ale skutek będzie zależnie od przypadku unieważnienia lub uchylenia ex nunc lub ex tunc, czyli w tym wypadku od dnia trzy miesiące po ślubowaniu lub z datą pierwszego naruszenia prawa, a nie od dnia wykrycia lub ogłoszenia.

  To jest bardzo ważna kwestia. Zdecydowanie wpływająca na stan uchwał i budżetu, dokładniej tego od kiedy zmienia się beneficjent diet i ilość głosów za i przeciw.

  Niektóre głosowania trzeba powtórzyć, a to może zmienić stosunki prawne w gminie, lub innej jednostce samorządu.

  To jest powód, aby tępić takie naruszenia na tyle stanowczo, by kraj mógł żyć nie miotany konwulsjami, przez choroby wywołane działaniami zdegenerowanych, skorumpowanych, albo tylko głupich polityków.

  Z korzyścią dla zdrowia mieszkańców i karpiowego też.

  „Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa.”
  Trzeba by żyły prawa, by mieszkańcy zdrowiem cieszyć się mogli, pomyślnością i dobrobytem.

  „Kto trzęsie drzewem prawdy na tego spadają obelgi i nienawiść.”
  , ale
  „Poza logiką jest tylko bełkot.”

  Bezprawie i bełkot prawny należy bezwzględnie i drastycznie eliminować.

 • Wzór
  czwartek, 19 lis, 2020, 5:26:31 |

  Przepraszam, a czy w Mosinie jest inny punkt dorabiania kluczy niż ten na Farbiarskiej? Tylko 21 faktur? W jakim czasie? Czy niegospodarność to teraz jest cnota? Tak tylko przechodziłam…

  • Dam
   czwartek, 19 lis, 2020, 9:19:20 |

   Dlaczego „Tak tylko przechodziłam”.
   Napisz szczerze, że popierasz łamanie prawa.
   Tymi samymi argumentami zasłania się władza „na górze”.
   Nie, tak to nie jest: albo jestem po stronie zasad obowiązującego prawa albo nie. Nie ma „tylko przechodziłam”.

 • karp
  czwartek, 19 lis, 2020, 12:27:53 |

  Muszę się podzielić taką refleksją, że szkoda że siostrzana Gazeta Lubońska nie zajmuje się korupcją polityczną wśród radnych Lubonia i nigdy tym tematem się nie zajmie. Przyczyną jest to, że pod red. naczelnym TW Magdą jest tam zatrudniony radny Lubonia. Burmistrz przyznała im herb miasta do zabawy, radny głosuje zawsze za, a komisja której przewodniczy pozytywnie opiniuje projekty uchwał jeszcze zanim powstaną. Tej „redakcji” nie interesuje nawet to że burmistrz powołuje do Komitetu Rewitalizacji swojego męża.

 • Gość
  czwartek, 19 lis, 2020, 13:21:38 |

  Tu jest mosinko puszczykowska a nie lubonska

  • karp
   czwartek, 19 lis, 2020, 14:45:50 |

   Wiem,ale jest sojusz i reklamy te same, a linie jakże odmienne.
   https://www.gazeta-lubon.pl/o-nas/

   • Gość
    czwartek, 19 lis, 2020, 15:00:07 |

    Wiem,że szukają w Luboniu młodych dziennikarzy. Też możesz się zgłosić.

    • karp
     czwartek, 19 lis, 2020, 16:12:03 |

     Młodzi i obiecujący po szkoleniu przez TW zanim przestaną być młodzi, przestaną być obiecujący.
     Ja kiedy się zorientowałem, że do zespołu Wieści Lubońskich dołączył TW Magda przestałem kupować gazetę.
     Wy co, uważacie że radni powinni oczyścić swoje środowisko, a dziennikarze powinni hołubić agentów bezpieki? Podwójne normy moralne?

     • Mastermind
      czwartek, 19 lis, 2020, 17:05:52 |

      A lobby LGBT już Cię nie prześladuje? Co zaczniesz gadać do rzeczy to zawsze wyskoczysz z czymś idiotycznym. Teraz gdy miałeś dobrą passę zaczynasz jakieś debilne insynuacje robić w kierunku redakcji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Ogarnij się człowieku. Zakop w końcu tę aluminiową czapeczkę z antenką i dojrzej.

     • karp
      czwartek, 19 lis, 2020, 18:03:49 |

      Nie, aktywiści LGBT protestują przeciw Jarosławowi i ich głównym zajęciem jest obecnie roznoszenie covida-19, ale dziękuję za troskę.
      Moje debilne insynuacje polegają na tym, że popieram usunięcie debili zarówno z rad gmin, jak i z mediów. Poza tym ostrze krytyki dotykało głównie Gazety Lubońskiej i zażalenia można składać na Kochanowskiego, jeśli jakaś komórka SB nadal tam funkcjonuje.

 • Dam
  czwartek, 19 lis, 2020, 14:20:20 |

  Gazeta Mosińsko-Puszczykowska tak ale przede wszystkim albo wyłącznie Wojtek Pierzchalski. Młody dziennikarz, student, który pomimo swojego wieku ma ogromną wiedzę, kompetencję i doświadczenie, a przede wszystkim kieruje się mądrością, rozsądkiem i bezstronnością co innym warto polecić.

  • kro
   czwartek, 19 lis, 2020, 19:59:39 |

   Tak, nareszcie ktoś ma odwagę pisać o tym, co niewygodne. Bez jego tekstów wszystko tobyłoby zamiatane pod dywan.

   • karp
    czwartek, 19 lis, 2020, 20:34:10 |

    Dlatego wiążę spore nadzieje z młodym, zdolnym dziennikarzem, że może dać radę z namówieniem TW Magdy do coming outu.Książka też może być hitem.
    Ja kupię, dawni koledzy koledzy na których donosił też. Na razię twierdzę, że tacy ludzie jak luboński TW nie powinni funkcjonować w mediach i mieć wpływu na opinię publiczną. To nawet bardziej szkodliwe społecznie niż sklepikarz-radny który robi kursy z towarem do urzędu. Wojewoda nie może tu zadziałać i uchylić niepisanej uchwały środowiska dziennikarskiego w sprawie wspólnych interesów z pogrobowcami słusznie minionego systemu.Smutne, że nie rozumieją, że to nawet im szkodzi.

 • karp
  czwartek, 19 lis, 2020, 14:57:32 |

  No i to się panu Wojtkowi chwali. Byłoby fajnie gdyby został naczelnym w Luboniu.
  Mógłbym wreszcie ogłosić Luboń strefą wolną od tajnych współpracowników SB w mediach.
  Pani Szczepkowska powiedziała, że 4 czerwca 1989 skończył się komunizm, a ja wciąż czekam kiedy skończy się w Luboniu i agenci nie będą robić wody z mózgu moim ziomkom.

 • Badylarz
  sobota, 21 lis, 2020, 22:54:45 |

  „Miatsem rządi mafia, to do mnie nie trafia….”

 • Gość
  poniedziałek, 23 lis, 2020, 9:59:51 |

  A trafia: Żwirek , Developerek i Muchomorek

 • karp
  poniedziałek, 23 lis, 2020, 12:38:21 |

  Tak sobie typowałem kto następny w kolejce do naruszenia art.24 f usg i obstawiłem właśnie Żwirka i Muchomorka. Szkoda że nie ma zakładów bukmacherskich dotyczących tego meczu.

 • Anna.Z
  sobota, 28 lis, 2020, 20:41:02 |

  Dzien dobry,
  Mam pytanie do Pana JM, ponieważ widze, ze udziela się intensywnie to mam nadzieje ze mi tu odpowie, dlaczego Mosina płaci takie pieniądze za wodę? Ponoć Pan miał w tym udział tak Mosina głosi? Moze Pan sie z tego wyltumaczyc?
  Mieszkam tu 5 lat i jak zapytalam mieszkanke Mosiny dlaczego tak płacimy duzo za wodę- odpowiedziała bo Pan JM tak zalatwil. Czy to prawda

 • Gość
  piątek, 14 maj, 2021, 11:18:31 |

  To w końcu Rada wygasiła mandaty Waligórskiemu i Wiązkowi czy nie wygasiła??

Skomentuj