Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 17 lut, 2021 | komentarze 133

Władze Mosiny tłumaczą, dlaczego forsowały budowę kanalizacji w Pecnej

Gmina Mosina w 2020 roku wnioskowała o wpisanie do planów Aquanet budowy kanalizacji w lesie w Pecnej. Jednocześnie, samorząd wnioskował o przeniesienie na późniejsze lata nakładów przeznaczonych na wodociąg w innej części gminy.

Jak wczoraj informowaliśmy, w lipcu 2020 roku, zastępca burmistrza – Adam Ejchorst podpisał pismo do Aquanet, w którym znalazła się propozycja wpisania do planu inwestycyjnego spółki budowy kanalizacji w lesie w Pecnej. To zadanie, które miałoby uzupełnić istniejący już w tym miejscu wodociąg, który został poprowadzony do leśnych działek rodziny radnego Waldemara Wiązka.

W tym samym wniosku, zastępca burmistrza proponuje przeniesienie nakładów zarezerwowanych dla budowy wodociągu w Borkowicach. – Planowane nakłady (…) do przesunięcia wynoszą 770 tysięcy złotych i będą wystarczające dla zbilansowania kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej – czytamy we wniosku.

W poniedziałek zapytaliśmy o tę sprawę zastępcę burmistrza. Adam Ejchorst odpowiedział nam wczoraj, poniżej publikujemy w całości otrzymane odpowiedzi wraz z naszymi pytaniami.

Dlaczego władze Mosiny zdecydowały się złożyć wniosek o wpisanie do WPRIM 2020-2029-korekta budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej, która wcześniej była w planie życzeniowym? Co skłoniło władze do podjęcia tej decyzji?

– W 2016 r. Gmina Mosina złożyła do WPRiM na lata 2017-2026 wnioski dotyczące zarówno budowy sieci wodociągowej jak również sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej. Wnioski te co roku były ponawiane. Po przekazaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej spółce Aquanet S.A. oraz wprowadzeniu zadania do WPRIM na lata 2018-2027, Aquanet w latach 2020/21 zrealizował przedmiotowe zadanie. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że w latach 2016 – 2019 w Budżecie Gminy Mosina jednym z zadań było zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej, kolejnym krokiem było złożenie do WPRIM wniosku dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej – odpowiada Adam Ejchorst.

Dlaczego władze Mosiny wnioskowały o przesunięcie środków przeznaczonych dla inwestycji w Borkowicach tak, by zbilansowały one koszty poniesione w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej? Czy inwestycja w Pecnej ma lub miała dla władz szczególny priorytet? Jeśli tak, dlaczego? Dlaczego do przesunięcia środków wskazano akurat inwestycję w Borkowicach? Czy za tą decyzją stoi jakakolwiek analiza?

W latach od 2016 do 2019 co roku na podstawie podejmowanych uchwał budżetowych przyznawane były środki na zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pecnej na ul. Sosnowej. Na tej podstawie sądzić należy, że zadania te miały duże znaczenie zarówno dla Rady Miejskiej, która podejmowała stosowne uchwały dotyczące budżetów i WPRIM, jaki dla Burmistrza,  który uchwały te wykonywał. Na sesji w dniu 26 listopada 2020 roku, gdzie Rada Miejska analizowała korektę WPRiM nie pojawiły się żadne pytania związane z tą inwestycją, jak i również z faktem przesunięcia w czasie inwestycji w Borkowicach. Radni zgodnie zagłosowali za zmianami (18 głosów za przy 3 głosach wstrzymujących).

Celem umieszczenia zadania w WPRIM niezbędnym było przesunięcie innego zadania, by zbilansować całość pod względem kosztów. Inwestycja w Borkowicach była po pierwsze już odsunięta w czasie a po drugie równoważna pod względem kosztów. Ponadto realizacja wymienionych w piśmie zadań w Borkowicach wymaga wcześniejszego zaprojektowania i później wybudowania przez Aquanet sieci wodociągowej z Krosna do Borkowic. Realizacja tej inwestycji umożliwi dopiero realizację innych zadań w Borkowicach. Nie znamy konkretnej daty kiedy zakończy się projektowanie wspomnianego odcinka sieci wodociągowej. Znając realia związane z projektowaniem, jak również zakres tej inwestycji, wysoce prawdopodobne jest przesunięcie w czasie okresu jego zaprojektowania, a tym samym i wykonania. Niezbędna będzie wówczas korekta w WPRIM Aquanet. Będzie można też przy tej okazji skorygować terminy wykonania innych zadań w Borkowicach.

Czy wniosek skierowany do spółki Aquanet z dn. 20 lipca 2020 r., podpisany przez Pana burmistrza, był autonomiczną decyzją Pana burmistrza, czy było to polecenie służbowe?

Była to moja decyzja, niepoprzedzona poleceniem służbowym. Podpisany przeze mnie wniosek podyktowany był tylko i wyłącznie przeświadczeniem, że zadanie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej w Pecnej jest zadaniem które ma duże znaczenie dla wszystkich osób które przyczyniły się do zaistnienia tego zadania.

Czy, zdaniem Pana burmistrza, złożenie wniosku o przesunięcie środków przeznaczonych dla innych inwestycji, by zbilansowały one koszty związane z budową kanalizacji w Pecnej, jest, ze społecznego punktu widzenia, uzasadnione?

Każdego roku Gmina Mosina składa nowe wnioski do WPRIM oraz ponawia wcześniej składane. Co roku istnieje możliwość weryfikacji zadań, które można przesunąć w czasie przyspieszając bądź opóźniając ich realizację. Wszystko jednak musi być zbilansowane tak, by nie przekroczyć środków jakimi dysponuje Aquanet, oraz musi być społecznie uzasadnione.  Co roku podejmowane są przez Radę Miejską uchwały zatwierdzające WPRIM. Poprzedzone jest to zawsze prezentacją Aquanet w których wyjaśniane są zaproponowane zmiany. Zaskakującym dla mnie jest że niektórzy Radni, pomimo wieloletnich rozmów na temat tej inwestycji jak i przedstawionych dokumentów dziś mówią że o niczym nie wiedzą. Niemniej, jeśli ujęte w WPRIM zadania nie uzyskują akceptacji, jest możliwość ich zmiany w kolejnych latach. Już w najbliższych miesiącach będzie nabierał kształtów WPRIM Aquanetu na kolejny okres. Mając na uwadze dochodzące głosy Radnych mówiące o niewiedzy na temat inwestycji deklaruję, że Radni zaproszeni zostaną do tworzenia kształtu tego dokumentu na najwcześniejszym możliwym etapie.

Leśny wodociąg w Pecnej (gmina Mosina) - jeden z hydrantów

Hydrant w lesie w Pecnej.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (133)

 • a tata Marcina powiedział
  środa, 17 lut, 2021, 20:12:42 |

  wyjątek z odpowiedzi:
  Podpisany przeze mnie wniosek podyktowany był tylko i wyłącznie przeświadczeniem, że zadanie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej w Pecnej jest zadaniem które ma duże znaczenie dla wszystkich osób które przyczyniły się do zaistnienia tego zadania.
  Mam pytanie Panie Wice Burmistrzu: o jakich osobach Pan mówi? – kiedy Wice wskaże te osoby proszę im zadać to pytanie: czy budowa wodociągu w lesie miała i nadal ma dla nich duże znaczenie?

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:03:05 |

   Tak na spokojnie. Kurz opadł i trzeba przejść do merytorycznej dyskusji nad faktami. Proszę nie używać błędnie nazwy odcinka drogi leśnej przy której powstał wodociąg, twierdząc, że to ulica Sosnowa. Ulica Sosnowa w Pecnej kończy się z początkiem lasu. Burmistrz Przemysław Mieloch lub urzędnicy błędnie określili lokalizację zadania i tym samym wprowadzili w błąd radnych. Myślę, że było to celowe działanie

   • Płotka
    piątek, 19 lut, 2021, 10:08:49 |

    Oczywiście, że było to zamierzone działanie. Szkoda, że na ten temat nie wypowiedział się burmistrz Jerzy Ryś.

    • karp
     piątek, 19 lut, 2021, 10:28:05 |

     To prawda. Mnie też głosu p.Jerzego Rysia tu brakuje. Co do przyszłych wypowiedzi pana Wiązka,to też jestem za tym by dać mu swobodę wyjaśnienia dlaczego działek leśnych nie ma w jego oświadczeniu majątkowym, jakim dobrem publicznym się kierował kiedy wnioskował o tę inwestycję,dlaczego żona mu nie płaci i czy biznes z radną Gorzyńską zaczął przynosić już jakiś dochód. Może jak nie dochód to chociaż przychód?Praca 0 dochodu, biznes 0 dochodu.
     Prawdziwy pech.

 • Eliot
  środa, 17 lut, 2021, 20:20:06 |

  Zdaje się, że rozpoczął się atak dezinformacyjny. Ta wrzutka powyżej z tym długim cytatem świadczyć ma zdanym jej autora, że wszyscy byli na tak, aby jeden radny miał kosztem finansów budżetu mosińskiego pokryta część prywatnej inwestycji. Autor tego wpisu rozumie wałek tylko wtedy, jak złapie się za rękę. To propaganda i dezinformacja. Takie ataki teraz będą się nasilać.
  Co do debaty. Absolutnie nie może jej prowadzić radna Kaptur. To musi być Pan dziennikarz. Radna Kaptur przerywa swobodne wypowiedzi i nie wiadomo dlaczego. Ile więcej byśmy się dowiedzieli, jakby na sesji nadzwyczajnej nie przerywała mówcom. Teraz strony okopały się na pozycjach. Pobiegły do mecenasów i już ten efekt zaskoczenia bezpowrotnie został utracony. Niepotrzebnie. Winę za to ponosi wyłącznie Przewodnicząca. Poza tym ten narzucony pruski porządek na sesjach jest nie do wytrzymania. Po co to Pani robi? Absolutnie nie nadaje się do prowadzenia takiej publicystyki. To musi być osoba wolna od takich przyzwyczajeń.
  Ja bym proponował, żeby pytania zadawał dziennikarz. Oznaczyć czas odpowiedzi, np. po 3 min. Ale dać połowę czasu na swobodne wypowiedzi wraz z zadawaniem pytań adwersarzowi.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:13:47 |

   Sesję rady prowadzi Przewodniczący/a lub jej zastępca. Nie ma innej opcji. Nie należy spodziewać się specjalnej debaty na temat wodociągu, która odbyłaby się poza sesją rady czy którąś komisją. Prowadzący sesję/przewodniczący lub zastępca/ jest tzw. policją sesyjną. Prowadzi sesję i czuwa nad jej przebiegiem i porządkiem. Sesja ma ściśle sformalizowany przebieg i nie jest tak, że każdy radny może mówić co chce i kiedy chce. Mówi się na temat i w danym punkcie. Przewodnicząca dobrze zrobiła odbierając głos panu Wiązkowi, który chciał mówić o swojej sprawie w punkcie poświęconym zmianom w komisji rewizyjnej. Dziś sesja i punkt o wygaszeniu mandatu radnego tego pana, to będzie mógł się wypowiedzieć i przewodnicząca da mu tyle czasu ile będzie potrzebował.

 • Jarosław Psikuta
  środa, 17 lut, 2021, 20:28:16 |

  Jest gorzej niż myślałem. Ludzie otwórzcie oczy. Mieloch chce wmanewrować w ten skandal swojego zastępcę, który nomen omen nie zajmuje się inwestycjami jak wynika z regulaminu organizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Gazeto nie dajcie się zwieść. Pan Adam podpisał te pisma pod przymusem Mielocha. Za inwestycje odpowiada Łukowiak, ale widać on jest zausznikiem pierwszego burmistrza. Oboje chcą zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Najpierw próbowali na radnych, którzy faktycznie są niekumaci. Ale smród jest zbyt duży już i trzeba nową czarownicę spalić na stosie. Dziwi mnie tylko, że pan Adam bierze to na siebie. Ja tej historii nie kupuję. Tu jest jakiś szantaż i kierowanie winy na niewłaściwą osobę. A w tym Mieloch jest dobry. On już niejedną niewinną osobę pogrążył. Uważajcie urzędnicy, bo zaraz polecą głowy byle nie było na Mielocha.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:20:51 |

   Gdy kilka lat wcześniej wyszła na jaw afera tzw. łącznika ekologicznego w Czapurach, to burmistrz Zofia Springer znalazła winnego zaniedbania i zwolniła dyscyplinarnie p. Sławomira Ambrożewicza kierownika od planowania przestrzennego. Nie szukała winnych wśród radnych, jak to obecnie robi tchórz Przemysław Mieloch, który w tej konkretnej sprawie, czyli aferze wodociągowej ma zapewne sporo na sumieniu. Ale poczekajmy na ustalenia komisji rewizyjnej.

 • Wojtek Pierzchalski
  środa, 17 lut, 2021, 20:45:42 |

  W swoim imieniu, i myślę, że całej redakcji, mogę zapewnić, że sprawa jest przez nas na bieżąco monitorowana. To nie jest koniec publikacji w tym temacie, nadal czekamy na odpowiedzi na kilka pytań, które wysłaliśmy jakiś czas temu do Urzędu. Mieszkańcy i nasi czytelnicy zasługują, by znać ze szczegółami okoliczności tej sprawy, a my dołożymy wszelkich starań, by tak się stało.

  • liberał
   czwartek, 18 lut, 2021, 18:51:29 |

   Gazeta, nie odpuszczać, cisnąć temat do końca ! Wbrew pozorom ten temat interesuje mieszkańców !

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:28:32 |

   I tak trzymać, a o każdej odmowie burmistrza na wniosek o informacje pisać w intrenecie. Skan wniosku, skan odpowiedzi burmistrza i do Internetu, pod publiczny pręgierz.

 • Gość
  środa, 17 lut, 2021, 20:49:28 |

  Chyba @Eliot ma w jednym 100% racji. Przewodnicząca mogła ich puścić na sesji na solo. Był nawet moment, że będą sypać jeden na drugiego ale Przewodnicząca to zdusiła. Zmarnowała jedyną szansę na dotarcie do prawdy. Teraz widać że odrobili domowe. Nawet już uzgodnili ofiarę.
  Ta komisja już teraz widać, że nie ma sensu.

  Jest nikła szansa na oczyszczenie, to referendum ale logistyczne zdaje się nieosiągalne. Nikt w tej sprawie z Rady palcem nie tknie. Trzeba czekać zatem na kolejne wybory.

  • Małgorzata Kaptur
   środa, 17 lut, 2021, 22:44:14 |

   Nie zamierzam polemizować z krytyką, ale chcę wyjaśnić 2 sprawy:
   1. Sesja to nie to samo co debata. Zasady prowadzenia sesji są ściśle określone m.in. w par. 35 i 36 Statutu Gminy Mosina. http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_881.pdf
   2. Przerwanie wypowiedzi radnego Waldemara Wiązka nastąpiło nie dlatego, że chciał mówić o wodociągu. Sama chętnie bym tego posłuchała.
   Radny Waldemar Wiązek krótko przed sesją zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej, która prowadziła kontrolę przestrzegania przez radnych art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Wyczytał tam, że jest niewinny i chciał się tą dobra nowiną podzielić.
   Wyniki tej kontroli zostaną przedstawione na kolejnej sesji.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:31:10 |

   Sesja to nie ring i nie miejsce na solówki. Przyjdzie czas, to radny Wiązek się wypowie. Czy będzie referendum w/s odwołania burmistrza pokażą najbliższe miesiące. Tak myślę.

 • kajka
  środa, 17 lut, 2021, 21:02:31 |

  To, że Mieloch nie zjawił się na sesji, jest kpiną. Pokazał, gdzie ma mieszkańców. Eichorst ma najmniej do powiedzenia, rządzi Mieloch z Łukowiakiem, a żaden nie pofatygował się na posiedzenie.
  Teraz chcą wmanewrować trzeciego z nich, bo radnych póki co się nie udało. I tak, niestety, ale pani Kaptur swoimi nauczycielskimi zapędami uciszania klasy zepsuła okazję do tego, żeby usłyszeć więcej wyjaśnień.

  • orient
   środa, 17 lut, 2021, 21:15:04 |

   Zgadzam się z przedmówcami twierdzącymi, że Kaptur zdusiła wypowiedzi radnych, którzy chcieli mówić. Była szansa dowiedzenia się prawdy na gorąco, zanim jeszcze nie przygotowali swojej linii obrony. A z całej sesji tej sesji wynikło tylko tyle, że każdy na każdego coś ma, ale to nie jest dziwne sądząc ile brudów radnych już wypłynęło w ostatnim czasie. Szkoda, bo przewodnicząca stwarzała na początku wrażenie, że zależy jej na wyjaśnieniu tej sprawy. Teraz schowała głowę w piasek. Im dalej w las tym …wodociąg dłuższy.

   • orient
    środa, 17 lut, 2021, 21:17:52 |

    Jedynie Marcin Ługawiak próbuje wyjaśnić tą sprawę. Reszta radnych i burmistrzów i kilku urzędników: kompromitacja. W dymisję nie wierzę bo widać jak ważna dla was jest władza, ale nie rokuję Wam przyjemnego rządzenia.

    • Antoni
     piątek, 19 lut, 2021, 10:36:19 |

     @Orient, a na jakiej podstawie twierdzisz, że tylko radny Marcin Ługawiak chce wyjaśnić sprawę? Prawie cala rada głosowała za skierowaniem do komisji rewizyjnej sprawy wodociągu.

     • orient
      piątek, 19 lut, 2021, 10:40:53 |

      @Antoni to się nazywa dobra mina do złej gry

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:33:50 |

   P. Kaptur nie mogła inaczej zareagować. Na sesji 25 lutego, gdy stanie uchwała o wygaszeniu mandatu radnego Wiązką, będzie mógł się swobodnie wypowiedzieć w swojej sprawie.

 • karp
  środa, 17 lut, 2021, 21:21:42 |

  Myślę, że beneficjentowi było łatwo wprowadzić kolegów z Rady w błąd, a radnym ten błąd wychwycić.Jest jednak też takie zjawisko które dostrzegam we wszystkich ciałach kolegialnych. Czasami wszystkim jednocześnie odcina prąd i wyłącza myślenie.
  Koronnym przykładem jest tu coroczne wprowadzanie opłaty targowej w Mosinie. Ta raz wprowadzona raz, obowiązuje do momentu jej wycofania. RM Mosina z uporem co roku traci czas
  i wprowadza to co wprowadzone.Why?
  Nie zaszkodziłoby gdyby radni czasami zadali sobie pytanie o sens głosowań.

 • karp
  środa, 17 lut, 2021, 21:22:54 |

  Wyżej miało być, że radnym było trudno wychwycić błąd.

 • Gość
  środa, 17 lut, 2021, 21:25:42 |

  Panie Adamie, czego tam Panu nie naobiecywali – Pan nie idzie tą drogą!!!

 • JWB
  środa, 17 lut, 2021, 21:29:26 |

  Smutne w tej całej aferze jest to, że nawet nie padło zwykłe przepraszam dla mieszkańców, nie tylko Borkowic. No ale cóż, to pokazuje kto jest ważny, a kto nie.

 • Janek
  środa, 17 lut, 2021, 21:51:18 |

  Panie Adamie słabe tłumaczenie wszystko na radnych że wiedzieli jak głosowali . Natomiast Oni mają diety a Burmistrzowie pensje z naszych podatków . Należało służbowym samochodem pojechać na tą ulice zainteresować się gdzie będzie ten wodociąg ? i czy jest taki niezbędny . Natomiast wy zamknięci w Urzędzie ,kawka ciacho byle do 15-ej . Bardzo dużo posiadłości w Mosinie niema wody i kanalizy Ludzie bez wody żyją od 10 lat a wy wodociąg do LASU .Jak wy możecie stać przy Ołtarzu w kościele !!!!

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:38:00 |

   @Janek słusznie.

 • karp
  środa, 17 lut, 2021, 22:33:51 |

  Nie wiem czy pan zastępca podpisał z własnej woli czy nie, ale podpisał. Powinien spojrzeć na to zdjęcie z hydrantem i zadać sobie pytanie czy widzi tam ludzi oczekujących na wodę? Jak jeden radny taki spragniony, to taniej byłoby mu podstawić beczkowóz.

 • mp4
  środa, 17 lut, 2021, 22:37:25 |

  Przecież od dawna wiadomo, że Naczelny daje niewygodne i ewentualnie kompromitujące dokumenty swoim zastępcom do podpisania. W razie w będzie nieskazitelnie czysty i będzie na kogo zwalić. Obrzydliwe. Szkoda, burmistrz Ejchorst wydawał się najbardzie sensowny z tej świętej trójcy.

 • Gość
  środa, 17 lut, 2021, 22:44:50 |

  Czy ktoś rozumie zachowanie w tej sprawie przewodniczącej. Nie wspomnę że popełniła kardynalny błąd nie dopuszczając do swobodnych wypowiedzi i zadawania pytań między radnymi Ale zupełnie nie rozumie troski jaką skierowała do Waldemara Waligórskiego aby wybrał sobie drugą komisję w nagrodę za to że został zdjęty z innej wskutek wątpliwych zachowań. O co chodzi pani przewodniczącej; na pewno przyczyniła się do ukręcenia sprawie łba i dąży do wkupienia się w łaski Waldemara.
  Błąd przewodniczącej będzie nas wszystkich drogo kosztowało. Nieważne czy popełniła go świadomie czy nie, nawet jeżeli nieświadomie to jeszcze gorzej to znaczy że jej czas już minął i powinna zdjąć z siebie Odium przewodniczącej. Pani przewodnicząca nieraz zachęcała Pani innych radnych do różnych zachowań teraz jest ten moment aby pani zachowała się tak jak trzeba. zwracam się zatem z apelem do pani jako mieszkaniec i proszę zrezygnować z funkcji przewodniczącej tym bardziej w tak trudnym okresie potrzeba jest osoby kompetentnej a przede wszystkim takiej która reaguje szybko na otaczającą ją rzeczywistość i wyciąga z niej właściwe wnioski. Pani tego ewidentnie brakuje. Te belferskie prowadzenie sesji to też już relikt z poprzedniej epoki. Te czasy już dawno minęły musi się pani z tym pogodzić i dać szansę młodym.

  • Ptys
   czwartek, 18 lut, 2021, 8:41:51 |

   Ale radni muszą pracować w komisjach i to nie ich nagroda a obowiązek. Wczoraj czytalem statut i są zobowiązani do pracy w przynajmniej 2 komisjach. Więc żadna łaska/nagroda tylko ich obowiązek! A z Ciebie gościu kiepski mieszkaniec jeśli twierdzisz, że za karę radni mają nie pracować w komisjach. To co mają robić? Za karę wysłałbym ich do tych wszystkich komisji co są (z wyłączeniem Rewizyjnej).

   • Gość
    czwartek, 18 lut, 2021, 21:43:06 |

    Sprawdź jeszcze ile płacą każdemu za komisję :) czy płacą od komisji, czy od ilości godzin, ile jest komisji w ciągu roku i ile osób w nich jest. To są dopiero koszty… Czy mieszkańcy w ogóle wiedzą, że takie schadzki za ich pieniądze się dzieją (komisję muszą być, ale żeby aż tyle i tyłu radnych w jednej) i co na nich się robi. Ciekawe kiedy powołają nową komisję do spraw niewiadomojakichbotrzebapowolacikasetrzepac.

    • Gość
     piątek, 19 lut, 2021, 17:19:04 |

     PS:
     „28 listopada 2018r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w tej kadencji radni zajmowali się m.in. wysokością wynagrodzenia Burmistrza, wysokością swojej diety, powołaniem komisji Rady oraz wyborem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
     I tak:
     – Burmistrz będzie otrzymywał co miesiąc 10 476 zł brutto.
     – Radni co miesiąc otrzymają ok. 1252 zł.
     – Radni powołali 5 komisji stałych Rady Miejskiej.
     – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Andrzej Raźny.
     – Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano Łukasza Kasprowicza.
     – Trzy pozostałe komisje wybiorą przewodniczących na swoich posiedzeniach.”

     Obejrzyjcie to:
     https://www.facebook.com/watch/?v=1687859554647517

     • Gość
      piątek, 19 lut, 2021, 17:26:21 |

      Bardzo ładne tableciki dostali, używają prywatnie czy służbowo – ciekawe do czego, a za każdą komisję kaska, a na dzień samorządowca, bo przecież w samorządzie pracują, to jakieś pieniądze czy może kosze słodkości? Pokażcie przykład realnej pracy radnych? Oprócz klikania za/przeciw/wstrzymuję sie.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:51:40 |

   @gość. już wcześniej piałem, że radni mówią na temat w konkretnym punkcie. Radny Wiązek zaczął mówić o sobie, gdy tematem były zmiany w komisji rewizyjnej i dotyczyły Waligórskiego, Rybickiego i Tomczaka. Radni statutowo winni pracować w dwóch komisjach, to ich obowiązek. Zastanawiam się tylko czy radny Waligórski powinien być członkiem tak samo ważnej komisji jak komisja rewizyjna. Rada będzie musiała zgodzić się na udział radnego Waligórskiego w komisji skarg wniosków i petycji. Wszystkie rady w Polsce działają w sformalizowany sposób. A u nas panuje i tak wysoka kultura obrad oraz porządek. Wkupienie się w łaski Waldemara… Daruj sobie gościu

 • antykryst
  środa, 17 lut, 2021, 22:47:33 |

  Pytanie kluczowe: które osoby przyczyniły się do zaistnienia tego zadania? zapewne radny żwirujący, jak mniemam. Ta próba wkręcenia rady jest żałosna.

 • koza
  środa, 17 lut, 2021, 22:49:09 |

  Przeświadczenie wiceburmistrza nr 2 jest zapewne w tej niewygodnej sytuacji bezcenne.

 • Bolo
  środa, 17 lut, 2021, 22:59:01 |

  Radni nie podejmujcie stosownych uchwał podrzucanych wam przez burmistrza, które potem on sam będzie wykonywał. Zadawajcie stosowne pytania, bo jak się one nie pojawią, będzie na was. Daliście się wrobić ws inkasenta, ale pieniądze zgarnął ktoś inny. To już chyba tradycja.

 • Parafianin
  środa, 17 lut, 2021, 23:07:56 |

  Przecież Pan Adam jest zastępcą od 2018, a zadanie inwestycyjne było procedowanie już wcześniej. Celowo Mieloch i Łukowiak podsuneli mu papiery. Łukowiak wcześniej był przewodniczącym komisji Inwestycji jako radny. Mieloch i Łukowiak ukartowali interes z Żwirkiem. A pan Adam mial być ich alibi w razie niepowodzenia. To szlachetny człowiek który został wykorzystany. Ja znam tych szatanów. Wystarczy posłuchać sesji jakiejkolwiek, pan Adam jako jedynyn probóje ratować sytuację. Ci dwaj są zaś jak plaga szarańczy pustosząc plony.

 • Eliot
  czwartek, 18 lut, 2021, 6:32:46 |

  Czy ktoś widzi zbieżność między wypowiedzią pana Adama z sesji i z tym co w artykule. Kupili czas u pani Gosi i widać że teraz pójdą w zaparte kładąc na tacy nic w tej sprawie niewinnego człowieka. Obrzydliwe. Nie sądzę żeby mu coś obiecywali. Z twarzy i zachowania widać ze to dobry człowiek i w imię dobrze pojętej solidarności i koleżeństwa wziął na siebie. Dlatego wiadomy duet był nie obecny. Liczyli właśnie na takie zachowanie, poznali go już i mogli takiego zachowania oczekiwać. Wystarczyło na sesji dać mu pare pytań i pozwolić radnym na swobodne wypowiedzi i ta oficjalna już w tej chwili wersja z artykułu byłaby niemożliwa. Obalenie jej przez komisje w sytuacji złożonych wyjaśnień przez vice jest niemożliwe.
  Zatem będzie po staremu.

  Burmistrz powinien paść do stóp przewodniczącej i podziękować jej za pomoc bo nikt inny jak właśnie przewodnicząca nie udzielił mu skuteczniejszej pomocy i to zapewne za friko. Dobry i wytrawny z niego gracz. W tym składzie intelektualnym rada mu nie zagraża i jeszcze przewodnicząca, które zupełnie nie rozumie swojej roli. Utrzyma się do końca kadencji i może jeszcze dłużej.

  I jak przystało na radnych z Mosiny nikt nie ma sobie nic do zarzucenia. Każdy z nich jak z kapelusza rzuca paragrafami na swoją obronę łącznie z przewodniczącą , tak jakby paragraf był przed rozumem. Ale my obserwatorzy z zewnątrz widzimy to i możemy powiedzieć jedno: cała rada i burmistrz to jedna drużyna.

 • Mosinianin
  czwartek, 18 lut, 2021, 8:14:35 |

  Czytam forum i nie wierzę, zastępca burmistrza – Adam Ejchorst ,, jest niewinny „, mało tego co niektórzy próbują robić z niego bohatera
  ,,Z twarzy i zachowania widać ze to dobry człowiek i w imię dobrze pojętej solidarności i koleżeństwa wziął na siebie ”
  ,,, pan Adam jako jedynyn probóje ratować sytuację. Ci dwaj są zaś jak plaga szarańczy pustosząc plony”
  Ludzie ogarnijcie się – czy to małe dziecko, czy może altruista samarytanin, smobiczownik ?
  Zrozumcie wreszcie, że to jest bagno i każdy z nich jest unorany po pachy.
  A może to posty pisanie przez samego zastępcę ,lub jego rodzinę – to mógłbym zrozumieć.

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 8:24:13 |

  W świetle przedstawionych w necie dowodów z głosowania i oświadczenia vice już widać, że komisji będzie ciężko cokolwiek ustalić. Poza tym sami muszą się uderzyć w pierś. I raczej sami nawzajem na siebie nie będą nastawać. Vice przyjął wszystko na klatę i trudno i to on musi nauczyć się z tym żyć.
  Jest jednak inna rzecz na horyzoncie. Chłopaki z lasu zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji uchwalenie mpzp jest ryzykowne. Mogą zakładać, że Rada postawi się okoniem. Zatem dochodzimy do punktu kulminacyjnego: leśne chłopaki mogą próbować obejść odlesienie poza mpzp co byłoby w ich sytuacji najprostsze. Może już pojęli działania albo zaraz podejmą. Są inne sposoby niż plan na odlesienie. Komisja mogłaby sprawdzić, czy w tej sprawie zożono jakieś wnioski. Cała ta hucpa jest dlatego, że jeden z nich dla zony chce zrobić nie zakład fryzjerski ale dom pomocy społecznej dla vipów. Skoro wodociąg poszedł w lesie to już jakieś zgody, opinii i uzgodnienia poszły. Czy to zostało należycie sprawdzone?

 • karp
  czwartek, 18 lut, 2021, 8:47:52 |

  Przed mpzp jest Studium i radni mogą nie uchwalać jeśli burmistrz nie cofnie zapisów o zabudowie w lasach.Jak już wspominałem, w projekcie były inne dziwne zapisy. Jeśli dobrze pamiętam żwirowanko było jako funkcja uzupełniająca dla rolnictwa.
  Będą żwirować po zebraniu żyta,następnie żwirować i potem siać? Kto mógł inicjatorem żwirowych zapisów?Mnie się wydaje,że ten radny zrobił z Mosiny duży zakład fryzjerski, bo strzyże was od lat tuż przy skórze.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 13:19:08 |

   Przepraszam, jeśli ktoś zna pana Wiązka, to on nie zamierza budować domów starców. Podzielił las na mniejsze działki , odlesi po 500 m/2 z każdej, zdobędzie warunki zabudowy, bo tchórz i kombinator Mieloch mu je da, uzyska pozwolenie na budowę i sprzeda działki z papierami bogatym nabywcom. Taki będzie finał, więc nie myślcie o studium, ani o mpzp dla terenów p. radnego, tylko trzeba pilnować żeby warunków zabudowy Mieloch mu nie wydał.

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 8:53:21 |

  @karp lepiej tego nie mogłeś ująć, BRAVO! Oni już chyba nawet założyli Mosinie trwałą!

 • Wd-40
  czwartek, 18 lut, 2021, 9:03:00 |

  Burmistrza już ostrzygł na zero.

  Sprawa przypomina mi nieco do złudzenia Stobnice chociaż w zupełnie innej skali ale problem ten sam. Dla jednej pani będziemy wycinać hektary lasów. ciekawe co na to ekolodzy i zieloni. Czy oni w ogóle coś wiedzà niech się przyłączą do problemu!

 • Jakub
  czwartek, 18 lut, 2021, 9:21:59 |

  @wd-40 na granicy Krosna i Drużyna w zeszły rok wycięto pół hektara lasu żeby zrobić ścieżkę rowerową. Żaden ekolog nie protestował.

  • liberał
   czwartek, 18 lut, 2021, 19:36:53 |

   ten ruch z wycinką tego lasu pod kawałek asfaltu to takie samo gówno co wycinka drzew w parku strzelnica pod betonową kostkę, kilka lamp i kawałek asfaltu. Włodarze Mosiny to stan umysłu. Ich wyborcy -czyli też i ja. również stan umysłu. Niby Zachód a jednak to taka ścianka wschodnia powiatu poznańskiego. A poza tym ***** ***

   • obywatel ze Strzeleckiej
    czwartek, 18 lut, 2021, 20:16:31 |

    @liberał dobrze piszesz. A wszystko to za jeden milion złotych w parku Strzelnica. Przecieram oczy ze zdumienia i nie widzę tam jednego miliona. Z tego co czytałem w szmatławcu mosińskim (Informator Mosiński) to ma to poprawić komunikację w mieście. Ma tam być jakiś punkt przesiadkowy na autobus. Chyba na rakietę kosmiczną co wystrzeli te baranie łby urzędnicze w kosmos.

 • karp
  czwartek, 18 lut, 2021, 9:26:07 |

  Pismo zastępcy Ejchorsta jest ważne,ale moim zdaniem zielone światło dla budowy leśnego wodociągu,to decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2 maja 2018 podpisana przez ówczesnego zastępcę Przemysława Mielocha. Takich decyzji nie wydaje się po to, by nie budować.
  Pozwolenia na budowę też jestem ciekaw, bo w dokumentach towarzyszących projektowi budowlanemu są liczne nieścisłości. Poszczególne pisma różnią się numerami i ilością działek, liczbą przyłączy.Mnie kiedyś odrzucili wniosek, bo projektant nie wpisał arkusza mapy we wniosku
  o rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej.
  Pani Kisiel, co tam było na tej Naradzie Koordynacyjnej? Poprawialiście błędy we wniosku?

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 10:00:15 |

  Mnie nurtuje Kokotek na ul. Wawrzyniaka piękna budowla stoi i niszczeje.Gmina wydaje pieniądze na prawo i lewo wynajmując pomieszczenia od prywatnych osób ileż tu nie gospodarności. Wiązka pół Gminy jeszcze trochę to bedzie uzbrojonej w media.Wstyd to zapomniane w tej rzeczywistości klika lokalna.Radni zaznaczam nie wszyscy ilez pozałatwiali swoim znajomym sspraw

 • Roma
  czwartek, 18 lut, 2021, 10:08:23 |

  Nie wierzę że należycie zostanie sprawdzone.Dużo osób jest zamieszane i ręka rękę myje.

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 10:41:26 |

  A było naprawdę blisko żebyśmy dowiedzieli się o wszystkich szwindlach między radnymi wystarczyło aby przewodnicząca siedziała cicho. Ale musiała uciszyć klasę. Szkoda bo sytuacja już się nie powtórzy.

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 10:58:57 |

  Przewodnicząca wiedziała co robić, wszyscy do wymiany i może bedziemy mieli miasto marzeń……bez korupcji.

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 11:16:48 |

  Nie bądź dziecko !

  Nikt sam z siebie z niczego nie zrezygnuje nie w Mosinie tu są standardy białoruskie .

 • Ignac
  czwartek, 18 lut, 2021, 12:28:51 |

  P.przewodnicząca nie tak powinna sesję prowadzić, zauważyłem że P. czas już minął. Dać możliwość młodym wykazania się, ale wy wszyscy kurczowo walczycie o stołeczki.Bałagan nie do przetarcia.Tylko Jaworowicz tu jest potrzebna.

  • Jan Marciniak
   czwartek, 18 lut, 2021, 13:31:26 |

   @Ignac,Ty nie jesteś godzien zawiązać rzemyka u stóp Przewodniczącej Rady, Małgorzaty Kaptur.

 • karp
  czwartek, 18 lut, 2021, 12:35:10 |

  Akurat w przypadku tej sesji zwięzła formuła się sprawdziła. Tam wyraźnie Waldemary miały wyraźnie ochotę na dłuższe wystąpienia w roli dziewic orleańskich, Riccardo podobnie. Waligórski już zaczął robić obstrukcję i zaczął o pluciu na chodnik. Naprawdę jesteście ciekawi jak on to robi i to w maseczce?Nastąpiło chirurgiczne cięcie wrzodów i ddobrze.

 • Płotka
  czwartek, 18 lut, 2021, 12:45:10 |

  @karp- otwarcie mostu na Warcie tuż, tuż. Powinieneś zabiegać o założenie w Luboniu na każdym słupie spluwaczek, bo inaczej chodniki będą pływały w plwocinach sąsiada !

  • karp
   czwartek, 18 lut, 2021, 14:13:28 |

   No tego się obawiam. Przyjedzie taki i zacznie pluć
   roznosząc wiele grożnych chorób. Delikwent nie zna Regulaminu utrzymania czystości, który sam uchwalał, bo zimą obowiązkiem właściciela nieruchomości jest odśnieżanie chodników, a nie plucie. Pewnie ma ślizgawkę przed posesją.

 • mp3
  czwartek, 18 lut, 2021, 13:26:02 |

  @karp zachowanie p. Przewodniczącej [p.p.] nie do obrony, położyła sprawę, chłopaki były na siebie zgrzane i sypały by jeden drugiego, aż by im się uszy trzęsły żeby drugiemu dokopać, było widać że żądni krwi, p.p. powinna oddać prowadzenie przewodnictwo komuś o jaśniejszym umyśle, jej czas minął, ale jak wszyscy w Mosinie jest przyspawana do stołka (sam Waldemar świadcząc usługi elektryczne może ja przyspawał). Ty byś się moim zdaniem nadawał, widać, że kojarzysz sytuacje perfekcyjnie i szybko, i na pewno pozwoliłby im się wygadać. Problem w tym, że taki jak Ty i tobie podobni nie pójdą do urzędu na pensje albo dietę. I wniosek: nawet gdyby te wszystkich osoby z rady łącznie z jej szefem rozgoniono, to czy ktoś się zastanawiał, kogo w to miejsce można postawić. Ja nie widzę wokół siebie ani jednej osoby z predyspozycjami do tego aby rządzić w Mosinie, dlatego będzie tak jak było, co jakiś czas będą wybuchały mniejsze lub większe walki ale nic poza tym. Po prostu jest deficyt uczciwych ludzi ale to nie problem tylko Mosina. I sam nie wiem co dalej i jaki będzie tego koniec. Ja wkrótce i tak opuszczam na stale Mosinę i Wielkopolskę ale w miarę możliwości będę śledził sprawy w Mosinie i będę Tobie @Karp kibicował. Zbierz uczciwych jak Eliot Ness i działaj. Powodzenia!

  • Jan Marciniak
   czwartek, 18 lut, 2021, 13:42:33 |

   @mp3 Małgorzata Kaptur, to najbardziej wartościowy radny i Przewodnicząca Rady w dziejach odrodzonego samorządu od 1990r. Jeżeli tak się wypowiadasz o Małgorzacie Kaptur, to wystawiasz sobie świadectwo kompletnej niewiedzy o roli jaką pełni Przewodnicząca Rady.

   • karp
    czwartek, 18 lut, 2021, 14:25:11 |

    Powinni obejrzeć sesje w Luboniu, lub co gorsza w Dupiewie, gdzie sesję prowadzą spikerzy, bez żadnej wiedzy, za to z dużą skłonnością do zamiatania pod dywan. W Dupiewie ostatnio zaczynają dyskusję czy obrady on-line są dopuszczalne. Ich przewody myślowe mogą okazać się dłuższe od pandemii.
    Obejrzycie to zmienicie zdanie. W Mosinie prowadzenie sesji jest na wysokim poziomie i to zarówno jeśli prowadzi p.Kaptur jak i kiedy prowadzi p. Michalak. Wrzody wycięte i już się dzieją rzeczy historyczne. Słyszałem, że wiatr odnowy zaczyna wiać nawet w ZUK, gdzie po rządach Złomka zaczynają obowiązywać procedury zamówień.Pan Jan sobie sam odpowie jednak po co jeszcze to uporczywe, coroczne wprowadzanie opłaty targowej, bo i dont know.Czy ludzie rozumni powinni to robić?

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 10:57:18 |

   @mp3 nie wiem jaka ty sesję ogladaleś. Nikt na nikogo nie był zgrzany, tylko radny Wiązek chciał wyskoczyć z monologiem nie na temat zmian w komisji rewizyjnej, lecz mniemam, że ze swoją obroną w sprawie wodociągu. A to już mieszanie tematów. Pani Kaptur zareagowała prawidłowo

 • kajka
  czwartek, 18 lut, 2021, 13:54:45 |

  Tak zmieniając na chwilę temat – większość komentarzy krytykujących Mielocha, Wiązka, Łukowiaka i tym podobnych paskud ma dwa minusy. Ciekawe, czy to sam burmistrz i jakiś urzędowy rzemieślnik od minusowania komentarzy dają te łapki w dół?

 • Wd-40
  czwartek, 18 lut, 2021, 14:55:34 |

  Dla weteranów i starych wyjadaczy z Rady:

  … Niechaj, kogo wiek zamroczy,
  Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
  Takie widzi świata koło,
  Jakie tępemi zakreśla oczy.
  Młodości! ty nad poziomy
  Wylatuj, a okiem słońca
  Ludzkości całe ogromy
  Przeniknij z końca do końca!
  Patrz na dół — kędy wieczna mgła zaciemia
  Obszar gnuśności zalany odmętem:
  To ziemia!
  Patrz, jak nad jej wody trupie
  Wzbił się jakiś płaz w skorupie.
  Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;
  Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
  To się wzbija, to w głąb wali:
  Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;
  A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu!
  Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:
  To samoluby!
  Młodości! tobie nektar żywota
  Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
  Serca niebieskie poi wesele,
  Kiedy je razem nić powiąże złota.
  RewolucjaRazem młodzi przyjaciele!
  W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
  Jednością silni, rozumni szałem,
  Razem młodzi przyjaciele!
  I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
  Jeżeli poległem ciałem
  Dał innym szczebel do sławy grodu.
  Razem, młodzi przyjaciele!
  Choć droga stroma i śliska,
  Gwałt i słabość bronią wchodu:
  Gwałt niech się gwałtem odciska,
  A ze słabością łamać uczmy się za młodu!
  Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
  Ten młody zdusi Centaury[1],
  Piekłu ofiarę wydrze,
  Do nieba pójdzie po laury.
  Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
  Łam, czego rozum nie złamie!
  Młodości! orla twych lotów potęga,
  Jako piorun twoje ramie!

  • Jan Marciniak
   czwartek, 18 lut, 2021, 15:36:18 |

   Ponadczasowe. W 2023r. wybory samorządowe. Zachęcam młodych, bardzo zachęcam do kandydowania do Rady Miejskiej w Mosinie i na stanowisko Burmistrza.”Młodości! Ty nad poziomy wylatuj…”

   • karp
    czwartek, 18 lut, 2021, 16:50:54 |

    Tym prostym domowym sposobem pan Jan Marciniak zachęcił do kandydowania Waldemarów.Chłopaki krzepkie na pewno pomyślą, że to wezwanie do nich.

    • mp3
     czwartek, 18 lut, 2021, 17:09:53 |

     Nie ważne jak się wygląda ważne jak się czuje, mniej więcej to tak jak z kobietą. A widać że Waldemary to krewkie chłopaki.

 • adam
  czwartek, 18 lut, 2021, 15:14:46 |

  Obserwując od dawna P Przewodniczącą stwierdzam ,że powinna sama zrezygnować na rzecz kogoś błyskotliwszego. Ta Pani powoduje, ze sesje są jałowe, nudne itp. Moza przysypiać.

  • lelus
   czwartek, 18 lut, 2021, 18:37:24 |

   Faktycznie jest uda ale sesja to nie spektakl – byłem kiedyś na sesji gdy prowadził Waldemar Waligórski (w kadencji gdy był przewodniczącym) – to była dopiero jazda bez trzymanki, akcja, emocje ale co to miało wspólnego z merytoryką? zapewne nic :) radni mają rzetelnie i merytorycznie pracować dla naszego dobra! niech to robią w obojętnie jakim stylu byle z efektem.

  • Ewa.
   czwartek, 18 lut, 2021, 18:39:14 |

   Błyskotliwy Waldemar nie zgodzi się.Woli nudne wałki

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 11:03:08 |

   @Adam Chcesz emocji, to idź na mecz, albo obejrzyj MMA w TV. Ty nie rozumiesz od czego jest rada miejska. Jest od stanowienia lokalnego prawa w formie uchwał. Jej działanie jest sformalizowane i wygląda ono tak samo w całej Polsce. Napisz do sejmu, żeby zmienił prawo, a na przewodniczących rad byli wybierani tylko zawodowi klauni lub błaźni.

 • liberał
  czwartek, 18 lut, 2021, 18:49:24 |

  Przed ostatnimi wyborami samorządowymi widziałem bilbord Mielocha w Łęczycy. Zastanawiałem się, kto go finansuje ! Przecież nie wywalił drogiego bilbordu przy drodze poznańskiej za swoje! Deweloperzy! Radni i deweloperzy ?

  • obywatel ze Strzeleckiej
   czwartek, 18 lut, 2021, 20:29:45 |

   @ liberał
   Watykan go sponsoruje :-)

   • liberał
    piątek, 19 lut, 2021, 22:43:28 |

    oj potrafi burmistrz na pokaz składać rączki do pacierza

 • Saturn
  czwartek, 18 lut, 2021, 20:36:52 |

  Na moje to sprawa sie sama zamiotla. Z wielkiej burzy mały deszcz. Dowiedzieliśmy się że radni podpisują co im się podkłada i za to im płacimy, a burmistrz zostanie okrzyknięty męczeńskiej. Trzeba sie powoli przyzwyczajać do wałków i nie zwracać na nie uwagi.

  A poza tym jakie to ma znaczenie wobec dzisiejszego lądowania łazika na Marsie.
  Jest tylko jedna nadzieja, że jak będą zaludniać Marsa to ominąć Mosine szerokim łukiem.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 11:05:02 |

   Rada skierowała aferę wodociągową do zbadania Komisji Rewizyjnej.

 • antykryst
  czwartek, 18 lut, 2021, 21:35:12 |

  Jak nie damy jej zamieść, to nie zostanie zamieciona. Przyzwyczaić się do wałków? Co ty gadasz człowieku! Taki konformizm jest właśnie najgorszy.

 • Pikuś
  czwartek, 18 lut, 2021, 22:17:21 |

  Nic nie zrobicie, vice podjął decyzji po wcześniejszym głosowaniu rady. Większą aferę Widze w zachowaniu rady co podpisuje jak leci niz tzw. afera fryzjerska.
  Burmistrz wyjdzie po tej akcji wzmocniony. A vice bedzie ofiarą nieudolnej rady. Burmistrz bedzie sie srożył na rade że bierze za nic pieniądze mieszkańców i moze złoży projekt o obciēcie diet i bedzie mial racje. Ta rada to jak w czeskim filmie. Szkoda gadać, dziadostwo jakich mało.

  • Tosiek
   czwartek, 18 lut, 2021, 22:47:52 |

   Dokładnie obciąć jeszcze diety sołtysom co nic nie robią! Dla mnie to cały ten samorząd to jest absurd – radni sołtysi trzech burmistrzuw urzędnicy 13pensje,nagrody roczne i co jeszcze? Ile nagród urzędnicy dostają a ile zwykli mieszkańcy? Cała ta demokracja to absurd

  • mp4
   piątek, 19 lut, 2021, 0:25:53 |

   Pikuś, co ty pleciesz. Rada została zmanipulowana przez burmistrzowski gang Olsena. Ten kompromitujący się na każdym kroku gość wzmocniony? nie żartuj. On poraża cynizmem, cwaniactem i wyrachowaniem.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 11:09:57 |

   @ Pikuś. Rada ustala diety sobie i wynagrodzenie burmistrzowi. Burmistrz winien w tej sprawie wystąpić do rady o obniżenie swojego wynagrodzenia. Jesli tego nie uczyni, to winna zrobić to rada. To burmistrz przedłożył radzie to kukułcze jajo. Mniemam, że z premedytacją i powinien ponieść za to finansową karę

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 22:31:32 |

  @pikus ma racje głównym winnym jest rada, bierze kasę i nic nie robi, panie burmistrzu za nieróbstwo należy się jakaś kara. Proszę wyciągnąć z tej sytuacji odpowiednie do niej konsekwencje. Rada jest śmieszna podpisała i teraz chowa głowę w piasek i szuka poza sobą winnego. Nic zwrócić diety co conajmniej pół roku .

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 11:23:15 |

   @gość. Burmistrz wraz ze swoimi służbami, głównie kierownikami referatów i prawnikami przygotowuje pod względem merytorycznym wszystkie uchwały, w trym te, gdzie była mowa o „tzw. wodociągu i kanalizacji w ulicy Sosnowej w Pecnej”. Burmistrz wraz ze służbami przygotowuje papiery, sprawdza w terenie, na mapach, oraz ma dostęp do informacji o właścicielach poszczególnych działek. Rada nie sprawdza kilkaset inwestycji w załącznikach do uchwały i nie doszukuje się ewentualnego przekrętu ze strony burmistrza czy urzędników. Gdyby tak było, radni musieliby mieć większe diety i zajmować się tylko analiza papierów, czy aby tylko burmistrz nie chce wałka zrobić. Gdyby tak miało być, to po co burmistrz? Czy burmistrz to bandzior? przestępca? oszust? Chyba nie. Chociaż w tym konkretnym przypadku miałbym wątpliwości.

 • karp
  czwartek, 18 lut, 2021, 22:47:18 |

  Na e-sesji jest już opinia prawna z której wynika, że radny Wiązek uniknie odpowiedzialności z art.24 f. Mimo,że opowiadał wielokrotnie jak trudne jest prowadzenie biznesu, nie jest biznesmenem i nawet pracownikiem. Pewnie dlatego poczta firmy to:
  waldek350@poczta.onet.pl

  • Kazimierz
   piątek, 19 lut, 2021, 0:55:51 |

   A osoba współpracująca z małżonkiem się nie liczy?

   • karp
    piątek, 19 lut, 2021, 8:55:46 |

    Wygląda na to, że w tym przypadku prawo antykorupcyjne nie nadążyło za życiem.Mnie zastanawia co innego. Wśród śmiertelników jest tak,że jak żona ma działki w lesie i jest we wspólnocie majątkowej z mężem, to działki są cześcią majątku męża. Waldemary mają chyba inaczej, bo w oświadczeniu radnego nie ma tych działek.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 11:34:16 |

   i numer telefonu i adres mailowy w informacjach kontaktowych firmy jest także przy radnym Wiązku

 • Gość
  czwartek, 18 lut, 2021, 23:04:12 |

  Dziwię się, że tak nieudolnie ktoś doradza burmistrzowi bowiem pierwszym krokiem burmistrza powinno już być pisemne wezwanie skierowane do rady do usunięcia naruszenia prawa, poprzez uchylenie uchwał. Dopiero brak reakcji na takie wezwanie mogło by otworzyć sądową drogę procesową. Niech się wezmą do roboty albo niech złożą mandaty. po co ci ludzie pchają sie na radnych jak nie mają o tym zielonego pojęcia. Dieta to nie jest zapomoga.

 • Głos rozsądku
  piątek, 19 lut, 2021, 7:03:34 |

  Szanowni Mieszkańcy, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado!
  Kiedy pierwszy kurz opadł po wybuchu afery nazwijmy ją robocza ,,leśna” przyszedł czas na spokojne wyodrębnienie problemów. W jej ocenie wyodrębnić można dwa główne problemy. Pierwszy zachowanie pana radnego W.Wiązka i zachowanie Rady. Ten pierwszy został już szeroko omówiony na łamach GMP, na tym etapie sprawy można wskazać, że radny prący do zrealizowania prywatnej inwestycji musi i tak poczekać na ,,zielone światło od Rady’’. Nie widzę tu jakiegoś zagrożenia o ile oczywiście nie uzyska zgody Rady ale raczej na taka zgodę w tej kadencji liczyć nie może. Co każdy już chyba zaobserwował. Skupił bym się bardziej raczej na problemie Rady bo on jest bardziej złożony i nie ma tak jak w pierwszym przypadku nad sobą ,,wyższej Rady’’. Radni sa wybierani w wyborach powszechnych i jedynym ich rozliczeniem z efektów pracy jest kartka wyborcza. Warto to zapamiętać!
  Żeby lepiej zilustrować problem posłużę się nieskomplikowanym przykładem z codziennego życia. Jeżeli złodziej ukradł w sklepie batonika, to w konsekwencji musi za niego zapłacić i ponieść kare. Przyjmijmy, że za batonik zapłacił i odrobił wyznaczona mu kare prac społecznych. Przełóżmy to teraz na Rade bo sytuacja jest w mojej ocenie porównywalna. Oczywiście Rada nic nie ukradła. Ale, żeby być w tej sprawie w porządku Rada powinna zwrócić to co ubyło z majątku Gminy. Za wykonany wodociąg na który Rada wyraziła – jak już wiemy zgodę – powinna zwrócić w całości. O ile się nie mylę to było jakieś 200 000 zł. Radni, którzy głosowali za uchwałą powinni wpłacić do budżetu gminy proporcjonalna kwotę. Gdy wszyscy radni wpłacą swoja kwotę, one będą dla każdego takie same, wtedy możemy powiedzieć, że został zwrócony przysłowiowy ,,batonik’’.
  Rada ewidentnie i rażąco zaniedbała sprawę i nie wystarczy, że będzie się biła w pierś albo twierdziła, że została zmanipulowana. To niepoważne, że radni twierdza, że uchwały podpisali bo ich zmanipulowano. Tak mogą się tłumaczyć dzieci w szkole. Radni piastują wysoka funkcje społeczna, mieszkańcy maja do nich zaufanie i wierzą, ze wykonują swoje obowiązki w sposób należyty. Podpisywanie uchwał ,,in blanco’’ bez ich sprawdzenia jest nie do obrony i nawet tai sposób obrony kompromituje ich adresata. Mieszkańcy wybrali radę, wybrali burmistrza i oczekują, że wykonywane przez nich obowiązki będą miały charakter profesjonalny. Jeżeli ktoś podpisuje uchwały bez ich czytania albo czytania ale niezrozumienia to nie powinien zajmować takiego stanowiska. Zadał bym radnym pytanie, czy jak podpisują umowę na zakup używanego samochodu to działaliby w taki sam sposób. Zapewne nie. A dlatego, że w grę wchodzi ich majątek prywatny. Zatem radni, aby cokolwiek w sprawie dalej działać winni zwrócić to co zabrali mieszkańcom w skutek rażącego niedbalstwa. Rażące niedbalstwo jest penalizowane w polskich prawie. Można nawet przyjąć, gdyby mieszkańcy zaskarżyli rade o rażące zaniedbanie czego skutkiem było wydatkowanie nieuzasadnione wydanie 200 000 zł z pewnością w sadzie by wygrali. Nie wyobrażam sobie, a by na rozprawie radni bronili się, że podpisali i nie wiedzieli co. Kto wie, czy w tej albo w przyszłej kadencji rady sprawa ta nie trafi na wokandę.

  Gdyby przyjąć, że rada zwróci dobrowolnie kwotę nieprawidłowo wydana przez ich rażące zaniedbanie winna jeszcze za przykładem ,,batonika’’ odrobić jakieś prace społeczne. Widzę jedną. Powinna przyjrzeć się inwestycji wspomnianego już radnego i dokonać takich działań aby w przyszłości do podobnych sytuacji nie dochodziło. Nie jestem pewien ale być może istnieje możliwość wyegzekwowania przegłosowania studium, nawet przy pomocy sądu. Studium chyba czeka już tylko na głosowanie. Tu powinna ich cała siła rady aby ten dokument przegłosować zgodnie z planem. Następnie przegłosować mpzp. Pan Burmistrz dla jasności sprawy może pomoże radzie i jak najszybciej zostanie ten proces zamknięty i tym samym sprawa radnego zniknie. A kwota inwestycji zostanie zwrócona mieszkańcom. I takie widzę rozwiązanie. Pan radny Wiązek jak każdy inny obywatel będzie mógł złożyć wniosek o zmianę mpzp i nad tym wnioskiem obecna rada albo przyszła będzie musiała się pochylić i wydać decyzje. Normalna kolej rzeczy, która obowiązuje w polskim systemie prawnym.

  • karp
   piątek, 19 lut, 2021, 9:31:06 |

   Publicznych pieniędzy nikt nigdy nie zwraca.
   Jak by się trzymać logiki, to powinien zwrócić ten co nieracjonalnie je wydał. W tym przypadku zrzutę musiałby zrobić zarząd Auanet.Jestem realistą i wiem, że zapłaciłem za leśny wynalazek w rachunku za wodę. Mimo to zgadzam się by w następnym doliczyli mi 5 zł za wykopanie leśnego cudu głupoty. Jest prawdą że środki publiczne są traktowane równie lekko, jak uciechy w domu publicznym. Nie rozumiem ciągle skąd taka łatwość w przegłosowywaniu pomocy starostwu poznańskiemu.Takie projekty będą także na następnej sesji.Jak ono potrzebuję ciągłej pomocy to niech się zgłosi do MOPS w Poznaniu.
   Gminy mają płacić za projekty dróg powiatowych?
   Dlaczego powiat nie płaci za projekty dróg gminnych? W powiecie poznańskim radni gminni wpadli w nałóg udzielania pomocy.

   • Płotka
    piątek, 19 lut, 2021, 9:44:05 |

    @karp – rozumiem ,że nie masz nic przeciwko daninie na Wytrzeźwiałkę. Dla zrozpaczonych poczynaniami mosińskiej władzy mosinian, to miejsce wymaga szczególnej troski.

    • karp
     piątek, 19 lut, 2021, 10:40:09 |

     Niech już ma na tę wytrzeźwiałkę.Jednak szpital w Puszczykowie powinien doinwestować. W końcu wykazał się gościnnością i na ginekologię przyjął.
     Wy i tak macie lepiej, bo z przewozu na Izbę nie kręcą filmów i nie wrzucają do netu. U nas ze strachu ludzie zaczęli pić tylko mleko.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 13:52:43 |

   @Głos rozsądku. W sumie zabawny nik, który nie nawiązuje do treści komentarza. Tendencja i niewiedza przemawia przez ciebie. W żaden sposób nie dotknąłeś winy burmistrza w tym swoim rozumnym popisie. Burmistrz i urzednicy maja dostęp do map, kto jest właścicielem działek, czy zostały tam wydane warunki zabudowy. Ocenia zasadność inwestycji. Tylko burmistrz i podlegli mu urzędnicy wiedzieli że rura idzie w las do radnego Waldemara Wiązka. Radni takiej wiedzy nie mieli i nie mogli mieć. No bo skąd. Skoro burmistrz już dokonał analizy w kierunku zasadności wodociągu w tym konkretnym miejscu, to umieszcza to zadanie w różnych dokumentach jako projekt, a potem jako inwestycje do wykonania i przedstawia radnym, Aquanetowi, zleca projektantowi wykonanie projektu itd. Tak się dzieje w każdym samorządzie. Podkreślam w każdym. Burmistrz, podobnie jak radni pełni funkcję z wyboru. Jednak to burmistrz ma do dyspozycji w urzędzie specjalistów od inwestycji, planowania przestrzennego, geodezji w osobach pracowników merytorycznych i kierowników. Radni pracują społecznie, za dietę i nie są profesjonalistami, są kolegialnym ciałem społecznym. Dlaczego mieliby przypuszczać, że z ta inwestycją burmistrz chce ich zrobić w konia, aby zrobić dobrze swojemu poplecznikowi w radzie miejskiej Waldemarowi Wiązkowi? w głowie im się to zapewne nie mieściło, że tak religijna osoba jak pan burmistrz Przemysław Mieloch, który czyta na mszy pismo święte ich tak wprowadzi w błąd, by nie powiedzieć, że perfidnie oszuka? No nie mogli nawet przypuszczać. Od tej pory radni moim zdaniem powinni patrzeć na burmistrza i jego działania jak na złodzieja i oszusta, który prubóje okraść gminę. Innej możliwości nie widzę. Co do zwrotu kasy za wodociąg w lass, to oczywiście, powinien zwrócić je ten kto na tym skorzysta, czyli radny Waldemar Wiązek i jego rodzina. Jeśli nie odda kasy, niech zapomni o zmianie studium, czy korzystnych zapisach w mpzp dla tego terenu. Wodę na razie zakręcić na tym odcinku, jak wybuduje te rzekome domy starości( w co wątpię), to wówczas otworzyć, żeby seniorzy nie umarli z pragnienia.

   • Gość
    piątek, 19 lut, 2021, 15:42:50 |

    Bzdury. Radni podpisali i tyle. Radni to nie dzieci. Skoro podpisali to wzięli na siebie odpowiedzialność i za ta czynność podpisania wynagrodzenie (dietę). Aż strach pomyśleć, co by to było np. w sądach jakby podsądny twierdził, że podpisał weksel in blanco i deklaracje wekslową, bo rzekomy oszust chodzi do kościoła. Common Antoni. Radni muszą zapłacić, popełnili delikt penalizowany w polskim ustawodawstwie i tyle w temacie. Zapewne dopiero sąd to rozstrzygnie teraz albo w kolejnej kadencji.

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 7:19:25 |

  Ma rację głos rozsądku, powinni wszyscy zwrócić pieniądze aby uzupełnić straty budżetu gminy nieudolnością i niefrasobliwością . Ma też rację głos rozsądku że powinny iż główny nacisk na uchwalenie studium planu może po tej akcji Burmistrz zrozumie że nie ma innej drogi żeby uchwalić te dokumenty zamknąć sprawę. A pan Wiązek niech szuka wsparcia w innej rodzinie może w kolejnej kadencji mu się uda Czego wcale mu nie życzę.

  Przydał się taki głos rozsądku żeby odejść trochę od sprawy i spojrzeć na nią z innej perspektywy .

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 13:59:59 |

   Apel do radnych! Nie zmieniajcie przeznaczenia lasu wiązka pod te mityczne domy starców w nowym Studium( chyba, że zapłaci za wodociąg i kanalizację). konsekwentnie nie zmieniajcie potem w mpzp.( chyba, że zapłaci za wodociąg i kanalizację).

 • Wd-40
  piątek, 19 lut, 2021, 7:49:26 |

  To prawda co pisze rozsądek. Gdyby to był prywatny majątek radnego to sprawdzał aż by się trząs żeby go nie wyrolowano. A ze te pieniądze są niczyje to pieprzyć to. Burmistrz gdyby był w porządku to powinien natychmiast przejść do głosowania studium i planu. panie burmistrzu to już nie przejdzie nie ma na co czekać.

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 14:02:46 |

   Studium tak, ale las przy tym wodociągu, w tym Waldkowy powinien zostać lasem, bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy.

   • WD-40
    piątek, 19 lut, 2021, 14:55:58 |

    Wiadomo. Innej możliwości nie widzę. Są inne miejsca na budowę DPS. Może Walek zlecić pośrednikowi ich poszukanie, stać go, czy żonę, bo już się pogubiłem. Na pewno mu coś znajdzie. Wara od lasu to dobro nas wszystkich. Chcieliby nas zabetonować dookoła.

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 11:11:56 |

  Nie Rozumiem dlaczego by nie mieli zwracać jest szkoda i trzeba ją naprawić. Chyba że wykupili polisę od głupoty. Wtenczas niech zwraca ubezpieczyciel.

  Z jednej strony uchwalili wodociąg w lesie z drugiej strony chcą go zablokować w Studium. I to nas ma kosztować 200 000 zł? Absolutnie żądam zwrotu !

  • Antoni
   piątek, 19 lut, 2021, 14:09:11 |

   Pierwszym i jedynym winowajcą jest Burmistrz, pisałem o tym w poprzednich komentarzach. A co byście Państwo powiedzieli, aby rozebrać ten wodociąga materiały( rury, hydranty i inne el.) wykorzystać np w Borkowicach lub na Zawarciu? Wówczas sprawiedliwości społecznej stanie się zadość.

   • Gość
    piątek, 19 lut, 2021, 15:01:51 |

    Na rozbiórkę trzeba raczej mieć pozwolenie na budowę. Będzie ciężko je uzyskać. Czy ktoś wie, czy AQuanet miał pozwolenie na budowę wodociągu? Warto by te papiery zobaczyć i sprawdzić z tym co zrobił wykonawca. To robota dla rady. Ale ogólnie pomysł doskonały!

 • wiórecki
  piątek, 19 lut, 2021, 11:37:40 |

  Wiązek, kiedy wreszcie wpadniesz na pomysł zapłaty za tą rurę by ratować (o ile się jeszcze da) honor swojej rodziny. HONOR – Wiązek!!

 • karp
  piątek, 19 lut, 2021, 12:18:36 |

  Chociaż mógłby użyczyć koparki do jej wykopania.
  Taki wodociąg nieużywany, będzie trzeba co jakiś czas przepłukiwać.

 • Janek
  piątek, 19 lut, 2021, 12:28:35 |

  Ale Żwirek niema HONORU !!! P. Wiórecki co pan pisze .

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 13:01:48 |

  Wiązek ma P. rację powinien zapłacić Honor, Wstyd to zapomniane w tej rzeczywistości.Nam podwyższą podatki bo i tak płacimy dużo.Gmina niegospodarna.

  • Janek
   piątek, 19 lut, 2021, 14:06:14 |

   To już nie aktualne P. radna G. poznała się na Żwirku i zrezygnowała ze współpracy . Nie chciała malować ŻWIREM !!!

   • karp
    piątek, 19 lut, 2021, 16:07:00 |

    Jednak chociaż przygarnęła do spółki, a żona nie chce.

    • Janek
     piątek, 19 lut, 2021, 18:03:54 |

     Gdyby go Żona do spółki przygarnęła to w Pecnej zamiast domu Starców wybudował BY PAŁAC jak w Stobnicy.

     • PKS
      piątek, 19 lut, 2021, 18:39:49 |

      Pałac z wieżą widokową ma być na innej działce należącej do tej nobliwej rodziny. W Krosinku przy kanale tam gdzie szwagier i teść Żwirka mają działki ma powstać wieżowiec na 30 metrów. Żwirek zabiegał gorąco o plan miejscowy dla tego terenu. Wszyscy zapomnieli już o tym.

 • Wd-40
  piątek, 19 lut, 2021, 15:45:36 |

  Nie doceniacie p. Wiązka zawiązał Radzie węzeł gordyjski. Co nie zrobi Rada to wpadka.

  Zblokuje mu w studium to w takim razie po co dawała mu zielone światło w uchwałach o wodzie w lesie. W tedy dodatkowo, co już zauważono, naraziła gminę na straty. Winna wtedy te straty wyrównać. Jest na to paragraf: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych Ustawa z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz. U. z 2011 r. nr 34, poz. 173. Zachęcam do zapoznania się z lekturą. Warto wiedzieć teraz jak i na przyszłość, że nie sa świętymi krowami. W tej konkretnej sprawie twierdz, że w sądzie polegną będę musieli straty wyrównać. Kwestia przedawnienia. Ta pewnie nie ale nowa Rada albo burmistrz winien ich pozwać. Gdyby burmistrz był w tej sprawie czysty jak zona cezara już by to zrobił. Ale wiadomo …

  Nie wyobrażam sobie, aby Rada uciekając od odpowiedzialności majątkowej podjęła jednak uchwałę o studium oczekiwana przez p.Wiązka, czyli odlesienie i teren pod zabudowę. Nie chciałbym być w ich skórze.

  Tak czy inaczej Rada została rozegrana jak bebik. Nie ma wyboru. Jest jeden ratunek ale to pieśń przyszłości. Ten ratunek to złożenie mandatów. Ale oni nie widza swojego problemu będą gęgać, że ich wprowadzono w błąd albo za panią Przewodniczącą zmanipulowano. Czy oni nie widza, że się ośmieszają takim tłumaczeniem. Panowe i Panie trochę godności! Nie torturujcie mieszkańców tym tłumaczeniem. Waldemar was ograł i musicie to przełknąć i zapłacić. Diety to nie zapomogi, jak już ktoś pisał. Nie zapłacicie teraz to później. Z drugiej strony pozostawiając to tak jak widać to jest dobrze, bo dacie amunicje przyszłym kandydatom na radnych, którzy na tym, dochodzenie wyrównania szkody, oprą swój program wyborczy.

  Wzywamy Was jako Mieszkańcy do wyrównania szkody jaka powstała na majątku gminnym wskutek podjęcia uchwały o budowie wodociągu w lesie, który niczemu nie będzie służył teraz ani w przyszłości. Miejcie honor i odwagę zachować się jak trzeba.

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 15:48:02 |

  Bzdury. Radni podpisali i tyle. Radni to nie dzieci. Skoro podpisali to wzięli na siebie odpowiedzialność i za ta czynność podpisania wynagrodzenie (dietę). Aż strach pomyśleć, co by to było np. w sądach jakby podsądny twierdził, że podpisał weksel in blanco i deklaracje wekslową, bo rzekomy oszust chodzi do kościoła. Common Antoni. Radni muszą zapłacić, popełnili delikt penalizowany w polskim ustawodawstwie i tyle w temacie. Zapewne dopiero sąd to rozstrzygnie teraz albo w kolejnej kadencji.

 • WD-40
  piątek, 19 lut, 2021, 15:52:32 |

  Przepłaszam ale chyba wkleiłem parę razy ten poniżej tekst omyłkowo. Przepraszam.

  Nie doceniacie p. Wiązka zawiązał Radzie węzeł gordyjski. Co nie zrobi Rada to wpadka.
  Zblokuje mu w studium to w takim razie po co dawała mu zielone światło w uchwałach o wodzie w lesie. W tedy dodatkowo, co już zauważono, naraziła gminę na straty. Winna wtedy te straty wyrównać. Jest na to paragraf: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych Ustawa z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz. U. z 2011 r. nr 34, poz. 173. Zachęcam do zapoznania się z lekturą. Warto wiedzieć teraz jak i na przyszłość, że nie sa świętymi krowami. W tej konkretnej sprawie twierdz, że w sądzie polegną będę musieli straty wyrównać. Kwestia przedawnienia. Ta pewnie nie ale nowa Rada albo burmistrz winien ich pozwać. Gdyby burmistrz był w tej sprawie czysty jak zona cezara już by to zrobił. Ale wiadomo …
  Nie wyobrażam sobie, aby Rada uciekając od odpowiedzialności majątkowej podjęła jednak uchwałę o studium oczekiwana przez p.Wiązka, czyli odlesienie i teren pod zabudowę. Nie chciałbym być w ich skórze.
  Tak czy inaczej Rada została rozegrana jak bebik. Nie ma wyboru. Jest jeden ratunek ale to pieśń przyszłości. Ten ratunek to złożenie mandatów. Ale oni nie widza swojego problemu będą gęgać, że ich wprowadzono w błąd albo za panią Przewodniczącą zmanipulowano. Czy oni nie widza, że się ośmieszają takim tłumaczeniem. Panowe i Panie trochę godności! Nie torturujcie mieszkańców tym tłumaczeniem. Waldemar was ograł i musicie to przełknąć i zapłacić. Diety to nie zapomogi, jak już ktoś pisał. Nie zapłacicie teraz to później. Z drugiej strony pozostawiając to tak jak widać to jest dobrze, bo dacie amunicje przyszłym kandydatom na radnych, którzy na tym, dochodzenie wyrównania szkody, oprą swój program wyborczy.
  Wzywamy Was jako Mieszkańcy do wyrównania szkody jaka powstała na majątku gminnym wskutek podjęcia uchwały o budowie wodociągu w lesie, który niczemu nie będzie służył teraz ani w przyszłości. Miejcie honor i odwagę zachować się jak trzeba.

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 16:12:41 |

  Dlaczego rada jak twierdzi że została Oszukana nie pozwie burmistrza do sądu. No radni po zwijcie burmistrza skoro was oszukał. Każdy kto został oszukany broni się wy też możecie!

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 17:15:01 |

  Wiazek jednak popełnił błąd. Gdyby siedział cicho na pewno studium przewalił by to co chcę. A te 200 000 na wodociąg jest w stanie wysupłać w każdym czasie, dla niego to nie tak wiele. pewnie sobie teraz pluje w brodę ale już po ptokach. nie taki znowu z niego Asior.

  • Janek
   piątek, 19 lut, 2021, 17:54:18 |

   Skąd by miał mieć te 200 000 . żona słabo płaci chyba że dożywotnia DIETA z Gminy . On jest BIEDAK nic niema jedynie stara B-emka .

  • jj
   piątek, 19 lut, 2021, 17:59:08 |

   Pełnia władzy i chciwość uderzyła mu chwilowo do głowy. Lis Waldis jest jednak nadal w kurniku i ma względy gospodarza.

 • karp
  piątek, 19 lut, 2021, 17:54:41 |

  Podzielam opinię. Błąd pazerności, nadmiar wiejskiego cwaniactwa.

 • PKS
  piątek, 19 lut, 2021, 18:04:21 |

  @karp. Ciekawa sprawa z tą spółką cywilna radnej G. I Żwirka. Nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Ale teraz zaczyna mi się układać coś w jedną całość. Z tego co mówiono u nas na wsi Żwirek chciał dostać warunki zabudowy na ul Szkolenia w Dymaczewie na lakiernię. Były jakieś protesty, podobno jakaś urzędniczka nie chciała tego dokumentu wydać bo sąsiedztwo było niezgodne. Nie wiem jak się sprawą skończyła. Tak samo Żwirek wnioskował o warunku na oddalonej od wsi działce na skarpie nad stara żwirownia. Też nie było tam sąsiedztwa. Czy ktoś wie gdzie można sprawdzić w internecie warunki zabudowy dla tych działek?

  • karp
   piątek, 19 lut, 2021, 20:20:28 |

   Bez parapetów nie będzie parapetówki.

 • Laukocyt
  piątek, 19 lut, 2021, 18:21:44 |

  O warunkach zabudowy dla jego dzialek dowiesz się w referacie planowania.

  Czy nie ma rxvxywiscie sposobu żeby uchwalić to studium i plan i skończyć z tym dziadostwem, czyli decyzjami o warunkach zabudowy. tam jest siedlisko zła.

 • Gość
  piątek, 19 lut, 2021, 18:49:13 |

  Jak burmistrzowi zabierzecie moc wydawania warunków zabudowy to może się okazać że najmie się gdzieś indziej. Lepiej tego nie tykać.

 • karp
  piątek, 19 lut, 2021, 21:08:11 |

  Z innej beczki. Czy budowa 16 budynków 2 lokalowych
  w Sowinkach zaczyna się już materializować?
  Działki od 172/41 do 172/49. Widzę tam jakiś las.
  Inwestora kojarzę z Elektromisem.

 • Walazek
  sobota, 20 lut, 2021, 6:57:35 |

  Karp nudzisz.

  • mp4
   sobota, 20 lut, 2021, 20:09:04 |

   Nie, nie, karp nie nudzi, coś jest na rzeczy.

  • karp
   sobota, 20 lut, 2021, 20:23:24 |

   Rozwiń myśl twórczą. Nikt ci nie każe zgadzać ze mną, ale napisz dlaczego. Karp gupi nie wystarczy.

 • a tata Marcina powiedział
  wtorek, 2 mar, 2021, 20:49:34 |

  coraz bardziej na jaw wychodzą ordynarne kłamstwa jaśnie nam panującego Przemysława Mielocha w sprawie wodociągu w lesie. Warto poczytać [strona niedostępna – red.]

  • radziecki sputnik
   wtorek, 2 mar, 2021, 21:11:48 |

   Radni nie lepsi. Też w te bajeczki uwierzyli. Teraz się przekomarzają kto większy kłamczuch. Kto wiedział, a kto nie. Mam nadzieje, że w kolejnych wyborach nikt z tej ekipy nie będzie już startował. Honorowy walkower tylko to wam radni zostało jak macie honor. Oczywiście razem z burmistrzem. Nie ma dla was miejsca w Mosinie.

   • rudy102
    wtorek, 2 mar, 2021, 21:20:53 |

    @radziecki sputnik – czas na nas i cóż z tego, że my „czerwoni”. Organizuj komitet i jedziemy z tematem! za komuny było lepiej

    • Radziecki sputnik
     wtorek, 2 mar, 2021, 22:12:06 |

     @rudy102. Masz dobry pomysł. Własne ugrupowanie w najbliższych wyborach. Na początek mała konkretna grupa, a za 7 lat wprowadzimy burmistrza. Jakiś kandydat się znajdzie na pewno. Gorzej już być nie może niż teraz. Rozgonić tych obecnych ślepców radnych co w kieszeni ministranta siedzą, tolerują Waldusiowe biznesy i wrzeszcza po to by wrzeszczeć. Koniec radnych sołtysów. Albo jedno albo drugie. Gmina to nie nauczanie wczesnoszkolne.

   • orient
    wtorek, 2 mar, 2021, 21:23:15 |

    Taka prawda, że i radni i burmistrz są odpowiedzialni za ten przekręt. Teraz jedni na drugich, a sami rączki umywają.

Skomentuj