Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 29 lis, 2022 | komentarzy 31

Bezprecedensowa sesja RM w Mosinie. Bez burmistrza, zastępców i komisarza

Mija 16 dni od referendum w gminie Mosina. Komisarz nadal nie został zatwierdzony przez prezesa rady ministrów. Od 14 listopada z urzędu nie wychodzą żadne przelewy: ani na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, ani na pensje dla pracowników. Tymczasem, na jutrzejszej sesji, której harmonogram liczy 24 punkty, fotele burmistrzów, czyli władzy wykonawczej, pozostaną puste.

Kolejne problemy się mnożą, a kancelaria prezesa rady ministrów informuje: sprawa jest procedowana, decyzje nie zapadły.

– Niewątpliwie wysoka frekwencja w referendum odwoławczym jest wyrazem aktywności społecznej i wyrazem poczucia odpowiedzialności mieszkańców za sprawy publiczne – tłumaczyła dla nas do grudniowego numeru dr Katarzyna Walkowiak z Zakładu Władz Lokalnych i Samorządu UAM w Poznaniu. – Podjęta aktywność powinna być utrwalana, zmierzać w kierunku świadomej partycypacji obywatelskiej, która jest środkiem do zwiększenia zrozumienia i skuteczności działań, sprzyja osiągnięciu spójności społecznej, zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność, wzmacnia poczucie upodmiotowienia i zdolność ludzi do uczenia się i działania – podkreśliła.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że każdy dzień zwłoki w powołaniu komisarza jest dla kolejnych mieszkańców dobitnym pokazaniem, że właśnie cierpią za aktywność, którą podjęli w dniu referendum. „Świadoma partycypacja obywatelska” właśnie dostaje policzek od władz centralnych.

Niestety, ustawa nie wyznacza jednoznacznego terminu, w którym komisarz musi zostać powołany. „(…) Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wyznacza osobę, która pełni funkcje organów jednostki samorządu terytorialnego do czasu wyboru nowych organów jednostki samorządu (…)”.

Jak poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak, bank GBS utrzymuje swoje stanowisko w sprawie braku możliwości realizowania przelewów, ze względu na to, że nie ma osoby upoważnionej przez burmistrza. – Wczoraj otrzymałem również wiadomość, że osoba zaproponowana przez wojewodę, zweryfikowana przez MSWiA nie otrzymała ostatecznej rekomendacji od Prezesa Rady Ministrów – poinformował Michalak.

Na nasze zapytanie w sprawie, zarówno mailowe, jak i telefoniczne, kancelaria premiera nie udzieliła informacji.

Na jutro, 30 listopada, zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Pierwszą bez burmistrzów. I, jak radni zapewne liczyli, pierwszą z Komisarzem. Niestety, nic nie zapowiada, żeby do jutra miało się cokolwiek zmienić.

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - widok z korytarza

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

 Sesja w dniu 30 listopada 2022, godz. 16:00 – porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad.
4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. (uchwała).
5. Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała).
6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą – działka o nr ewid. 2483/2, położona w Mosinie (uchwała).
7. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą – działka o nr ewid. 1746/69, położona w Mosinie (uchwała).
8. Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (uchwała).
9. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała).
10. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 (uchwała).
11. Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 (uchwała).
12. Wprowadzenie opłaty targowej, określenie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023 (uchwała).
13. Obniżenie średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 (uchwała).
14. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r.
15. Przeprowadzenie kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego (uchwała).
16. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok (uchwała).
17. Rozpatrzenie skargi z dnia 29 listopada 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.33.2021) dotyczącej braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (uchwała).
18. Rozpatrzenie skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.34.2021) na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy Mosina zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała).
19. Rozpatrzenie skargi z dnia 19 maja 2022 r. (numer porządkowy: BR.1510.35.2022) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina (uchwała).
20. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 czerwca 2022 r. (numer porządkowy: BR.1510.39.2022) dotyczącej niejednoznacznej odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina na skargę z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach w porze nocnej (uchwała).
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie sesji.

Pełny harmonogram jutrzejszej sesji wraz z załączonymi dokumentami dostępny jest na stronie e-sesja.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (31)

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 16:08:16 |

  W takim przypadku potrzebna jest pilna interwencja poselska. Czy są jeszcze posłowie w Wielkopolsce?

  • Mieszkaniec
   wtorek, 29 lis, 2022, 23:12:32 |

   posłowie są od otwierania wiaduktów, nowych dróg, tuneli i tym podobnych przybytków gdzie mogą błyszczeć w świetle fleszy nie wykonując żadnej pracy, interwencje to nie do nich :P

   • Gość
    środa, 30 lis, 2022, 5:32:05 |

    Mamy też w Wielkopolsce posła co niańczy i patronuje prosowieckiej tłuszczy z Puszczykowa.

  • suchy z bombasu
   środa, 30 lis, 2022, 18:05:44 |

   jest taki bezdzietny poseł z pisu (może żona daje w szyje?) który dokręcił śrubkę pod prawem aborcyjnym

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 16:15:58 |

  Nie ma co panikować. Trochę przestoju im się przyda na złapanie oddechu. Radni jutro mogą wróżyć z wosku. Przypominam że to się leje gorący wosk przez klucz i pod światło patrzy się co wyjdzie mi zawsze wychodziły dalekiej podróże.

 • Płotka
  wtorek, 29 lis, 2022, 16:16:48 |

  Sprawa wymaga nagłośnienia i to najlepiej w TVN. Podstawowa Organizacja Partyjna PIS w Mosinie – na znak protestu – powinna natychmiast się rozwiązać. Inaczej odium tej zwłoki spadnie również na nich.
  Oczekuję, że na jutrzejszej sesji ktoś z radnych zapyta Panią skarbnik czy rozmawiała z Przemysławem
  Mielochem na temat upoważnienia do banku. Nikt inny jak skarbnik, wie najlepiej z czym się wiąże brak możliwości zlecania płatności .
  Opcja odwołania burmistrza powinna być już wcześniej brana pod uwagę i wcześniej uzgodniony kandydat najdalej trzeciego dnia powinien być w Gminie.
  PIS idzie jednak śladem Przemysława i robi wszystko aby obecna kadencja była ostatnią.

  • Stary bywalec
   wtorek, 29 lis, 2022, 16:49:35 |

   Płotka ta decyzja z brakiem decyzji PiSowi musi być na rękę. Inaczej już dawno byłby swój. Boję się, że grubymi nićmi jest to szyte.

   • Gość
    wtorek, 29 lis, 2022, 19:04:41 |

    Pisowska kara dla Mosiny za demokratyczne referendum.

   • Płotka
    wtorek, 29 lis, 2022, 20:09:58 |

    PIS nie ma kadr. Wystarczy spojrzeć na reaktywowane przez Bartłomieja kanapki w gminach.

    • Gość
     środa, 30 lis, 2022, 6:51:34 |

     Taki geszefciarz jak The Waldemar Pierwszy Listopadowy jest na wagę złota dla podstawowej komórki partyjnej.

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 16:28:48 |

  Ciekawe co wyjdzie radnemu WW?

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 16:50:41 |

  To co mają zrobić te matki które czekają za świadczeniem pielęgnacyjnym?
  Może jakiś mily radny pomoże finansowo jak wszyscy są tacy mądrzy…..
  Jeszcze trochę to matki zastrajkują
  To się w głowie nie mieści co za burak z Burmistrza byłego!!!!
  Tylko o swoją dupe dba
  Ciekawe czy sobie pensje podpisał

  • Gość
   wtorek, 29 lis, 2022, 17:01:19 |

   Większa pielgrzymka do Wojewody w Poznaniu nie zaszkodzi

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 17:28:48 |

  Ta, bo kogoś w Poznaniu obchodzi jakaś Mosina o największym stopniu zanieczyszczenia w wlkp. Trzeba czekać tak jak stanowi prawo. TVN już się wyrywa.
  Ważniejszy jest temat wiaduktu na Starołęckiej parę przelewów do wykonania. Jak będziemy fikać rządzącym to nie dadzą kasy na wiadukt. Dla mnie 100 razy ważniejsze jest wiadukt niż jakiś tam przelewy które można było wcześniej zabukować jeszcze przed odwołaniem burmistrza. Winna jest skarbnik i Burmistrz. Innych winnych nie widzę.

 • Passy
  wtorek, 29 lis, 2022, 17:35:51 |

  No może dla Pana Pani
  Jest ważniejszy wiadukt …..
  Ale dla matek dzieci niepełnosprawnych to jedyny dochód
  Powinien się ktoś wstydzić pisząc takie pierdoly

 • karp
  wtorek, 29 lis, 2022, 18:42:54 |

  Przy okazji wychodzi niechlujstwo legislacyjne.O przeniesieniu uprawnień burmistrza,do czasu objęcia stanowiska przez pełniącego obowiązki powinna mówić ustawa.Prawo nie zabrania urzędnikom myśleć,także podwładnym Wojewody.Jeżeli w gminie X zaplanowano referendum,to można przyjąć,że możliwe jest odwołanie burmistrza i wcześniejsze przygotowanie kandydata,który powinien czekać w blokach startowych.Prezesie Jarosław,przyślij nam na Gwiazdkę nowego Wojewodę,bo ten się nie sprawdził.
  Tak sprawa wymaga nagłośnienia,bo to skandal,ale nie tylko na antenie TVN,ale na wszystkich możliwych.
  Zresztą TVP nawet dało jakiś materiał o tym i nic.
  Sesja bez organu wykonawczego,to tylko pogaduchy do poduchy.Nie widzę też zaprzysiężenia nowego radnego w programie.Zamiast na sesję radni powinni się udać do gmachu UW-niech Wojewoda robi za organ wykonawczy.

 • karp
  wtorek, 29 lis, 2022, 19:46:51 |

  Raczej strzał w kolano.Wojewoda ma dość rozbudowany zespół medialny.
  https://www.poznan.uw.gov.pl/oddzial-mediow-i-komunikacji-spolecznej
  Trochę jestem żdziwiony,bo Wojewody w mediach nie widzę,więc pewnie zajmują się niczym.
  Może GMP im zapewni trochę pracy i niech udzielą rzetelnej informacji w sprawie,z rozpiską na dni i godziny?Ta informacja,która się pojawiła to zwykła mowa trawa.Teraz w Warszawie zaczynają sprawdzać czy kandydat nie miał dziadka w Wehrmachcie?
  Co by było gdyby powiodło się referendum w Murowanej Goślinie?Czy funkcjonowanie MG byłoby uzależnione od tego czy burmistrz udzieli w celi pełnomocnictwo?
  Może już zresztą jakiemuś kumplowi z celi udzielił.
  Przypomniałem sobie sprawę uplasowania mosińskich obligacji na giełdzie.Burmistrz i główna księgowa nie mieli na to glejtu od Rady,a jednak to zrobili.

 • Płotka
  wtorek, 29 lis, 2022, 20:06:46 |

  W sprawie glejtu miał się zwrócić do RIO radny Marciniak. Chłop jest pewno zajęty układaniem budżetu i szukaniem kandydata na burmistrza. Na nikogo innego z Rady nie możemy liczyć ponieważ pióro parzy ich w ręce.

  • Mieszkaniec
   wtorek, 29 lis, 2022, 23:16:28 |

   przecież on sam już czyści tyłek na ten stołek. Boże uchowaj Mosinę…

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 20:53:54 |

  Boże co za ludzie. Najpierw ganią radnych żeby odwołali burmistrza potem ganią że go odwołali. Common. Zdecydujcie się. Co mają radni do tego ze burmistrz nie zapewnił kontynuacji. To wina tylko burmistrza. Na miejscu przewodniczącego odwołałbym sesji i czekał na tymczasowego. A ci i kolejni radni będą na przyszłość wiedzieć że bezpieczniej się nie wychylać. Lepiej być miernym biernym ale wiernym. A ci co nie dostali przelewów czy coś zrobili żeby zabezpieczyć swoje wpływu interesy poza narzekaniem?

  • Mieszkaniec
   wtorek, 29 lis, 2022, 23:22:15 |

   nie no, oczywiście, referendum z d… na chwilę przed końcem kadencji, tylko żeby pokazać że co to nie oni. Nie dbając o to co będzie później. Ale winny jest burmistrz. Widzę że niektórzy znaleźli sobie w nim tego przysłowiowego „Tuska” którego obwinia o wszystko partia rządząca.
   Odwołanie było konieczne, ale można było je zrobić z głową a nie na hura. Teraz ponosimy wszyscy konsekwencje działania po „mosinsku” czyli nie ważne jak, bo jakoś to będzie.
   No właśnie nie będzie. Teraz wszyscy którzy nie dostaną zasiłu, nie będą mogli kupić węgla, nie będa mogli załatwić pilnych spraw niech dziękują inicjatorom słusznego referendum, ale zorganizowanego bezsensu, bez pomysłu i bez zabezpieczeń na podobne sytuacje. Jak się chce odwoływać burmistrza wywodzącego się z obecnie rzadzącej opcji trzeba było się liczyć z takimi „niespodziankami”. Ale teraz oczywiście nie ich wina. Pewno. Aż przekleństwa się cisną na usta od tej indolencji

   • Gość
    środa, 30 lis, 2022, 5:33:38 |

    Bredzisz! Piłeś, nie pisz!

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 21:16:01 |

  Zabrakło etatu dla niani. Kolejny burmistrz powinien stworzyć stanowisko niani samorządowej. Ona dbałaby o interesy beneficjentów naszych podatków.

 • Gość
  wtorek, 29 lis, 2022, 21:41:15 |

  Na sesji radni powinni mieszkańcom wyjaśnić czy Burmistrz dostanie jakąś odprawę. A jeśli tak to jaką i czy dostanie wynagrodzenie za listopad i w jakiej wysokości. To pewnie pani skarbnik udzieli wiążącej odpowiedzi.

 • karp
  wtorek, 29 lis, 2022, 21:51:22 |

  Nasz region nie jest matecznikiem partii rządzącej.
  Tym bardziej administracja rządowa i przedstawiciel w terenie powinni się starać, by nie dać ciała.Tu jakieś tłumaczenia:”procedujemy”.Nie ma żadnych procedur,które mówią,że kandydat musi być członkiem lub sympatykiem partii rządzącej.Tak się jednak praktyce dzieje i to niezależnie od tego kto rządzi.
  Jeśli to nie jest związane z żadnymi procedurami,to
  wybór towarzyszy partyjnych mógłby odbyć się dużo wcześniej.Nasza administracja nie potrzebuje ruskich hakerów,bo doskonale rozkłada się od środka i to jest taki przykład.Niech tak dłużej „procedują”to na pewno przegrają następne wybory.Waldemar by się zgodził być komisarzem,bez wynagrodzenia,bo on wszystko robi społecznie.Jeśli ławka za krótka,to niech zaproponują posadę Donaldowi Tuskowi.

  • Gość
   wtorek, 29 lis, 2022, 22:30:40 |

   Pieniądze gminne są „bezpieczne” w GBS gdzie prezesem banku jest kolega byłego burmistrza i tak samo zwolennik dobrej zmiany.

 • Gość
  środa, 30 lis, 2022, 6:40:42 |

  Kto poważny chce sprzątać po Mielochu.Za dwie pensje będzie ciągany przez prokuratorów,CBA,przesłuchiwany latami w sądach.W sytuacji,kiedy statek władzy nabiera wody.Wybór rządowego komisarza dla gminy jeszcze potrwa.

 • Gość
  środa, 30 lis, 2022, 7:26:11 |

  A nich se trwa. Ja czekam nieraz po wystawieniu faktury jak sprzeda usługę parę miesięcy, mimo, że piszę płatne w terminie 7 dni. I muszę z tym se radzić. Jak ja mogę to inni też mogą. Nie widzę różnicy. Poza tym konstytucja mówi o równouprawnieniu. Dlaczego ten co czeka na przelew ma być traktowany jakoś inaczej. Nich czeka jak inni. Jak są przepisy to trzeba się do nich stosować.
  Przecież to dziecko by przewidziało. Skoro odwołają szefa to kto zapłaci?
  Ja jak wystawiam fakturę, to też muszę za każdym razem ważyć nabywcę usługi.
  A oni są przyzwyczajeni, że za nich się myśli. Na przyszłość już pewnie tego błędu nie popełnią. Poza tym to są gamonie, dlaczego poza patrzeniem jak sroka w kość nic innego nie zrobili. Czekali z rozłożonymi rękoma żeby inni za nich zrobili robotę. A teraz jęczą najgłośniej, że nic nie zrobiono. Co za ofermy.
  A swoja drogą Mieloch ma niezły ubaw z tego galimatiasu. Rozegrał znowu wszystkich jak bebików. On jednak jest czwany i nie zdziwię się, jak dostanie etat w Warszawie albo województwie, a może nawet zostanie wysłany gdzieś w świat na placówkę. Jeszcze wam się wszystkim Mieloch czknie.

  • Gość
   środa, 30 lis, 2022, 10:59:37 |

   @Gość masz w sobie duszę Mielocha.

 • Bodzio
  środa, 30 lis, 2022, 13:54:53 |

  Nagród na święta nie będzie dla urzędasów jak co roku!!! Karpika za swoje trzeba będzie kupić, a nie za podatki mieszkańców gminy. Jak się nie podoba to szukać innej pracy.

 • Gość
  środa, 30 lis, 2022, 14:39:07 |

  Jak ktoś napisze parę słów gorzkiej prawdy to od razu robią go Mielochem. Hipokryci i nieloty!

Skomentuj