Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 29 kwi, 2022 | komentarze 4

Burmistrz zabrał głos w temacie tworzenia rankingu dróg

Otrzymaliśmy komentarz burmistrza, Przemysława Mielocha, w odpowiedzi na nasz artykuł „Buta i ignorancja”. Czy doczekamy się rankingu dróg w gminie?Artykuł jest relacją z przebiegu posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, na którym miał być poruszony temat stworzenia rankingu dróg w gminie. 

Na wspomnianym spotkaniu nie pojawił się jednak nikt z przedstawicieli burmistrza (nie jest to ich obowiązek zawodowy), a radni obecni na komisji nie kryli oburzenia. W artykule zacytowaliśmy zdanie burmistrza w tej kwestii, które umieszczono w dokumencie dostarczonym przed posiedzeniem na ręce przewodniczącego komisji, Jana Marciniaka. Burmistrz uznał jednak, że komentarz z jego strony był niewystarczający. W odpowiedzi na poniższe oświadczenie poprosiliśmy o możliwość uzyskiwania komentarza od burmistrza w innym, szybszym trybie niż dotychczas: odpowiedzi z urzędu zwykle otrzymujemy po ustawowych 14 dniach, wówczas niestety artykuł traci całkowicie ważność i wartość dla naszych Czytelników. Zaprosiliśmy także burmistrza na audycję do naszego redakcyjnego radia.

„Oświadczam, że treść publikacji autorstwa Redakcji GMP zatytułowanej „Buta i ignorancja”. Czy doczekamy się rankingu dróg w gminie?, zamieszczonej na stronie internetowej Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej gazeta-mosina.pl 22 kwietnia 2022 r., której tematem jest sprawa opracowania rankingu budowy dróg w Gminie Mosina, nie stoi w zgodzie z zasadą rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo prasowe.

Przedstawiając czytelnikom temat, autor tej publikacji oparł się na relacji z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w dniu 19 kwietnia 2022 r. i wypowiedziach uczestniczących w tym posiedzeniu radnych. Na przywołanym przez autora publikacji posiedzeniu Komisji w dniu 19 kwietnia 2022 r. nie byłem obecny, jednak do zagadnienia dotyczącego rankingu budowy dróg, przedstawiłem Komisji informację pisemną, której fragment zacytowany został przez autora publikacji. W posiedzeniu, jako przedstawiciel Burmistrza, udział wziął Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informuję, że Burmistrz nie ma prawnego obowiązku osobistego udziału
w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, w których jednak staram się w miarę możliwości uczestniczyć.

Autor publikacji „Buta i ignorancja”. Czy doczekamy się rankingu dróg w gminie?, nie dochowując przytoczonych wyżej zasad, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, przedstawił temat jednostronnie, opierając się na stanowisku radnych, nie zwrócił się przy tym w myśl tych zasad o stanowisko do drugiej strony w sprawie – w tym przypadku o stanowisko Burmistrza. Zaakcentowaniem w publikacji nieobecności Burmistrza na posiedzeniu komisji Rady, której tematem był ranking budowy dróg, autor sugeruje dodatkowo czytelnikom bezczynność Burmistrza w sprawie opracowania tego rankingu. Przytoczony w publikacji fragment mojej pisemnej informacji przedłożonej Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego na posiedzenie w dniu 19 kwietnia br., nie odzwierciedla pełnego stanu faktycznego w tej sprawie.

W rzeczywistości:

Na posiedzeniu tej samej komisji Rady w dniu 26 stycznia 2021 r., przedstawiłem radnym założenia do planu budowy dróg z propozycjami kryteriów wypracowanych i ustalonych przez Komisję Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie poprzedniej kadencji. Jednak na ubiegłorocznym, styczniowym posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, radni nie zaakceptowali przedstawionych przeze mnie propozycji. W związku z tym zwróciłem się wtedy do Komisji z prośbą, aby na jednym ze swoich następnych posiedzeń Komisja przyjęła kryteria do rankingu budowy dróg, by możliwe było kontynuowanie prac nad tym rankingiem. Na tym samym posiedzeniu, Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Jan Marciniak zwrócił się z kolei do radnych, by w terminie do 7 lutego 2021 r. przekazali swoje uwagi do rankingu. Do dzisiaj takie uwagi nie zostały mi przedstawione.

Na kolejnym, ubiegłorocznym posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, w dniu 16 lutego 2021 r., radny Dominik Michalak, odnosząc się do mojej prośby skierowanej do Komisji o uzgodnienie kryteriów harmonogramu budowy dróg zadeklarował, że propozycje Klubu Radnych OdNowa w tym zakresie zostaną przekazane „w najbliższym czasie”. Do dzisiaj takie propozycje nie zostały mi przedstawione.

Przebieg wskazanych przeze mnie posiedzeń Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego odzwierciedlają protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organy Gminy.

Wobec przedstawionych wyżej faktów, bezpodstawna i obraźliwa wobec mojej osoby pozostaje wypowiedź radnego Łukasza Kasprowicza zacytowana w publikacji Redakcji GMP „Buta i ignorancja”. Czy doczekamy się rankingu dróg w gminie?, na której to wypowiedzi autor publikacji oparł zarówno tytuł, jak i jej treści.

W sytuacji zanegowania przez radnych, przedstawionych przeze mnie przed ponad rokiem propozycji kryteriów rankingu budowy dróg, a także złożonych wówczas przez radnych deklaracji przedłożenia mi własnych, akceptowalnych przez Radę propozycji kryteriów, a których do dziś nie otrzymałem, do czasu ich przedstawienia przez radnych nie jest możliwa dalsza praca nad tym rankingiem.

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (4)

 • Gość
  piątek, 29 kwi, 2022, 14:14:56 |

  Burmistrz czepia się innych,zamiast usiąść do stołu i w pięć minut uzgodnić te kryteria.
  On woli jak putler postawić na swoim i móc dawać fanty znajomkom.

  • Gość
   piątek, 29 kwi, 2022, 16:25:17 |

   Putas przynajmniej niejeden basen wybudował.

 • Gość
  piątek, 29 kwi, 2022, 14:31:14 |

  Niestety GMP staje się jednostronną tubą i mocno traci na rzetelności. Nie widać żadnego zaangażowania, dociekliwości, poszerzania, wątków tylko sztampowe rozprawienie się z tematem i koniec. Od razu napiszę, że nie jestem Burmistrzem ani jego zwolennikiem!

 • orient
  piątek, 29 kwi, 2022, 16:45:08 |

  A to ciekawe, człowiek nie przyszedł na spotkanie i ma pretensje do całego świata, że nikt go nie zacytować. I tak sobie myślę, jak zacytować kogoś kogo nie ma. Zero kontaktu z rzeczywistością. W zasadzie nic nowego.

Skomentuj