Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 28 cze, 2022 | komentarze 84

Baner na mosińskiej jednostce: „Burmistrzu, szanuj strażaków z OSP Mosina”

W dniu obchodów 120-lecia mosińskiej OSP nad wejściem do remizy pojawił się baner z napisem: „Burmistrzu, szanuj strażaków z OSP Mosina”. W popołudniowych obchodach udział wziął burmistrz Puszczykowa, Andrzej Balcerek, składając gratulacje, podziękowania i życzenia na ręce władz OSP. Burmistrza Mosiny, Przemysława Mielocha, ani żadnego z jego zastępców, na uroczystościach nie było. O sprawę banera zapytaliśmy naczelnika OSP, Michała Kołodziejczaka.

– Baner jest formą protestu na sposób traktowania przez burmistrza jednostki OSP Mosina – tłumaczy naczelnik. – Cała sytuacja trwa już dłuższy czas, a nawarstwiające się trudności zmusiły nas do podjęcia takich kroków. Inicjatywa powstania Ochotniczych Straży Pożarnych wiąże się bezpośrednio z chęcią niesienia pomocy swoim społecznościom przez mieszkańców. Poświęcamy tysiące społecznych godzin rocznie podejmując wiele inicjatyw. OSP to nie tylko działania ratownicze, ale również czas spędzony na utrzymanie i remonty sprzętu, szkolenia czy inne działania na rzecz mieszkańców. Uważam, że jesteśmy w tej sferze bardzo aktywni i skuteczni, ale również oczekujemy wsparcia, zrozumienia i szacunku od burmistrza gminy. Uporczywe utrudnianie naszej działalności wpływa na jakość bezpieczeństwa mieszkańców, w związku z tym zostaliśmy zmuszeni podejmować takie kroki, również te symboliczne – podkreśla Michał Kołodziejczak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie istnieje już od 120 lat, także współpracowali już z wieloma włodarzami gminy. – Mamy porównanie jak może i jak powinna wyglądać ta współpraca – dodaje naczelnik.

Zapytaliśmy o przykłady braku współpracy. – Choćby najświeższe, z ostatniego miesiąca: z uwagi na zaobserwowaną, zwiększającą się ilość anomalii pogodowych podjęliśmy działania, by pozyskać podnośnik ratowniczy do naszej jednostki. Teren gminy Mosina, Stęszewa oraz miasta Puszczykowo obsługuje obecnie tylko jedna drabina z jednostki Państwowej Straży Pożarnej, która z uwagi na wiek, coraz częściej się psuje. Posiadanie podnośnika w naszej jednostce w sposób znaczący skróci wydłużające się kolejki i czas pomocy mieszkańcom przy likwidacji skutków wichur oraz innych zagrożeń pożarowych. Samochody tego typu są bardzo drogie i kosztują od 2 do 4,5 mln zł. Nie mogliśmy w najbliższej przyszłości liczyć na takie środki. Podjęliśmy więc działania, by odnowić dotychczas używany przez nas samochód, dobrze go sprzedać, wyszukaliśmy w bardzo dobrym stanie podnośnik, który był używany dotychczas w Londynie. Sprowadziliśmy go, zleciliśmy wyspecjalizowanej firmie przystosowanie do ruchu prawostronnego, odnowiliśmy i odpowiednio wyposażyliśmy. Wszystko ze środków własnych, ogromnym wysiłkiem i poświęconym czasem pracy strażaków. Przy przerejestrowaniu zwróciliśmy się do gminy o opłacenie ubezpieczenia OC podnośnika, tak jak w przypadku pozostałych pojazdów. Gmina posiada umowę brokerską, więc ryczałtowy koszt takiego ubezpieczenia wyniósłby ok. 370 zł. Jak każdy właściciel samochodu wie, jest to czynność obwarowana terminami i wysokimi karami za nie dokonanie jej w terminie. Niestety, przez cały dzień burmistrz, skarbnik oraz zastępcy burmistrza nie znaleźli czasu, by podjąć decyzję w kwestii 370 zł. W efekcie musieliśmy opłacić ubezpieczenie indywidualnie, co kosztowało nas 1000 zł. Inaczej groziłaby nam kara z Funduszu Gwarancyjnego. Trudno nie potraktować tego jako działanie niezłośliwe, ponieważ burmistrz, jego zastępcy oraz skarbnik posiadają pojazdy i świetnie zdają sobie sprawę z konsekwencji – tłumaczy naczelnik OSP.

Podnośnik Magirus OSP Mosina

Podnośnik Magirus OSP Mosina. Pojazd zabudowany na 23 t podwoziu Mercedesa Econic z tylną osią skrętną, automatyczną skrzynią biegów i pełnym zawieszeniem pneumatycznym. Kabina mieści kierowcę plus 3 ratowników. Podnośnik ma wysokość ratowniczą 33 m, udźwig 400 kg (źródło: OSP Mosina)

– Kolejna sytuacja: burmistrz przygotował w ostatnim czasie nowe umowy użyczenia budynków, w których znajdują się obecnie remizy OSP. Remizy, które wybudowali nasi dziadowie i ojcowie, w czynie społecznym, ze składek mieszkańców. Oczywiście zostały one skomunalizowane w latach 90, jednak dalej z przeznaczeniem, by służyły bezpieczeństwu mieszkańców. Burmistrz zaproponował nam ich użyczenie na okres poniżej 3 lat i obwarował obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia w przypadku niekontynuowania umowy. Również niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków utrzymania obiektu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. Między innymi nie wskazano w umowie sposobu oceny przez burmistrza prawidłowego użytkowania obiektu, okresu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, organu odwoławczego, itp. To tylko część niejasności. Nie wyobrażam sobie, by burmistrz zaczął usuwać OSP z ich remiz. W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zwracania się do Rady Miejskiej w Mosinie o użyczenie remiz OSP na okres bezterminowy, a także podjęcia próby wypracowania i uregulowania właściwej formy, zasad i obustronnych obowiązków wynikających z tych umów – opowiada Michał Kołodziejczak.

Kolejna sprawa dotyczy kontroli w mosińskiej OSP. – Jednostka OSP Mosina w 2021 roku pozyskała środki na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na kwotę 1,2 mln zł złożyły się dotacje Komendanta Głównego PSP 500 000 zł, samorządu Gminy Mosina 500 000 zł oraz WFOSiGW 200 000 zł. Burmistrz był przeciwny temu zakupowi, natomiast radni przyznali dotację celową na ten cel. W trakcie realizacji projektu nie uzyskaliśmy żadnej pomocy ze strony Urzędu Miejskiego. Przeprowadziliśmy całą procedurę przetargową sami, złożyliśmy do wszystkich instytucji dotujących stosowne sprawozdania, które zostały przyjęte i rozliczone. Natomiast Burmistrz postanowił w maju br. zlecić osobom spoza urzędu przeprowadzenie kontroli doraźnej otrzymanej przez OSP Mosina dotacji celowej. Nie informując nawet upoważnionych osób do przeprowadzenia kontroli o treści zapisów umowy dotacji i możliwym zakresie kontroli. Czas kontroli, którą przewidział burmistrz to 33 dni robocze. Należy zauważyć, że burmistrz nie jest organem nadzoru nad Stowarzyszeniem, jakim jest OSP, więc może prowadzić kontrolę tylko w zakresie opisanym w umowie o dotacji. Oczywiście OSP korzysta z różnych dotacji i mieliśmy w przeszłości kontrole, z różnych instytucji, w tym z MSWiA, Państwowej Straży Pożarnej, WFOSiGW oraz Urzędu Miejskiego. W każdym przypadku, kontrola ograniczała się do jednorazowego, godzinnego spotkania, na którym kontrolujący zapoznali się z dokumentacją oraz sprawdzeniu czy założony efekt (sprzęt) znajduje się na wyposażeniu jednostki i jest prawidłowo użytkowany. Tu również trudno nie uznać, że działania burmistrza i nękanie 33-dniową kontrolą, z dziesiątkami kserowanych i potwierdzanych przez OSP dokumentów, pisaniem pism i wyjaśnień nie są formą uporczywego utrudniania działalności naszej OSP – informuje naczelnik.

– Jednostki OSP co roku wnioskują od Samorządu Gminy o środki na tzw. udział własny w różnego typu projektach celem zakupu potrzebnego sprzętu – opowiada dalej naczelnik. – W bieżącym roku OSP Mosina pozyskała dotacje z PSP oraz WFOSiGW na zakup sprzętu służącego wyposażeniu zakupionego podnośnika (piły, sprzęt asekuracyjny, detektory prądu, itp.) na kwotę 37 500 zł. Udział własny w projektach wyniósł 11 100 zł, o które złożyliśmy stosowny wniosek. Burmistrz obciął nam po raz kolejny tę kwotę do 5000 zł, co uniemożliwia sfinansowanie żadnej z dotacji, choć stać go było na wydanie kwoty 10 000 zł na kontrolowanie OSP, które powinien wykonać pracownik urzędu w godzinach pracy. Na szczęście po raz kolejny ze zrozumieniem i pomocą przyszli nam radni Rady Miejskiej, uzupełniając podczas sesji środki do wymaganej kwoty.

– To tylko kilka przykładów „wsparcia” OSP przez burmistrza z ostatniego miesiąca – podsumowuje Kołodziejczak. – Moglibyśmy podawać ich o wiele więcej. Burmistrz również pisze na nas skargi do Komendy Wojewódzkiej PSP, że nasze grupy specjalistyczne działają na ich wezwanie na terenie województwa, szukając ofiar utonięć. Zrzekliśmy się w ramach tych działań z ekwiwalentu oraz przy pomocy sponsorów pokrywamy inne koszty, ponieważ jest to działanie bardzo potrzebne społecznie, a na terenie województwa są tylko dwa zespoły od tzw. technicznych poszukiwań podwodnych. Zresztą spotykamy się z ogromną pomocą mieszkańców i wsparciem. Zdarzyło się, że podczas opłacania ubezpieczenia za samochód ratownictwa wodnego do tych działań, mieszkaniec stojący w kolejce i słyszący rozmowę, że musimy sami pokryć ubezpieczenie zadeklarował się, że on je opłaci. Możemy liczyć również na duże wsparcie i zrozumienie Rady Miejskiej. Pani Radna Elżbieta Jarecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa już w styczniu zorganizowała spotkanie pomiędzy OSP Mosina, członkami komisji oraz burmistrzem, by rozwiązać problemy współpracy pomiędzy Burmistrzem a OSP Mosina. Niestety, burmistrz odmówił udziału w nim i do dnia dzisiejszego jego decyzja nie uległa zmianie – dodaje strażak.

– Na koniec chciałbym podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, by problemy ze współpracą z burmistrzem nie przełożyły się na bezpieczeństwo mieszkańców gminy i możliwość podejmowania przez nas działań ratowniczych. Również każda nasza forma ewentualnego protestu nie będzie skutkować obniżeniem naszej gotowości. Mieszkańcy są dla nas najważniejsi i dołożymy wszelkich starań, by mimo przeciwności, funkcjonować jak najlepiej – zapewnia Michał Kołodziejczak.

Baner na remizie: Burmistrzu szanuj strażaków z OSP Mosina

Baner na remizie: „Burmistrzu szanuj strażaków z OSP Mosina”

Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie - 25.06.2022r.

Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie – 25.06.2022r.

Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie - 25.06.2022r.

Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie – 25.06.2022r.

Podnośnik Magirus na placu targowiska w Mosinie (drabina)

Podnośnik Magirus na placu targowiska w Mosinie (drabina) fot. OSP Mosina

Baner na remizie: Burmistrzu szanuj strażaków z OSP Mosina

Baner na remizie: „Burmistrzu szanuj strażaków z OSP Mosina”

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (84)

 • Płotka
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:12:50 |

  Tak czy inaczej, sprawa Mosinie chwały nie przynosi.
  Uważam, że zawieszenie baneru w momencie tak doniosłych uroczystości nie powinno mieć miejsca. Zabrakło kindersztuby tak ze strony OSP jak i Burmistrza który jeżeli nie osobiście to w osobie zastępcy powinien w uroczystościach uczestniczyć.

  Myślę, że do całej sprawy powinien pilnie odnieść się Burmistrz. Oczekuje tego społeczność Gminy Mosina!

  • Gość
   wtorek, 28 cze, 2022, 17:23:19 |

   Kindersztubę powinien pokazać nauczyciel burmistrz,a nie prości strażacy. Treść baneru elegancka!

 • Jarek
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:20:52 |

  Bardzo dobrze że powiesili ten baner. Prawda w oczy kole. A że gamoń się nie pojawił na uroczystości to tylko pokazuje jaką jest miernotą. Za to strażaków mamy de luxe. :)

 • Patryk
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:29:50 |

  Komentarz ukryty, zawierał treści: wulgarne i powszechnie uważane za obelżywe (art. 3 Ustawy o języku polskim); (art. 23 Kodeksu cywilnego);(red.)]

  • gosc
   wtorek, 28 cze, 2022, 17:40:23 |

   Ten sam strażak następnego dnia ratuje mieszkańca z zakleszczonego auta – relacjonuje Patryk w mediach społecznościowych

 • Nie dla reklam i szpetnych banerów
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:39:08 |

  Hmm za ten komentarz posypią się minusy. Trudno się mówi. Powiem tak. Burmistrza nie znoszę. To szkodnik. Prace strażaków cenie. Ale wieszanie banera takie infantylne jest. Przypominją mi się te szmaty co wisiały na balustradach wszystkich mostów kilka miesięcy temu w centrum „szczepimy się z OSP”. Szczepienie byłem na tak, szmata reklamowa bezguście nie. Dosyć mamy w Mosinie tych reklam i banerów. Naprawdę znajdźcie inny sposób demonstracji niezadowolenia że współpracy z burmistrzem. Tak to tylko jeszcze zniechęcicie przypadkiem jeszcze wiele osób. Dobrego popołudnia. A teraz lecą minusiki ;)

 • Centrum
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:44:28 |

  Pewnie wolał byś by strażacy w formie protestu przestali wyjeżdżać ratować mieszkańców jak ratownicy medyczni którzy poszli na zwolnienia lekarskie. Wolę szpetne banery i poczucie bezpieczeństwa

 • Pstryczek
  wtorek, 28 cze, 2022, 17:51:33 |

  Burmistrz jest tu bez winy. OSP Nie potrafiła się z nim porozumieć. Buce. Ile razy Burmistrz ma wyciągać do nich rękę ?

  • Jolka
   wtorek, 28 cze, 2022, 17:53:45 |

   Choć strażacy w tym mieście mają jaja i nie boją się pokazać patologii jaka rządzi w tym mieście – Brawo dla strażaków jesteście wielcy.

   • Poinformowany
    wtorek, 28 cze, 2022, 18:09:42 |

    No Burmistrz wyciąga rękę od stycznia odmawiając spotkania z nimi w obecności i na wniosek Radnych. Wodzu kazał to piszesz bzdury :)

 • Śródmieście :)
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:01:59 |

  Widać że temat dla burmistrza ważny bo klakierzy uaktywnili się po godzinach zamknięcia Urzędu tym razem. Komentarze są na tyle skrajne nie zgodne z ogólną opinią o strażakach z Mosiny że można szybko odkryć autorów. „Armia Burmistrz” zawsze czujna i gotowa, a może tylko mały oddzialik.

  • Las Waldka w Pecnej :)
   wtorek, 28 cze, 2022, 22:22:00 |

   Oddzialik, jednoosobowy konkretnie. Przy kości. Powiedziałbyś raczej, że solidny Oddział, choć mało liczny. A głowa tak pełna pomysłów, że aż się pali. Ale tu strażacy akurat nie pomogą.
   Pzdr dla kumatych

 • Paweł
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:25:56 |

  Myślę, że większość mieszkańców ma takie samo zdanie i chętnie by Burmistrza na taczce wywiozła. Nigdy nie było tak złej władzy. A uderzanie w społeczników to już szczyt głupoty i chamstwa

 • Nikt ważny
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:26:14 |

  @śródmieście Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie. Dziel i rządź. Komentujący tutaj sami stosujecie metody Mielocha. Buta i tyle. Słabe to jest. Jesteście warci tego burmistrza. Mosina to stan umysłu. Zaścianek. Z góry uprzedzam Przemek nie płaci mi za komentarze.

  • Rychu z Krosna
   wtorek, 28 cze, 2022, 22:27:05 |

   Tak, wiemy, że Przemo Ci nie płaci. Gadaliśmy ostatnio, że będziesz robił to w ramach stażu, zapomniałeś? Wyśpij się tam dobrze przed sesją absolutoryjną, jutro ważny dzień, zuchu :)

 • prawda czasem boli
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:31:45 |

  Chciałoby się napisać Naczelniku szanuj pracę innych OSP w Gminie… nie jesteś pępkiem świata, inni też chcą się rozwijać i doposażać…

  • prawdazawszeboli
   środa, 29 cze, 2022, 17:16:52 |

   Jedni sie doposażają, a inni unieważniają przetargi.

 • Obiektywny
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:36:48 |

  ja też uważam że to jest idealny Burmistrz dla Mosiny lepszego nie było i nie będzie jak powiadał klasyk od piniędzy.

 • Zirytowany
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:46:44 |

  Pani @prawdaczasemboli proszę się wypowiadać za siebie a nie inne jednostki i nie robić nam wstydu wśród mieszkańców.

 • Sąsiad
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:55:57 |

  Do Strażaków z Mosiny
  Ile razy to przejdę czy przejadę obok waszego budynku tutaj non stop coś się dzieje, widać że wam na tym zależy, że to Kochacie
  Burmistrz podkłada wam kłody pod nogi ale widać że odrazu bierzecie piły spalinowe w ręce i działacie nie czekacie (mam nadzieję że każdy zrozumie o co tutaj chodzi ;) ) ja jako mieszkaniec Mosiny jestem Dumny z was Panowie i Panie jestem Dumny że mamy was
  Dumny że mogę być waszym Sąsiadem
  Gorące Pozdrowienia dla was Strażacy

  Burmistrz Pier się

 • Jolka
  wtorek, 28 cze, 2022, 18:56:20 |

  Coś czuję że jutro na Sesji Burmistrz hat-trick zaliczy z absolutorium i wotum zaufania.

 • Mieszkaniec Mosiny
  wtorek, 28 cze, 2022, 19:09:57 |

  Na temat burmistrza do końca kadencji będzie można napisać książkę pod tytułem jak zniszczyć Miasto i Gminę.Mowi dużo oraz dużo robi ale rzeczy niepotrzebnych i nie przemyślanych niech ten człowiek sam opuści te stanowisko. A jeśli chodzi o strażaków w Mosinie to ile razy jak przejeżdża się obok jednostki czy to w godzinach rannych,popołudniowych czy nocnych ciągle widać jak spędzają czas przy samochodach czy sprzęcie więc widać że robią wszystko co w ich mocy żeby wszystko było sprawne i działało jak będą musieli go użyć.Dziekujemy za ich Działania na rzecz naszego Kochanego Miasta lecz zaniedbanego przez Pana P.M

 • Tomek
  wtorek, 28 cze, 2022, 19:46:25 |

  Inni pomagali innym ludziom i nawet nie usłyszeli podziękowań i nadal chcą pomagać ale niestety nieomylna władza w OSP nie pozwala być w ich szeregach. Smutne to jest.

  • Gość
   wtorek, 28 cze, 2022, 23:50:07 |

   @Tomek Rozwiń proszę swoją myśl.

  • gość
   środa, 29 cze, 2022, 10:25:45 |

   Tomku którą to już OSP zaliczasz która nie spełniła twoich oczekiwań 5,6 OSP nie jest od spełnienia marzeń a od pomagania społeczeństwu

 • Sąsiad
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:00:47 |

  @Tomek rozwiń swój komentarz o co dokładnie chodzi ?

 • Gość
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:23:33 |

  Michał Kołodziejczak to dobry kandydat na burmistrza

 • Mosinianka
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:38:01 |

  Słów brak. Co to za człowiek jest albo też nie jest…
  I laurki z powołania domu samopomocy na nic się zdadzą!
  Jak można być takim hipokrytą?!?

 • Obserwator
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:38:13 |

  @Anonim to Sprawa Strażaków z Mosiny a Burmistrz Gminy więc po co wypisujesz tutaj imię i nazwisko Naczelnika tej OSP z dopiskiem kandydat na Burmistrza ??
  Według mnie jest to komentarz nie na miejscu

 • gość
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:43:28 |

  Jeszcze nie słyszałem by jakiś polityk albo samorządowiec zbił kapitał polityczny na rzucaniu kłód pod nogi strażakom. Jak zawsze nasz burmistrz jest jedyny. Niech napisze list w tej sprawie do Mateusza może mu wyjaśni o co chodzi :) :)

 • Mieszkanka
  wtorek, 28 cze, 2022, 20:58:40 |

  Bardzo dobrze, że Strażacy zawiesili taki baner! Przynajmniej ludzie będą wiedzieć jak Burmistrz nie szanuje i nie docenia pracy naszych Strażaków z OSP!

 • wtorek, 28 cze, 2022, 21:09:02 |

  Wysłaliśmy prośbę do burmistrza o odniesienie się do opisywanych sytuacji. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na łamach GMP.

  • Jolka
   wtorek, 28 cze, 2022, 21:18:55 |

   By przeczytać listę półprawd, jeszcze nie słyszałam merytorycznych wyjaśnień Burmistrza. Równie dobrze może napisać że niech strażacy jedzą kiszoną kapustę to rozwiąże ich problemy jak w przypadku COVID głosił.

 • M-a N.
  wtorek, 28 cze, 2022, 21:50:27 |

  Mieszkam na śremskiej, kilka razy w tygodniu widuję strażaków z OSP jak naprawiają sprzęt, jestem pełna podziwu zapału z tak wieloma kłodami rzucanymi pod nogi! Mam nadzieje że nie będziemy musieli czekać na wybory! Liczę na brak votum zaufania i lepszego b-a. Trzymajmy się ludzie

 • orient
  wtorek, 28 cze, 2022, 21:59:31 |

  Wstyd dla burmistrza, że do takich skrajnych sytuacji kolejnych dobrych ludzi musi doprowadzać. Ten człowiek nie uczy się na błędach. On je jeszcze z każdym dniem pogłębia.

 • Tomek
  środa, 29 cze, 2022, 6:37:25 |

  Jest kilka grzechów szanownego naczelnika gdzie dla lansu i poklasków zrobić cos by tylko chwała spadła na niego. A mówiąc coś i zwracając uwagę zawsze musi wyjść na jego. Nieomylności. Nawet z wprowadzeniem dobrych zmian.

  • gość
   środa, 29 cze, 2022, 10:26:34 |

   Tomku którą to już OSP zaliczasz która nie spełniła twoich oczekiwań 5,6. OSP nie jest od spełnienia marzeń a od pomagania społeczeństwu

  • gosc
   środa, 29 cze, 2022, 11:04:04 |

   [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Anna
  środa, 29 cze, 2022, 8:24:56 |

  Dlaczego wyrób burmistrzopodobny miałby szanować strażaków ? Przecież on nikogo nie szanuje.

 • gosc
  środa, 29 cze, 2022, 8:33:42 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

  • Służby
   środa, 29 cze, 2022, 9:19:54 |

   Takie Burmistrzowe myślenie i interpretacja rzeczywistości. „Da”, „nie da” Burmistrze nie jest od dzielenia i rządzenia według swojego uznania jak się mu wydaje. Jest zobowiązany do realizacji określonych zadań określonych przepisami. Pobiera za to nie małą pensję i oczekiwanie od niego tego jest rzeczą jak najbardziej zasadne.

 • Jolka
  środa, 29 cze, 2022, 8:57:43 |

  O magistrat ruszył co 4 min wpis leci :):) Szkoda że na FB takich wpisów niema gdzie trzeba się podpisać :) A przy okazji wydajność iście urzędnicza.

 • KLM
  środa, 29 cze, 2022, 10:27:26 |

  Tomek Ja bym się zastanowił gdzie jest problem bo narazie to ty chyba przerabiasz już 5 OSP w Wielkopolsce i w każdej współpraca jakoś szybko upada…

 • mosina
  środa, 29 cze, 2022, 11:19:13 |

  A tak nawiązując do donosów to naczelnik OSP Mosina jest w tym bardzo dobry??? (głownie pracownicy PSP z Mosiny i wiele innych instytucji)

 • Śródmieście :)
  środa, 29 cze, 2022, 11:57:17 |

  Wychodzi na to ze każdy kto w tym kraju wyraża zdanie odrębne to donosi. Śledząc stronę FB OSP Mosina raczej ma się inne wrażenie. Strażacy PSP i OSP współpracują, składają sobie życzenia , nieraz stają wspólnie w szeregu, jednostka OSP się rozwija, strażacy są zaangażowani, jednostka dobrze działa. Ale anonimowo dla podsycania atmosfery można rzucać dowolne oskarżenia. Może ktoś się nie nadawał by być strażakiem i współpracować w zespole. Taka płacz małych dzieci w piaskownicy, w poważnych sprawach bezpieczeństwa mieszkańców i to anonimowo. Żenujące.

 • mosina
  środa, 29 cze, 2022, 12:43:04 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

  • Śródmieście :)
   środa, 29 cze, 2022, 13:06:49 |

   Ja znam inne opinie. Z tego co wiem OSP to stowarzyszenie i naczelnika wybiera się z pośród jej członków. Jakoś od wielu lat OSP ma jednego naczelnika i jednego komendanta gminnego którego wybierają jednostki OSP. Więc anonimowe zarzuty to do piaskownicy :)

 • Śródmieście :)
  środa, 29 cze, 2022, 13:08:31 |

  Pomijam że temat mało ma wspólnego z tym artykułem bo naczelnik sam baneru tam nie zawiesił więc jest to opinia OSP a nie naczelnika

 • Jolka
  środa, 29 cze, 2022, 13:35:16 |

  Proponuję skupić się na problemie dlaczego Burmistrz nie chce spotkać się z OSP od pół roku w obecności Radnych. Przecież jak niema sobie nic do zarzucenia to nie powinien mieć z tym problemu.

 • Poinformowany
  środa, 29 cze, 2022, 13:46:58 |

  Nasz burmistrz nie mógł być na 120-leciu OSP. Pojechał się poradzić Mateusza co z sprawą zrobić. Siedzi w pierwszym rzędzie i macha flagą.

  https://www.facebook.com/watch/?v=358987649708158

 • Jolka
  środa, 29 cze, 2022, 13:58:52 |

  Na reelekcje nie może liczyć więc pozostało tylko próbować posłem zostać. Ale chyba nie głosami Mosiniaków.

 • Robert Kropacz
  środa, 29 cze, 2022, 17:08:20 |

  @prawdaczasemboli czy Twoja jednostka Druhno się nie doposaża ?! Czy Towja OSP Druhno stoi w miejscu ? Nie sądzę żeby tak było. Jednak zachęcam by skupić się na jakości jak to napisałaś ,, doposażenia” i zadbać o swój ogródek w OSP , by więcej nie ujrzało światła dziennego napisane dziwactwa .

 • Dudis
  środa, 29 cze, 2022, 17:21:24 |

  Na temat panującej sytuacji powinny publicznie wypowiedzieć się dwie strony. Styl jaki uprawia naczelnik od lat budzi kontrowersje. Za panią Springer mógł wozić służbowym polonezem synka do szkoły. Córkę wprowadził do UM w Mosinie. Teraz nepotyzm tego naczelnika w forowaniu w OSP syna. Może burmistrz wie więcej niż przeciwnicy burmistrza. Naczelnik mniej niż inteligentny przeciętny strażak myśli, że wszystkie rozumy posiadł.

  • Podatnik Mosiny
   środa, 29 cze, 2022, 22:15:40 |

   [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Marek
  środa, 29 cze, 2022, 17:53:56 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

  • Służby
   środa, 29 cze, 2022, 18:26:39 |

   Przetarg który prowadził Urząd Miejski pod nadzorem Burmistrza. Co by tu jeszcze można zrzucić na barki OSP

  • mosina
   środa, 29 cze, 2022, 22:21:27 |

   Niech Naczelnik pochwali się ilu za jego kadencji odeszło z szeregów jego jednostki OSP MOSINA teraz krąży wśród członków jednostki nowa nazwa w OSP a brzmi PSP czyli PRYWATNA STRAŻ POŻARNA

   • Płotka
    środa, 29 cze, 2022, 22:38:01 |

    Naczelniku szanuj strażaków !

    • Sąsiad Płotki
     środa, 29 cze, 2022, 23:16:00 |

     Płotka kominiarzu za mundurem płotki sznurem

    • osp
     czwartek, 30 cze, 2022, 8:27:34 |

     Płotka masz rację naczelniku szanuj szanuj strażaków i nie tylko strażaków

 • gość
  środa, 29 cze, 2022, 18:25:03 |

  Oj boli niektórych że OSP Mosina bardzo dobrze funkcjonuje i się rozwija. Jak by to zrobić by OSP nie działała.

 • Zdenerwowany
  środa, 29 cze, 2022, 18:32:15 |

  @Marek a kto miał niby obowiązek pojawienia się na obchodach? każda jednostka z Gminy dostała zaproszenie które i otrzymała moja jednostka gdzie było wpisane że zapraszają delegację wraz z pocztem sztandarowym

 • Służby
  środa, 29 cze, 2022, 18:35:45 |

  Boli boli że zawsze są gotowi, że nie mieli jednej odmowy wyjazdu przez wiele lat, że się rozwijają itd. Taka Polska zazdrość z pominięciem że to ciało demokratyczne i władze się wybiera w głosowaniu wszystkich członków. Może zamiast wypłakiwać się nie na temat trzeba zabrać się do roboty.

 • Stowarzyszenie
  środa, 29 cze, 2022, 23:47:25 |

  szkoda że zapominacie że OSP to stowarzyszenie i samo wybiera sobie spośród siebie naczelnika jakoś od ponad 20 lat go nie zmieniło a może w każdej chwili.

 • Monika
  czwartek, 30 cze, 2022, 7:42:11 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

  • mieszko tam
   czwartek, 30 cze, 2022, 7:50:38 |

   burmistrz nie daje sobie wejśc na głowe? Monika przecież doskonale wiesz że na głowie burmistrza siedzi jedna osoba która go mocno strofuje i jego relacje z tą osobą są mocno zażyłe aż się dziwić kiedy to wszystko na jaw wyjdzie

 • Monika
  czwartek, 30 cze, 2022, 8:10:45 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Gość
  czwartek, 30 cze, 2022, 8:27:52 |

  Poranek trole UM wróciły do pracy i piszą same z sobą, anonimową i wyssaną z palca bajkę. Wy się zajmijcie by Wasz mistrz świata Burmistrz z 3 krotny brakiem wotum zaufania wziął się do roboty bo wstyd na całą Polskę i jak widać Rada również podziela zdanie strażaków. Pewnie też na sesję Polonezem jeżdżą :)

 • Podatnik Mosiny
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:38:33 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Tomek
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:57:30 |

  Gosc, Mosina dobrze że w końcu mówicie to głośno prywatna hwala i lans. Podkradanie pomysłów innych brak przyjmowanej krytyki to jest władza naczelnika.

 • Podatnik Mosiny
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:02:33 |

  Mam jeszcze [pytanie na temat samochodów Mitsubishi L200 oraz berlingo bardzo często stoją pod domem naczelnika, czy to kolejne samochody do kursowania w prywatnych sprawach, czy to kolejne wożenie syna do szkoły może do dziewczyny. a to my podatnicy tego miasta płacimy za paliwo do tych samochodów. Zastanówcie się szanowni państwo dlaczego tak jest???

 • dlaczego nie
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:04:58 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Strażak
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:55:37 |

  Ciekawe pod iloma Nick-ami będą się jeszcze ukrywać dwie Panie z referatu promocji i GCI

  W przypadku samochodu L200 ten zły Pan Naczelnik pokrywa za niego ubezpieczenie OC oraz praktycznie całe paliwo jakie zużywa ten samochód ponieważ Gmina go nie utrzymuje. Samochód stacjonuje również u Naczelnika z uwagi na brak miejsca garażowego w jednostce w Mosinie a sprzęt który na nim się znajduje jest wysokiej wartości i nie może stać w miejscu ogólnodostępnym z uwagi na ryzyko kradzieży.

  A jeżeli chodzi o inne samochody służbowe w większości przypadków wynika to z tego że Naczelnik OSP Posiada zakład ślusarsko – narzędziowy i często wykonuje za darmo wszelkie naprawy sprzętu strażackiego który trzeba czymś tam z remizy zawieźć .

  • gość
   czwartek, 30 cze, 2022, 16:20:16 |

   Tak długo jak Burmistrz będzie ich pracodawcą. Chcieli byście mieć taką fuchę za nic nie robienie za publiczne pieniądze. I jak to było praca załatwiona bez koneksji

  • gość
   czwartek, 30 cze, 2022, 16:23:14 |

   Będą ukrywać się i trolować tak długo jak będą dobrze opłacane. Nawet udaje im się dwa wpisy identyczne zrobić z innych NIC. A Burmistrz i tak bez absolutorium i wotum zaufania

 • dlaczego nie
  czwartek, 30 cze, 2022, 13:41:00 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • DJ
  czwartek, 30 cze, 2022, 13:51:18 |

  Zmieńcie płytę bo już dawno po studniówkach żeby poloneza grać :)

 • ????
  czwartek, 30 cze, 2022, 14:48:33 |

  [Komentarz ukryty, zawierał pomówienienie, czyn przestępczy karany z art. 212 lub art. 216 kodeksu karnego. Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę(…), które mogą poniżyć ją w opinii publicznej (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Treść komentarza i numer IP zabezpieczony (red.)]

 • Gość
  czwartek, 30 cze, 2022, 16:27:26 |

  I jakoś jednostka świetnie działa, rozwija się i od lat ma ten sam Zarząd, więc chyba nie jest źle. Strażacy są, zawsze pełne obsady wozów, setki godzin przepracowanych przy sprzęcie. Z przymusu ?

 • Strażak
  czwartek, 30 cze, 2022, 16:39:41 |

  A to w Świątnikach Lublin na jednej posesji już nie stoi? Jakieś szkolenia z pierwszej pomocy na umowę zlecenie bez uprawnień, jakieś środki na pożytek publiczny na obozy MDP bez MDP itd.

 • Jolka
  czwartek, 30 cze, 2022, 17:10:27 |

  A samochód urzędowy to od zawsze w służbowym garażu parkuje :)

 • Burmistrz na taczkę
  czwartek, 30 cze, 2022, 20:36:05 |

  Komentarz ukryty, zawierał treści: wulgarne i powszechnie uważane za obelżywe (art. 3 Ustawy o języku polskim); (art. 23 Kodeksu cywilnego);(red.)]

 • Mieszkaniec
  czwartek, 30 cze, 2022, 22:51:16 |

  Komentarz ukryty, zawierał treści: wulgarne i powszechnie uważane za obelżywe (art. 3 Ustawy o języku polskim); (art. 23 Kodeksu cywilnego);(red.)]

 • Gość
  piątek, 1 lip, 2022, 13:00:23 |

  Strażak. To może zanim kupi się sprzęt najpierw inwestuje się w zaplecze gdzie
  można go przetrzymać. A na kogo te L200 jest zarejestrowane? Czy to PSP to nie trzeba było robić tych opłat prywatnie i kupować paliwa prywatnie.

Skomentuj