Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 26 paź, 2022 | komentarzy 25

Kampania referendalna nabiera tempa. Burmistrz o referendum w Mosinie

Po wydaniu we wrześniu postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i wskazaniu jego daty, inicjatorzy przedsięwzięcia rozpoczęli kampanię informacyjną. Rozwieszono plakaty w gminie, zintensyfikowano działania w internecie, a do skrzynek pocztowych trafiły ulotki od inicjatorów referendum oraz komisarza wyborczego. Teraz, na nieco ponad 2 tygodnie przed referendum, do dyskusji dołącza burmistrz Przemysław Mieloch.

Na swoim prywatnym koncie w serwisie Facebook burmistrz zamieścił grafikę, na której podkreśla koszty referendum, jakie spoczywają na budżecie gminy.

Umieścił także wpis, który zdaje się rozpoczynać cykl publikacji w sprawie referendum 13 listopada. Cytujemy w całości:

Na sesji w dniu 16 sierpnia 2022 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Gminy Mosina z powodu nieudzielenia przez nią votum zaufania w dwóch kolejnych latach – 2020 i 2021. Rada Miejska skorzystała w ten sposób z możliwości podjęcia inicjatywy referendalnej, jaką dał radom gmin ustawodawca w 2018 r. Faktem jest, że po raz pierwszy nie otrzymałem go już za pierwszy rok mojego urzędowania, za rok 2019. Z ustawowej możliwości Rada Miejska skorzystała dopiero teraz, na rok przed nowymi wyborami samorządowymi.

Warto zauważyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie zawsze, rok w rok pozytywnie opiniowała wykonanie kolejnych budżetów.

Współpraca na warunkach Rady Miejskiej

Wśród najważniejszych argumentów radnych podejmowanych przez radnych na sesji w dniu 16 sierpnia 2022 r. za podjęciem uchwały w sprawie referendum, przedstawiane zostały dwa: brak odpowiedniej realizacji budżetu inwestycyjnego, o czym w innym miejscu oraz brak właściwej współpracy burmistrza z Radą Miejską.

Dobra współpraca jest filarem efektywnego działania, filarem rozwoju, w przypadku samorządu rozwoju gminy. W samorządzie gminnym funkcjonują dwa organy – burmistrz i rada. Każdy z tych dwóch organów ma w świetle ustawy, swoje określone kompetencje, realizuje wskazane przez ustawodawcę zadania. Dobra współpraca tych dwóch organów, to wzajemne wspieranie się w działaniach, w ramach własnych kompetencji i z ich poszanowaniem. Dobra współpraca, to partnerstwo we wspólnych działaniach. Niestety „właściwą” współpracę z burmistrzem, większość radnych Rady Miejskiej w Mosinie rozumie inaczej.

Według ich oczekiwań, Rada powinna mieć bezwzględny udział w każdej decyzji burmistrza, choćby wynikała z jego wyłącznie kompetencji. Według takich oczekiwań, Rada powinna współdecydować we wszystkich sprawach leżących w ustawowej gestii wyłącznie burmistrza. W konsekwencji oczekiwań Rady, burmistrz nie mógłby samodzielnie realizować swoich własnych, ustawowych zadań z zakresu zarządzania Gminą. Nie mogę się na to godzić. Rada natomiast, w ramach swoich kompetencji, podejmuje samodzielnie uchwały zatwierdzając, bądź nie projekty burmistrza.

W partnerskiej dyskusji nierzadko pojawiają się różnice poglądów, które dla dobra wspólnego działania powinny zmierzać do kompromisu. Niestety, w samorządzie Gminy Mosina na kompromis ze strony Rady nie ma miejsca.

Taka różnica poglądów, która pojawiła się między burmistrzem i Radą dotyczy rozwoju naszej Gminy.

O czym również niebawem.”

Zdjęcie z osobistego konta burmistrza Przemysława Mielocha na portalu Facebook.

Zdjęcie z osobistego konta burmistrza Przemysława Mielocha na portalu Facebook

Referendum w Mosinie, plakat na słupie ogłoszeniowym

Referendum w Mosinie, plakat na słupie ogłoszeniowym


Załącznik:

Postanowienie komisarza wyborczego w Poznaniu nr 38/2022 z dnia 27 września 2022 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji

Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza gminy Mosina

Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza gminy Mosina. „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Przemysława MIELOCHA Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji?”

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (25)

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 18:39:18 |

  Ciekawe co na to ustawa krajobrazowa na takie zaśmiecanie ulic. Można to było zrobić bardziej subtelnie acz wyraziście. Takie obklejanie słupów kojarzy mi się z przyjazdem cyrku. Panowie radni – tak to nic z tego nie wyjdzie. Trzeba chodzić od domu do domu i przekonywać. Obklejanie słupów zostawmy korepetytorom, info., że zaginał pies, etc.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 19:49:33 |

  Czy ten napis dirty dancing to jest jeszcze plakat referendalny?

 • karp
  środa, 26 paź, 2022, 20:02:35 |

  Kariera literacka stoi otworem przed panem Mielochem.
  Tymczasem niech dokończy zdanie:Przedkładając radnym
  projekt WPRIM w którym zawarto doprowadzenie wody i kanalizacji w ciągu ulicy Sosnowej w Pecnej potwierdziłem nieprawdę stwierdzając,że w/w inwestycje są zgodne ze Studium i tym samym nie dopełniłem obowiązku wynikającego z art.21 ustęp 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,o treści:” Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3 „,bo Waldemar obiecał mi…… .
  Przepraszam wszystkich wyborców na końcu nie jest obligatoryjne,ale mile widziane.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 20:05:26 |

  Karp, czepiasz się szczegółów.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 21:34:33 |

  Wydaje mi się że coś z treścią plakatu referendalnego jest nie tak. Nie odwołuję się przecież Przemysława Mielocha tylko burmistrza. Ja bym dał jasny i czytelny krótki opis: referendum ws. odwołania burmistrza gminy Mosina. To co jest na plakacie jakoś mnie nie przekonuje. Poza tym czemu ma służyć takie przyszywanie łatki osobie wymienionej z imienia i nazwiska to trochę nieeleganckie. To jakaś zbędna personalna i małostkowa wycieczka niektórych radnych do osoby burmistrza. Były kiedyś znane takie plakaty z imieniem i nazwiskiem w naszej historii ci co wiedzą o co chodzi pewnie przyznają mi rację.

  • do gościa
   środa, 26 paź, 2022, 22:01:45 |

   Przepraszam a czy Burmistrzem Mosiny jest Ambroży Kleks czy Przemysław Mieloch? Gość o czym ty piszesz? Odwołany ma być najgorszy burmistrz w historii tej gminy, czyli Przemysław Mieloch. Nazywajmy ludzi po imieniu.

   • do gościa
    środa, 26 paź, 2022, 22:21:32 |

    KOB jednak działa. A już myślałem, że zawiesili działalność. Poproszę o jakąś ambitniejszą bajeczkę. Napiszcie jak to naprawdę z Waldkiem było. Jak to się stało, że Przemek mu uległ. Fascynuje mnie ta historia.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 21:52:36 |

  Poza tym jeżeli używa się zwrotu odwołanie to tylko zachodzi sytuacja że przed upływem kadencji. Użycie na dole plakatu zwrotu przed upływem kadencji jest bez sensu.
  Boże słodki czy to już nic nie idzie w tej gminie dobrze zrobić?

 • Płotka
  środa, 26 paź, 2022, 22:03:58 |

  @Gość -,, przed upływem kadencji,, to zwrot z ustawy o referendum lokalnym.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 22:19:05 |

  Płotka nie rozumiesz. Trudno.

  Ja na miejscu burmistrza zwróciłbym się do właściwego organu o sprawdzenie czy nie zostały naruszone prawa. Nie wydaje mi się żeby oplakatowanie gminy osoby z imienia i nazwiska nie wymagało jednak zgody tejże osoby. Moim zdaniem nie ma tu żadnego znaczenia jaką funkcję sprawuje ta osobą. Ustawa wyraźnie stanowi że odwołuję się burmistrza a nie osobę z imienia i nazwiska. Ciekawy problem jurydyczny.

  • Stary bywalec
   środa, 26 paź, 2022, 22:29:37 |

   @Gość mylisz się, burmistrz jest osobą publiczną i osobiście odpowiada za swoje decyzje. Dopuszczalna jest też powszechna krytyka osób zajmujących publiczne stanowiska.

  • Płotka
   środa, 26 paź, 2022, 22:48:57 |

   @Gość – czego nie rozumiem ? Odniosłem się tylko we wpisie do Twoich wątpliwości co do zwrotu ,, przed upływem kadencji,, którym posługuje się ustawodawca w ustawie o referendum lokalnym.

 • Gość
  środa, 26 paź, 2022, 22:26:10 |

  Dziennik Ustaw
  Dz.U.2022.1360 t.j. Akt obowiązujący
  Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
  Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]
  § 1.
  Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
  § 2.
  Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
  § 3.
  Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

  • Stary bywalec
   środa, 26 paź, 2022, 22:31:57 |

   Wspomniana ustawa dotyczy osób prywatnych. Zanim coś skopiujesz z internetu – zweryfikuj.

 • Gość
  czwartek, 27 paź, 2022, 6:47:42 |

  W plakacie jest wprost napisane, że ,,odwołuję się Przemysława Mielocha z funkcji burmistrza …” . Powinno być napisane odwrotnie, że np.: ,,referendum ws odwołania burmistrza gminy Mosina Przemysława Mielocha”.
  Pomieszano pojęcia.
  Niech to sprawdzi komisarz wyborczy.

  • gosc
   czwartek, 27 paź, 2022, 9:17:53 |

   no a jak brzmi w końcu pytanie referendalne na kartce co będzie? ktoś wie?

 • Gość
  czwartek, 27 paź, 2022, 8:19:07 |

  Patrzyłem w necie na wzory plakatów takich referendów w innych gminach i w rzeczy samej coś jest na rzeczy z tą treścią chyba że inni się mylą a nasi radni nie.

  Czy nie można było przypisać treści plakatu z murowanej Gośliny który nie budzi kontrowersji?

 • czwartek, 27 paź, 2022, 10:28:24 |

  Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego treść pytania postawionego w referendum 13 listopada brzmi:’ Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Przemysława MIELOCHA Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji?’

  Dla rozwiania wszelkich wątpliwości załączyliśmy wzór karty oraz pełne postanowienie komisarza wyborczego w formacie pdf.

 • Gość
  czwartek, 27 paź, 2022, 10:44:50 |

  Boże, mieli podanego gotowca od komisarza wyborczego a poszli samopas i zamieszali. Po co dodawali zwrot ,,z funkcji”. To dodanie zupełnie zmienia znaczenie. Wyodrębnili tym zabiegiem osobę Przemysława Mielocha i organ, jakim jest Burmistrz. Przecież odwołuję się burmistrza nie Przemysława Mielocha.

  Moim zdaniem plakat do poprawy.

  • Stary bywalec
   czwartek, 27 paź, 2022, 11:30:38 |

   A czy burmistrzem przypadkiem nie jest Przemysław Mieloch?

  • Gość
   czwartek, 27 paź, 2022, 11:48:54 |

   Prawidłowo,szkodnikiem jest osoba znana z imienia i nazwiska,chwilowo pełni funkcję burmistrza.

 • Gość
  czwartek, 27 paź, 2022, 11:36:11 |

  Wystarczyłoby w takim razie na plakatach zakleić zwrot ,,z funkcji” i będzie tak jak wskazał komisarz.

 • Gość
  czwartek, 27 paź, 2022, 11:43:28 |

  To pewnie komisarz wyborczy się myli nie dodając tej okresy.

 • Skalar
  czwartek, 27 paź, 2022, 19:44:38 |

  Robicie aferę że informacje na plakacie są żle sformułowanie.Nasza Rada to przecież zwykli prości ludzie.Ja natomiast jestem za odwołaniem tego Pana.Czy po opuszczeniu stanowiska będzie miał ochronę? W końcu to „Figura”

 • Romann
  poniedziałek, 31 paź, 2022, 15:44:31 |

  Jak zwał tak zwał.
  Odwolujemy i tyle.

Skomentuj