Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | niedziela, 18 gru, 2022 |

Sprzedaż z wolnej ręki – prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu

Zarządca Mrucon Group Sp.z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Luboniu, adres siedziby ul. Krótka 8, 62 – 030 Luboń oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8, numer ewidencyjny działki 135/2 o powierzchni 1206m2 i powierzchni użytkowej łącznej budynków 493,07m2 zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO2P/00036920/7 za cenę nie niższą niż 1.100.000,-zł (jeden milion sto tysięcy złotych) brutto.

Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki: wtorek 24 stycznia 2023r. na terenie nieruchomości.

Warunki zakupu prawa własności nieruchomości:

  1. zakupu dokona podmiot oferujący zarządcy najwyższą cenę, na terenie ww. nieruchomości, publicznie, w dniu 24 stycznia 2023r. o godz. 14.00 i który w tym samym dniu wpłaci przelewem na rachunek bankowy masy sanacyjnej kwotę nie niższą niż 25% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma,
  2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży w przeddzień zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność,
  3. koszty zakupu nieruchomości w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący,
  4. zakupu nie może dokonać podmiot będący dłużnikiem Mrucon Group Sp. z o.o. w restrukturyzacji i/lub będący powiązany bezpośrednio lub pośrednio (osobowo lub kapitałowo) z jego zarządem.

Bliższych informacji udziela zarządca Ryszard Manikowski tel. 516-167-118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com, w dni robocze w godz. 09.00 – 15.00.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj