Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | piątek, 2 wrz, 2022 |

Warunkowa przydatność wody do spożycia w Majątku Rogalin

Decyzją Sanepidu, woda z wodociągu wiejskiego Rogalin została warunkowo dopuszczona do spożycia. Związane jest to z przekroczeniem dopuszczalnych norm fizykochemicznych.

Przekroczenie poziomu manganu wodociągu Majątku Rogalin

Warunkowa przydatność wody, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Mieczewo, Świątniki, Radzewice, Rogalin Podlesie, Huby Rogalińskie, i Huby Mieczewskie związana jest z przekroczeniem poziomu manganu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nakazał spółce Majątek Rogalin doprowadzić jakość wody do wskazanych wymagań, poinformować konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz przedstawić plan działań naprawczych, zaakceptowany przez burmistrza Gminy Mosina, uwzględniający zwiększoną częstotliwość badania manganu, żelaza, mętności i barwy w wodzie z wodociągu wiejskiego Rogalin.

Decyzja Sanepidu jest pokłosiem przeprowadzonych badań w dniu 13 lipca 2022 r. – Woda, pobrana z próbek z punktu zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody, punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągu wiejskiego Rogalin oraz dwóch punktów zlokalizowanych na sieci, a wytypowanych dodatkowo w związku ze złożoną interwencją na niewłaściwą jakość wody pochodzącą z wodociągu wiejskiego Rogalin, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów: mangan, żelazo i mętność – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu. – Dotychczasowe działania naprawcze prowadzone przez producenta wody, mające na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, były niewystarczające do zapewnienia wartości parametrycznych, a poziom i rodzaj przekroczenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów – podkreśla Sanepid.

Woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów

Według Sanepidu przekroczone wartości mogą negatywnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Według posiadanych przez Sanepid danych nie wykazano, aby spożycie manganu zawartego w żywności i wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogło wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie, także wtedy, gdy zawartość manganu znacznie przekracza wartości optymalne. Umiarkowanie podwyższone zawartości manganu w wodzie nie wiążą się z bezpośrednią szkodliwością dla zdrowia ludzi i mogą być akceptowalne przez określony czas.

„Pomyślałabym, że to żart, ale właśnie wyjęłam z pralki białe ręczniki w dziwnych plamach”

Na złą jakość wody zwracają uwagę mieszkańcy, korzystający z ujęcia Majątku Rogalin. – Szare pranie wyprane w tej wodzie po wysuszeniu miało same plamy rdzy – skarży się jedna z konsumentek. – Niestety po kolejnym praniu nie schodzi, tylko ubranie jest do wyrzucenia… brak słów – zwraca uwagę inna mieszkanka.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie symboliczne.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj