Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Sylwia Ufnalska | środa, 14 cze, 2023 |

Anioł z Rogalinka

W środę 7 czerwca 2023 roku, w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, rodzina oraz tłumy przyjaciół, znajomych i przedstawicieli lokalnych władz pożegnały Dorotę Domagała, która po ciężkiej chorobie zmarła 2 czerwca. Tydzień wcześniej, 26 maja, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie, otrzymała Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe lokalne wyróżnienie dla wybitnie zasłużonych osób. Była już wtedy w szpitalu, dlatego medal odebrała w jej imieniu córka Katarzyna.

Wniosek o to szczególne odznaczenie dla niej został podpisany przez przedstawicieli wielu organizacji i instytucji związanych z Rogalinkiem. Wszystkie te osoby poparły ten wniosek bez wahania. Jak wspomniałam w laudacji (poniżej), Dorota Domagała była nieprzeciętnym człowiekiem. Patrzyła na rzeczywistość w szerszej perspektywie, dbając o potrzeby każdego bliźniego – całej lokalnej społeczności, a nie tylko swoich bliskich. Medal przyznano jej głównie jako organizatorce życia społecznego i kulturalnego w Rogalinku, gdyż przez 12 lat była wyjątkowo aktywnym i wszechstronnym sołtysem. Dla przykładu, dzięki jej inicjatywie Rogalinek był pierwszą stelefonizowaną wsią w Wielkopolsce. Za swoje ogromne zaangażowanie zdobyła tytuł „Sołtysa Roku” w ogólnopolskim konkursie w 2017 roku. Pełniła również różne inne funkcje, np. pedagoga, dyrektora szkoły podstawowej, radnej gminy Mosina, skarbniczki Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich (TPDR) i wieloletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Przede wszystkim jednak była kochającą żoną, troskliwą matką czworga dzieci, życzliwą sąsiadką, współpracowniczką i po prostu dobrym człowiekiem, powszechnie lubianym i cenionym.

Ś.p. Dorota Domagała

Ś.p. Dorota Domagała z Rogalinka

Podczas uroczystości pogrzebowych kilka osób podzieliło się swoimi wspomnieniami. Proboszcz, ks. Eugeniusz Kiszka, podczas Mszy Świętej mówił m.in. o jej zaangażowaniu w życie parafii i wsparcie finansowe remontu ich zabytkowego, drewnianego kościoła. Sołtys Rogalinka, Paweł Ożański (jej następca) powiedział, że chętnie dzieliła się z nim swoim doświadczeniem, ale nigdy nie narzucała swojego zdania oraz podkreślił, że była wspaniałą wychowawczynią. Dyrektorka szkoły w Rogalinku, Monika Szufnarowska, zauważyła, że Dorota zawsze wzbudzała szacunek, a swoich uczniów potrafiła zarazić zamiłowaniem do matematyki. Z kolei przedstawiciel Rady Powiatu, Piotr Zalewski, z wielkim wzruszeniem wspominał o bardzo dobrej, owocnej współpracy z nią.

Już po pogrzebie, mosińska poetka Joanna Olejniczak zwróciła uwagę, że Dorota była wytrwała, walcząc z różnymi przeciwnościami, a na co dzień niezwykle serdeczna, z wielką starannością przygotowując np. różne uroczystości i traktując innych tak, jakby byli członkami jej rodziny. Joanna odniosła do niej słowa swojego wiersza pt. „Czas”, dedykowanego wszystkim, których Bóg postawił na jej drodze: „jest taki czas, za który uśmiech ani dziękuję nie wystarczy, jest taki czas, za który PAN I STWÓRCA WYNAGRODZI”. Zacytuję też słowa Danuty Helak, która jest prezesem TPDR i Pracowni Artystycznej: „była współzałożycielką i członkinią zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich […] przez ponad trzydzieści lat wspierała Lucynę Smok w tworzeniu TPDR oraz przyległej do niego Pracowni Artystycznej. Dzięki temu dziełu czyniły wiele dobra, promowały piękno rogalińskiego i rogalineckiego krajobrazu oraz odkrywały nieprzeciętne talenty, m.in. zmarłą niedawno artystkę Sylwię Taciak. […] Dziękujemy, że byłaś z nami. Odszedł od nas kolejny ANIOŁ.”

Ufam, że ten Anioł nadal o nas pamięta i nas wspiera, a my także nie zapomnimy. Pozostanie w naszych sercach.

LAUDACJA

Szanowni Państwo

Pierwszy raz w życiu wygłaszam laudację, więc proszę o wyrozumiałość. Na początek przeczytam Wniosek o przyznanie Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej , a potem dodam swój krótki komentarz. Chciałabym podkreślić, że wniosek został podpisany przez przedstawicieli wielu organizacji i instytucji związanych z Rogalinkiem. Wszystkie te osoby były pełne uznania dla zasług Doroty Domagała i nie miały wątpliwości, że powinna otrzymać to odznaczenie.

Dorota Domagała, pochodząca z Rogalina, a od ślubu w 1973 r. mieszkająca w Rogalinku, zasługuje na najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie, a także rozsławianie Ziemi Mosińskiej, m.in. poprzez aktywny udział w wielu inicjatywach i konkursach, zrelacjonowanych w prasie i telewizji.

Przez 25 lat (1975–2000) pracowała jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej w Rogalinku. Już w 1995 r. za swoją pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. W latach 1996–1999 była jej dyrektorką i przygotowała uczniów do m.in. uczestnictwa w obchodach 750-lecia Rogalinka i 15lecia nadania tej szkole imienia Adama Wodziczki (wybitnego przyrodnika), a także zorganizowała zjazd nauczycieli uczących w szkole w Rogalinku w minionych latach.

Od 1995 r. jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Rogalinku, które aktywnie współpracuje z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, szkołą podstawową, przedszkolem, Radą Sołecką, Radą Parafialną i Kołem Wędkarskim. Skupia się na integrowaniu lokalnej społeczności i szerzeniu kultury wśród mieszkańców, poprzez organizowanie wyjazdów (do kina, teatru, operetki, zabytkowych miejscowości, nad morze itp.) oraz regularne spotkania w świetlicy wiejskiej przy kawie i domowym cieście. Na spotkania te zapraszani są ciekawi ludzie lub wspólnie przygotowywane są np. zdrowe posiłki, stroiki świąteczne, tradycyjne pisanki oraz uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Dożynki, Pieczona Pyra i Mikołajki. [Dzięki tym wspólnym działaniom, społeczność tej wsi jest wyjątkowo dobrze zintegrowana.]

Jako sołtys Rogalinka w latach 2007–2019 dbała również o codzienne potrzeby mieszkańców: utwardzenie ulic, odnowienie świetlicy wiejskiej, stworzenie klubu malucha, nowego boiska przy szkole dla młodzieży i siłowni dla starszych osób, telefonizacja, kanalizacja, gazyfikacja. Zachęcała lokalną społeczność m.in. do dbania o środowisko, poprzez dołączenie do akcji Sprzątanie Świata oraz zainicjowanej przez „Głos Wielkopolski” akcji zbiórki makulatury w zamian za sadzonki drzew w 2009 r.

Przygotowując całe sołectwo do obchodów 770-lecia Rogalinka w 2017 r., razem z Pauliną Olszową i Mają Sobańską napisała projekt, który zajął VII miejsce (wśród ponad 100 projektów) w I edycji wielkopolskiego konkursu „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”. Projekt ten zakładał wykorzystanie podczas jednodniowych wycieczek i rajdów licznych atrakcji i walorów turystycznych Rogalinka (m.in. drewniany, zabytkowy kościół pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Stara Introligatornia, Pracownia Artystyczna, Przystań Jana Pawła II, malownicze Łęgi Rogalinkowskie z sędziwymi dębami).

Za swoje ogromne zaangażowanie została laureatką 15. edycji konkursu „Sołtys Roku” (jako jedyna z Wielkopolski). Na uroczystości z tej okazji w Warszawie, która odbyła się w Senacie 19 czerwca 2017 r., otrzymała m.in. list gratulacyjny od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Starosta poznański Jan Grabkowski podkreślił wtedy „jesteśmy dumni, że w powiecie poznańskim mamy takich liderów, którzy zdobywają ogólnopolskie wyróżnienia, reprezentując nie tylko powiat, ale całą Wielkopolskę […] wyróżnienie jest nie tylko wyrazem uznania dla pracy na rzecz wsi, ale świadectwem olbrzymiego zaufania, jakim mieszkańcy obdarzyli swojego gospodarza”.

Dodatkowo, w plebiscycie „Mistrzowie Agro” zdobyła I miejsce w kategorii „Gospodyni Roku” powiatu poznańskiego w latach 2017 i 2019, zaś prowadzone przez nią Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka trafiło na pierwszą lokatę w tej kategorii na etapie powiatowym w 2017 r.

W latach 1988–1991 oraz 2002–2006 była radną Rady Miejskiej w Mosinie, a w 2005 r. uczestniczyła w pracach nad Planem Rozwoju Miejscowości Rogalinek.

W 2019 r., po przypadkowym odnalezieniu pamiątek z czasów zaboru pruskiego na strychu szkoły w Rogalinku, podkreślała, że trzeba zadbać o ich zabezpieczenie i odpowiednie wyeksponowanie. [Zajęła się tym oczywiście pani Dyrektor.]

Dorota Domagała angażuje się również w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, pełniąc funkcję skarbnika. Pod patronatem Towarzystwa działa w Rogalinku Pracownia Artystyczna, znana w całej gminie i poza nią. Jeden z dębów posadzonych w 2009 r. – przy Pracowni przez Dorotę Domagałę i śp. Lucynę Smok – po śmierci tej zasłużonej malarki został nazwany Dębem Lucyny i oznaczony pamiątkową tabliczką podczas uroczystości nadania Pracowni Artystycznej imienia Lucyny Smok w 2022 r.

Dziękując za dowody uznania z różnych stron, Dorota Domagała podkreślała jednak zawsze, że to nie tylko jej zasługa, ale lokalnej społeczności. Mówiła „sołtys tyle może, ile mu wieś pomoże”. Tych, którzy nie zawsze z optymizmem i entuzjazmem podchodzili do jej działań, będąc niekiedy w opozycji, zapraszała do współpracy, często z dobrym skutkiem, starając się „aby każdy mógł dać naszej wsi to, co ma najlepszego”.

Na tym kończy się wniosek , ale dodam jeszcze krótki komentarz . Jestem pełna podziwu dla Doroty z wielu powodów, ale szczególnie cenię ją za ogromną życzliwość, otwartość i odwagę, by podejmować nowe wyznania, a także za pogodę ducha. Jej życie nie było usłane różami. Przeżywała trudne okresy m.in. po utracie syna w bardzo młodym wieku, a potem męża. Za jej sukcesami kryje się ciężka praca, wyrzeczenia, stresy, czasem niepowodzenia, przykre słowa, może też niesłuszne oskarżenia lub wyrzuty sumienia, że nie udało się jej pogodzić wszystkiego i coś zaniedbała. Mimo to działała nadal dla wspólnego dobra. Myślała nie tylko o swoich bliskich, ale dbała o każdego bliźniego swego… Wierząc w Bożą miłość, chciała się nią dzielić z innymi. Jak ktoś podsumował, była aniołem, wspierając innych, gdy byli w potrzebie. W pełni wykorzystała dany jej przez Boga czas i talenty. Myślę, że może być dla innych wzorem sołtysa i po prostu dobrego człowieka i chrześcijanina.

Uroczystość pogrzebowa ŚP. Doroty Domagały, wieloletniej sołtys Rogalinka

Uroczystość pogrzebowa śp. Doroty Domagały, wieloletniej sołtys Rogalinka

Uroczystość pogrzebowa ŚP. Doroty Domagały, wieloletniej sołtys Rogalinka

Uroczystość pogrzebowa śp. Doroty Domagały, wieloletniej sołtys Rogalinka

Źródła:

https://sp2mosina.edu.pl/relacja-z-ix-edycji-rajdu-rowerowego-rowerem-po-gminie-mosina/ , https://kotwicarogalinek.eu/?p=426

https://dokumen.tips/documents/plan-rozwoju-miejscowosci-rogalinek-bip-lokalizowanie-duzych-ferm-hodowli.html?page=1

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/senat-i-senatorowie/art,9818,19-czerwca-2017-r-.html

https://poznan.naszemiasto.pl/kolo-gospodyn-wiejskich-w-rogalinku-ma-bogata-tradycje/ar/c1-8252050

https://www.gazeta-mosina.pl/2017/rogalinek-ma-juz-770-lat/ , https://pap-mediaroom.pl/ludzie-i-kultura/mosina-mistrzowie-agro-2020

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sforsowali-wlaz-i-weszli-do-kapsuly-czasu-skarb-znaleziony-w,nId,2847628#crp_state=1

https://www.sprogal.ayz.pl/index.php/szkola/historia-szkoly , https://powiat.poznan.pl/soltys-roku-z-rogalinka/

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/mosina/kategoria/aktualnosci/mosina-pracownia-artystyczna-im-lucyny-smok-i-dab

https://gloswielkopolski.pl/dorota-domagla-soltys-tyle-moze-ile-mu-wies-pomoze/ar/12220975

Skomentuj