Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | piątek, 29 wrz, 2023 |

Czy w Poznaniu będzie jeszcze woda?

Pytanie postawione w tytule zadaje spółka Aquanet, która jako spółka odpowiedzialna za dostarczenie wody dla całej Aglomeracji Poznańskiej jest zaniepokojona niektórymi postanowieniami znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. – Wprowadzone zmiany mogą w konsekwencji zagrozić dalszemu funkcjonowaniu ujęć wody i bezpieczeństwu dostaw wody pitnej – alarmuje rzeczniczka Aquanet S.A., Zofia Koszutska- Taciak.

– Ponadto, obecnie Minister Klimatu i Środowiska proceduje wniosek o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu, które obejmują swoim zasięgiem tereny stref ochronnych naszego ujęcia wody w gminie Mosina oraz obszar ujęć wody w gminie Kórnik – tłumaczy rzeczniczka Aquanet. – Działalność poszukiwawcza, a następnie eksploatacja tych złóż, wpłynie negatywnie na jakość pobieranej wody, co grozi likwidacją tych ujęć. A należy zaznaczyć, że to właśnie te ujęcia stanowią główne źródło zapotrzebowania w wodę dla całej Aglomeracji Poznańskiej – dodaje.

Poniżej publikujemy całą informację prasową spółki Aquanet S.A.:

„Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze wprowadza definicję „złoża strategicznego”, które podlega szczególnej ochronie prawnej. Dla Aquanet, jako spółki odpowiedzialnej za dostarczenie wody dla całej Aglomeracji Poznańskiej (miasta Poznania i gmin sąsiadujących), niektóre zapisy i postanowienia przedmiotowej ustawy budzą duże zaniepokojenie. Wprowadzone zmiany mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu ujęć wody i bezpieczeństwu dostaw wody pitnej.

Zgodnie z podpisaną 1 września br. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawą o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w procesie uznawania złoża za strategiczne nie uczestniczą organy i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zaopatrzenie ludności w wodę. Dla Aquanet sytuacja taka jest niedopuszczalna, ponieważ oznacza to, że objęcie ochroną „złoża strategicznego” może nastąpić nawet jeśli na danym terenie występują ujęcia wody. W takiej sytuacji funkcjonującym ujęciom grozi ograniczenie możliwości rozbudowy, trwałe zanieczyszczenie, a nawet ich likwidacja.

Obecnie Minister Klimatu i Środowiska proceduje wniosek o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu, które obejmują swoim zasięgiem tereny stref ochronnych naszego ujęcia wody w gminie Mosina oraz obszar ujęć wody w gminie Kórnik. Nasze ujęcia sąsiadują z potencjalnymi złożami węgla brunatnego, czy też złożami węglowodorów poszukiwanych i rozpoznawanych w ostatnich latach w ramach udzielonych koncesji. Działalność poszukiwawcza, a następnie eksploatacja tych złóż, wpłynie negatywnie na jakość pobieranej wody, co grozi likwidacją tych ujęć. To właśnie te ujęcia stanowią główne źródło zapotrzebowania w wodę dla całej Aglomeracji Poznańskiej. Bez tych ujęć Poznań i cała aglomeracja przestaną istnieć.

Zaopatrzenie ludzi w wodę do picia powinno mieć priorytet w stosunku do innych działalności. W trosce o zasoby wodne i dostawę wody dla obecnych i przyszłych pokoleń uważamy, że wszelkie badania mające na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin powinny omijać strefy ochronne ujęć wody. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce coraz bardziej zauważalne stały się problemy wynikające z ograniczenia dostępności wody. Uważamy, że nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego jest realnym zagrożeniem dla zachowania ciągłości dostaw wody i dodatkowo zwiększa problemy wynikające z odczuwalnych już zmian klimatycznych.

W dniu 26 września br. Spółka ponownie złożyła do Ministra Klimatu i Środowiska wniosek o trwałe wyłączenie terenów ujęć wody z udzielanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu. Wcześniejszy nasz wniosek w tym temacie, wysłany do Ministerstwa w czerwcu 2021 roku, do dziś pozostał bez odpowiedzi.

Jesteśmy przekonani, że woda jest bardziej istotnym dla przetrwania narodu zasobem strategicznym niż węgiel czy ropa naftowa. Niestety nowelizacja ustawy w żaden sposób nie chroni zasobów wodnych. Nie traktuje jej jako zasobu podlegającego szczególnej ochronie.

O UJĘCIU MOSINA – KRAJKOWO

Ujęcie Mosina – Krajkowo jest eksploatowane od 1968 r. Jeszcze w latach 40-tych XX w. wykonano szereg otworów badawczych w celu rozpoznania hydrogeologicznego doliny Warty pomiędzy Mosiną i Radzewicami, aż po Żabno na południu. Badania te służyły poszukiwaniu obszaru pod lokalizację kolejnego ujęcia wody dla rozrastającego się Poznania. W latach 60 XX w. kontynuowano rozpoznanie hydrogeologiczne doliny Warty, między Mosiną, a Śremem. Ostatecznie podjęto decyzję o budowie ujęcia, obecnie znanego pod nazwą Mosina – Krajkowo. Ujęcie to stanowi najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Woda surowa z ujęcia wody jest tłoczona trzema rurociągami na stację uzdatniania wody.

Aby zabezpieczyć dostęp do ujmowania i uzdatniania wody, teren wokół Ujęcia podzielony jest na dwie strefy: strefę ochrony bezpośredniej i strefę ochrony pośredniej. W strefie ochrony bezpośredniej można wykonywać jedynie czynności związane z pracą ujęcia. Z kolei zakres zabronionych czynności w strefie ochrony pośredniej wskazany jest w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9.08.2012 roku, dotyczącym ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego.”

Krajkowo - Ujęcie wody poznańskiego systemu wodociągowego - teren ochrony bezpośredniej

Krajkowo – Ujęcie wody poznańskiego systemu wodociągowego – teren ochrony bezpośredniej

Teren ujęcia wody

Teren ujęcia wody. Źródło: Aquanet.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj