Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Materiały partnera | czwartek, 7 wrz, 2023 |

Dostałeś wezwanie do zapłaty? Dowiedz się, co zrobić

Czym jest wezwanie do zapłaty? Co zrobić, kiedy takie pismo trafia do naszych rąk? Podpowiadamy, jakie kroki warto podjąć i czego się wystrzegać.

Wezwanie do zapłaty – czym jest?

Gdy decydujemy się na pożyczkę, kredyt, płatności odroczone, zakupy ratalne czy usługi abonamentowe, wówczas stajemy się dłużnikami wobec usługodawcy. Ten z kolei staje się naszym wierzycielem. Zdarza się, że dłużnik z jakiegoś powodu nie reguluje raty wybranego zobowiązania na czas. Przyczyną może być na przykład przeoczenie lub zdarzenie losowe, ale niezależnie od tego, jaka jest przyczyna, wierzyciel będzie dążył do otrzymania przysługującej mu należności. Kiedy więc zalegamy z płatnością, może on wysłać do nas wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to pismo, które służy zmotywowaniu dłużnika do uregulowania sumy, z zapłaceniem której zalega. W wezwaniu powinny znaleźć się informacje o wysokości długu oraz ponaglenie do możliwie szybkiej spłaty. Może znaleźć się tu także wzmianka o naliczonych odsetkach. Istnieje kilka rodzajów pisma. Dłużnik może otrzymać pismo w formie przypomnienia lub pierwszego wezwania do zapłaty. Warto wiedzieć także o istnieniu przedsądowego oraz sądowego wezwania do zapłaty.

Kto i kiedy może otrzymać wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty może otrzymać każdy, kto zalega z płatnością zaciągniętego zobowiązania. Wierzyciel może przesłać wezwanie poprzez swój dział windykacji lub na przykład zgłosić sprawę zadłużenia do wybranej firmy windykacyjnej. W wielu przypadkach taka forma przypomnienia wystarczy, by dłużnik uregulował zaległą należność. Tym bardziej, że niemała część długów spowodowana jest zwykłym przeoczeniem, a jej uregulowanie nie przekracza zwykle możliwości.

Zdarza się jednak, że polubowne wezwanie do zapłaty nie przynosi oczekiwanych efektów, co powoduje, że wierzyciel może skorzystać z innych przewidzianych prawem możliwości. Często zresztą wierzyciele informują o nich w tzw. pierwszym wezwaniu do zapłaty. Wśród konsekwencji braku reakcji na otrzymane pismo może być wpis do rejestru osób zadłużonych, naliczanie odsetek czy kar umownych, zerwanie trwającej umowy itd. Kolejnym krokiem do odzyskania należności może przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dłużnik otrzymuje informację, że sprawa może trafić na drogę sądową, jeśli nie ureguluje on danej kwoty w terminie. A sądowy nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności to podstawa do skierowania sprawy do komornika.

Co zrobić, gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty

W momencie, gdy otrzymujemy pierwsze wezwanie do zapłaty, pamiętajmy, że mamy do czynienia z pismem ponaglającym, które ma nam przypomnieć o konieczności wniesienia należnej zapłaty np. za usługę, z której korzystamy. Jeżeli w chwili otrzymania pisma posiadamy odpowiednią ilość środków na spłatę zadłużenia, powinniśmy to jak najszybciej uczynić.

Jeśli jednak wiemy, że nie starczy nam w chwili obecnej środków finansowych, warto skontaktować się z wierzycielem lub obsługującą go firmą windykacyjną. Taki krok będzie odczytany jako dobra wola dłużnika, który chce rozwiązać możliwie szybko problem zadłużenia. W ten sposób zwiększamy też szansę na zmianę warunków jego spłaty. Może to być wydłużenie okresu na uregulowanie należności lub rozłożenie pełnej kwoty na raty.

Czas gra na niekorzyść dłużnika

Odkładanie kontaktu lub ignorowanie wezwań do zapłaty może doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel podejmie decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Wcześniej wierzyciel może umieścić informację o zaległości w rejestrze dłużników. Aby mógł tego dokonać, musi upłynąć 30 dni od terminu płatności, a sam dług powinien być nie mniejszy niż 200 zł. Dodatkowo osoba zalegająca z płatnością powinna zostać uprzedzona przez wierzyciela, że ma zamiar takiego wpisu dokonać z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, zawsze możemy porozumieć się z wierzycielem i wspólnie wypracować wygodne dla obu stron warunki spłaty. Na stronie  pl.kruk.eu sprawdzimy, z jakich elastycznych metod spłaty długu mogą korzystać klienci wybranych firm windykacyjnych.

Kobieta i mężczyzna siedząca przy stole i przeglądająca pisma. Mimika wskazuje, że nie są zadowoleni

Napisano przez Materiały partnera opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj