Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Materiały partnera | środa, 2 sie, 2023 |

Jak wspierać rozwój zawodowy pracowników?

Potrzeba samorealizacji została uwzględniona w piramidzie potrzeb Maslowa, które uznaje się za uniwersalne dla każdego człowieka. Dotyczy jednak nie tylko sfery prywatnej, ale także zawodowej. Osoby, których potrzeby w zakresie samodoskonalenia w pracy nie zostaną zaspokojone, są bardziej narażone na wypalenie zawodowe, a nawet depresję. Dlatego wspieranie rozwoju pracowników jest kluczowe dla sukcesu całej organizacji.

Dlaczego dbanie o rozwój pracowników jest tak istotne?

Pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju zawodowego w organizacji, wykonują swoje obowiązki z większym zaangażowaniem. Chętniej wychodzą z własnymi inicjatywami i nie boją się szukać nieszablonowych rozwiązań. Dzięki temu, że praca sprawia im dużo więcej satysfakcji, rzadziej doświadczają wypalenia zawodowego i w związku z tym rzadziej zmieniają pracę. Dbając o rozwój osób zatrudnionych w organizacji, można więc znacznie ograniczyć rotację, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów rekrutacyjnych.

Jak wspierać rozwój pracowników?

Wyznaczaj cele

Tworząc cele, warto pamiętać, aby były one: skonkretyzowane, realne i mierzalne. Dzięki temu ich realizacja będzie możliwa w wyznaczonym terminie. Wyznaczenie pracownikom celów, które są niedoprecyzowane, trudne do monitorowania i osiągnięcia w określonym czasie, spowoduje szybki spadek motywacji, w związku z czym cel nie zostanie zrealizowany lub zostanie wykonany połowicznie.

Twórz indywidualne ścieżki kariery

Przygotuj dla każdego pracownika indywidualny plan rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę nie tylko potrzeby firmy, ale także plany i ambicje zatrudnionego. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie ma możliwości awansu zawodowego w danej organizacji, tj. jakie umiejętności powinien zdobyć, żeby zacząć pracę na wyższym stanowisku.

Zapewnij możliwość doskonalenia kluczowych umiejętności

Zapewnij pracownikom możliwość uczestniczenia w szkoleniach i business coachingu. Dzięki temu osoby zatrudnione w Twojej firmie będą podejmować jeszcze lepsze decyzje biznesowe, osiągać założone cele w prostszy sposób, rozwijać umiejętności przywódcze, budować lepsze relacje zarówno ze współpracownikami, jak i klientami, a w efekcie – odnosić sukcesy zawodowe na wielu polach, niezależnie od branży czy charakteru stanowiska.

Dbaj o feedback

Nie ma rozwoju bez feedbacku. Pracownik musi otrzymywać informację zwrotną dotyczącą swojej pracy. I to nie tylko w sytuacji, gdy popełnił błąd, ale także w momentach, w których doskonale sobie radzi. Pozytywny feedback świetnie wpływa na motywację i chęć rozwoju zawodowego. Codzienną informację zwrotną warto uzupełnić o okresową ocenę, która pozwoli spojrzeć na pracownika z szerszej perspektywy.

Czy warto skorzystać ze wsparcia z zewnątrz?

Rozwój zawodowy pracowników leży w interesie pracodawcy. Firmy doradztwa personalnego, takie jak HRK (https://hrk.pl/), oferują różne możliwości wsparcia kadry zarządzającej w zakresie rozwoju pracowników, m.in. poprzez programy szkoleniowe i business coaching, pomoc w ocenie pracowników, a także w wyznaczaniu indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla wszystkich zatrudnionych.

Szkolenie pracowników w pracy

Napisano przez Materiały partnera opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj