Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Materiały partnera | poniedziałek, 14 sie, 2023 |

Podatek od środków transportowych – czy każdy musi go płacić?

Zakup pojazdu wiąże się m.in. z obowiązkiem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak w przypadku niektórych środków transportu konieczne okazuje się wyliczenie i wpłacenie w urzędzie gminy dodatkowej daniny. Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od środków transportowych i jak złożyć deklarację DT-1.

Podatek od środków transportowych – kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji DT-1?

Nie każdy pojazd wymaga zgłoszenia do urzędu gminy w deklaracji DT-1. Dokument ten służy do wykazania danych o:

  • Autobusach
  • Samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
  • Ciągnikach siodłowych i balastowych przeznaczonych do używania z przyczepą i naczepą, o łącznej masie zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony
  • Przyczepach i naczepach, które wraz z pojazdem silnikowym ważą powyżej 7 ton (z wyjątkiem wykorzystywanych wyłącznie w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego)

Jeśli posiadasz jeden z wyżej wymienionych pojazdów, przygotuj deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z obowiązkowym załącznikiem DT-1/A. Następnie złóż ją w urzędzie miasta lub gminy, właściwym według miejsca twojego zamieszkania lub siedziby firmy. Prawidłowo sporządzona deklaracja DT-1 pozwala na wyliczenie wysokości podatku od środków transportowych.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych 

Przepisy nie przewidują wielu zwolnień z obowiązku zapłaty podatku od środków transportowych. Oprócz wspomnianego wyżej zwolnienia dla rolników, funkcjonuje zwolnienie dla pojazdów zabytkowych oraz pojazdów specjalnych, takich jak karetki czy auta pomocy drogowej. Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość ustalania indywidualnych preferencji przez rady gminy. Zanim złożysz deklarację DT-1 upewnij się, czy w twojej gminie nie funkcjonują takie zwolnienia.

Jak i do kiedy złożyć deklarację DT-1?

Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 możesz złożyć osobiście w urzędzie, wysłać pocztą lub skorzystać z elektronicznej wysyłki przez platformę ePUAP. Wygodną alternatywą dla tradycyjnego wypełniania urzędowych druków są Przyjazne Deklaracje – intuicyjny kreator dokumentów podatkowych.

Deklarację DT-1 złóż do 15 lutego każdego roku. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie – w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących ten obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został:

  • Zakupiony (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce)
  • Zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dopuszczony ponownie do ruchu (dotyczy pojazdów, które wcześniej zostały z tego ruchu wycofane)

Jeśli sprzedasz pojazd, podatek musisz opłacić za okres do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Od 1. dnia następnego miesiąca płaci go nowy właściciel.

Terminy płatności podatku od środków transportowych

W deklaracji DT-1 wyliczysz wysokość podatku. Zapłać go w dwóch ratach: do 15.02 i 15.09. Wyjątkiem są dwie sytuacje:

  • Jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1.02, a przed 1.09 – pierwszą ratę zapłać w ciągu 14 dni, drugą do 15.09;
  • Jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1.09 – zapłać podatek w całości w ciągu 14 dni. 

Ważne! Podatek wpłać bez wezwania. Urząd nie wydaje odpowiedzi na deklarację DT-1 ani decyzji w sprawie wysokości podatku.

Napisano przez Materiały partnera opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj