Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | wtorek, 11 kwi, 2023 |

Rezerwat przyrody Krajkowo i starorzecze Tuchoń

Rezerwat Krajkowo obejmuje liczne mokradła, łąki, lasy i starorzecza, z których największym jest Tuchoń. Ze starorzeczem związana jest pewna historia z czasów II wojny światowej. Zapraszamy na wycieczkę do tego niezwykłego miejsca.

Na terenie Rezerwatu przyrody Krajkowo, położonego w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oprócz licznych mokradeł i łąk znajdują się lasy, a w szczególności łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe. Zajmujący powierzchnię 165,31 ha rezerwat został utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa, szczególnie czapli siwej i kormorana czarnego oraz dla ochrony krajobrazu starorzecza Warty.

Na wysokości portu Radzewice, na wschodnim brzegu Warty, znajduje się drewniany krzyż i kamienna płyta z inskrypcją „Papieżowi, wodniakom, mojemu ojcu Antoniemu. AD 2005″. To tutaj zlokalizowane jest jedno z największych starorzeczy Warty – Tuchoń. W czasie II wojny światowej ukrywał się tutaj człowiek, poszukiwany przez niemieckich okupantów.

– Początkowo ukrył się we wsi Radzewice, jednak szybko okazało się, że nie jest tam bezpieczny – opowiadają leśnicy z Nadleśnictwa Konstantynowo. – Zdesperowany wskoczył do Warty (a nie było to lato) i przepłynął na drugi brzeg w okolice starorzecza Tuchoń. Stamtąd dostał się do wsi Krajkowo Folwark, gdzie ukryła go jedna z rodzin. W Krajkowie spędził cały okres okupacji. Gdy nastały spokojniejsze czasy postanowił podziękować Bogu i mieszkańcom Krajkowa za uratowanie życia – na styku Warty i Tuchonia, w miejscu, gdzie wynurzył się z wody postawił krzyż. Po dziś dzień rodzina ocalonego odwiedza to miejsce i dba o porządek wokół niego – dzielą się wiedzą pracownicy Nadleśnictwa.

Poziom wody w starorzeczu jest ściśle związany ze stanem wód rzeki, która stanowi jego wschodnią granicę. Latem dostęp do tego miejsca jest utrudniony, ze względu na silnie zarastające trzcinowiska i roślinność bagienną.

Jak podają specjaliści, największym zagrożeniem dla przyrody tego terenu jest zaburzenie naturalnego reżimu przepływów Warty. Brak corocznych wiosennych wezbrań oraz późnoletnich i jesiennych niżówek wpływa negatywnie na siedliska i gatunki związane z doliną rzeki. Jak dodają przyrodnicy, negatywny wpływ na walory przyrody ma silna penetracja terenu przez wędkarzy, coraz częściej odnotowuje się też niszczenie terenu przez quady czy samochody i motocykle terenowe.

Poniżej fotorelacja z wiosennej wyprawy kajakowej do Rezerwatu Przyrody Krajkowo i starorzecza „Tuchoń”.

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Starorzecze Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Starorzecze Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Starorzecze Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Starorzecze Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Starorzecze Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo - starorzecze Warty Tuchoń

Rezerwat przyrody Krajkowo – starorzecze Warty Tuchoń

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj