Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | wtorek, 22 sie, 2023 |

We wrześniu startują zebrania decydujące o funduszach sołeckich. Głos należy do mieszkańców

Wyodrębnione fundusze sołeckie z budżetu gminy na realizację zadań w sołectwach i na osiedlach wyniosą 1 756 841,01 zł. Będą przeznaczone na inwestycje, remonty oraz do indywidualnej dyspozycji jednostek. O przeznaczeniu pieniędzy będą mogli zdecydować mieszkańcy podczas zebrań sołeckich do końca września.


Na fundusz sołecki składają się trzy kwoty: na realizację wyznaczonych zadań w 2024 roku, na inwestycje i remonty, do tego na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Na wysokość kwoty wpływa liczba mieszkańców sołectwa lub osiedla. Fundusz sołecki rezerwuje środki w budżecie gminy na finansowanie przedsięwzięć wskazanych podczas zebrań. Mieszkańcy mają gwarancję, że to, co uchwalą podczas zebrania, zostanie zrealizowane w 2024 roku. Osiedla znajdujące się na terenie gminy otrzymają środki inwestycyjno-budowlane i do indywidualnej dyspozycji jednostek.

Z inicjatywą realizacji funduszu może wystąpić sołtys, rada sołecka, lub grupa 15 pełnoletnich mieszkańców. Pomysł musi być poparty oszacowanymi kosztami i uzasadnioną realizacją. Podczas zebrania sołeckiego mieszkańcy zagłosują nad pomysłami w trakcie obrad i zatwierdzą uchwałą, która zostanie przekazana Burmistrzowi.

W ramach funduszu sołeckiego można planować budowę, remont, wyposażenie, wydarzenie czy zajęcia dla mieszkańców. Najistotniejsze jest, żeby inicjatywa była odpowiednio zgłoszona, zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy i dotyczyła katalogu zadań własnych gminy, z którym można zapoznać się w Ustawie o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 roku, art. 7. Należą do nich zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty m.in.: ładu przestrzennego, ochrony środowiska, obejmują one sprawy dróg, wodociągów, transportu, kultury i opieki nad zabytkami, polityki senioralnej i prorodzinnej oraz promocji gminy.

Przykładem wykorzystania środków do dyspozycji sołectw i osiedli są inicjatywy integrujące mieszkańców, a pieniądze z funduszu remontowo-budowlanego powinny pokrywać się z zarządzeniem burmistrza. Środki można przeznaczyć na wymianę infrastruktury na placu zabaw, jednoroczną inwestycję budowlaną np. miejsce spotkań mieszkańców lub zakupienie wyposażenia do funkcjonującego już miejsca.
Fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw waha się między kwotą 15 281,83 zł dla Baranówka, 28 153,62 zł dla Świątnik, a 54 773,58 zł dla Czapur, Rogalinka i Wiórka – w sumie to 846 690,01 zł. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych są mniejsze i wynoszą od 2 900,00 zł do 13 000,00. Fundusz remontowo-inwestycyjny może być pokryciem dla znaczącego przedsięwzięcia, ponieważ kwota do wydania to od 7 641,00 zł do 82 338,00 zł. Wszystkie kwoty przeznaczone dla poszczególnych sołectw i osiedli można znaleźć na stronie urzędu miejskiego.

Ustalone i ogłoszone terminy zebrań:

Zebranie Osiedla nr 6 „Za Moreną”: 1 września, godz. 18

Zebranie Wiejskie Sołectwa Czapury: 5 września, godz. 18

Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 3: 5 września, godz. 18

Zebranie Wiejskie Sołectwa Daszewice: 7 września, godz. 18

Zebranie Wiejskie Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, Jeziory: 7 września, godz. 18

Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 7: 10 września, godz. 16

 

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj