Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 11 cze, 2024 | komentarze 4

Debata nad stanem Gminy Mosina za 2023 r. i wotum zaufania dla burmistrza

W czwartek, 20 czerwca, w ramach absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Mosina za 2023 rok. Będzie to ważna dyskusja o stanie naszej gminy, w której publicznie wypowiedzieć się mogą mieszkańcy. W czasie sesji przeprowadzone zostanie też głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.

Raport o Stanie Gminy Mosina za 2023 Rok

Raport o stanie gminy to dokument, który samorząd ma ustawowy obowiązek przygotować. Przedstawia on działania burmistrza w zakresie polityki gminy, strategii oraz wdrażania uchwał radnych. Obowiązek ten nakłada ustawa o samorządzie gminnym, zwiększając udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Raport o stanie Gminy Mosina za 2023 roku rozpatrzony zostanie przez Radę Miejską w Mosinie na sesji absolutoryjnej w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, 20 czerwca br. Sesja rozpocznie się o godz. 16.00, a podczas obrad w pierwszej kolejności odbędzie się debata nad raportem. Po przedstawieniu raportu przed Radą Miejską, ta głosuje nad wotum zaufania dla burmistrza. Głosowanie poprzedza jednak dyskusja, w której głos zabierają radni, ale także i mieszkańcy.

Głos w dyskusji mogą zabrać mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą nie tylko uczestniczyć w takiej sesji, ale też zabrać na niej głos, by wypowiedzieć się w sprawie przedstawionego przez organ wykonawczy raportu — mogą zgłosić do niego swoje uwagi. Po zakończeniu takiej debaty rada gminy podejmują uchwałę o udzieleniu organowi wykonawczemu wotum zaufania. Przypomnijmy, w ubiegłych latach, w wyniku nie otrzymania kolejny, trzeci rok z rzędu wotum zaufania doszło do referendum, w wyniku którego ze stanowiskiem burmistrza gminy Mosina pożegnał się Przemysław Mieloch.

– Jednym z kluczowych wydarzeń ubiegłego roku była zmiana na stanowisku burmistrza, która nastąpiła w wyniku przedterminowych wyborów – pisze we wstępie dokumentu burmistrz Dominik Michalak. – Obejmując urząd postawiłem szczególny nacisk na zwiększenie transparentności oraz efektywności administracyjnej, a także aktywne angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne – podkreśla Dominik Michalak.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby się wypowiedzieć?

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie nad raportem, powinni złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Zgłoszenie musi być poparte podpisami minimum 50 osób i należy je dostarczyć do Biura Rady Miejskiej najpóźniej do 19 czerwca 2023 roku. Biuro przyjmuje zgłoszenia przy ul. Dworcowej 3, pok. 219, w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie to 15, chyba że Rada postanowi inaczej.

Raport o Stanie Gminy Mosina za 2023 r. dostępny jest – tutaj.

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

W drugiej części sesji radni będą debatować nad kwestiami finansowymi. Pod lupę rady miejskiej trafi sprawozdanie finansowe za rok 2023, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina za rok ubiegły i opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy Mosina w roku 2023.

Dyskusja nad sprawozdaniem zakończy się głosowaniem nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi.

Porządek Obrad V Sesji Rady Miejskiej w Mosinie (20 czerwca 2024)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina raportu o stanie Gminy Mosina za rok 2023.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Mosina:
  • Głosy mieszkańców,
  • Stanowisko klubu radnych,
  • Głosy radnych.
 6. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania (uchwała).
 7. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2023:
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok,
  • Informacja o stanie mienia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2023,
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2023,
  • Wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej,
  • Opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy Mosina w roku 2023,
  • Stanowisko klubu radnych w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina w 2023 roku,
  • Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok, sprawozdania finansowego za rok 2023 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina,
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok,
  • Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 maja do 14 czerwca 2024 roku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sesji, zarówno poprzez obecność, jak i wypowiedzi. Jest to ważny element demokratycznego zarządzania i transparentności działań samorządu. Zachęcamy również do wymiany informacji na łamach naszego portalu.

Mosina na mapie Polski; źródło: Raport nad stanem gminy Mosina za 2023 r.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (4)

 • Gość
  wtorek, 11 cze, 2024, 14:00:41 |

  A wszystko to pic i fotomontaż.

  11
  4
 • Gość
  wtorek, 11 cze, 2024, 14:13:39 |

  Podobnie jak Twoje wpisy!

  5
  13
 • Badylarz
  wtorek, 11 cze, 2024, 21:28:19 |

  „Być nie mieć…”

  • Kvartz
   środa, 12 cze, 2024, 14:06:53 |

   „Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma”

Skomentuj