Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 4 sty, 2024 |

Fundacja Dziatkowiaków wspiera studiującą młodzież

Fundacja stypendialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków działa od 2002 roku. W tym czasie opieką stypendialną objętych zostało siedem uzdolnionych osób z terenu Gminy Mosina.

Celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendium dla bardzo uzdolnionych abiturientów publicznych Liceów Ogólnokształcących oraz Techników, zamieszkałych co najmniej 5 lat na terenie Gminy Mosina, ze średnią oceną maturalną powyżej dobrej na sfinansowanie dziennych studiów akademickich w uczelniach państwowych.

Członkowie rady Fundacji im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków liczą na zaangażowanie lokalnych firm i przedsiębiorstw, by kontynuować realizację założeń statutowych – pomagać w zdobyciu wykształcenia młodym mieszkańcom Gminy Mosina. – Stypendium naszej fundacji to pomoc przez cały okres studiów stacjonarnych magisterskich na państwowych uczelniach, niekoniecznie poznańskich – tłumaczył w 2021 roku prezes zarządu Fundacji, Krzysztof Derengowski.

O fundatorach
Hanna Dziatkowiak, z domu Woch – urodziła się 22 lipca 1931 roku w Warszawie, w rodzinie robotniczej. Przeżyła Powstanie Warszawskie w 1944 roku. Studia Medyczne rozpoczyna na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze w 1951 roku i kończy w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1956 roku. Tamże pracuje w Dziecięcym Szpitalu i. św. Józefa. W 1966 roku przenosi się do Akademii Medycznej w Łodzi do Instytutu Pediatrii, gdzie robi doktorat i habilitację.

W 1953 roku wychodzi za mąż za Antoniego Dziatkowiaka, rodzi dwie córki: Wandę (1955) i Barbarę (1958), które uzyskują dyplomy lekarzy Łódzkiej Akademii Medycznej. Rodzina za ojcem przenosi się do Krakowa, a Hanna reorganizuje krakowską opiekę nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu I. Kieruje Kliniką Endokrynologii Dzieci Młodzieży. Zostaje profesorem zwyczajnym UJ. Umiera w 2021 roku.

Antoni Dziatkowiak, urodził się 26 maja 1931 roku w Rogaczewie Wielkopolskim, w rodzinie chłopskiej. Studia medyczne rozpoczyna na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie poznaje Hannę Woch. W Poznaniu uzyskuje dyplom lekarza, pracuje w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia pod kierownictwem prof. Jana Molla. Doktoryzuje się i jako chirurg odbywa roczne studia w torako-, kardio-, angiochirurgii jako stypendysta Baylor University w Houston, Texas. W 1966 roku przenosi się do Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie specjalizuje się w torako- i kardiochirurgii. Habilituje się w 1972 roku, wdraża w Łodzi amerykańskie nowości. Zdobywa uznanie w kraju i przyjmuje propozycję utworzenia w Krakowie Instytutu Kardiologii. Organizuje dziesięć nowych klinik i zakładów, przeszczepia serca, plasuje krakowską kardiologię i kardiochirurgię w europejskiej czołówce. Jest profesorem zwyczajnym UJ i posiada liczne odznaczenia państwowe.

Logo Antoniego i Hanny Dziatkowiaków to kontur serca ze skalpelem. Zamaszysta linia obrysu konturów serca, zakończona przedłużoną linią ramienia zastępuje kontur lewej komory serca , w domyślnym kształcie skalpela i pięknie prezentuję ideę życia państwa Dziatkowiaków.

Antoni Dziatkowiak ze stypendystką. Fot. ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie

Antoni Dziatkowiak ze stypendystką. Fot. ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie

Założenie Fundacji
Profesor jako syn ziemi mosińskiej, ukończył Gimnazjum Koedukacyjne w Mosinie, znajdujące się wówczas w Pałacu na Budzyniu. Następnie naukę kontynuował w poznańskim „Marcinku”.

„Po latach uznaję, że wpojony mi w domu i w Mosińskim Gimnazjum szacunek do pracy organicznej zaowocował osiągnięciami zawodowymi i najwyższymi zaszczytami w kraju i za granicą, o których jako młody, niezamożny chłopak nie miałbym odwagi nawet marzyć.

Przeto pragnę okazać wdzięczność Mosinie i dać szansę studiowania następnemu młodemu Koledze lub Koleżance, którzy chcieliby zgłębiać tajniki wiedzy, ale może ich na to materialnie nie będzie stać. Pragnę, by podczas studiów stypendysta nie musiał zarabiać na życie, by swój talent i drogocenny czas przeznaczył na kształcenie się.

Dlatego wspólnie z żoną Hanną ufundowaliśmy akademickie stypendium dla osoby na pięć lat studiów, w nadziei że stanie się ono zalążkiem funduszu stypendialnego również dla innych abiturientów – Mosiniaków. W ten symboliczny sposób pragniemy spłacić dług Rzeczpospolitej Mosińskiej.”

Przekaż darowiznę!
Przekazując darowiznę sprawisz, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Na Twoją pomoc czeka zdolna młodzież, której nie stać na podjęcie studiów. Możesz odmienić ich los.

Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby nam pomóc, prosimy o kierowanie wpłat na konto Fundacji:
52109014050000000040133919 Santander Bank

Darowiznę można odliczyć od podatku!

Dane kontaktowe:
FUNDACJA STYPENDIALNA IM. ANTONIEG0 I HANNY DZIATKOWIAKÓW
KRS: 0000075155; NIP: 7772679202; Regon: 634272130
Adres: ul. TOPOLOWA 2, 62-050 MOSINA
Data rejestracji: 2001-12-20
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI: Krzysztof Zenon Derengowski

Antoni i Hanna Dziatkowiakowie. Fot. Andrzej Banaś, www.gazetakrakowska.pl

Antoni i Hanna Dziatkowiakowie. Fot. Andrzej Banaś, www.gazetakrakowska.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj