Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | wtorek, 7 maj, 2024 | komentarze 32

I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie: nowe rozdanie na lata 2024-2029

7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej, inaugurująca nową kadencję samorządu na lata 2024-2029. Burmistrz i radni złożyli ślubowania, stanowiące symboliczny początek pracy nowo wybranych przedstawicieli mieszkańców w gminie Mosina. Następnie, w wyniku głosowania, wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przemówienie wygłosił też burmistrz Dominik Michalak.

Najważniejszym punktem obrad, zaraz po uroczystym otwarciu sesji przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu, było złożenie ślubowania przez radnych oraz burmistrza Dominika Michalaka, który wypowiedział następujące słowa: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”  Każdy z nich, z ręką na konstytucji, zobowiązał się do rzetelnego reprezentowania interesów mieszkańców.

Ważnym punktem, pierwszej, uroczystej sesji był też wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Rady Miejskiej, kadencji 2024-2029 ponownie został Ziemowit Maląg. Wiceprzewodniczącym wybrany został Zbigniew Grygier.

Burmistrz Dominik Michalak w swoim inauguracyjnym przemówieniu zaznaczył, że priorytetem dla nowej kadencji będzie rozwój inwestycyjny oraz zwiększenie dostępności usług publicznych. Dodał również, że ważne będzie budowanie współpracy między radą miejską a mieszkańcami Mosiny.  – Przed nami nowe działania i nowe cele. Ze względu na szereg uwarunkowań w jakim znalazł się polski samorząd nie będzie to łatwe zadanie – powiedział podczas swojego wystąpienia burmistrz Dominik Michalak.

Burmistrz wskazał wiele kluczowych obszarów i działań, które wymagają natychmiastowej uwagi i zdecydowanego działania. Wśród nich są rozbudowa infrastruktury, a przede wszystkim modernizacja dróg oraz intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz wsparcie mieszkańców w wielu obszarach. Burmistrz Michalak zapowiedział również zwiększenie partycypacji obywatelskiej, co ma nie tylko poprawić jakość podejmowanych decyzji, ale także wzmocnić poczucie wspólnoty wśród mieszkańców. Włodarz zapowiedział również zwiększenie współpracy i dialogu z wieloma instytucjami, takimi jak starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, zarząd dróg powiatowych czy Wielkopolski Park Narodowy i Aquanet (ujęcie wody). Wymienił również szereg inwestycji do zrealizowania na terenie gminy w najbliższych latach.

W słowach skierowanych do mieszkańców określił kierunek rozwoju.  – Kolejna, dziewiąta kadencja mosińskiego samorządu, będzie nie tylko kontynuacją działań podjętych w roku ubiegłym. Przed nami również nowe działania i nowe cele – powiedział  burmistrz Dominik Michalak. – Czeka nas wytężona praca na wielu poziomach, optymalizowanie procesów, integrowanie działań, szukanie nowych rozwiązań, między innymi w kierunku obniżania kosztów bieżących, dla utrzymania poziomu świadczonych usług publicznych, dla ich rozwoju.  Wszystkie zamierzone działania – moje i moich współpracowników – w dalszym ciągu opierać się będą na naszym zobowiązaniu wobec mieszkańców – mówił burmistrz.

Burmistrz zwrócił uwagę na  kontynuację procesów szerokich konsultacji społecznych – konsultacji z mieszkańcami i z ich przedstawicielami w jednostkach pomocniczych, w sprawach takich, jak np. projekty budowy dróg czy zmiany organizacji ruchu. Wskazał na kierunek finalizacji procesu tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+ oraz tworzenie warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw – poprzez platformę dialogu z przedsiębiorcami – Mosińskie Forum Biznesu.

Wspomniał o wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych technologii, takich jak e-usługi dla mieszkańców, czy systemy wspierające zarządzanie pracą. W planach jest również: kontynuacja usprawniania organizacji gminnych spółek, wspieranie szkół w dostępie do nowoczesnych środków dydaktycznych, integracja obsługi naszych jednostek organizacyjnych oraz powołanie Centrum Usług Wspólnych, które realizować będzie zadania usługowe w pierwszej kolejności dla oświaty.  W ramach tego obszaru była mowa także o planach przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, co pozwoli koordynować i zintegrować usługi społeczne. CUS ma być miejscem rozwoju sfery wspierania mieszkańców i świadczyć m.in. wsparcie dla seniorów w ramach prowadzonej polityki senioralnej, a także psychologiczne wsparcie dla dzieci i młodzieży.

W obszarze zagospodarowania mienia gminnego burmistrz nawiązał do kontynuacji działań w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego z jego wymianą na energooszczędne, to także alternatywne, odnawialne źródła energii w gminnych obiektach – placówkach oświatowych, instytucjach kultury. Wspomniał także o nowym podejściu do gminnego budownictwa mieszkaniowego i planach budowy nowych mieszkań przy współpracy z Mosińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Ważnym aspektem są także działania na rzecz rozwoju gminnych oraz międzygminnych linii autobusowych, w tym uruchomienie połączenia komunikacyjnego Mosiny ze Starołęką, jak również powołanie Centrum Edukacji Ekologicznej w nowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W obszarze infrastrukturalnym wspominał o kolejnych przedsięwzięciach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonujący od ponad roku Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej mają uzupełnić w tym zakresie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalne, nad których projektami obecnie Gmina pracuje.

Wspominając o inwestycjach padła deklaracja konsekwentnej  realizacji inwestycji zaplanowanych w oparciu o Wieloletni Program Budowy Dróg. W ramach współpracy z samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane będą działania  w zakresie projektu i budowy korekty Drogi Wojewódzkiej 431 (ul. Mocka – ul. Konopnickiej) oraz koncepcji dla odcinka drogi od ul. Śremskiej do Drogi Wojewódzkiej 431. Ponadto planowany jest alternatywny sposób budowy dróg – budowa dróg pasowych z płyt betonowych, który ma poprawić jakość dróg gruntowych, których stan, mimo wysiłku wkładanego w ich bieżące utrzymanie, wciąż jest bolączką wielu mieszkańców. Infrastrukturę drogową ma wzbogacić budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału mosińskiego z Mosiny do Krosinka. Burmistrz myśli także o budowie nowych przepraw mostowych w Gminie Mosina w zakresie przygotowania projektów i wsparcia ich budowy. Dla zwodociągowania kolejnych obszarów wiejskich zamierza prowadzić ścisłą współpracę ze spółką Aquanet oraz Majątkiem Rogalin. W planach jest rozpoczęcie etapowego projektowania kanalizacji dla Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic oraz Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca.

Burmistrz Gminy Mosina zwrócił uwagę na opracowanie i przyjęcie najważniejszego aktu planistycznego Gminy Mosina – Planu Ogólnego oraz na intensyfikacje prac związanych z tworzeniem planów miejscowych. W tym obszarze chce kontynuować program wsparcia dotacyjnego rewitalizacji budynków zabytkowych, a także wspierać  mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania dla poprawy jakości powietrza. W dalszym ciągu działał będzie także mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze”. W planach jest wprowadzenie nowych standardów zagospodarowania i utrzymania zieleni w sołectwach i osiedlach, zaś elementem projektowanych ciągów komunikacyjnych ma być zieleń i retencja.

Swoją przemowę burmistrz zakończył cytatem autorstwa Antoine de Saint-Exupéry: „Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem.”

Nowa kadencja samorządu w gminie Mosina rozpoczyna się z wyraźnymi oczekiwaniami i nadziejami wśród mieszkańców. Nowo wybrani przedstawiciele Mosiny stają przed szansą, aby wprowadzić świeże idee i energię w działania na rzecz wszystkich mieszkańców. Oby kolejne lata były czasem owocnej współpracy i rzeczywistego postępu, którego efekty zobaczymy nie tylko w słowach, ale przede wszystkim czynach. Nasza redakcja, tak jak do tej pory, będzie śledziła i informowała o wszystkich ważnych inicjatywach oraz osiągnięciach, które zaważą o przyszłości naszej ukochanej, małej ojczyzny.

I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie; fot. UM

I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie; fot. UM

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (32)

 • Gość
  wtorek, 7 maj, 2024, 19:24:05 |

  Wszyscy mieszkańcy osiedli z drogami wykonanymi z błota niecierpliwe czekają na skatepark, remont kokotka i nasadzenie tysięcy nowych krzewów i drzew na gliniankach (na których one od dekad są, ale przecież można pod projekt je zaorać).

  18
  1
 • Gość
  wtorek, 7 maj, 2024, 20:00:20 |

  Co z raportem podsumowania tytanicznej pracy budowniczych basenu? Ponad 1 mln zł przepalony i co dalej? Gdyby tak Królewstwo ZUK-u/PUK-u przez trzy lata trwało sobie nie wykonując zadań na rzecz gminy i generując jednocześnie koszty to też byłby luzik?

  15
 • Gość
  wtorek, 7 maj, 2024, 20:52:25 |

  Czyli wszystkie afery i marnowanie ogromnych pieniędzy na pseudo inwestycje typu pływalnia, leśny wodociąg wieża widokowa idą w zapomnienie i możemy kraść i łupić dalej. Żal

  16
  • Gość
   środa, 8 maj, 2024, 7:27:33 |

   Kosztowna naprawa świetlicy w Czapurach po partackim remoncie, koszt naprawy nie był przypadkiem bliski kosztowi remontu. Urynowa Tężnia w Parku Ptaka, która funkcjonowała miesiąc lub dwa po wybudowaniu a nigdy nie powinna tam powstać ze względu na strefę ochronną ujęcia wody. Idąc za ciosem tężni Springerowa próbowała ulokować w centrum Mosiny smażalnię opon. Czy w przypadku lokowania tężni i smażalni opon „przychylnym okiem patrzyło” na to małżeństwo Ratajczaków ze Swarzędza? Osiedle familijnych domów w Czapurach i Sławomir Ambrożewicz

   https://www.gazeta-mosina.pl/2013/ferowanie-wyroku/

   10
   1
 • Gość
  wtorek, 7 maj, 2024, 21:35:31 |

  Będzie tak jak było. Mówię wam. Będzie jak było. Nic nowego.

  13
  • Płotka
   środa, 8 maj, 2024, 13:28:47 |

   Sesja rozpoczęła się od wręczania zaświadczeń o uzyskaniu mandatu radnego. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wzywała do siebie w jakiejś nieokreślonej kolejności poszczególnych radnych i wręczała im stosowne zaświadczenia. Na tę uroczystą chwilę wypadałoby wręczać zaświadczenia w kolejności alfabetycznej tak aby nikogo nie wyróżniać i nikogo nie stawiać w drugim rzędzie. W takich sytuacjach niezastąpiony jest alfabet. Byłoby elegancko, gdyby zaświadczenia były wręczane w stosownych na tę chwilę obwolutach. Wracający z zaświadczeniami radni wyglądali jak uczniowie po odbiorze swojej, sprawdzonej przez belfra kartkówki. Samo zachowanie Przewodniczącej w czasie wręczania zaświadczeń, przewracanie zaświadczeń, kontakt z siedzącym przy stole sekretarzem było nieprofesjonalne i budzące niesmak szczególnie radnych zasiadających w Radzie po raz pierwszy.
   Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej dorównał w zachowaniu wiceprzewodniczący Zbigniew, który po zabraniu głosu w sprawie swojej kandydatury, powiedział, że wszyscy go znają i jak ktoś chce to może mu zadać pytanie a on odpowie. Zbigniewa G. znają tylko ci radni którzy zasiadali z nim w poprzedniej kadencji. Co mogą o nim powiedzieć nowi radni ? Zbigniew był zwykłym radnym – szaraczkiem i o jego osiągnięciach trudno coś powiedzieć. Skąd ta pewność, że wszyscy zgromadzenie na sesji radni znają jego dorobek i predyspozycje do wiceliderowania Radzie ?

   Krótko mówiąc: będzie tak jak było. Nic nowego !

   15
   • Gość
    środa, 8 maj, 2024, 19:55:15 |

    Zbigniew Dzi naprawiał drewniany dom boży więc znają go nawet w Castel Gandolfo.

   • Gość
    czwartek, 9 maj, 2024, 5:23:33 |

    Wszystkim Znany Zbigniew chwilę wcześniej prosił o kilka słów o sobie kandydata na przewodniczącego RM i Ziemowit Maloąg nie kozaczył powiedział coś o sobie. W programie każdej sesji RM ma być nowy punkt: Pytania do Wszystkim Znanego Zbigniewa. Jak dostanie on niedługo medal to będzie jeszcze bardziej znany. Epickie będą sesje RM prowadzone przez samego Zbigniewa.

    • Płotka
     czwartek, 9 maj, 2024, 7:14:30 |

     Byłoby wielkim nietaktem – dzieląc się wrażeniami z sesji – pominąć zasłużonego ..obrotowego,, Jerzego Sławomira. Jak zwykle szarmancki, przybił odbiór zaświadczenia o wyborze cmoknięciem Małgorzaty w rękę. Jako jedyny, głosował przeciw Malągowi. Szkoda tylko, że nie przekonany do tej kandydatury nie zgłosił wcześniej własnej propozycji . Radny Sławomir jest znany z przeszłości jako ekwilibrysta samorządowy, bez istotnego dorobku jako działacza. Czas w las !

     6
     1
     • Gość
      czwartek, 9 maj, 2024, 11:03:01 |

      Lato leśnych ludzi nadchodzi, więc: darzbór, darzbór hop, hop, hop!

 • Gość
  wtorek, 7 maj, 2024, 22:11:19 |

  Zaczęli mocno. Od wręczania sami sobie tych śmiesznych medali. A caly ten cyrk za pieniądze mieszkańców. Brawo!

  19
 • galla
  środa, 8 maj, 2024, 13:47:29 |

  Skoro już pan burmistrz mówi o budowaniu współpracy z mieszkańcami, to ja bym proponowała, żeby w pierwszej kolejności poprawić komunikację z nimi – wrzucanie postów o istotnych z punktu widzenia mieszkańców spotkaniach informacyjnych wyłącznie na fejsbuniu jest karygodne. Media społecznościowe mogą być dodatkowym, ale nie głównym kanałem komunikacji – nie każdy ma konto na FB i nie musi go mieć.

  18
  1
 • JC
  czwartek, 9 maj, 2024, 9:38:43 |

  Smutne, wszelkie nadzieje, że ktoś cytując klasyka przychodzi wywrócić stolik zaczynają się ulatniać… starzy z poprzedniej kadencji się zabetonowali, nowi starzy wrócili do układu, a nowi nowi będą szarymi myszkami. Jak się któryś wychyli, to dostanie w czapkę i wróci na miejsce.

  7
  1
 • Płotka
  czwartek, 9 maj, 2024, 14:05:39 |

  Będzie jak za Zosi !

  • Gość
   czwartek, 9 maj, 2024, 18:49:47 |

   Tak jak sończyli burmistrzowanie Zosiaoraz Jeż/Ryś ze swoim wiernym uczniem Przemolem jest przestrogą dla im podobnych.

 • Tubylec
  czwartek, 9 maj, 2024, 15:45:40 |

  No to zaczęła się jazda bez trzymanki?

 • Gość
  piątek, 10 maj, 2024, 11:01:05 |

  Była radna Izabela Demska wreszcie mówi na sesji o godzinie 19:12 po 2,5 roku bycia radną, pobiła swój rekord dotychczasowy.

  http://www.mosina.esesja.pl/transmisja/51062/ciii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2024-r-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-2.htm

  • Robert
   piątek, 10 maj, 2024, 11:40:17 |

   Słodzi jakby była na rozmowie o pracę w urzędzie, a nie na sesji rady miejskiej.

   • Gość
    piątek, 10 maj, 2024, 13:47:18 |

    Jej syn pracuje w UM w ref. budownictwa. Ona lubi pracować charytatywnie.

 • Gość
  piątek, 10 maj, 2024, 13:50:49 |

  Mogła torcik wedlowski przynieść do schrupania.

 • Ella
  poniedziałek, 13 maj, 2024, 20:30:53 |

  Wracają też stare wygi do Urzędu była sekretarz Julka Olejniczak chodzi za Burmistrzem jak piesek na smyczy bo w Orlenie gdzie pracę załatwił mężulek została usunięta z pisuarskiego zarządu i dalej będzie miała płacone za nieróbstwo.

  • Gość
   wtorek, 14 maj, 2024, 11:59:59 |

   Urynowa Teżnia w Parku Ptaka czeka na operatorkę/operatora.

 • Płotka
  czwartek, 16 maj, 2024, 13:14:51 |

  Wczoraj odbyła się II sesja Rady Miejskiej. GMP zupełnie ten fakt zignorowała. Czy to zapowiedź nowej polityki informacyjnej ?

  • Gość
   czwartek, 16 maj, 2024, 15:54:49 |

   Mocny popis dał na początku sesji PiSior o nazwisku Paetz. Ciekawe czy zostanie maskotką tej kadencji RM tak jak Mieloch poprzedniej.

   • Też Gość
    czwartek, 16 maj, 2024, 16:27:50 |

    Radny nie ma prawa zadać pytania?

    • Gość
     czwartek, 16 maj, 2024, 17:09:17 |

     Radny ma prawo pytać a nie majaczyć tak jak populista Paetz.

     • Też Gość
      czwartek, 16 maj, 2024, 17:35:25 |

      Odsłuchałem wypowiedź radnego. Proszę powiedzieć gdzie w wypowiedzi jest majaczenie i populizm?

     • Gość
      czwartek, 16 maj, 2024, 18:54:48 |

      Punkt 5 oraz 6 porządku obrad, w dyskusji. Radny Adam Monikowski ładnie zgasił populistę Paetza z PiS-u.

 • Płotka
  czwartek, 16 maj, 2024, 19:44:07 |

  Czym go zgasił ? Co ma piernik do wiatraka. Kórnik to jest Kórnik, a Mosina to jest Mosina. Taki argument jest rodem z piaskownicy.

  1
  2
  • Gość
   czwartek, 16 maj, 2024, 19:58:45 |

   Zgasł Petza tym, że w poprzedniej kadencji nie podnoszono uposażeń radnych. Ostatnio podobne strumienie świadomosci, jake miał wczoraj populista Paetz z PiS, to były powszechne gdy burmistrzowali Mieloch i Łukowiak.

 • Płotka
  czwartek, 16 maj, 2024, 20:15:50 |

  Idę do Rady z własnej nieprzymuszonej woli bo mam pragnienie i wolę do pracy na rzecz dobra publicznego. Tak się wszyscy przedstawiają a jak przyjdzie temat diety to wychodzą z nich prawdziwe przesłanki kandydowania. Chcesz zarobić to idź do pracy, a nie pchaj się do Rady. Wysoka dieta za rączkę w górę. Tak większość tam tylko po to jest.
  Najlepsi synowie i córy Mosiny !

  2
  2
 • Gość
  piątek, 17 maj, 2024, 7:58:39 |

  Bezrobotny Łakom-czuch z rady doskonale o tym wie!

Skomentuj