Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 17 maj, 2024 |

II Sesja Rady Miasta w Puszczykowie. Utworzono komisje

We wtorek, 14 maja 2024 r., odbyła się druga sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której utworzono składy komisji stałych. Na początku obrad przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie, Róża Grześkowiak, wręczyła zaświadczenia o wyborze dwojgu radnym, którzy byli nieobecni na pierwszej sesji. Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Komisje Rady Miasta Puszczykowo

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał dotyczących powołania komisji stałych. Przewodniczącymi komisji zostali:

  • Komisja Rewizyjna: Ryszard Teuschner
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Barbara Kamińska-Piwosz
  • Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta: Jan Łagoda
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Maciej Krzyżański
  • Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska: Elżbieta Bijaczewska
  • Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych: Tomasz Potocki

Oprócz powołania komisji, podczas sesji podjęto uchwały dotyczące ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza Miasta Puszczykowa, zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2024-2030.

Sesja Rady Miasta w Puszczykowie

Sesja Rady Miasta w Puszczykowie; grafika UM

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj