Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 15 maj, 2024 | komentarzy 9

Puszczykowo: ruszają konsultacje społeczne dotyczące ochrony środowiska

Ruszają konsultacje społeczne dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku. Zintegrowany z wytycznymi Unii Europejskiej dokument, będący wynikiem analiz i badań, ma na celu zintensyfikowanie działań ekologicznych na terenie Puszczykowa.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2024-2027. Główne obszary działań

Program zakłada szeroko zakrojone działania w dziesięciu kluczowych obszarach: od ochrony klimatu po gospodarkę wodną i odpadami. Od 10 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swoich opinii i wpływania na finalny kształt programu poprzez konsultacje społeczne.

Jak czytamy we wstępie, dokument powstał w celu usystematyzowania polityki ochrony środowiska realizowanej na terenie Puszczykowa oraz w celu zapewnienia ciągłości działań mających na celu szeroko pojętą ochronę środowiska. Program jest spójny z ustaleniami dokumentów wyższego szczebla – powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi, które z kolei zawierają w sobie wytyczne z poziomu Unii Europejskiej.

Naturalne i geograficzne uwarunkowania Puszczykowa

Położenie Puszczykowa nierozerwalnie związane z przebiegiem rzeki Warty, a także leśny oraz miejski charakter obszarów, wpływa zarówno na możliwości rozwoju gospodarczego, jak i mnogość zasobów środowiska przyrodniczego na jej terenie. Wyróżniającym elementem jest przede wszystkim dominujący udział lasów i gruntów leśnych, na które składają się głównie drzewostany iglaste uzupełnione przez drzewostany mieszane.

Ochrona przyrody i walory krajobrazowe

Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe zdecydowały o powołaniu na terenie Miasta Puszczykowa obszarowych form ochrony przyrody – „Wielkopolskiego Parku Narodowego”, „Obszaru Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty”, „Obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska” oraz „Obszaru Natura 2000 Ostoja Rogalińska”, a także 2 pomników przyrody.

Analiza stanu środowiska

Podstawą do wyznaczenia celów programowych była analiza stanu środowiska na terenie Miasta Puszczykowa przeprowadzona w oparciu o dostępne dane. Środowisko na terenie miasta zostało poddane ocenie w podziale na 10 obszarów: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Każdy z elementów zbadano również pod kątem adaptacji do zmian klimatu, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, działań edukacyjnych i monitoringowych. Dzięki opracowaniu, wyznaczone zostały  cele oraz kierunki interwencji dla każdego z 10 analizowanych obszarów. Przedstawiono również katalog działań, które pomogą osiągnąć postawione cele, a w konsekwencji polepszyć stan środowiska oraz podnieść jakość życia na terenie Puszczykowa.

Wyzwania klimatyczne i hydrologiczne

Z opracowania dowiadujemy się m.in. to, co widzimy na co dzień, czyli, że miasto Puszczykowo położone jest na terenach silnie zagrożonych wystąpieniem suszy oraz deficytów wody – zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Z dokumentu dowiemy się więcej na temat zagrożenia powodziowego, jakie występuje w przedstawionym obszarze. – Długotrwałe okresy bez opadów atmosferycznych wraz z wysokimi temperaturami powietrza prowadzić mogą do wystąpienia deficytów wody – czytamy.

Długofalowe planowanie i finansowanie

Większość zadań realizowana będzie w latach 2024-2027, natomiast niektóre mają charakter ciągły lub długofalowy – te będą wdrażane przez cały okres obowiązywania POŚ wraz z okresem perspektywicznym (do 2031 roku).

Udział mieszkańców

Przewidziane do realizacji działania będą wdrażane w zależności od możliwości finansowych miasta Puszczykowa,  a także dostępnych środków zewnętrznych. Za podejmowanie działań przewidzianych w niniejszym Programie odpowiedzialne będą zarówno jednostki samorządowe z Urzędem Miejskim na czele, ale także organizacje pozarządowe, prywatni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Puszczykowa.

Autorzy dokumentu zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców, jednostki i podmioty do zapoznania się z projektem o zgłoszenia opinii uwag i propozycji.

Dokumenty:

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: ekoinfo@puszczykowo.pl

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym projektem i zgłaszania swoich uwag. Razem możemy działać na rzecz lepszego jutra.

Zakole Warty w Puszczykowie

Zakole Warty w Puszczykowie

Wielkopolski Park Narodowy - początek listopada 2023 r.

Wielkopolski Park Narodowy

rzeka Warta - zakole Warty w Puszczykowie

Zakole Warty w Puszczykowie w pobliżu przystani wodnej

Puszczykowo: Widok na Wartę z ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Widok na Wartę z ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (9)

 • Gość
  środa, 15 maj, 2024, 16:17:15 |

  Wraca przedwojenny temat utworzenia Puszczykowa-Zdrój?

 • Gość
  środa, 15 maj, 2024, 20:02:21 |

  No i jest okazja żeby zarobić za opracowania, analizy, dokumentacje itd. Wszyscy się najedzą z pieniędzy podatników. Jak zwykle w Polsce.

  8
  4
 • Mieszkaniec
  środa, 15 maj, 2024, 20:13:30 |

  Bo najpierw robi się rzetelnie takie opracowania i analizy. Dzięki nim wie się co należy robić i jakie są cele do jakich dążymy. Proponuję aby poszedł Pan/Pan do jakiegoś banku inwestycyjnego po kasę na jakąś inwestycje. Bez analiz i opracowań co i jak to spotkanie skończy się uściskiem dłoni i uśmiechem politowania. Wolę aby potrzeby i zdanie mieszkańców było brane pod uwagę na etapie tworzenia planów. Dzięki temu to co się za ileś lat będzie wprowadzało będzie uwzględniać potrzeby mieszkańców. Polecam zgłębić temat chociażby Design Thinking czy Service Design. Wychodzi się w tych metodach od potrzeb interesantów. Dzięki temu wprowadzając jakąś zmianę/produkt wdrożenie ma szansę zakończyć się sukcesem. Pozdrawiam

  5
  6
  • Gość
   środa, 15 maj, 2024, 20:48:04 |

   Drogi fantasto. Konsultacje dot. ochrony środowiska w Puszczykowie posłużą tylko jednemu. Żeby wyciągnąć kasę na opracowania dotyczące rzeczy oczywistych. Urzędnicy w gminach są mega specjalistami od tego typu akcji. Czyli – projekt, opracowanie i faktura na taaaaaaaaką kasę. To jest Polska, a Ty bujasz w obłokach. Albo sam jesteś beneficjentem takich akcji.

   7
   2
   • Gość
    czwartek, 16 maj, 2024, 11:44:19 |

    Mieszkaniec ma rację, bez dokumentacji to można sobie gadać. Żyjemy w czasach papierologii, moim zdaniem zbyt mocno postępującej, ale nie ma innego wyjścia. To opracowanie wygląda nawet całkiem znośnie i przy okazji ciekawie. Zobacz sobie co się w Mosinie wyprawia, ile bezsensownych opracowań, gdzie 90 procent to kopiuj wklej a skasowane za pieniądze idące w dziesiątkach tysięcy polskich złotych.

    4
    1
 • Mieszkaniec
  środa, 15 maj, 2024, 22:12:44 |

  Szanowny Panie Anonimie. Po pierwsze nie jestem, nie byłem i nie będę beneficjentem jakichkolwiek konsultacji, opracowań, analiz czy co tam Pan sobie jeszcze wymyśli. Nie wiem jak Pan, ale ja wolę równać w górę i nie zgadzam się z byle jakim podejściem. Oczekuje od instytucji publicznych profesjonalnej realizacji zadań publicznych zgodnie ze sztuką. I albo będziemy wspierać działania mające na celu wdrażanie zmian dostosowanych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, albo będziemy reprezentowali postawę „tu jest Polska”.

  4
  3
  • Gość
   czwartek, 16 maj, 2024, 8:50:02 |

   Zgadzam się z Gościem @20:48. Urzędnicy są po to, aby cierpliwie wysłuchać argumentów mieszkańców, a następnie cierpliwie im odpowiedzieć „niedasię”. Za to im płacimy. Samorządowość się, niestety, u nas zdegenerowała bo, pozwolę sobie zacytować, to jest Polska.

 • JC
  czwartek, 16 maj, 2024, 17:13:24 |

  W 100% zgodzę się z Mieszkańcem. Przypomnę tylko jak wyglądało opracowanie planu zrównoważonej mobilności. Nie było żadnych konsultacji i urodziło się to, co się zakiełkowało w czyjejś szalonej głowie – rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Ot cały plan mobilności.

  • Gość
   czwartek, 16 maj, 2024, 21:50:18 |

   @JC kolejny plan do szuflady. Ważne, że ktoś skasował pieniądze. A radni i tak nie kumali o co chodzi.

Skomentuj