Lombard Mosina

Kamienie Mosina - grysy, żwiry, otoczaki, kora

Wpisy z kategorii ‘straż miejska’

Informacje dotyczące Straży miejskiej w Mosinie oraz w Puszczykowie.
Adresy Straży miejskiej:
– w Mosinie ul. Krotowskiego 16; tel. 61 8197 855
– w Puszczykowie: ul. Poznańska 26; tel. 61 819 40 11

Czy Straż Miejska jest potrzebna?

Podczas sesji radny Waldemar Wiązek zwrócił uwagę na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mosinie.

– Co będzie dalej ze Strażą Miejską? Wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak i nic się nie dzieje.

Kronika Straży Miejskiej

W marcu Straż Miejska w Mosinie przeprowadziła 102 interwencje porządkowe, wylegitymowała 125 osób i 28 pouczyła. Ponadto strażnicy miejscy przeprowadzili 59 kontroli sklepów i targowiska miejskiego, skontrolowali 9 posesji i zabezpieczyli dwie imprezy.

Podatek szeryfa – straż miejska

Droga Redakcjo !

Sprawa dotyczy wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed sklepem “Biedronka” w Puszczykowie. W związku z nieprawidłowościami w działaniach Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie zwróciłem się do Pana Burmistrza Andrzeja Balcerka o spowodowanie działań mających na celu przywrócenie porządku prawnego. Również podobne pismo zostało skierowane do Komendanta Straży Miejskiej.

Kronika i podsumowanie pracy Straży Miejskiej w 2012 roku

Straż Miejska działa w składzie Urzędu Miejskiego na zasadzie referatu.

W odróżnieniu od pracowników urzędu praca odbywa się na dwie zmiany od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 20.00, w soboty od 09.00 do 21.00. Na każdej zmianie pracuje w zależności od tygodnia 3 – 4 strażników, którzy realizują zadania na podstawie obowiązujących ustaw i wynikające z wcześniej ustalonego planu oraz prowadzą działania interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy.

Pomoc dla osób bezdomnych

Sezon zimowy jest okresem, w którym warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi nie mających miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Mosina o współpracę w rozwiązywaniu trudnego problemu bezdomności.

Mosina uruchomiła monitoring miejski

W Mosinie już działa miejski monitoring. Okolice rynku i miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu dniem i nocą pilnuje 12 nowoczesnych kamer. To I etap systemu, w którym docelowo miasta strzec ma około 30 kamer.

Bezpieczna Mosina – informacje z urzędu

Czy mieszkaniec Gminy Mosina zauważył zmiany w bezpieczeństwie?

Finalizujemy sprawy związane z porozumieniem pomiędzy policją a strażą miejską. Pomimo, że nie ma jeszcze stosownych dokumentów, już dwa miesiące temu podjęliśmy decyzję o uruchomieniu wspólnych patroli. Na chwilę obecną są to cztery do ośmiu patroli miesięcznie.

Straż Miejska w Mosinie w 2011r. – podsumowanie

Dużo mówi się ostatnio o bezpieczeństwie w mieście, jedni strażników miejskich chwalą, inni mają do nich pretensje. Liczba przestępstw i wykroczeń nie maleje, problemy były i są. Dlatego poprosiliśmy komendanta mosińskiej Straży Miejskiej, Andrzeja Woźniaka o podsumowanie pracy Straży w 2011 roku.

Komunikaty Straży Miejskiej

Straż Miejska informuje o uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Józefa Poniatowskiego od strony ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Uprawiali konopie na strychu

W styczniu mosińscy policjanci odkryli na osiedlu Czarnokurz uprawę konopi indyjskich. Na ten temat i o innych przestępstwach rozmawiam z aspirantem Tomaszem Maćkowiakiem, kierownikiem ogniwa kryminalnego Komisariatu Policji w Mosinie.

Pomóżmy bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców miasta i sołectw o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, którym może grozić wychłodzenie lub zamarznięcie.

Komendant: Jestem do dyspozycji mieszkańców

Od niedawna na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Mosinie pracuje aspirant sztabowy mgr Artur Radzik. Przedstawiamy rozmowę z nowym komendantem, który jest wszechstronnie wykształcony i przygotowany do tej pracy, a co najważniejsze posiada doświadczenie i jest zadowolony, że znalazł zatrudnienie właśnie w naszej gminie. Do wiadomości mieszkańców podajemy też listę telefonów, na które można dzwonić w przypadku zdarzeń wymagających interwencji Policji.

Mosina w oku kamery

W Mosinie zostanie uruchomiony monitoring. Urząd Miasta rozstrzygnął I etap przetargu na jego budowę. System wykorzystujący kamery zainstalowane w wyznaczonych miejscach  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.