nowy id.3 elektryczny - salon Berdychowski Projekty mistrza mody na retrospektywnej wystawie w Starym Browarze w Poznaniu Rzepecki Mroczkowski - serwis Volkswagen
Czytelnicy GMP | środa, 4 lut, 2015 |

Apel o zimowe odśnieżanie chodników i dachów

W zawiązku z trwającym okresem zimowym Burmistrz Gminy Mosina przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, stanowiących ich własność, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399 z późn. zm.) oraz usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.).

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Osoba, która ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika oraz terenu posesji, zobowiązana będzie w razie wypadku na tym terenie do wypłacenia odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.

Pamiętajmy, iż bardzo często ciężar zalegającego śniegu powoduje naruszenie konstrukcji dachu, stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku jak również w jego pobliżu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.

W kontekście powyższego, w trosce o ogólne bezpieczeństwo oraz Państwa komfort, zwracam się z uprzejmą prośbą o należyte utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie Gminy Mosina jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym wywiązanie się z tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek otoczenia oraz obiektów, z których na co dzień korzystamy. W związku z tym, apeluję do Państwa o odśnieżanie wszystkich chodników, zlokalizowanych wzdłuż nieruchomości, bez względu na to czy bezpośrednio do nich przylegają czy też nie. Miejmy swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w Naszej Gminie. Dbanie o otaczające nas środowisko będzie korzyścią dla nas wszystkich, a nasze najbliższe otoczenie, będzie naszą wizytówką i przyszłością kolejnych pokoleń.

Burmistrz Gminy Mosina

Jerzy Ryś

 

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Skomentuj