Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 23 mar, 2012 |

Dwóch nowych „obywateli” Puszczykowa – konkurs

Możne je spotkać w Europie, Azji, jak i północnej Afryce. Miały do wyboru wiele miejscowości, ale to właśnie Puszczykowo wybrały spośród tysiąca innych miejsc. 1 marca Puszczyki Zwyczajne z Nowego Zoo w Poznaniu oficjalnie zostały uznane za „obywateli” naszego miasta.

Miasto Puszczykowo w rocznicę 50-lecia otrzymania praw miejskich, adoptowało 2 Puszczyki Zwyczajne z Nowego Zoo w Poznaniu. Oba samce są walecznymi ptaszyskami ,,po przejściach” – jeden stracił oko, drugi miał złamane skrzydło. Trafiły do ptasiego azylu, gdzie były leczone, a następnie do wolier w zoo. Dzisiaj są już w dobrej kondycji, ale bez pomocy człowieka nie dałyby rady przeżyć. Będziemy wspierać swoich nowych „obywateli”, dbając aby im nie zabrakło nawet przysłowiowego ptasiego mleka.

W ramach współpracy z poznańskim zoo na wolierze z Puszczykami Zwyczajnymi zostanie umieszczona tablica informacyjna z rysunkowym wizerunkiem nowych obywateli Puszczykowa.

PODNIEBNY KONKURS – Puszczyki w poszukiwaniu imion

Choć nasze Puszczyki są już w kwiecie wieku, nadal nie mają imion. Na autorów najlepszych imion czeka miano „Rodziców Chrzestnych”, panoramiczny lot nad Puszczykowem oraz wiele atrakcyjnych nagród. Propozycje prosimy przysyłać mailem do 10 kwietnia 2012 roku, na maila konkurs@puszczykowo.pl lub listownie na adres Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo (z dopiskiem „konkurs na imiona dla Puszczyków”). Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia br.

Puszczykowo - Puszczyki - tabliczka

Puszczykowo – Puszczyki – tabliczka

Regulamin konkursu „Puszczyki w poszukiwaniu imion”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs pod nazwą: „Puszczyki w poszukiwaniu imion” zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych zwanych dalej Uczestnikami.
 3. Niniejszy Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.puszczykowo.pl

 II.  ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 24.03.2012 r. do 10.04.2012 r.
 2. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie imion dla zaadoptowanych przez Miasto Puszczykowo – dwóch Puszczyków Zwyczajnych z Nowego Zoo w Poznaniu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć propozycję imion dla dwóch Puszczyków wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, wiek, telefon i/lub email)

– do siedziby Organizatora na adres ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

– do siedziby Organizatora na email: konkurs@puszczykowo.pl

– do kasy biletowej w Nowym Zoo w Poznaniu, ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań

   4. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję imion.

  5. Z chwilą odebrania nagrody przez zwycięzcę Konkursu na Organizatora przechodzą niepłatne prawa majątkowe do wybranych imion Puszczyków na wszystkich polach eksploatacji w tym do: utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonych imion, bez względu na ilość, technikę i wielkość nakładu.

III.  PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. W celu rozstrzygnięcia konkursu organizator powoła jury, które dokona oceny zaproponowanych imion.
 2. W konkursie przewidziano dwóch zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę główną.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość nie wybrania zwycięzcy Konkursu oraz przyznania wyróżnień.
 4. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu będą: lot panoramiczny nad miastem Puszczykowem lub karnet do puszczykowskiego spa SPA_larni kcal.
 5. W przypadku wygranej przez małoletniego uczestnika Konkursu do odebrania nagrody niezbędna będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Nagrodą dla wyróżnionych uczestników Konkursu będą nagrody rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych Miasta Puszczykowa.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r.
 8. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych (tj. imiona i nazwiska) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.puszczykowo.pl

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptują jego warunków.
 2. Propozycje bez wymaganych danych (imię, nazwisko, wiek, telefon i/lub email), wypisane nieczytelnie bądź dostarczone do wymienionych punktów odbioru po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.
Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj