Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | niedziela, 20 lip, 2014 |

Zamknięcie mostu w Czapurach

Od 21 lipca 2014 roku zamknięty zostanie most w miejscowości Czapury (gmina Mosina). Obiekt w ciągu drogi powiatowej 2460P będzie kompleksowo przebudowywany. Dzięki temu, znacznie poprawi się jego stan techniczny, trwałość oraz zwiększy się bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Efektem prac będzie zwiększenie nośności obiektu do 20T. Aktualnie bowiem nie odpowiada on żadnej z klas nośności, a obowiązujące na moście ograniczenie tonażu jest to 10T. Podniesienie klasy obiektu wpłynie z pewnością na zwiększenie atrakcyjności terenów, do których prowadzi droga nr 2460P oraz zwiększy szanse na rozwój inwestycyjny tej części powiatu poznańskiego.

most w Czapurach – objazd <—

W związku z bardzo szerokim zakresem prac, w szczególności na obiekcie mostowymi, dla kierowców zostały przygotowane objazdy:

Z Poznania   w kierunku Czapur i Rogalina

– w m. Poznań-Marlewo należy skręcić w lewo w kierunku na m. Głuszyna, następnie w prawo do m. Babki, gdzie po skręcie w prawo droga prowadzi do Czapur i Rogalina.

Z Rogalina i Czapur w kierunku Poznania

– w m. Czapury w prawo na Daszewice,

– w m. Babki w lewo w kierunku m. Głuszyna,

– w m. Głuszyna w lewo w kierunku Poznania.

Organizacja ruchu wprowadzona na czas przebudowy mostu uwzględnia możliwość przejścia przez remontowany obiekt pieszych i rowerzystów, którzy jednak muszą bezwzględnie stosować się obowiązującego oznakowania na czas prowadzenia inwestycji.

 

 

Zaplanowany zakres robót na moście obejmuje między innymi:

– wymianę elementów wyposażenia (izolacja, kapy chodnikowe, balustrady, krawężniki) oraz skrajne skorodowane dźwigary mostu, pozostałe dźwigary będą wyremontowane

– wykonanie łożysk elastomerowych oraz poszerzenie żelbetowych płyt pomostowych

– wymianę nawierzchni i izolacji płyty pomostu oraz poprawę odwodnienia co wpłynie na trwałość mostu

– na dojazdach, z obu stron obiektu, wykonane będą żelbetowe płyty przejściowe, które zabezpieczą nawierzchnię jezdni przed uszkodzeniami i poprawią sztywność połączenia obiektu z drogą

– wymienione zostaną balustrady ochronne na nowe oraz zamontowane będą barieroporęcze ochronne, które zostaną połączone z odcinkami barier drogowych na dojazdach do obiektu.

Modernizacja obejmuje też przebudowę fragmentu drogi powiatowej, w ramach której zaplanowano m.in.

– rozebranie istniejącej nawierzchni i budowę nowej konstrukcji, dzięki czemu jej konstrukcja dostosowana będzie do parametrów odpowiadających kategorii ruchu KR3

– ułożenie nakładki bitumicznej, która wzmocni i wyprofiluje istniejącą nawierzchnię

– wymienione zostaną na nowe: nawierzchnia chodników, obrzeża i krawężniki

Tym samym nowa, wyprofilowana i o odpowiednich spadkach nawierzchnia poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy, a także skieruje wody opadowe w wyznaczonym przez projekt kierunku spływu, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na trwałość przebudowywanego odcinka drogi oraz zabezpieczy go przed zbyt szybką degradacją.

Warto podkreślić, że droga powiatowa nr 2460P o przebiegu Poznań – Rogalinek w sieci dróg powiatu poznańskiego stanowi jedną z istotniejszych dróg wlotowych do miasta Poznania, w szczególności dla intensywnie rozwijających się podpoznańskich wsi zlokalizowanych we wschodniej stronie gminy Mosina oraz zachodniej części gminy Kórnik. Jest to szczególnie ważne połączenie z uwagi na ograniczenia komunikacyjne jakie niesie lokalizacja autostrady A2, lotniska wojskowego w Krzesinach oraz rzeka Warta. W roku 2005 natężenie ruchu na odcinku drogi objętej planowaną przebudową wynosiło 4214 pojazdów umownych na dobę. Dodatkowo ranga tej drogi wzrasta w odniesieniu do sieci dróg publicznych w południowej części powiatu poznańskiego, gdyż stanowi ona, ze względu na prawie równoległy przebieg, alternatywę dla drogi wojewódzkiej nr 430, co jest dość istotne z uwagi na brak przepraw mostowych przez rzekę Wartę na odcinku od Mosiny do Poznania (Starołęka).

Inwestycja, która prowadzi ZDP w Poznaniu otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – w wysokości 888.999 złotych. Całe zadanie, które wykonuje firma Skanska szacowane jest na 1,6 mln złotych.

Prace mają potrwać do 15 listopada 2014 roku.

Kierowców prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na oznakowanie i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj