Rzepecki Mroczkowski - serwis Volkswagen Wiosenne moda - Stary Browar Berdychowski VW - T-Roc
Materiały partnera | czwartek, 6 lut, 2020 | komentarzy 6

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika – porady prawne

Nieuczciwy wspólnik czy kontrahent to obawa wielu osób prowadzących swoją działalność. Boimy się, że pożyczymy komuś swoje pieniądze, a osoba ta okaże się niegodna zaufania, a my pozostaniemy bez środków finansowych. Co możemy zrobić, jeśli nasz kontrahent nie będzie odpowiednio wywiązywał się ze swoich zobowiązań? Jak odzyskać pieniądze od dłużnika? Postanowiliśmy prześledzić możliwe rozwiązania.

Windykacja

Windykacja to według definicji dochodzenie roszczeń. Jej zadaniem jest odzyskanie rzeczy czy środków, które znajdują się w posiadaniu osoby, która nie ma do tego uprawnień. Jest to działanie legalne. Windykacja dzieli się na polubowną oraz sądową.

Windykacja polubowna

Stosując windykację polubowną wierzyciel nakłania dłużnika do dobrowolnej spłaty należności lub zawarcia ugody, a także podjęcia negocjacji. Jest to dobry sposób na ściągnięcie należności, która została przedawniona. Jeżeli dana należność jest przedawniona, oznacza to, że środki prawne nie są już skuteczne w stosunku do dłużnika. Windykacja polubowna jest prowadzona np. poprzez podjęcie prób kontaktu z dłużnikiem (nie musi to być kontakt osobisty, może być także przez maila czy telefonicznie). Do windykacji polubownej zalicza się także np. informowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków lub negocjacje. Do największych zalet windykacji polubownej należy niski koszt jej prowadzenia. Dodatkowo dzięki windykacji polubownej istnieją szanse na dobre relacje z dłużnikami oraz możliwość dalszej współpracy. Jej skuteczność zależy jednak od szybkości działań podjętych po powstaniu długu.

Windykacja sądowa

Jej cel to uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego, dzięki czemu możliwe będzie zwrócenie się do komornika w celu ściągnięcia należności. W tym przypadku są stosowane środki, które mają charakter prawny. Aby dochodzić swoich długów za pomocą windykacji sądowej należy złożyć pozew. Jeśli dłużnik uchyla się od spłaty zadłużenia, można w tym wypadku zwrócić się do kancelarii komorniczej. Niestety windykacja sądowa niesie ryzyko poniesienia większych kosztów niż windykacja polubowna. Niestety ten rodzaj windykacji niesie za sobą także ryzyko wielu trudności, np. utratę kontrahenta. Windykacja sądowa jest jednak dużo bardziej skuteczna.

Zlecenie windykacji

Jednym ze sposobów prowadzenia windykacji jest zlecenie jej kancelarii prawnej. Dzięki temu zyskuje się czas, który musielibyśmy poświęcić w przypadku samodzielnego prowadzenia windykacji. Dodatkowo mamy też świadomość, że powierzyliśmy swoje sprawy osobie, która ma odpowiednią, fachową wiedzę i wykształcenie w tym kierunku. Ten sposób jest bardzo skuteczny, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest to forma postępowania, która polega na szybszym rozpatrzeniu przez sąd określonej sprawy. Jest to postępowanie przyspieszone, a jego pierwszy etap polega na wydaniu nakazu zapłaty przez sąd. Jest to uproszczona forma dochodzenia swoich wierzytelności. Do zalet postępowania nakazowego należy jego szybkość, brak minimalnej kwoty długu oraz niskie opłaty od pozwu. Tryb postępowania nakazowego został określony w Kodeksie Cywilnym, będącym źródłem prawa cywilnego, na temat którego więcej przeczytasz pod linkiem https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-cywilne/

jako odzyskać pieniądze od dłużnika

Koszty odzyskania długu

Niestety nawet odzyskiwanie pieniędzy, które się Tobie należą, wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Niestety może się dodatkowo okazać, że wydatki te będą coraz większe. Do kosztów odzyskania długu należy zaliczyć takie wydatki, jak koszty połączeń czy spotkań z dłużnikiem, prowadzone w przypadku windykacji polubownej, koszty poniesione w wyniku wysyłania wezwań do zapłaty, a także wynagrodzenie firmie lub kancelarii, której zleciliśmy windykację, jeśli zdecydujemy się na ten krok. Zwykle wynagrodzenie takich podmiotów to procentowa część odzyskanej należności. Dodatkowo należy liczyć się z takimi kosztami jak te, wynikające z powołania biegłego czy działania prowadzonego przez komornika.

Jak zmniejszyć koszty?

Czy wszystkie te koszty musimy ponosić sami? Okazuje się, że nie! W przypadku, gdy windykacja ta toczy się przed sądem, można uzyskać wyrok, który nie tylko będzie nakazywał dłużnikowi zwrot długu, ale także zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem postępowania windykacyjnego.

Windykacja polubowna – porady

W przypadku prowadzenia negocjacji z dłużnikiem warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pomogą nam odzyskać dług. Mimo wszystko podczas negocjacji należy jednak postawić na wzajemny szacunek i nie traktować siebie nawzajem jak wrogów. Nie należy także dać ponieść się emocjom. Jeśli chcemy odzyskać swój dług za pomocą negocjacji, warto w tym przypadku zacząć od skontaktowania się z odpowiednią osobą, która posiada kompetencje w tej dziedzinie i może podejmować decyzje w kwestiach dotyczących spłaty należności. Dodatkowo w przypadku prowadzenia negocjacji należy, podobnie jak w przypadku spisywania umów, używać jasnego i zrozumiałego języka, w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. Należy zaznaczyć jak i w jakim terminie oczekujemy spłaty zadłużenia. Jeśli z kolei mówimy, że zamierzamy podjąć konkretne działania, faktycznie je podejmujmy. W innym przypadku dłużnik zauważy naszą niekonsekwencję i przestanie poważnie traktować nasze słowa. Warto także zwrócić uwagę na różne formy manipulacji dłużnika.

Negocjacje

Jeśli prowadzisz negocjację warto znać swoje prawa. Negocjacje nie są przeszkodą, która uniemożliwia dochodzenie swoich długów za pomocą innych metod. Możesz jednocześnie prowadzić korespondencję z dłużnikiem i próbować załatwić odzyskanie długów polubownie i w tym samym czasie być w trakcie prowadzenia procesu. Jeżeli negocjacje zakończą się powodzeniem, proces zostanie zakończony. Czy prowadzenie negocjacji z dłużnikiem jest ograniczone w czasie? Okazuje się, że tak, ponieważ proces negocjacji może trwać maksymalnie 21 dni. Czas ten liczy się od wysłania do dłużnika wiadomości z propozycją ugody. Jeżeli wysyłamy taką wiadomość listownie, to należy to zrobić listem poleconym. W przypadku zawarcia ugody zarówno dłużnik jak i wierzyciel decydują się na wzajemne ustępstwa i ustalają zasady rozwiązania sporu.

jako odzyskać pieniądze od dłużnika - ugoda

Co musi zawierać ugoda?

Jeśli doszło do zawarcia ugody aby była ona ważna, musi spełnić określone kryteria. Należą do nich między innymi data oraz miejsce zawarcia ugody, strony umowy lub ewentualnie ich reprezentanci, szczegółowe określenie wierzytelności oraz wskazanie sposobu, w jaki ma dojść do wykonania zobowiązania. Ugoda musi zawierać także opis ustępstw, na jakie godzą się strony – m.in. pomniejszenie długu, rozłożenie go na raty czy wydłużenie terminu płatności. Warto także zabezpieczyć się na wypadek gdyby dłużnik nie wykonywał warunków ugody.

Wezwanie do zapłaty

Czym jest wezwanie do zapłaty i w jakich okolicznościach można je wystosować? Wezwaniem do zapłaty nazywamy pismo, które kierujemy do dłużnika i w którym zawieramy żądanie zapłaty długu, które ma być spełnione w danym terminie. Pismo to powinno zawierać takie elementy, jak dane wierzyciela i dłużnika, wysokość długu, termin zapłaty, dokument, będący dowodem wynikającej należności. Dodatkowo wezwanie do zapłaty musi także zawierać numer rachunku bankowego, na który powinna nastąpić wpłata oraz podpis wierzyciela. Istnieje także forma taka, jak ostateczne wezwanie do zapłaty, która poza wszystkimi wymienionymi elementami posiada także informację, stwierdzającą, że w przypadku nieuregulowania długu w określonym terminie sprawa trafi do sądu. Jak twierdzi adwokat Bartłomiej Markiewicz (kancelaria https://smadwokaci.pl/) wezwanie do zapłaty ma doprowadzić do polubownego załatwienia sporu, ale nie jest to jego jedyna funkcja. Główne zadanie wezwania do zapłaty to zabezpieczenie wierzyciela przed brakiem możliwości odzyskania wyłożonych pieniędzy w przypadku wygrania ewentualnego procesu. Chcąc uniknąć postępowania przed sądem dłużnicy wielokrotnie decydują się na zapłatę zaległego świadczenia po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Mamy nadzieję, że przytoczone przez nas porady i wskazówki sprawiły, że kwestie dotyczące odzyskania pieniędzy od dłużnika stały się jaśniejsze i bardziej zrozumiałe. Warto jednak zapamiętać, że w kwestiach takich, jak odzyskiwanie długów niezbędna jest fachowa pomoc osoby, która ma niezbędną wiedzę oraz wykształcenie po to, by łatwiej było odzyskać należne pieniądze i uniknąć dalszych problemów.

Napisano przez Materiały partnera opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Wasze komentarze (6)

 • piątek, 7 lut, 2020, 7:32:52 |

  W Polsce cały czas problemy z płatnościami to duży problem.

 • piątek, 7 lut, 2020, 10:21:13 |

  Wysyłasz z Sądu Internetowego wezwanie do zapłaty, później w przekształcasz w pozew. Później nakaz zapłaty i komornik . Wszytko online, a sprawę prowadzi adwokat lub radca prawny.

  • Kada
   poniedziałek, 10 lut, 2020, 3:32:00 |

   Niestety radca czy adwokat kosztują. Przy większych dłużnikach ok. Ale jeśli jest ich bardzo dużo a pojedyncze kwoty są małe?

   • Gość
    poniedziałek, 10 lut, 2020, 9:51:34 |

    Można samemu,jednak sprawa wysłana z kancelarii ma inną wagę i dłużnik „chętniej” płaci.

 • Mateus
  wtorek, 18 lut, 2020, 10:00:40 |

  Warto też sprawdzaż z kim ma się do czynienia. Ja to w erfie sprawdzam i unikam problemów

 • Emil
  wtorek, 18 lut, 2020, 16:39:56 |

  To prawda, że warto na początku zweryfikować z kim ma się do czynienia… Ja raz tak się nadziałem. Również polecam weryfikację na Erifie

Skomentuj