Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | środa, 19 cze, 2013 |

„Sprawna firma” w powiecie poznańskim

W związku z realizacją projektu „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Powiecie Poznańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia) trwa nabór uczestników projektu.

„Sprawna firma”

Projekt skierowany jest do 15 osób (7mężczyzn i 8 kobiet):

  • legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego,
  • w wieku od 15 do 64 lat,
  • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 zł prze pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 10 osobom, których pomysł na firmę zostanie oceniony najwyżej.

Projekt realizowany będzie do lutego 2015 roku.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do zamknięcia listy uczestników w Kancelarii urzędu
(pokój 104).

Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone w terminie naboru.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj