T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | środa, 26 paź, 2016 |

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

Zamieszczamy relację z powstania i działalności Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Inicjatywa rozpoczęła się już kilka miesięcy temu, jednak z pewnością warta jest publikacji, bowiem aktywni, młodzi ludzie są pełni zapału do działania i planują dalsze inicjatywy.

Od lutego do sierpnia stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko realizowało projekt „Młodzieżowy urząd” w ramach programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Młodzież opierając się na  fakcie, że w 1848 roku Mosina została ogłoszona stolicą niepodległej republiki polskiej powołała do życia Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Zamieszczamy relację młodych uczestniczek wydarzenia.

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej rozpoczął swoją działalność dnia 12 maja 2016 roku. Pomysł na zorganizowanie tej instytucji pojawił się ze strony grupy młodzieży  realizującej  projekt „Młodzieżowy urząd” w ramach programu  „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W jej skład weszli: koordynator projektu Wojciech Lisiak oraz członkowie przedsięwzięcia: Weronika Banach, Wiktoria Pawlicka, Dawid Nowak, Piotr Egel, Tomasz Lisiak, Bartosz Stefański, Bartosz Leśniewicz, Patrycja Polaczyk oraz Jakub Troszczyński i Jan Koralewski. Alians ten miał za zadanie pobudzenie młodzieży z Gminy Mosina do działania oraz przedstawienie przez nich swoich problemów. Projekt utworzenia Pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej spotkał się z aprobatą Pani Premier Beaty Szydło, która skierowała specjalny list do młodzieży (treść listu – pdf). Pierwszym etapem zmagań inicjatorów przedsięwzięcia były demokratyczne wybory, w których wzięło udział 5 szkół z Gminy Mosina. Były to: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie oraz Zespół Szkół w Rogalinku.

Burmistrz Jerzy Ryś rozdaje młodym posłom legitymacje poselskie

Burmistrz Jerzy Ryś rozdaje młodym posłom legitymacje poselskie

Wybory miały charakter tajny i bezpośredni. Każda ze szkół głosowała na specjalnie przygotowanych do tego kartach do głosowania. Nad ich przebiegiem czuwała Szkolna Komisja Wyborcza oraz nadrzędna nad nią Gminna Komisja Wyborcza. Podliczenie wszystkich, specjalnie zalakowanych głosów odbyło się na posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej, która obradowała w sali Urzędu Miejskiego. Funkcję Przewodniczącej wspomnianej komisji pełniła Pani Małgorzata Kaptur. Wyniki wyborów zostały ogłoszone  na gminnym portalu internetowym w dniu 11 kwietnia. W wyniku głosowania 20. uczniów zostało powołanych do pełnienia funkcji Posła pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Kolejnym etapem tworzenia Młodzieżowego Sejmu była uroczysta inauguracja w Mosińskim Ośrodku Kultury, w trakcie której zatwierdzono regulaminy i harmonogramy działań, a Posłowie z rąk Burmistrza Jerzego Rysia otrzymali legitymacje poselskie. Podczas tego wydarzenia zostały przegłosowane również poszczególne funkcje. Marszałkiem Sejmu została Olga Jarczyńska, Wicemarszałkami Jakub Troszczyński oraz Jan Koralewski a sekretarzem Weronika Banach. Na uroczystej inauguracji jak i podczas zakończenia obrad zaszczycili Posłów swoją obecnością Pan Burmistrz Jerzy Ryś wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Małgorzatą Kaptur. W czasie trwania Sejmu w dniach od 12 maja do 21 czerwca 2016 roku Posłowie obradowali trzy razy. Ostatnie obrady Pierwszego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej odbyły się 21 czerwca 2016 roku. Miały one charakter szczególnie oficjalny i uroczysty. Po pierwsze zamykały kadencje sejmową, po drugie doszło tu do przedstawienia oraz głosowania nad postulatami Naszej Młodzieży. Wnioskami, które zostały poddane pod głosowanie były:

  • Rozbudowa świetlicy w Sowinkach,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sowińca oraz okolicznych terenów – ustawienie przejścia dla pieszych,
  • Ustanowienie Medalu i tytułu Przyjaciela Młodzieży,
  • Budowa ścieżki rowerowej – Rogalinek,
  • Budowa oświetlenia na ulicy Choinkowej w Drużynie,
  • Renowacja placów zabaw na terenie miasta Mosina,
  • Rozbudowa skate parku.
Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

Podczas obrad odczytany został wspomniany wcześniej  list od Pani Premier Beaty Szydło, w którym wyraziła poparcie dla działań młodzieży z Gminy Mosina oraz gratulowała podjęcia się tak trudnego zadania, jakim jest utworzenie Sejmu.

W harmonogramie spotkania nie zabrakło też miejsca na nagrodę specjalną dla najaktywniejszej szkoły, która swoim zaangażowaniem i sumiennością stała się największym wsparciem dla grupy koordynującej działania. Nagrodę finansową w wysokości 1500 złotych otrzymało Gimnazjum w Rogalinku, którego reprezentantkami były Weronika Rąk i Weronika Gramza. Gratyfikację tę ufundowała mieszkanka okolic Mosiny Pani Aneta Bałasz-Pawlicka, która od samego początku istnienia Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej  czynnie wspierała młodzież. Epilogiem prac Sejmu była wizyta studyjna do Warszawy zaplanowana na 13-14 lipca 2016 roku. Oprócz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, młodzież zobaczyła między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego oraz galerię panoramy Warszawy mieszczącej się na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Nad całością przedsięwzięcia czuwało Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko i Pani Dorota Lisiak. Z tego miejsca chciałybyśmy w imieniu grupy podziękować wszystkim Posłom, Nauczycielom, Dyrektorom zaangażowanych szkół, Burmistrzowi Gminy Mosina, Przewodniczącej Rady i Radzie Miejskiej, Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Mosinie, Panom: Jerzemu Falbierskiemu, Przemysławowi Pniewskiemu, Bogdanowi Robakowskiemu, Romanowi Kolankiewiczowi, Sołtysowi wsi Krajkowo Stefanowi Antkowiakowi oraz wszystkim przychylnym osobom i instytucjom za pomoc w stworzeniu tego niecodziennego wydarzenia.

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej - młodzi posłowie

młodzi posłowie

W lipcu na nasze czerwcowe postanowienia odpowiedział Pan Burmistrz Jerzy Ryś. Jesteśmy z tego dumni, bo to ważne, że nie pozostał obojętny wobec postulatów. Pozytywnie rozpatrzył uchwałę powołania Kapituły Przyjaciela Młodzieży, pasów w Sowinkach, renowacji placów zabaw. Wyraził dobrą wolę wobec pozostałych kwestii.

Nasz projekt z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności zakończył się 31 sierpnia br., ale to nie oznacza, że przestaliśmy mieć chęć do dalszego działania, tym bardziej, że pomysł Sejmu chcemy kontynuować.  Przeszliśmy już tę drogę! We wrześniu jest czas  na  podsumowania i zastanowienia, analizę zdarzeń, wstępne poprawki do regulaminów itp. Planujemy rozwinąć temat w październiku.

Liczymy, że szkoły ponownie odpowiedzą na pomysł i wesprą nas w tym trudnym przedsięwzięciu. Wykonaliśmy wspólnie dużo pracy i stworzyliśmy coś jedynego w swoim rodzaju. Mamy też nadzieję, że poszerzy się grono młodzieży zaangażowanej w tworzenie Sejmu o kolejne szkoły, sołectwa i rady osiedlowe.

Więcej o samym Sejmie można przeczytać w zakładce Młodzieżowy Sejm na stronie www.gib.org.pl

Jeśli jesteście ludźmi, którzy nie boją się działać, macie pomysły lub chcielibyście podzielić się swoimi uwagami ZGŁOŚCIE SIĘ DO NAS!

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj