Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 16 mar, 2020 |

Komunikat Urzędu Miejskiego w Mosinie – ważne informacje

– Apelujemy do mieszkańców, szczególnie osób starszych i przewlekle chorych, aby w miarę możliwości pozostawali w swoich domach i opuszczali je tylko wtedy, gdy zachodzi pilna potrzeba. Pamiętajmy także o zachowaniu zasad higieny wskazanych w profilaktyce zakażenia koronawirusem. – informuje Urząd Miejski w Mosinie

Komunikat Urzędu Miejskiego w Mosinie

Jednym ze wskazań wobec rosnącego zagrożenia koronawirusem jest ograniczenie opuszczania własnych domów do niezbędnego minimum.W sytuacji konieczności załatwienia spraw i potrzeb niezbędnych do funkcjonowania, zachęcamy do korzystania z kontaktów przez Internet. Tą drogą można załatwić różne sprawy i ograniczyć osobiste kontakty z grupami osób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z e-usług, z bankowości elektronicznej, zakupów on-line, czy z aplikacji moBILET.

Wiele instytucji i podmiotów wprowadziło ograniczenia w bezpośrednim dostępie interesantów i klientów. Szczegółowe informacje dotyczące tych ograniczeń, można znaleźć w bieżących komunikatach na stronie mosina.pl, a także na portalu społecznościowym fb Gminy Mosina.

zamknięty Urząd Miejski w Mosinie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, od 13 marca br. ograniczony został dostęp do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dla interesantów, przy czym zarówno Urząd, jak i OPS pracują nieprzerwanie. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gminne szkoły prowadzą internetową działalność edukacyjną za pośrednictwem e-nauczania.

Informujemy, że:

 • Świadczenia 500+ będą wypłacone będą w terminie.
 • Zakład Usług Komunalnych w Mosinie dołoży starań, by wywóz odpadów komunalnych odbywał się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jak teraz można załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie?  

 • Wszelką dokumentację w sprawach z zakresu ich działania, można składać tylko w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach jego pracy.
  Prosimy, aby wnioski składane w Biurze Obsługi Interesanta posiadały już uiszczoną opłatę skarbową.
 • Filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie  w budynku Urzędu Miejskiego została zamknięta.
  Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem banków i Poczty Polskiej.
 • Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie przyjmuje tylko zgłoszenia urodzeń i zgonów.

 • Urzędowa korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny. Także zawiadomienia o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą przesłane pocztą do połowy kwietnia br.

 • Obsługa obywateli przez Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
 • DOWODY OSOBISTE – WNIOSKI – jeśli tylko to możliwe prosimy składać wnioski o wydanie dowodu osobistego przez e-PUAP (przypominamy o dołączeniu wówczas zdjęcia w wersji elektronicznej).
 • ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH – wyprodukowany dowód osobisty będzie czekał w Urzędzie do momentu jego odbioru przez obywatela. Nie trzeba go odbierać zaraz po otrzymaniu informacji, że jest gotowy do odbioru.
 • ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I REJESTRÓW – prosimy najpierw o kontakt telefoniczny albo mailowy z pracownikami referatu, abyśmy mogli wyjaśnić, w jaki sposób skierować wniosek i jakie załączniki, by jak najsprawniej załatwić daną sprawę: tel. 61 81 09 565 lub 61 81 09 509. Zaświadczenia nie będą wydawane „od ręki”, ale wysyłane pocztą.
 • MELDUNEK – zgłoszenia meldunkowe można składać przez e-PUAP, a jeśli nie ma takiej możliwości i jest to konieczne do załatwienia w urzędzie pilnie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.
 • Wnioski CEiDG – jeśli tylko to możliwe, prosimy składać przez e-PUAP. W przypadku pytań służymy pomocą tel. 61 81 09 562 lub 61 81 09 563.

Prosimy, by wizyty osobiste w siedzibie Urzędu składać jedynie w sprawach bardzo pilnych!

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy e-PUP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje i podręczniki iki%2F)

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami Urzędu.

Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych referatów załatwiających sprawy mieszkańców:

 • BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl
 • URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 618109-560 e-mail: usc@mosina.pl
 • REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH  I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tel. 618109-509 malgorzata.pietrzak-doruch@mosina.pl
 • REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA  tel. 618109-571 e-mail: milosz.sura@mosina.pl
 • REFERAT GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI tel. 618109-578 e-mail:  piotr.sternal@mosina.pl
 • REFERAT OŚWIATY i SPORTU tel. 618109-580 e-mail: a.balcerek-kalek@mosina.pl
 • GMINNE CENTRUM INFORMACJI tel. 618192-746, 510 197 558  e-mail: gci@mosina.pl
 • REFERAT PODATKÓW I OPŁAT tel. 618109-515 e-mail: monika.smelkowska@mosina.pl
 • REFERAT KSIĘGOWOŚCI tel. 618109-510 skarbnik@mosina.pl
 • REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA tel. 611018-247 e-mail: radoslaw.lucka@mosina.pl
 • REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY  tel. 618109-530 e-mail: joanna.pawlicka@mosina.pl
 • REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO tel.  618109-526  e-mail: anna.pawlicka-rozanska@mosina.pl
 • STRAŻ MIEJSKA  tel. 61 8197-855, 501 467 312 straz.miejska@mosina.pl

……………..

Apelujemy do mieszkańców, szczególnie osób starszych i przewlekle chorych, aby w miarę możliwości pozostawali w swoich domach i opuszczali je tylko wtedy, gdy zachodzi pilna potrzeba. Pamiętajmy także o zachowaniu zasad higieny wskazanych w profilaktyce zakażenia koronawirusem.

Zwróćmy uwagę na sytuację naszych sąsiadów, osób starszych, samotnych, które mogą potrzebować naszej pomocy. Udzielajmy jej, z zachowaniem wskazanych środków ostrożności – wspierajmy się wzajemnie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Pomagajmy sobie nawzajem.

Urząd Miejski w Mosinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj