Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 13 mar, 2020 |

Komunikat Burmistrza Gminy Mosina

Publikujemy dzisiejszy komunikat Burmistrza Gminy Mosina odnośnie funkcjonowania instytucji w gminie Mosina.

Ograniczony został dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Pilne sprawy można załatwić jedynie w Biurze Obsługi Interesanta. USC przyjmuje tylko akty zgonów i urodzin.

W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem, dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr 27/2020 z dnia 12 marca 2020 r. został ograniczony.

Wszelką dokumentację można składać tylko w Biurze Obsługi Interesanta lub kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP.

Wizyty osobiste w siedzibie Urzędu winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie przyjmuje tylko zgłoszenia urodzeń i zgonów.

Filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie  w budynku Urzędu Miejskiego została zamknięta.

Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny. Także zawiadomienia o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą przesłane pocztą do połowy kwietnia br.

Dyżury Burmistrza Gminy Mosina odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Mosina przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

Przypominam, że w związku z zaleceniem Jadwigi Kuczma-Napierały, Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjąłem decyzję o zamknięciu od dziś tj. 13.03.2020 r. targowiska miejskiego do odwołania. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie Mieszkańców naszej Gminy.

targowisko miejskie w Mosinie tabliczka

targowisko miejskie

Przypominam także, że zawieszona została działalność mosińskich instytucji: Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Galerii Sztuki w zakresie wszystkich form organizowanych przez te jednostki, jak i możliwość korzystania z obiektów administrowanych przez te jednostki.
Jednostki te prowadzą działalność administracyjną bez zmian, jednak proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum i kontakt za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

  • Mosiński Ośrodek Kultury – kultura.gmina.pl
  • Mosińska Biblioteka Publiczna wraz z filiami – bibliotekamosina.pl
  • Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl

Przemysław Mieloch

/-/Burmistrz Gminy Mosina

Zamknięte targowisko w Mosinie

Zamknięte targowisko w Mosinie

zamknięty Urząd Miejski w Mosinie

zamknięty Urząd Miejski w Mosinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj