Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | niedziela, 26 cze, 2011 | 1 Komentarz

Droga nr 430 nie będzie drogą szybkiego ruchu

W marcowym numerze naszej Gazety opublikowaliśmy list mieszkańców Puszczykowa (dr hab. Anny Lipińskiej-Massalskiej i mgr Piotra Wojnowskiego), w którym sprzeciwiają się planowanemu poszerzeniu drogi 430 Poznań – Mosina. List został wysłany także do wiadomości Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Droga nr 430 Poznań – Mosina

W tym numerze publikujemy obszerne fragmenty odpowiedzi, która w związku z tym listem nadeszła do Urzędu Miasta w Puszczykowie z Urzędu Marszałkowskiego. Jerzy Gładysiak, dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest autorem odpowiedzi skierował go do Burmistrza Puszczykowa, Andrzeja Balcerka, ponieważ autorzy listu nie podali adresu zwrotnego.

budowa drogi wojewódzkiej nr 430

Budowa drogi wojewódzkiej nr 430

Dyrektor J. Gładysiak pisze m.in., że droga 430 nie jest i nie będzie drogą szybkiego ruchu (są nimi tylko autostrady i drogi ekspresowe S5, S8, S0, S11), nie będzie także dodatkową obwodnicą dla aglomeracji, gdyż rolę tę pełnić będzie Zewnętrzny Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu łączący gminy powiatu poznańskiego.

Dyrektor J. Gładysiak informuje ponadto, że zlecił opracowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 i 431 na odcinku od granicy Poznania do skrzyżowania (ronda) w Mosinie. Podstawowym zadaniem projektu jest wskazanie minimum trzech wariantów rozbudowy tych dróg na klasę techniczną G (główna, czyli taka, jaka istnieje) i kategorie ruchu KR4 z uwzględnieniem istniejącego sposobu zagospodarowania przyległego terenu oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozbudowa drogi 430 – warianty

Wariant 1 – rozbudowa istniejącej drogi do dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, podzielonych pasem rozdziału na całym odcinku wraz z budową dróg obsługujących przyległy teren oraz chodników i ścieżek.

Wariant 2 – rozbudowa istniejącej drogi (jak wyżej) z lokalnymi przewężeniami polegającymi na rozbudowie jezdni do czterech pasów ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Wariant 3 – pozostawienie dla ruchu tranzytowego dwupasmowej jezdni o szerokości 7 metrów uzupełnianej w miarę potrzeby równoległymi drogami, obsługującymi przyległy teren jedno lub dwukierunkowymi z włączeniem w wybranych skrzyżowaniach oraz budową chodników i ścieżek rowerowych.

Budowa jezdni o czterech pasach ruchu

Dyrektor J. Gładysiak wyjaśnił również, iż zgłaszane są wątpliwości, co do warunków technicznych, pozwalających na budowę jezdni o czterech pasach ruchu. Spowodowane jest to ograniczeniem terenu (istniejące zabudowa) oraz koniecznością ingerencji w obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ponadto rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 430 na wskazanym odcinku ze względu na szeroki zakres prac oraz znaczne koszty realizacji wymaga ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa (teraz jej w nim nie ma – przyp. aut.).

Przy aktualnym poziomie finansowania trudno jest określić termin zakończenia realizacji zadań obecnie ujętych w Prognozie, a tym bardziej zadań oczekujących na wprowadzenie do tego planu.

Dyrektor J. Gładysiak informuje także o podjęciu przez Marszałka, realizującego przewozy regionalne inicjatywy zwiększenia częstotliwości kursowania szynobusów w przewozach aglomeracyjnych, w tym także na trasie Poznań- Mosina – Kościan, co w pewnym sensie będzie miało wpływ na usprawnienie komunikacji publicznej na trasie Puszczykowo – Poznań. Nie stanie się jednak panaceum na radykalne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów na drodze nr 430 – kończy swój list J. Gładysiak.

Aktualnie do Urzędu Miasta w Puszczykowie nie dotarły żadne inne dokumenty w sprawie rozbudowy drogi 430. (BL).

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

Skomentuj