Rzepecki Mroczkowski - serwis Volkswagen Wiosenne moda - Stary Browar Berdychowski VW - T-Roc
Redakcja GMP | niedziela, 12 sty, 2014 |

Dołącz do nas i Rozdaj Siebie

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie powstało z myślą o innych ludziach, chcemy pomagać tak jak potrafimy i możemy najlepiej. Głównym celem Stowarzyszenia jest „pośrednictwo w spełnianiu dobrych uczynków niezbędnych do zbawienia, czyli kojarzenie potrzebujących z chcącymi pomagać” (za treścią §8 ust.1 statutu Stowarzyszenia Rozdaj Siebie).

Cele szczegółowe to m.in.: pomoc osobom potrzebującym poprzez kojarzenie z osobami i instytucjami ofiarującymi pomoc, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, promocja działań na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, promocja wolontariatu, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, podejmowanie działań aktywizujących i wspierających osoby oraz grupy marginalizowane. Cele te chcemy realizować m.in. poprzez: prowadzenie biura przyjmującego zgłoszenia osób potrzebujących pomocy, jak i potrzebujących; organizację i promocję wolontariatu; tworzenie i wspieranie grup wsparcia i grup samopomocowych; organizację pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży; dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych; organizację pomocy pozafinansowej dla najuboższych; działalność profilaktyczną.

Jeśli chcesz nam pomóc, wypełnij poniższy formularz i przynieś go do Centrum Medycznego Eskulap.

wolontariat zgłoszenie do rozdaj siebie

wolontariat zgłoszenie do rozdaj siebie

Zgłoszenie prosimy wydrukować i zostawić w Eskulapie ul. Wawrzyniaka 13 lub wysłać mejla do Stowarzyszenia podając w nim rodzaj pomocy, który Państwo wybraliście rozdajsiebie@gmail.com Skontaktujemy się z każdą osobą, która zostawi swoje zgłoszenie w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych. Po więcej informacji, co wiąże się z każdą z tych form pomocy prosimy dzwonić pod numer: 510 967 056 lub napisać do nas mejla.

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj