Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Czytelnicy GMP | piątek, 10 lip, 2015 |

Dlaczego Zielony Targ powinien powstać w Puszczykowie?

Temat Zielonego Targu w Puszczykowie, był w ostatnim czasie poruszany na komisjach tematycznych, w prasie oraz na Blogu dla Puszczykowa. Wywołało to bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Dlatego w tym artykule pragnę dokładniej przedstawić założenia projektu, który może, a nawet powinien być zrealizowany w naszym mieście.

W Puszczykowie niecałą dekadę temu zaczęto realizować projekt Rynku. Powstały nowoczesne kamieniczki oraz płyta głównego placu w mieście. Na przełomie 2013 i 2014 roku magistrat Puszczykowa zdecydował się na wykup budynku w centralnym miejscu Rynku, gdzie została ulokowana nowoczesna biblioteka. Główne wątpliwości dotyczące tej akurat inwestycji dotyczyły nagłego zakupu, bez należytej dyskusji oraz analizy kosztów. Jedak dzisiaj Biblioteka Miejska działa bardzo sprawnie, a dzięki swojej oryginalnej architekturze stała się wizytówką tego miejsca. Na samej płycie Rynku odbywają się różne imprezy, np. rocznica 25-lecia istnienia samorządu oraz ostatnio finał Brave Kids. Niedaleko Rynku znajdują się tereny Centrum Animacji Sportu, które zostały świetnie zagospodarowane różnymi instalacjami sportowymi ze środków miejskich i prywatnych. Przy Rynku i przy ulicy Poznańskiej ulokowanych jest również wiele sklepów. Z tych powodów centrum Puszczykowa stało się miejscem spotkań dla mieszkańców.

zielony targ w Puszczykowie - tu może powstać

zielony targ w Puszczykowie – tu może powstać

Jedyny fragment centrum, który do tej pory nie został zagospodarowany, znajduje się pomiędzy budynkami apteki i policji. Dzisiaj na tym terenie jest pusty plac zarośnięty dziką i nie uporządkowaną roślinnością. Miejsce to jest wyjątkowe ze względu na swoje położenie. Znajduje się w pobliżu opisywanego powyżej Rynku, kościoła oraz Centrum Animacji Kultury – zarazem przy jednej z głównym ulic naszego miasta, czyli ulicy Poznańskiej. Teren ten od lat czeka na zagospodarowanie. Przed laty znajdował się tam staw przeciwpożarowy, a władze miejskie od lat siedemdziesiątych planowały tam postawić budynek użyteczności publicznej, np. nowy urząd miasta.

Jednak najlepszą inwestycją, jaką można w tym miejscu zlokalizować, jest właśnie Zielony Targ. Wzmożony ruch mieszkańców powoduje, że sprzedawcy już dzisiaj wystawiają swoje produkty na prowizorycznych straganach. Mieszkańcy Puszczykowa są klientami wymagającymi – mieszka w naszym mieście wielu wykładowców uczelni wyższych, prawników, lekarzy, przedsiębiorców, którzy chcą nabywać produkty dobrej jakości. W ostatnich latach możemy zaobserwować modę na uprawianie sportu i zdrowe odżywianie. Dlatego w Puszczykowie musi powstać Zielony Targ, który będzie oferował  produkty bezpośrednio od rolników np. ekologiczną żywość czy produkty regionalne.

W ostatnim czasie omawiany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic Poznańskiej, Posadzego i Wysokiej, który obejmuje omawiany przeze mnie obszar. W związku z wyłożeniem MPZP dla danego terenu wpłynęło wiele uwag. Większość z nich nalega na powstanie Zielonego Targu w tym rejonie. W uwagach przeze mnie złożonych pisałem, że należy dodać zapisy o możliwości lokalizacji obiektów z przeznaczeniem na Zielony Targ oraz, że należy dostosować wszystkie parametry zabudowy do funkcji Zielonego Targu. Bardzo cenną uwagę złożyli państwo Małgorzata i  Maciej Hempowicz, którzy nalegali na powstanie „estetycznych stoisk handlowych”. Niestety niektóre osoby, takie jak Krzysztof Kamiński czy też Andrzej Barczak, nalegają na powstanie „straganów handlowych” – co jest pomysłem absurdalnym, gdyż prowadziłoby to do możliwości powstania tymczasowym „ruskich straganów” w centrum miasta.

Moim zdaniem w centrum Puszczykowa, w pobliżu Rynku, powinny powstać estetyczne stoiska wykonane z materiałów naturalnych, np. drewna. Według ankiety przeze mnie wykonanej, mieszkańcy oczekują około sześciu do ośmiu stanowisk, które na stałe stałyby przy ulicy Poznańskiej i byłyby wykorzystywane przez handlowców. Już dzisiaj stoją w tym miejscu przenośne stragany, estetyką przypominające lata dziewięćdziesiąte. Dlatego w celu podniesienia standardu w naszym mieście i zwiększenia zakresu usług, powinny powstać nowoczesne stanowiska.

Miasto Puszczykowo na zagospodarowanie całego terenu może uzyskać dofinansowanie z programu „Mój Rynek”, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał program, który umożliwia dofinansowanie na budowę lub modernizację targowisk. W ramach tych środków można wykonać: stanowiska, utwardzenie, oświetlenie, przyłącza do mediów, wyposażenie w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe, urządzenia sanitarnohigieniczne, zadaszenie stanowisk handlowych. Wnioskodawcą może być bezpośrednio miasto Puszczykowo. W ramach projektu pokrywane jest 75 procent kosztów wydanych na realizację Zielonego Targu. Z projektu można uzyskać nawet 1 milion złotych – przy tym na zagospodarowanie placu między apteką a policją potrzebne byłyby dużo mniejsze fundusze. Ministerstwo dzięki realizacji projektu chce ułatwić zbyt produktów rolnych na lokalnym rynku, skrócić łańcuch dostaw, a przez to stworzyć możliwość obniżenia marży handlowej. Sprzyjać to będzie producentom rolnym, który będą osiągać wyższe zyski, a mieszkańcom umożliwi przez to zakup produktów w atrakcyjnej cenie. Dodatkowym plusem powstania Zielonego Targu jest ustawa podpisana przez prezydenta. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o podatku PIT, która dotyczy tzw. sprzedaży bezpośredniej, czyli możliwości sprzedawania przez rolników i członków ich rodzin produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców. Wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Na puszczykowskim Zielonym Targu można by realizować modne i bardzo popularne w Poznaniu i całym kraju Zielone Targi i Targi Śniadaniowe w wybranych terminach. Na takich imprezach sprzedawane są regionalne i naturalne produkty spożywcze. W pozostałym czasie swoimi produktami mogliby handlować rolnicy i zwykli sprzedawcy. W okresie zimowym, np. w grudniu można by na puszczykowskim Zielonym Targu organizować kiermasze związane z Gwiazdką, a na wiosnę targi związane z Wielkanocą.

Reszta terenu nie objętego Zielonym Targiem powinna być zagospodarowana estetyczną zielenią oraz ławkami. Dzisiaj mamy niepowtarzalną szansę na realizację Zielonego Targu – wystarczy odrobina dobrej woli ze strony Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa.

Maciej Krzyżański

radny Rady Miasta Puszczykowa

Skomentuj