Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 7 wrz, 2017 |

Już jest! – Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa. Kolejne spotkanie już 11 września!

Proces opracowania Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa powoli dobiega końca. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu, który został opracowany w oparciu o diagnozę stanu miasta oraz na podstawie spotkań z mieszkańcami, wywiadów pogłębionych oraz badań ankietowych.


Prace nad strategią Puszczykowa trwały od maja br. Dokumenty te są niezwykle ważne, gdyż będą definiowały główne kierunki działania Burmistrza i Urzędu Miasta, a więc w konsekwencji to, w jakim kierunku będzie zmieniało się miasto w ciągu najbliższych lat. Czas teraz na uwagi i opinie mieszkańców.

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Uwagi do dokumentu można wnosić do 8 września br. pisemnie lub mailowo na adres: promocja@puszczykowo.pl lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. Formularz do składania uwag jak i dokument Strategii dostępne są na stronie: www.puszczykowo.pl. Informujemy również, że 5 września br. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej hali sportowo-widowiskowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21) odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy!

Jak czytamy we wstępie dokumentu, „Strategia Promocji Miasta Puszczykowo służy przede wszystkim uporządkowaniu dotychczasowej promocji, nadaniu jej spójnego charakteru, wskazuje kierunki realizacji działań promocyjnych (…) Przystępując do prac nad dokumentem przyjęto, jako nadrzędną zasadę, że „nie wyważamy otwartych drzwi”, a korzystamy z dorobku Miasta, analizując, porządkując i modyfikując dotychczasowe działania i kierunki promocji pod kątem możliwości wykorzystania ich do budowy marki i zintegrowanych spójnych działań promocyjnych”.

Puszczykowo – rynek

Wizją miasta zawartą w Strategii jest:

„Puszczykowo to miasto następnych pokoleń – miasto kreatywnych ludzi, dumne z dziedzictwa, silne działalnością profesjonalną. Mieszkańcy Puszczykowa spotykają się ze sobą, odzyskują poczucie więzi międzyludzkich. Młodzież w Puszczykowie jest społecznie aktywna i zmotywowana do nauki. Puszczykowo jest miastem eleganckiego rozwoju bogatym w ciszę. Turystyka w Puszczykowie jest kołem napędowym kulturalnej i sportowej aktywności, tętnem weekendowego życia”.

W Misji miasta czytamy natomiast: „Misja, czyli zestaw działań do podjęcia przez gminę dla urzeczywistnienia wizji, brzmi: „Tworzymy miasto następnych pokoleń”. Zdanie to, wywiedzione z wizji, staje się misją, ponieważ stanowi esencję tego, co istotne dla wspólnoty samorządowej: rozwój demograficzny umożliwiający przetrwanie wspólnoty miasta Puszczykowa, rozwój gospodarczy umożliwiający spełnienie zawodowe w mieście i wypoczynek powiązany z koniecznością zachowania zasobów naturalnych i dziedzictwa poprzednich pokoleń”.

Puszczykowo – dworzec PKP

Wśród postulatów wizji rozwoju miasta znajdujemy hasła: „Miasto następnych pokoleń”, „Miasto bogate w ciszę”, „Miasto eleganckiego rozwoju”, „Miasto kreatywnych ludzi”, „Silne branżą usług zdrowia i urody”, „Turystyka kołem napędowym kulturalnej i sportowej aktywności, tętnem weekendowego życia” itd.  Aby urzeczywistnić powyższą misję i wizję miasto planuje skoncentrować się osiągnięciu siedmiu celów strategicznych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania swoich uwag.

Aktualizacja – informujemy, że na prośbę mieszkańców Burmistrz Miasta Puszczykowa przedłuża termin konsultacji społecznych dokumentu.

Kolejne spotkanie związane z opracowaniem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa będzie miało charakter warsztatowy, a jego celem nadrzędnym będzie zmiana formuły misji i wizji opracowanego dokumentu – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 11 września br. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej hali sportowo-widowiskowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). Serdecznie zapraszamy!

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj