Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 1 maj, 2020 | komentarze 2

Straż Miejska w czasie epidemii

Od dnia 02.04.2020r. zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego wydanego w dniu 31 marca 2020r Straż Miejska w Mosinie przeszła pod zwierzchnictwo Policji.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej (24.02 – 24.04)

Od tego momentu zgodnie z w/w poleceniem zadania Straży Miejskiej realizowane są wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID19 .

Na ten czas uruchomiono dodatkowo niedzielną zmianę w godzinach 10.00 do 18.00. Od dnia 14.04.2020r zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2020 Burmistrza Gminy Mosina Straż Miejska w Mosinie wystawiła 31 posterunków stałych do ochrony Urzędu Miejskiego oraz 42 nocne dyżury telefoniczne. Służby nocne mogą zostać uruchomione w każdej chwili przez dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mosinie w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przyjęto i zrealizowano 238 interwencji telefonicznych oraz mailowych przekazanych przez mieszkańców, które dotyczyły: porządku publicznego (52, z czego 28 zgłoszeń o tematyce pandemii COVID 19), ruchu drogowego (17), przepisów z zakresu ochrony środowiska (63), interwencji związanych ze zwierzętami (77), związanych z zagrożeniem zdrowia i życia (7), związanych z zagrożeniem pożarowym (5) oraz innych tj. uszkodzenia znaków, awarii technicznych (17).

Wybrane interwencje i działania:

 • w dniu 11 marca br. po powzięciu informacji o osobie mającej przebywać na kwarantannie a wykonującej pracę zawodową powiadomiono Komisariat Policji, który dokonał weryfikacji i nie potwierdził zasadności zgłoszenia;
 • w dniu 21 marca br. wraz z druhami z OSP Mosina przywieziono żywność z Poznania na potrzeby OPS w Mosinie;
 • w dniu 23 marca br. dokonano kontroli sklepu spożywczego w Krosinku w związku ze zgłoszeniem o nieprzestrzeganiu zasad higieny przez obsługę sklepu;
 • w dniu 24 marca br. przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie pojazdu opisanego jako OSP z terenu powiatu kępińskiego, który miał jeździć po terenie gminy i pobierać próbki do badań na koronawirusa od mieszkańców gminy (o ustaleniach poinformowano Policję);
 • w dniu 25 marca br. w Drużynie ujawniono osobę, która zakopywała śmieci (wobec sprawcy zastosowano środki prawem przewidziane);
 • w dniu 26 marca br. przekazano informację do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie czynnych zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, znacznych ilości osób w sklepach oraz prowadzenia handlu na terenach prywatnych wraz z wnioskiem o zajęcie stanowiska przez służby sanitarne w związku z licznymi zapytaniami i zgłoszeniami mieszkańców w w/w sprawach;
 • w dniu 27 marca br. dokonano kontroli zamknięcia prywatnych placówek opiekuńczych (żłobków) na terenie gminy w związku z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego;
 • w dniu 27 marca br. wraz z druhami z OSP Mosina przetransportowano łóżko rehabilitacyjne dla starszej osoby potrzebującej pomocy;
 • w dniu 31 marca br. skierowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (będące wynikiem interwencji mieszkańca zawiadamiającego o prowadzeniu nielegalnego handlu wokół targowiska po jego zamknięciu) z wnioskiem o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości prowadzenia sprzedaży z terenów niebędących własnością gminy oraz niebędących w jej zarządzie (np.tereny prywatne przed pasaże1n handlowym na targowisku);
 • w dniu 31 marca br. na ul. Sowinieckiej w Mosinie w stronę Sowińca ujawniono zanieczyszczenie drogi przez wywrotkę wyjeżdżającą z budowy, sprawcę ukarano, a dodatkowo firma zapłaciła za oczyszczenie jezdni zamiatarką;
 • w dniu 1 kwietnia br. patrol interweniował w sprawie klientów sklepu Biedronka gromadzących się w przedsionku galerii handlowej (przeprowadzono rozmowę pouczającą z kierownikiem sklepu oraz ochroną);
 • w dniu I kwietnia br. powiadomiono OPS w Mosinie o starszej osobie mieszkającej w Krosinku, która potrzebuje pomocy;
 • w dniu 3 kwietnia powiadomiono Komisariat Policji w Mosinie o porzuconym samochodzie marki Lexus na osiedlu Królewskim w Mosinie;
 • w dniu 7 kwietnia br. przekierowano zgłoszenie mieszkańca o czarnym dymie wydobywającym się z komina na ul. Pożegowskiej w Mosinie do WIOŚ w Poznaniu (w dniu 17.04.20 r. uzyskano odpowiedź, że firma Betexim nie łamie obowiązujących norm i przepisów jeżeli chodzi o korzystanie ze środowiska);
 • w dniu 7 kwietnia br. patrol zabezpieczył miejsce zdarzenia tj. pożar nieużytków przy ul. Mocka w Mosinie na czas akcji gaśniczej prowadzonej przez Straż Pożarną;
 • w dniu 9 kwietnia br. przekazano według właściwości zawiadomienie do Komisariatu Policji w Mosinie od mieszkańca informującego o ludziach przebywających na ogródkach działkowych na terenie Dymaczewa Nowego;
 • w dniu 9 kwietnia br. podczas wspólnego patrolu z Policją dokonano weryfikacji otrzymanej informacji o świadczeniu usług kosmetycznych na terenie prywatnej nieruchomości w Mosinie (w czasie kontroli nie stwierdzono świadczenia usług);
 • w dniu 1O kwietnia br. przekazano według właściwości informację do Komisariatu Policji w Mosinie dotyczące nie przestrzegania kwarantanny;
 • w dniu 10 kwietnia br. w Dymaczewie Nowym udzielono wsparcia patrolowi Policji podczas interwencji w sklepie spożywczym (uszkodzenie mienia przez awanturującego się klienta będącego pod wpływem alkoholu);
 • w dniu 15 kwietnia br. na ul. Dworcowej w Mosinie przy GBS podjęto interwencję dotycząca braku wymaganej odległości między osobami stojącymi w kolejce do banku (pouczono i poproszono mieszkańców aby stanęli dalej od siebie, co uczynili);
 • w dniu 16 kwietnia br. we współpracy z druhami z OSP Pecna oraz wolontariuszami przetransportowano maseczki dla mieszkańców na sołectwa i osiedla;
 • w dniu 24 kwietnia br. na ul. Sowinieckiej w Mosinie patrol zabezpieczał akcje gaszenia pustostanu;
 • w dniu 20 i 24 kwietnia rozwieziono 72 maseczki dla mieszkańców, którzy zgłosili taką potrzebę w Urzędzie Miejskim.

Na chwilę obecną strażnicy miejscy w dalszym ciągu pełnią służby w ramach działań podejmowanych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID- 19 we współpracy z Policją na podstawie obowiązującego Polecenia Wojewody Wielopolskiego (do odwołania).

źródło: Straż Miejska w Mosinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (2)

 • Gość
  piątek, 1 maj, 2020, 11:11:00 |

  Kasa dla strażników też od wojewody?

 • Wyborca
  poniedziałek, 4 maj, 2020, 14:00:28 |

  Straż miejską powinno się w Mosinie zlikwidować. Formacja ludzi nikomu tu nie potrzebnych. Utrzymanie straży kosztuje Mosinę zbyt wiele. Najniższe wynagrodzenie strażnika to około 3tyś zł miesięcznie plus nagrody i socjal, a gdzie koszty paliwa samochodów którymi jeżdżą bez celu całe dnie. Inne gminy nie mają straży i prosperują jak należy, a wynagrodzenia dla strażników przeznaczają na inwestycje gminne.

Skomentuj