Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | wtorek, 19 gru, 2023 | komentarzy 48

„Smog bez odkładania”. Nowe przepisy dotyczące kopciuchów wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Radni województwa wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia stanowisko będące odpowiedzią na apele kilkudziesięciu rad wielkopolskich gmin (w tym gminy Mosina). Samorządy chciały przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu używania najgorszej jakości kotłów do ogrzewania (tzw. kopciuchów), wynikającego z podjętych przez sejmik uchwał antysmogowych.

W 2019 roku Mosina zajęła drugą pozycję w zestawieniu miast o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi w aglomeracji poznańskiej. Problem niskiej jakości powietrza stanowi wyzwanie dla mieszkańców Mosiny, które trwa już od wielu lat.

1 stycznia mija termin obowiązkowej wymiany kopciuchów m.in. na terenie naszej gminy. Problem braku wymiany pieców dotyczy zarówno prywatnych właścicieli budynków, jak i gminny samorząd. W budynkach należących do gminy Mosina znajduje się kilkadziesiąt źródeł ciepła, które do końca 2023 roku powinny zostać wymienione w oparciu o obowiązujące prawo. Jak poruszaliśmy w artykule: „Wymiana kopciuchów w gminie Mosina: wyższe standardy czy podwójne standardy?”, z wymianą kopciuchów lokalne władze sobie nie radzą.

Choć wielu mieszkańców dokonało w ostatnich latach wymiany systemów ogrzewania, to wielu prywatnych właścicieli domów na terenie naszej gminy, również korzysta z przestarzałych (wkrótce nielegalnych) źródeł ciepła. Niestety, kary za brak spełniających normy urządzeń grzewczych czekają wysokie mandaty. W tej sprawie mosińscy samorządowcy przygotowali projekt apelu dotyczący zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany realizacji wymiany starych instalacji.

W uzasadnieniu czytamy m.in., że „uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., wywołuje w naszej gminie, ale także w innych gminach województwa wielkopolskiego duże zaniepokojenie”. – Tych, którzy dziś ogrzewają budynki energią elektryczną, gazem, pompami ciepła itd. może niebawem czekać cenowy szok. Ci natomiast, którzy zgodnie z uchwałą Sejmiku będą musieli w najbliższych tygodniach zmienić ogrzewanie (co jest niewykonalne), nie wiedzą co mają robić, są zdezorientowani – czytamy w uzasadnieniu projektu mosińskiej uchwały.

– Choć Gmina Mosina w ostatnich latach wspierała wszystkich tych, którzy wystąpili o dotację na wymianę pozaklasowych kotłów, to jednak mimo wszystko ograniczone środki nie pozwalały na wymianę kotów u wszystkich chętnych. Ponadto czynnik ekonomiczny (uboższa część społeczeństwa) miał u wielu właścicieli nieruchomości istotny wpływ na podjęcia decyzji co do wymiany pieca. Także i tradycja i wieloletnie przyzwyczajenia były trudne do przełamania – czytamy.

Jak czytamy, „sama wymiana pieca nie poprawi sytuacji cieplnej budynku. Dopiero pełna termomodernizacja da efekty”. – Jednak tego typu przedsięwzięcia pochłoną niebagatelne środki finansowe, które dla wielu są nie do udźwignięcia. Z pozyskanych informacji wiadomo, że we wszystkich gminach województwa wielkopolskiego władze gmin, w ograniczonym stopniu, przystąpiły do wymiany źródeł ciepła nawet w obiektach publicznych oraz budynkach mieszkalnych komunalnych – brzmi treść projektu uchwały mosińskiego samorządu.

Apel w wyniku głosowania na Sesji RM w Mosinie, nie uzyskał większości głosów wśród radnych. Nie został zatem oficjalnie przekazany Sejmikowi Województwa.

W podobnym tonie, wypowiada się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W tym przypadku apel trafił w ręce wojewódzkich radnych.

– Z przytoczonej powyżej uchwały wynika m.in. fakt, iż z końcem 2023 roku upływa termin wymiany bezklasowych kotłów na paliwo stałe – brzmi treść listu SGiPW do Sejmiku. – Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 samorządy lokalne będą zobowiązane do nakładania upomnień czy kar pieniężnych, na te gospodarstwa domowe, które takiego kotła nie wymieniły. Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski docierają sygnały (w tym uchwały podejmowane przez gminy) o tym, że wymiana pieców nie przebiega tak, jakby tego oczekiwano. Z treści kierowanych dokumentów wynika m.in., iż sytuacja polityczna i gospodarcza spowodowała zubożenie społeczeństwa i wiele gospodarstw domowych, pomimo dopłat, nie stać było na to, by wymienić kocioł – tłumaczą członkowie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w dniach od 8 do 14 grudnia 2023 roku przeprowadziło badanie ankietowe, którego celem było ustalenie skali problemu oraz przybliżonej ilości niewymienionych kotłów bezklasowych, w poszczególnych gminach naszego województwa. Do biura SGiPW wpłynęły 104 odpowiedzi, spośród których 48 ankietowanych jednostek stwierdziło, że ich mieszkańcy nie wymienili jeszcze ponad 50% bezklasowych kotłów, 20 szacuje to zjawisko na poziomie od 40% do 50%, 20 gmin ocenia, iż niedopełnienie obowiązku wynikającego z uchwały Sejmiku dotyczy od 30% – 40% instalacji, a 12 jednostek potwierdza, iż problem dotyczy najwyżej 30% kotłów bezklasowych. Jak czytamy w treści listu, powyższe liczby należy ocenić jako „nieodzwierciedlające rzeczywistość, gdyż nie wszyscy respondenci byli w stanie określić klasę posiadanego kotła”. W praktyce, mogę być one znacznie wyższe.

– Działając w imieniu znacznej grupy gmin z Województwa Wielkopolskiego, zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę przytoczonych danych podczas podejmowania stosownej uchwały podczas obrad LIX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 18 grudnia 2023 roku – napisało stowarzyszenie. (Pełna treść listu: tutaj.)

W dniu 18 grudnia podczas sesji Sejmiku Województwa zostało wydane negatywne stanowisko Sejmiku w reakcji na postulaty gmin, dążących do przesunięcia terminu obowiązywania zakazu stosowania najmniej efektywnych kotłów do ogrzewania (kopciuchów), wynikającego z przyjętych przez sejmik uchwał antysmogowych.

– Przypomnijmy, że przywołane uchwały, których celem jest poprawa jakości powietrza, zostały przyjęte już w 2017 roku – podaje kancelaria Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. – Od 2024 roku w życie wchodzi pierwszy z istotnych zakazów – dotyczący właśnie „kopciuchów”. Kilkadziesiąt wielkopolskich gmin skierowało w ostatnim czasie do samorządu województwa pisma z uchwałami, w których apelują o wydłużenie tego terminu, powołując się m.in. na niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną oraz zaburzenia na rynku paliw, a także na nieposiadanie przez mieszkańców środków na wymianę starych urządzeń – czytamy.

– Sejmik w przyjętym 18 grudnia stanowisku uznał, że aktualnie nie planuje się wprowadzenia zmian zapisów uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego. Zwrócono uwagę, że sformułowania zawarte w apelach są bardzo ogólne i nie zostały poparte żadnymi dokumentami (analizami), w świetle których zasadne byłoby dokonanie zmiany przywołanej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – czytamy w odpowiedzi.

Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodano jednak zapis, że w przypadku przedstawienia przez samorządy gmin przeszkód popartych formalnymi i merytorycznymi przesłankami (np. wyniki ankiet, badań lub ekspertyz) zostaną one poddane analizie przez „Zespół do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” w celu wypracowania rekomendacji i wniosków dla zarządu województwa. Jak podkreślali przedstawiciele zarządu, to otwarte pole do dialogu z gminami, które potrzebują wsparcia w zakresie dostosowania się mieszkańców do wchodzących w życie zmian.

Przyjęcie (niejednogłośne – 25 głosów za, 7 przeciw) stanowiska sejmiku poprzedziła długa i burzliwa debata. Część radnych proponowała wydłużenie przywołanego terminu o pół roku, wskazując na problemy ekonomiczne niektórych mieszkańców regionu i na fakt, że zakaz wchodzi w życie w połowie sezonu grzewczego. Z drugiej strony padały argumenty dotyczące m.in. długiego, sześcioletniego terminu na przygotowanie się do wchodzącej w życie zmiany, przykłady samorządów gminnych, które odpowiednio pomogły mieszkańcom przejść transformację, konieczność bycia fair wobec tych osób i samorządów, które poważnie potraktowały zbliżający się termin wyznaczony obowiązującym prawem. Przypomniano też ogromną skalę zagrożeń zdrowotnych, jakie przynosi na co dzień zanieczyszczone powietrze, wskazując, że podtrzymanie dotychczasowych uregulowań podyktowane jest troską o zdrowie Wielkopolan.

Na temat wejścia w życie nowych przepisów pisaliśmy w niedawno opublikowanych artykułach:

Ogrzej swoje przestrzenie efektywnie i równomiernie dzięki promiennikowi podczerwieni olejowemu na NORWIT.PL. Rozwiązanie idealne dla dużych przestrzeni!

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (48)

 • JC
  wtorek, 19 gru, 2023, 16:14:03 |

  No i dobrze. Boleśnie dla niektórych, ale dobrze. Rozumiem tylko ból ludzi, którzy wystąpili o dofinansowanie i z jakiegoś powodu go nie dostali. Jak ktoś zwyczajnie olał temat, to niech teraz nie płacze.

  18
  13
  • Maria
   wtorek, 19 gru, 2023, 17:12:38 |

   Nie bolesne, a zwyczajnie niemożliwe. Nie mam takiego pieca, ale znam ludzi, którym od lat ledwo starcza na jedzenie i podstawowe rachunki. Jak mają założyć gaz czy panele słoneczne z całą infrastrukturą? Niektórzy do tego borykają się z problemami zdrowotnymi, co pochłania jakiekolwiek oszczędności. Z pustego się nie przeleje – nie ma różnicy czy przesuną termin o pół roku.

   22
   9
 • Autor
  wtorek, 19 gru, 2023, 17:24:25 |

  Program czyste powietrze refunduje w zasadzie całość wymiany pieca jeszcze z prefinansowamiem. Przerobilem na własnej skórze więc nie pitolcie o biedzie bo to zwyczajna nieprawda. Można było wszystko zrobić tylko trzeba było ruszyć tyłek do gminy. Dość trucia dzieci!!!

  20
  14
  • Maria
   wtorek, 19 gru, 2023, 17:53:55 |

   To ciekawe, bo pod poprzednim artykułem wypowiadała się osoba, która twierdziła, że zrefundowano 6 z 21 tysięcy. Ile konkretnie wynosiła taka wymiana u Ciebie i jaką kwotę wypłaciła gmina przed instalacją (interesuje mnie to „w zasadzie”)? U wielu nie chodzi tylko o wymianę pieca, ale o podłączenie gazu, co w niektórych przypadkach łączy się z kopaniem ulicy i … koszty rosną.

   10
   2
 • Autor
  wtorek, 19 gru, 2023, 17:31:01 |

  Dodam jeszcze że w gminie jest naprawdę wspaniała Pani która się tym zajmuje i prowadzi krok po kroku

  7
  4
 • Mieszkaniec
  wtorek, 19 gru, 2023, 17:41:04 |

  6 lat. Wystarczająco na zrobienie modernizacji. Czas skończyć z hasłem „jakoś to będzie”.

  17
  10
 • Autor
  wtorek, 19 gru, 2023, 18:00:21 |

  Procent refundacji zależy od dochodów ja dostałem 1/3 bo dobrze zarabiam przy niższych zarobkach procent jest zdecydowanie wyższy

  11
  2
 • Jakub
  wtorek, 19 gru, 2023, 18:38:31 |

  Było na to 6 lat i radni obudzili się kilka tygodni przed terminem końcowym… Skąd my mamy tych radnych ? Kto tam siedzi ? Jakieś mapety ? Tragedia

  14
  2
  • Gość
   środa, 20 gru, 2023, 14:45:55 |

   Tam siedzą WIECZNI radni. Przyszli po diety. To wszystko.

   2
   3
   • Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina
    sobota, 23 gru, 2023, 16:30:19 |

    Najbliższe wybory w kwietniu 2024, komitety już się organizują. Proszę się zgłosić i wystartować. Jestem ciekaw reakcji na podjęcie wiedzy, ile ta mityczna dieta radnego w Mosinie wynosi. Będę wdzięczny za opisanie swoich odczuć na ten temat.

    • Płotka
     sobota, 23 gru, 2023, 16:40:06 |

     Pan Radny napisze jakie to komitety. Napewno będzie ,,OdNowa,, którego kampania wyborcza trwa od pierwszego dnia, jak to Dominik usiadł na fotelu. Tak jak Dominik nie promował się nikt. Niekiedy nawet z tą promocją przesadza. Tli się pomysł komitetu ,,My Zawarcianie 2050,,. C

     1
     2
     • Gość
      sobota, 23 gru, 2023, 19:08:17 |

      A dlaczego data 2050? Ma to powiązanie z partią polityczną?

     • Płotka
      sobota, 23 gru, 2023, 21:59:15 |

      Tak daleko nie jestem wtajemniczony. Myślę że chodzi jednak o moment kiedy sprawy Zawarcia zostaną ostateczni sfinalizowane. Pomysłodawcy tego projektu szukają ludzi z otwartymi głowami , gotowymi podjąć
      rozwojowe działania. W tych poszukiwaniach chodzi o ludzi za którymi stoi profesjonalizm poparty osiągnięciami zawodowymi. Dosyć tzw. aktywistów społecznych którzy poza wygłaszaniem swoich tez, nie są gotowi do inicjowania i podejmowania społecznie oczekiwanych wyzwań.

     • Gość
      niedziela, 24 gru, 2023, 8:33:18 |

      Świetna inicjatywa Rada specjalistów takiej trzeba bo wtedy jestem pewna nie będą brali diet i bendom oszczędności . Widać że potrzebni nam som budowlańcy z papierami mam obawę tylko bo to ile osób z zawarcia do tej Rady może pójść?

  • Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina
   sobota, 23 gru, 2023, 16:36:40 |

   Najbliższe wybory w kwietniu 2024, komitety już się organizują. Proszę się zgłosić i wystartować. Jestem ciekaw reakcji na podjęcie wiedzy, kto decyduje o wymianie pieców w budynkach gminnych. Od momentu podjęcia decyzji, gmina wymieniła u siebie dwa piece, pozostało 150.Będę wdzięczny za opisanie swoich odczuć na ten temat. Podpowiem, za to odpowiada burmistrz wraz z administratorem budynków, czyli ZUK i prezesi spółki komunalnej. Obecnie p. Monika Kujawska. Tam proszę szukać winnych zaniedbań

   6
   1
 • Do Marii
  wtorek, 19 gru, 2023, 19:07:22 |

  Napisała Pani „To ciekawe, bo pod poprzednim artykułem wypowiadała się osoba, która twierdziła, że zrefundowano 6 z 21 tysięcy”. Opisywana dotacja pochodziła z kasy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, to maksymalnie 6tys.zł. Dotacje z programu ogólnopolskiego „Czyste powietrze ” są znacznie wyższe, ale na realizację trzeba znacznie więcej czasu.

  6
  1
 • A propos
  wtorek, 19 gru, 2023, 19:32:24 |

  ” U wielu nie chodzi tylko o wymianę pieca, ale o podłączenie gazu, co w niektórych przypadkach łączy się z kopaniem ulicy i … koszty rosną ”
  Nie ma obowiązku wymiany kopciucha na pięć gazowy. Można wymienić węglowego bezklasowca na kocioł 5 klasy czystości spalania lub na kocioł spalający pellet.

  14
  1
 • Gość
  środa, 20 gru, 2023, 14:28:17 |

  Gdzie jest Glaca – wróblewski oraz Głucha Narciarka -emilewicz z czekami na wymianę piecy ja się pytam? Prezbiter Adam będzie wiedział bo sie wafluje z Glacą – wróblewskim.

  • Gość
   środa, 20 gru, 2023, 14:46:29 |

   Okupują TVP :-)

 • Bóbr
  środa, 20 gru, 2023, 19:26:06 |

  No durny ten PiS, ze zrobił program czyste powietrze żeby zapłacić ludziom za wymianę pieca i załozenie paneli czy pompy a oni nie skorzystali. Na szczęście teraz mamy już demokrację i takich glupich programów nie będzie a w kazdej TV, nawet tej okupowanej, będziemy słyszeć to samo. Taki dobrobyt i wolność słowa to ja rozumiem!

  2
  5
 • Autor
  środa, 20 gru, 2023, 21:36:34 |

  Zapomniałeś dodać że czyste powietrze jest finansowane z unii oraz nie przez partię tylko przez podatników pieniądze państwowe to nasze pieniądze a nie jakiejko partii. Wiem bo place podatki i horrendaly ZUS

  • Gość
   środa, 20 gru, 2023, 21:50:00 |

   Fajnie, że w takim bądź razie wszyscy zrzucamy się na lepsze powietrze z unijnych czy polskich pieniędzy. Choć nie jest proste przebrnięcie tej biurokratycznej machiny aby dostać te środki to uważam, że w swoim założeniu to bardzo dobra sprawa. Życie u zdrowie jest najważniejsze – im więcej osób ma sprawną instalację grzewczą tym mniej pożarów takich jak ten dzisiejszy w Mieczewie. Nawet jeśli to nie było przyczyną, to z pewnością wiele innych bezklasowowych już tak.

 • Gość
  czwartek, 21 gru, 2023, 10:32:35 |

  Jaka ta unia jewropejska jest fajna daje kasę i w ogóle. Jak zacznie naliczać podatek od co² i plastiku to nadal taka będzie?. A jak wprowadzi dyrektywę wywłaszcze to będzie jeszcze lepsza.

  • Gość
   czwartek, 21 gru, 2023, 12:23:58 |

   Zawsze możesz się UE wyprowadzić. Rosja, Białoruś a cieplejszych kierunków Nigeria, Somalia – droga otwarta.

   2
   0
 • Autor
  czwartek, 21 gru, 2023, 13:51:38 |

  To jest prostsze niż się wydaje
  Strach ma wielkie oczy. Naprawdę sam się zdziwiłem że tak gładko poszło

  2
  1
 • Obiektywy
  czwartek, 21 gru, 2023, 14:51:22 |

  Bogaty biednego nigdy nie zrozumie. Dla mnie koszty są zbyt duże. A jeszcze perspektywa jest taka, że dziś za pożyczę się i założę gaz,a Unia już zamierza zakazać ogrzewania gazem,i co znowu mam wyparować sobie flaki, by zadowolić biurokratów unijnych co w miesiąc nakradnie tyle co ja nie zarobię przez całe życie. A poza tym to jest naprawdę obrzydliwe – luwena z Lubina od wielu lat zatruwa całą okolicę i nikt nic z tym nie robi,mimo że wszyscy to wiedzą. Ale zwykłego człowieka to z miłą chęcią urzędasy ukarają. Chcecie czystego powietrza zróbcie coś z Luweną.

 • A propos ogrzewania gazowego
  czwartek, 21 gru, 2023, 16:56:40 |

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Unia-bierze-sie-za-ogrzewanie-Zakaz-piecow-gazowych-nakazy-remontow-i-obowiazkowa-fotowoltaika-8662795.html

  Cytat „zgodnie z planami unijnych urzędników, w latach 2028 – 2030 ma zostać wprowadzony zakaz montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym gaz ziemny. W kolejnej dekadzie, najprawdopodobniej pomiędzy 2035 a 2040 r., zacznie obowiązywać zakaz montażu tego rodzaju pieców w budynkach, które będą przechodziły gruntowne remonty w tym termomodernizację.

  Znacznie wcześniej, bo już w 2025 r., nie będzie można otrzymać dofinansowania wymiany pieca węglowego na ogrzewanie gazowe ani liczyć na ulgę podatkową związaną z tym sposobem termomodernizacji. Dopłata będzie możliwa jedynie wówczas, gdy wraz z piecem gazowym zostanie zamontowana pompa ciepła, a więc na odmiennych warunkach niż obecnie.

  Wszystko po to, by do 2030 r. zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o co najmniej 16 proc. oraz o 22 proc. do 2035 r.”

 • Obiektywy
  czwartek, 21 gru, 2023, 18:35:01 |

  Godzina 18.30 wiatr i deszcz idealna pogoda dla bandytów z Luweny – smrodzą na potęgę. I jest tak prawie zawsze w taką pogodę, dziś smród w Czapurach. Ale oni mogą.

 • Gość
  czwartek, 21 gru, 2023, 21:10:44 |

  Obiektywny proszę dobieraj słowa szkoda czasu na sądy, a co do wiatròw zawsze wiało w Waszą stronę. Dziwiło mnie bardzo jak osiedle na Czapurach rosło, i że nowi mieszkańcy pozbawieni są węchu. Może taniość go stłumiła. Bardzo wspòłczuję bo to jak życie w komorze gazowej.

  2
  1
 • Autor
  piątek, 22 gru, 2023, 9:18:34 |

  A myślicie że koszty węgla nie będą rosły? Wyobraźcie sobie ile będzie kosztować tona węgla za 10 lat? Tego się nie boicie? Zmiany są będą i będą przyspieszać. To nie jest kwestia polityczna tylko kwestia przystosowania do rzeczywistości która i tak nadejdzie. Im szybciej się człowiek przystosuje tym lepiej dla niego. A za smog w Mosinie jednak głównie odpowiadają domy jednorodzinne

  2
  1
 • M
  piątek, 22 gru, 2023, 9:22:53 |

  bardzo się sprzeciwiam takiemu opisywaniu Unii europejskiej bez której byśmy byli Białorusią w tej chwili. Niektórzy albo zapomnieli albo urodzili się za późno żeby mieć porównanie z czasami minionymi

 • M
  piątek, 22 gru, 2023, 9:33:22 |

  żale można wylewać, można mieć poglądy o unii, o polityce o wymianie pieców, o co2 ale co to zmienia jesli i tak nowe prawo wchodzi w życie i te głosy są bez znaczenia. I tak można całe życie spędzić na ujadaniu zamiast konstruktywnie podejść do rozwiązania problemu który się pojawi tak czy tak bo jesteśmy zbyt mali żeby to zmienić

 • Konkrety
  niedziela, 24 gru, 2023, 9:38:08 |

  Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta.

  Pytanie 1- ile przeznaczono w zeszłym roku pieniędzy na likwidację kopciuchów w gminie i ile zlikwidowano.

  Pytanie 2- ile przeznaczono w budżecie gminy 2024r. pieniędzy na likwidację kopciuchów.

  • Czytelnik
   niedziela, 24 gru, 2023, 10:21:42 |

   Jest w artykule: 'Wymiana kopciuchów w gminie Mosina: wyższe standardy czy podwójne standardy?’ Wychodzi na to, że 2 (słownie dwa).

   1
   1
  • gosc
   niedziela, 24 gru, 2023, 10:54:42 |

   jeśli mają do wymiany 100 kopciuchuw w mieszkaniach socjalnych to bedzie nas mieszkancow kosztowac ponad 2 000 000 złotych?! a ten co tam mieszka jaki ma obowiązek?

   1
   2
   • Mielas
    niedziela, 24 gru, 2023, 10:59:36 |

    Czyli o wiele mniej niż zapłaciliśmy za nieistniejącą pływalnię i obwodnicę, nie licząc kosztów pracy i energii, którą można było przeznaczyć na wymianę kotłów.

 • Zdrowie jest najważniejsze!
  niedziela, 24 gru, 2023, 11:50:01 |

  „Nawet krótkotrwały wzrost zanieczyszczeń powietrza może powodować problemy zdrowotne u wielu osób. Szczególnie narażone są osoby ze zdiagnozowanymi i niezdiagnozowanymi chorobami serca”
  Ciekawe ile osób choruje na serce w Mosinie, gminie o wyjątkowo wysokim stężeniu niskiej emisji.

  • Gość
   niedziela, 24 gru, 2023, 12:34:40 |

   Badania skutków zanieczyszczeń są bardziej złożone:choroby,długość życia,zgony,struktura mieszkańców,opieka zdrowotna,odniesienia do średnich itp.
   Może warto zwięźle i praktycznie pochylić się nad tym zagadnieniem i oddzielić propagandę od faktów.

   5
   1
 • Kto szuka nie błądzi
  niedziela, 24 gru, 2023, 20:24:54 |

  Wieloletnie badania naukowe dot. wpływu niskiej emisji na zdrowie człowieka i środowisko prowadzono od lat, także w Polsce. Wystarczy poszukać w Internecie, są tu wielostronicowe opracowania w pdfach.

  Choćby publikacja pod patronatem
  Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
  Wojskowego Instytutu Medycznego
  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
  Opisany jest tu:

  WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA UMIERALNOŚĆ
  Sytuacja w Polsce.

  WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA UKŁAD ODDECHOWY
  Wpływ ekspozycji prenatalnej na rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego. Astma oskrzelowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
  Infekcje dróg oddechowych.

  ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A CHOROBY NOWOTWOROWE
  Rak płuca. Inne choroby nowotworowe.

  WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA UKŁAD KRĄŻENIA
  WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA CENTRALNY UKŁAD NERWOWY
  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój układu nerwowego w okresie prenatalnym.
  Zanieczyszczenie powietrza a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  Mechanizmy szkodliwego oddziaływania pyłu zawieszonego na układ nerwowy. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na funkcjonowanie układu nerwowego dzieci i młodzieży. Wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza na funkcjonowanie
  centralnego układu nerwowego u osób dorosłych. Wpływ długoletniej ekspozycji na pył zawieszony na sprawność umysłową osób starszych.

  INNE SKUTKI ZDROWOTNE EKSPOZYCJI NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
  Wybrane skutki ekspozycji prenatalnej. Wpływ zanieczyszczeń powietrza
  na płodność.

  KOSZTY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I KOMENTARZ
  DODATEK A. SKUTKI ZDROWOTNE EKSPOZYCJI NA SUBSTANCJE
  Z GRUPY DIOKSYN
  Skażenie żywności. Wybrane skutki zdrowotne ekspozycji na związki z grupy dioksyn

 • Gość
  niedziela, 24 gru, 2023, 20:39:46 |

  Ogólnie tak,a jak jest w przypadku Mosiny?

 • Dobre pytanie
  niedziela, 24 gru, 2023, 22:15:39 |

  Czujniki pyłów zawieszonych w Mosinie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (brak wiatru, duża wilgotność powietrza, niska temperatura) zapewniają miastu wysoką pozycję na liście zanieczyszczeń niską emisją. Oczywiście ma to przełożenie na zachorowalność i zanieczyszczenie środowiska (powietrze, gleba, woda, fauna flora). Niestety tutaj nikt badań na ten niewygodny temat nie prowadzi.

  7
  0
 • Warto
  poniedziałek, 25 gru, 2023, 13:42:59 |

  https://www.mosina.pl/punkt-konsultacyjny-programu-czyste-powietrze-3

  Wymiana kopciucha jest konieczna. W urzędzie dostaniecie pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.
  Zadzwońcie, umówcie się na rozmowę.

  Obojętnie na co wymieniacie swój stary piec lub kocioł węglowy podwyższycie swój komfort życia. Koniec z dokładaniem węgla – nowoczesne kotły i piece na węgiel lub pellet mają zasobniki z podawaniem automatycznym. Piece gazowe – tu dzięki czujnikom wewnątrz i na zewnątrz domu także następuje automatyczna reakcja na zmianę temperatury.
  Koniec z kopcemiem i pyleniem – nowoczesne piece na węgiel i pellet spalają wsad od góry, co gwarantuje ekonomikę spalania (czarny dym z kopciucha jest oznaką wyrzucania niespalonych cząstek węgla przez komin).
  Nie tylko kotłownia, ale i mieszkania są czystsze.
  Mamy dzięki nowoczesnemu ogrzewaniu zdecydowanie mniej pracy.

 • Gość
  środa, 27 gru, 2023, 10:07:52 |

  W trakcie dyskusji dot. wymiany kopciucha często pada pytanie, a co mają zrobić starsi, samotni ludzie. Zaskakujący jest fakt, że po śmierci samotnie mieszkającej, starszej osoby spadkobiercy w 99% zawsze się znajdują. Wtedy skorzystanie z dofinansowania na wymianę źródła ciepła będzie ich zdecydowanie więcej kosztowało z powodu wyższych dochodów, niż emerytura/renta krewnego po którym dziedziczą.
  Warto pomóc starszemu krewnemu, kiedyś i my będziemy potrzebowali pomocy w trudnej dla starszej osoby sprawie.

 • Konkrety
  środa, 27 gru, 2023, 16:49:46 |

  Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta.

  Pytanie 1- ile przeznaczono w zeszłym roku pieniędzy na likwidację kopciuchów w gminie i ile zlikwidowano.

  Pytanie 2- ile przeznaczono w budżecie gminy 2024r. pieniędzy na likwidację kopciuchów.

  Pytanie 3- czy opracowano plan wymiany kopciuchów.

  2
  1
 • Są korzystne zmiany np.prefinansowanie.
  czwartek, 28 gru, 2023, 12:40:07 |
 • Gość
  niedziela, 31 gru, 2023, 12:33:31 |

  Z sieci „Kilkadziesiąt wielkopolskich gmin skierowało w ostatnim czasie do samorządu województwa pisma z uchwałami, w których apelują o wydłużenie tego terminu, powołując się m.in. na niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną oraz zaburzenia na rynku paliw, a także na nieposiadanie przez mieszkańców środków na wymianę starych urządzeń – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
  Jednak sejmik, póki co, nie planuje zmian w obowiązujących uchwałach antysmogowych. Zwrócono uwagę, że sformułowania zawarte w apelach były ogólne i nie poparte konkretnymi danymi czy analizami, które uzasadniałyby zmianę postanowień. Stanowisko przyjęto przy 25 głosach za i 7 przeciwko”

 • Gość
  niedziela, 31 gru, 2023, 14:41:00 |

  W Małopolsce najpierw zrobiono spis kopciuchów, później zatrudniono ekodoradcę, który odwiedzał dom po domu wg spisu. Zapoznawał się z problemem i podpowiadał zmiany pomagając wypełnić wniosek o przyznanie dotacji.
  Program Czyste Powietrze zakłdał obsługę 300tys. beneficjentów rocznie. Obsługuje prawie połowę –
  146tys. Resztę trzeba poprowadzić krok, po kroku do zmian.
  Z ogólnopolskich ankiet, które obowiązkowo
  wypełniliśmy każda gmina powinna mieć możliwość dowiedzieć się ile ma na swoim terenie posesji z kopciuchem. Jeśli nie, to niedługo będą roznoszone pisma z urzędu dot. wysokości podatku od nieruchomości, wtedy można pytać o rodzaj ogrzewania i szybko taką listę utworzyć. Wystarczy przy podpisaniu odbioru pisma dopisek g-gaz, w-węgiel, p-pellet, o-olej, d-drewno.

Skomentuj