Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | środa, 31 sty, 2024 | komentarzy 19

Likwidacja kopciuchów w powiecie poznańskim. Trwa nabór wniosków o dotacje

Trwa walka ze smogiem. W styczniu ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego kopciuchów i zakupu w ich miejsce proekologicznych systemów ogrzewania. Wnioski można składać w starostwie powiatowym do 2 kwietnia 2024 roku. Dotacja może wynieść nawet 20 tys. zł. Sprawdzamy, jak wygląda procedura ubiegania się o oferowaną przez starostwo dotację.

Jednym z podstawowych elementów walki ze smogiem jest zmniejszenie ilości dymiących kominów. Świadomość dotycząca dbania o środowisko rośnie z roku na rok coraz bardziej. Dzisiaj większości z nas zależy na tym, aby oddychać czystym i świeżym powietrzem. Wiemy jak duży wpływ ma to na nasze zdrowie.

Dofinansowanie do wymiany kopciuchów dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Powiat poznański, jak w ostatnich latach. zamierza również w 2024 r. dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamontowanie proekologicznych systemów ogrzewania.

Jak informuje starostwo, wysokość dotacji, w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

–   10 000 zł w przypadku: podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego, kotła na biomasę lub ogrzewania gazowego,

–   15 000 zł w przypadku pompy ciepła,

–   20 000 zł w przypadku: pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Kotły c.o./piece/kominki przeznaczone do likwidacji powinny być wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kilku lokali położonych na jednej nieruchomości, w przypadku likwidacji kilku źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich proekologicznym systemem ogrzewania, wysokość dotacji zwiększa się o 50% kwoty przypisanej do określonego powyżej rozwiązania proekologicznego.

Nie udzielane są dotacje na kotły węglowe opalane ekogroszkiem. Natomiast nadal istnieje możliwość otrzymania dotacji na zamontowanie nowoczesnego kotła na biomasę umożliwiającego wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, a także dotacji na instalację zgazowującą paliwo – spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.

O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (a także wspólnoty mieszkaniowe  oraz podmioty posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego – osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

Dotacja może być udzielana wyłącznie na lokal położony na terenie Powiatu Poznańskiego z uregulowanym stanem prawnym, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Forma dotacji

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy dotacji, czyli wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej  we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie jest udzielana na:
1. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania;
2. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych;
3. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali za wyjątkiem pieców akumulacyjnych;
4. zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego grzewczo-chłodzącego (w tym pompy ciepła powietrze-powietrze);
5. działania polegające na zwiększeniu mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej;
6. likwidację kotłów wysokosprawnych 5 klasy;
7. wydatki przeznaczone na ten sam cel, finansowane z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania);
8. prace zrealizowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Dopuszcza się łączenie dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego z innymi dotacjami, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi są:
1. koszty demontażu kotłów c.o./pieców/palenisk na paliwo stałe;
2. koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
3. koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;
4. koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
5. koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
6. koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;
7. koszty montażu zbiornika na gaz płynny oraz instalacji jego połączenia z kotłem c.o.

W przypadku, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług (VAT) od kosztów realizacji zadania wymienionych powyżej, dotacja obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane netto.

Oględziny lokalu

Dotujący, w trakcie rozpatrywania wniosku może dokonać oględzin lokalu. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić na potrzeby oględzin pomieszczenia, w których zostaną przeprowadzone prace opisane we wniosku. Wobec tego likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy. Do momentu podpisania umowy pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu mogą podczas oględzin zweryfikować informacje przedstawione we wniosku oraz załącznikach do wniosku i skontrolować,  czy urządzenie grzewcze przeznaczone do likwidacji jest działające.

Sposób rozliczenia dotacji

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 31 października 2024 r. Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca powinien przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Po sprawdzeniu złożonego formularza i dokumentów wymaganych przy rozliczeniu, przedstawiciel Dotującego może dokonać oględzin lokalu.

Więcej informacji na stronie: www.powiat.poznan.pl lub w siedzibie starostwa.

Nabór wniosków 2024 na dofinansowanie z powiatu poznańskiego na wymianę kopciuchów

Nabór wniosków 2024 na dofinansowanie z powiatu poznańskiego na wymianę kopciuchów (plakat). Źródło: Powiat Poznański

Inne możliwości na dofinansowanie

Dotacja z powiatu to niejedyny sposób na dofinansowanie w walce z tzw. smogiem. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń możemy też skorzystać z programu Czyste Powietrze, polegającego na zmianie ogrzewania na spełniające nowoczesne standardy. Dotacje udzielają także gminy. Niestety w przypadku gminy Mosina środki na 2024 rok zostały już wyczerpane (Mosina bez smogu? Gminne środki na wymianę kopciuchów wyczerpane). Kolejną możliwością jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Więcej na temat smogu i wymiany źródeł ciepła w artykułach:

Wymiana kopciuchów w gminie Mosina: wyższe standardy czy podwójne standardy?

Przepisy antysmogowe budzą kontrowersje

„Smog bez odkładania”. Nowe przepisy dotyczące kopciuchów wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (19)

 • Turbo..
  czwartek, 1 lut, 2024, 11:31:03 |

  ..eko sciema to pompa ciepla..A potem jek i placz gdy przychodza rachunki za prad.

  5
  2
 • Gość
  czwartek, 1 lut, 2024, 12:16:46 |

  Pompa ciepła, to nie eko ściema. Wszystko trzeba robić z głową.
  Po pierwsze audyt energetyczny.
  Po drugie zgodnie z wskazówkami audytora przeprowadzamy termomodernizację budynku zmniejszając jego zapotrzebowanie na ciepło.
  Dopiero teraz zmieniamy źródło ogrzewania, np. na pompę ciepła, do której dokładamy panele fv z magazynem ciepła.
  Robimy to wszystko korzystając z programu Czyste powietrze i dzieląc całe przedsięwzięcie na etapy (program na to pozwala).

  3
  4
  • Gość
   czwartek, 1 lut, 2024, 12:46:04 |

   Tak, tak – program czyste powietrze opłaca się tylko osobom o najniższych dochodach.
   Fv nie ma żadnego uzasadnienia w naszej strefie klimatycznej oraz przy obecnym rozliczaniu.
   Pompa ma uzasadnienie tylko przy ogrzewaniu podłogowym i idealnym warunkach termoizolacji – w starym budownictwie praktycznie bez sensu.
   Oczywiście tysiące firm powstało, by nabijać kasę i lobbować za „ekologicznymi” rozwiązaniami – dla nich to być albo nie być.

   • Gość
    czwartek, 1 lut, 2024, 13:12:50 |

    Nie wiem co kryje się w zdaniu „program czyste powietrze opłaca się tylko osobom o najniższych dochodach”. Jakąkolwiek dotację dostaniemy, to jest to po prostu olbrzymią pomoc finansową.
    Za kilka lat dotacji na wymianę kopciucha może nie być lub będą relatywnie niższe, a zmianę źródła ciepła trzeba będzie zrobić i tak.
    W wielu miastach dotacje malały z roku na rok, by zachęcić mieszkańców do jak najszybszej zmiany.

    2
    3
   • Gość
    czwartek, 1 lut, 2024, 13:50:36 |

    Przeprowadziliśmy remont domu (termomodernizacja z audytem od fundamentów po dach, wymianę okien i drzwi zewn., wymiana źródła ciepła) dotacja w naszym przypadku obniżyła inwestycję o 25%

   • Gość
    czwartek, 1 lut, 2024, 14:19:58 |

    Na pewno, to OPŁACA SIĘ wymienić kopciucha, inaczej czeka nas prędzej czy później kara w wys. 5tys.zł, zakaz używania go i nakaz, by w trzy miesiące kopciucha wymienić na źródło ogrzewania zgodne z prawem, bo inaczej kolejna kara.

    3
    1
    • Płotka
     czwartek, 1 lut, 2024, 16:43:07 |

     @Gość z godz. 14,19 – rozumiem, że ten wpis dedykujesz władzom Gminy Mosina.

     • Gość
      czwartek, 1 lut, 2024, 17:34:56 |

      W wielu miastach sypią się najpierw pouczenia (zakaz używania i trzy miesiące na wymianę), tylko z wiadomych powodów nie w gminie Mosina.
      Smog w naszej gminie nie bierze się z nikąd.

      Warto zwrócić uwagę w kampanii, jakie są pomysły kandydatów na palący problem zanieczyszczeń powietrza i utwardzenie dróg.

      6
      1
 • Gość
  czwartek, 1 lut, 2024, 13:03:27 |

  Czy warto wykonywać audyt energetyczny? Oczywiście, ponieważ przede wszystkim otrzymuje się komplet danych dotyczących zużycia energii cieplnej przy rozważanych przez nas źródłach ogrzewania, a także gotowe rozwiązanie, w jaki sposób można skutecznie zaoszczędzić pieniądze.

  Jesteśmy po audycie, bo taki był wymóg banku udzielającego nam kredyt przed kilkoma laty. Nie żałujemy ani jednej złotówki wydanej na audyt. Kredyt spłaciliśmy w trzy lata, m.in. z oszczędności na źródle ciepła (wcześniej do 5ton węgla na rok), całoroczny komfort cieplny, brak pyłu i ciężkiej pracy.
  Teraz jesteśmy na emeryturze i cieszymy się z faktu, że kilka lat temu odważyliśmy się na wymianę okien i drzwi,termomodernizację i zmianę źródła ciepła.

  3
  3
  • Gość
   piątek, 2 lut, 2024, 8:38:01 |

   Mam zrobioną termomodernizację po audycie. Domy sąsiadów z lewej i prawej strony m.w. w tym samym czasie także ocieplano. Oni i

   1
   1
 • Gość
  piątek, 2 lut, 2024, 8:53:00 |

  Mam zrobioną termomodernizację po audycie. Domy sąsiadów z lewej i prawej strony m.w. w tym samym czasie także ocieplano, ale bez audytu. Wszyscy ogrzewamy domy gazem. Konsekwencje są takie, że ja płacę za gaz 1400zł za dwa miesiące już po podwyżce , oni przeszło 2000zł.

  3
  1
  • mieszkaniec
   piątek, 2 lut, 2024, 12:27:37 |

   Można takim gadaniem się dowartościować ale czynników, może też być więcej, jak temperatura pomieszczeń – ilość ogrzewanych pokoi, zużycie wody itp. itd. Czy ja wiem, czy audyt jest taki niezbędny. Termoizolację można zrobić dobrze i bez audytu. Chociaż wiadomo, że jak robią za audyt za dotacje albo teraz jak miasto Poznań to zawsze warto skorzystać.

   • Gość
    piątek, 2 lut, 2024, 14:14:03 |

    Audytor jest od przeliczeń i do wyniku nie bierze jedynie przenikalności cieplnej ścian oraz liczby i wielkości pomieszczeń.
    Audyt, to wielostronicowy dokument, który na końcu przedstawia wyliczenie ile będziemy płacić jeśli zainstalujemy piec gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet, pompę ciepła, czy ogrzewanie na podczerwień itd., czyli to źródło, które rozważamy

   • Gość
    piątek, 2 lut, 2024, 15:13:19 |

    Pewnie że można robić termomodernizację bez audytu Trzeba jednak pamiętać, że robi się raz, a płaci za ogrzewanie przez wiele, wiele, wiele lat.

    2
    0
 • Warto skorzystać
  sobota, 3 lut, 2024, 12:01:12 |

  Powiat zwiększył pulę środków na udzielanie dotacji związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji, czyli tzw. „kopciuchów”.
  Pierwotnie w planie budżetu na 2024 r. zatwierdzono na ten cel kwotę 0,5 mln złotych. Obecnie do rozdysponowania będzie 1,5 mln złotych. ”
  „Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Nabór nadal trwa, a już wpłynęło do nas 120 wniosków”

  https://epoznan.pl/news-news-147539-dodatkowy_milion_zlotych_na_wazna_akcje_w_powiecie_zainteresowanie_programem_jest_bardzo_duze

 • Warto skorzystać
  sobota, 3 lut, 2024, 12:06:46 |

  https://epoznan.pl/news-news-147539-dodatkowy_milion_zlotych_na_wazna_akcje_w_powiecie_zainteresowanie_programem_jest_bardzo_duze

  Powiat zwiększył pulę środków na udzielanie dotacji związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji, czyli tzw. „kopciuchów”.
  Z 0,5mln do 1,5mln.
  Już złożono 120 w wniosków.

 • Gość
  wtorek, 12 mar, 2024, 11:00:09 |

  Niestety kopciuchy będą z różnych powodów jeszcze długo kopciły. Dlatego tak ważna jest edukacja.
  Na stronie eLubon można dowiedzieć się o przeprowadzonych warsztatach dla mieszkańców pt. „Praktyki dobrego palenia”

  „Wiesz, czym i jak palić w piecu, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza? Przyjdź na warsztaty z technik palenia w piecu węglowym i dowiedź się jak to poprawnie robić. Podczas wydarzenia przeprowadzamy pokaz palenia „od góry” i „od dołu”, poruszamy temat smogu, omawiamy spalanie w kotłach węglowych w świetle zapisów uchwały antysmogowej, rodzaje paliwa stałego i dokumenty, jakie kupujący powinien otrzymać przy zakupie oraz gdzie szukać informacji o klasie kotła węglowego. Omówiona zostaje także kontrola palenisk indywidualnych w teorii, czyli aspekty prawne oraz w praktyce z perspektywy pracy strażnika miejskiego.

  Program wydarzenia:
  – Pokaz palenia „od góry” i „od dołu”
  – Poczęstunek
  – Warsztaty
  – Zakończenie, podczas którego każdy z uczestników otrzyma upominek.

  Warsztaty, na które obowiązują zapisy odbywają się 1 marca 2024 roku w godz. 16.00 – 18.00 w Bibliotece Miejskiej ul. Żabikowska 42 w Luboniu.

  Kampania dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 • Gość
  wtorek, 12 mar, 2024, 12:37:30 |

  Bardzo ciekawe źródło finansowania

Skomentuj