Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Elżbieta Bylczyńska | sobota, 14 sty, 2012 |

Budżet Mosiny na rok 2012 uchwalony

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni przyjęli budżet na 2012 rok. Głosowanie i dyskusję nad uchwałą poprzedziło odczytanie przez skarbnika gminy pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu złożony przez burmistrza zgodnie z przepisami 15 listopada ub. roku omawiany był w poszczególnych komisjach Rady.

We wszystkich został zaopiniowany pozytywnie, choć nie jednogłośnie. Na sesji swoje wnioski o zmiany (m.in. w sprawie inwestycji na drogi i promocję) złożył klub Praworządna Gmina i od przyjęcia tych propozycji uzależnił głosowanie, zapowiadając wstrzymanie się od głosu w przypadku ich nieuwzględnienia. Wnioski te (przedstawiła je radna M. Twardowska) zostały przez burmistrza częściowo przyjęte. Natomiast propozycje klubu Koalicja Samorządowa przedstawione przez radnego Jana Marciniaka nie znalazły akceptacji. Klub zaproponował zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia o przeszło 3 miliony zł i redukcję wydatków bieżących o taką samą kwotę, z tym, że na dwu stronicowej liście przedstawił pozycje, w których nie należy tych wydatków zmniejszać (na ten temat rozmawiamy w dalszej części numeru ze skarbnikiem gminy).

– Ten projekt budżetu jest przez nasz klub opiniowany negatywnie, mówił radny Marciniak i zaapelował do radnych o podjęcie próby rekonstrukcji budżetu na sesji. Radny zakwestionował także załącznik do projektu budżetu, w którym do sprzedaży w bieżącym roku zapisano kilka już sprzedanych działek. Zarzucił burmistrzowi ukrywanie prawdy ( w podobnym tonie wypowiedziała się także radna M. Kaptur). Opozycja nie zaakceptowała tłumaczeń burmistrza S. Ratajczaka, twierdząc, że jest to poważne uchybienie.

– Mamy działki do sprzedaży o wartości 20 milionów zł, ale założyliśmy, że z tego tytułu do budżetu wpłynie kwota 11.274.000 zł, jest to kwota w miarę bezpieczna, mówił burmistrz Ratajczak. Podobnego zdania była skarbnik Maria Borowiak:

– Kwota działek do sprzedaży jest szacunkowa, ich potencjalna wartość jest wyższa i ta suma 11.274.000 zł jest zaplanowana ostrożnie.
Problem rozwiązano po przerwie, dopisując w ramach autopoprawek w załączniku, (który nie jest dokumentem objętym ustawą o finansach publicznych, a więc obligatoryjnym) w miejsce sprzedanych działek dwie nowe nieruchomości. Temat ten szerzej omawiamy w wywiadzie ze skarbnikiem gminy w dalszej części numeru.
Wszystkie wnioski radnych i autopoprawki burmistrza zostały przegłosowane (generalnie cięto wydatki) i ostatecznie po imiennym głosowaniu nad uchwałą budżetową przyjęto:

Dochody – 82.733.091,86 zł;

Wydatki – 81.486.011,06; w tym wydatki majątkowe (inwestycje) – 17.452.483,95zł; na oświatę – 30.178.986,80 zł (przy  subwencji wynoszącej 16.849.000 zł.)
Najwięcej środków przeznaczono na budowę dróg i chodników, tj. kwotę 8.881.000 zł.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali: B. Czaińska, J. Falbierski, A. Karliński, K. Kleiber, M. Krauze, W. Mania, A. Miedziarek – Rogal, M. Osuch, J. Rogalka, R. Rybicki, K. Siestrzencewicz, M. Twardowska, W.Waligórski, W. Wiązek, T. Zak.
Przeciw: M. Jabłoński, M. Kaptur, Ł. Kasprowicz, J. Marciniak, J. Szeszuła, P. Wilanowski.

E.B.

 

Elżbieta Bylczyńska

Redaktor naczelna Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej

Skomentuj