Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Justyna Bryske | piątek, 18 gru, 2015 | komentarze 2

Budżet Puszczykowa na 2016 rok uchwalony

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023. Przed tym skarbnik Piotr Łoździn omówił budżet miasta na następne lata. I tak, w 2017 i w 2018 r. jest on zrównoważony, a w kolejnych latach „z nadwyżką”.

Największym z planowanych przedsięwzięć Miasta w nadchodzących latach jest budowa hali widowiskowo-sportowej. Ma zakończyć się w 2018 roku, a jej koszt wyniesie 11 mln zł. W planie zapisano dotację na tę inwestycję – 700 tys. zł w przyszłym roku i 930 tys. zł w kolejnym.

Puszczykowo - wjazd od strony szosy poznańskiej

Puszczykowo – wjazd od strony szosy poznańskiej

Nowym planowanym przedsięwzięciem jest wybudowanie remizy strażackiej (za 300 tys. zł. Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki złożył wniosek o przeniesienie tej ostatniej na 2018 rok (z 2017 r.) Radni w głosowaniu odrzucili tę propozycję. Prognozę finansową na nadchodzące lata pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Komisja Budżetu. Następnie radni zagłosowali za przyjęciem uchwały – 9 za, 4 przeciw i 4 radnych wstrzymało się od głosu.

W kolejnym punkcie sesji Rada Miejska przyjęła budżet na 2016 rok. Przed głosowaniem skarbnik gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni nie mieli pytań w sprawie uchwały i od razu przeszli do głosowania. W budżecie na 2016 rok przyjęto:

Dochody – 34.340.000 zł

Wydatki – 35.840.000 zł; w tym majątkowe (inwestycje) – 8.300.000 zł; na oświatę – 12.729.784 zł.

W tym roku w budżecie miasta zaplanowano wyższe wydatki niż dochody, a deficyt wyniesie 1.500.000 zł. Zostanie on pokryty z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Najwięcej środków budżetowych przeznacza się na instytucje kultury fizycznej – 4.687.726 zł, z czego 4.105.000 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie terenu Centrum Animacji Sportu.

W ramach kwoty zarezerwowanej w budżecie na inwestycje Miasto wyda pieniądze również na: drogi oraz chodniki (budowa ulic bądź ich fragmentów: Rolnej, Krętej, Niwka Stara, Grunwaldzkiej, Bałtyckiej), naprawy w budynkach komunalnych, rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 i ogródka jordanowskiego przy ul. Mazurskiej, oświetlenie ulic.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych. Przeciwko był 1, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

J.B.

Napisano przez Justyna Bryske opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: ,

Wasze komentarze (2)

  • Bola
    piątek, 18 gru, 2015, 22:04:29 |

    Zbudujcie w SP1 porzadna sale gimnastyczna polaczona ze szkola i swietlice, do ktorej dzieci nie beda musialy wychodzic na zewnatrz. Takie warunki to skandal!

  • Gość
    sobota, 19 gru, 2015, 22:13:31 |

    @ Bola Wskaż źródło finansowania

Skomentuj